Het archief van de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch
Lijst van procuratoren 1281-1461

Nycolaus (de) Gruter

 1281Vermeld als Tutor (nr. 1 ter)
 

Marcilius van Rode

 1289Vermeld als CONFRATER (nr. 4)
 1294-1297Vermeld als PROCURATOR
 1300-1310Vermeld als PROCURATOR
 

Robbertus

 1314-1319Vermeld als PROCURATOR
 

Lambertus

 1322-1337Vermeld als PROCURATOR (Lambrecht den Brune)
 

Jacobus zoon van Ywanus van den Grave

 1341-1346, 31 juliVermeld als PROCURATOR
 

Ludovicus zoon van Albertus van Bussel

 1347, 8 aprilVermeld als PROCURATOR tussen 8 april 1347 en 20 januari 1352
 1349, 4 novemberTreedt samen met Ghiselbertus van Ghestel als PROCURATOR op, op 4 november 1349, 5 september 1350 en 20 januari 1352
 1351, 15 novemberTreedt weer alleen op
 

Ghiselbertus van Ghestel

 1349, 4 novemberTreedt op als PROCURATOR samen met Ludovicus van Bussel, zo ook op 5 september 1350 en op 20 januari 1352
 1352, 2 januariTreedt alleen op als PROCURATOR
 1353, 18 maartTreedt voortdurend op als PROCURATOR SEU PROVISOR van 18 maart 1353 tot 30 juli 1365
 1361, 24 oktoberVermeld als PROCURATOR SOE PROVISOR
 1365, 5 oktoberIs dan reeds overleden
 

Henricus Sti(e)rken

 1366, 21 februari
1367, 11 oktober
Treedt voortdurend op als PROCURATOR
 

Theodericus zoon van wijlen Ywanus van (den?) Grave

 1367, 5 decemberTreedt op als PROVISOR
 1367, 24 decemberTreedt hij als een van de twee PROVISORES SEU MAMBURNI van de St. Janskerk
 1368, 4 februariTreedt op als zaakwaarnemer van de THG
 1368, 21 april 
 1368,10 juliTreedt op als PROCURATOR SEU PROVISOR
 1368-1373Treedt voortdurend op als PROCURATOR
 1372, 30 juliBetiteld als PROCURATOR SEU PROVISOR
 1380, 14 januariHij maakt zijn testament (zie nr. 839), maar is op dat moment gezond van lichaam en geest tevens laatste vermelding
 

Aelbrecht de Wael

 1381, 8 juliEerste vermelding, waarbij Aelbrecht de Wael optreedt namens de THG
 1381, 29 juliEerste vermelding als PROCURATOR
 1395, 4 novemberLaatste vermelding als PROCURATOR
 1396, 4 februariEerste vermelding van Henricus van den Cloot optredend namens de THG
 1396, 5 en 14 aprilHenricus van den Cloot treedt op namens de THG
 1396, 5 oktoberJohannes Swartinc treedt op namens de THG
 

Henricus van den Cloot (de Globo)

 1396, 8 novemberEerste vermelding als PROCURATOR van de THG
 1400, 17 augustusHij maakt, gezond van lichaam en geest, zijn testament (nr. 1274b)
 1400, 30 oktoberHij vult dit testament aan (nr. 1284)
 

Henricus Matheus

 1400, 11 septemberEerste vermelding als MAGISTER SEU PROVISOR van de THG
 1404, 27 novemberHij maakt zijn testament (nr. 1363) en ligt dan in zijn ziekbed
 

Staes van Hedichusen

 1405, 7 februariEerste vermelding, waarbij hij optreedt namens de THG
 1408, 4 augustusHij maakt zijn testament nr. 1505a)
 1408, 3 septemberTheodericus van der Stegen van Zevenem treedt op namens de THG
 1426Zijn testament wordt in 1426 uitgevoerd (zie nr. 1715)
 1408, 4 augustusTreedt voor het laatst als procurator van de THG op op 4 augustus 1408
Hij maakt dan zijn testament; op 10 november maakt hij een nieuw testament; op 24 april 1410 blijkt echter dat zijn echtgenote Elisabeth, een zuster van Gerard de Wael zoon van wijlen Ghibo de Wael weduwe is; Eustacius is dus overleden na 4 augustus 1408 en vr 24 april 1410; de datum van het tweede testament is dus die, waarop de grosse werd uitgevaardigd
 

Willem van Laervenne

 1408, 27 decemberEerste vermelding als PROCURATOR
 1409, 16 oktoberVermelding van ene Lambertus van Laervenne die optreedt namens de THG
(een schrijffout?)
 1416, 14 meiLaatste vermelding als procurator
 

Hesselo van Drongelen

 1417, 12 februariEerste vermelding als procurator
 1420, 17 aprilLaatste vermelding als procurator
 

Lambert van den Mortel

 1421, 30 meiHandelt namens de THG (enige vermelding)
 

mr. Godfried van Rode

 1421, 30 juliEerste vermelding als procurator
Handelt al op 7 juli 1418 namens de THG
 1427, 17 decemberLaatste vermelding als meester
 1428, 29 juliGodfried Boest handelt namens de THG
 

Jan van Beerze

 1421, 16 juliEerste en enige vermelding als procurator
 1430, 16 augustusEerste vermelding als meester
 1433, 25 meiLaatste vermelding als meester
Een door hem aangelegd manuaal van ontvangsten vangt aan op 15 augustus 1433 en liep vermoedelijk tot en met 14 augustus 1434
Hij was ook schepen van Den Bosch
 

Peter van Goburdingen

 1434, 27 oktoberEerste vermelding als meester
Op 22 januari 1434 geeft hij samen met leden van de families Sceyvel en Boest de hoeve In de Kameren onder Heeswijk, Berlicum en Schijndel uit in erfpacht
Hij is dan gehuwd met Yda dochter van wijlen Arnoldus Rover Boest
 1439, 5 septemberLaatste vermelding als meester
 1439, 11 septemberJkvre Yda zijn echtgenote maakt haar testament met toestemming van Peter
Peter legt zijn laatste rekening af voor het jaar 1437/38
 

Godfried van Rode

 1438Zijn voornaam luidt in het middelnederlands "Goyart". Hij draagt de titel van "magister", maar niet duidelijk is, of het hier om een academische titel gaat
Hij legt zijn eerste rekening af over het boekjaar 1438/39
 1440, 20 februariEerste vermelding als "provisor" in een oorkonde van de officiaal van het bisdom Luik
 1440, 22 aprilEerste vermelding als meester
 1440, 10 decemberIn een oorkonde van de officiaal betiteld als "provisor"
 1441, 22 maartIn een oorkonde van de officiaal betiteld als "magister siveprovisor"; de officiaal maakte kennelijk geen onderscheid tussen beide functies
Godfried van Rode legt zijn laatste rekening af over het boekjaar 1446/47
 1447, 5 juniHij maakt zijn testament
 1448, 19 maartVermeld als zijnde overleden; zijn weduwe Griet voert het testament uit
 

Willem Dicbier zoon van Jan

 1448, 19 maartEerste vermelding als meester
 1453, 15 augustusZijn laatste jaarrekening loopt over het boekjaar 15 augustus 1453 - 14 augustus 1454
 1455, 16 januariVermelding van jkvre Luitgaard, weduwe van Willem Dicbier, in een belending
 

Rutger van Arkel

 1455, 5 augustusOverdracht aan Rutger van Arkel t.b.v. de THG
 1456, 16 augustusIdem
 

Jan Spiering

 1457, 2 maartJan Spiering treedt op als meester
 1461, 27 novemberIdem

Vaak is er in de stukken sprake van de PROCURATOR of de PROCURATORES, die namens de Tafel handelt en personen die zonder nadere qualificatie optreden namens of ten behoeve van de Tafel:

Boydekinus (de) Gruter

 1298Vermeld
 

Egidius van Rode, priester en CAPELLANUS van het altaar van de H. Geest in de St. Janskerk

 1311-1321Vermeld
 

Ghiselbertus Lysscap

 1355Vermeld
 

Henricus Crabbart

 1365-1366Vermeld periode 22 augustus 1365 - 29 september 1366
 

Dirk van der Steghen van Zevenen/Zovenem

 1416, 14 februariVermeld
 1417, 27 maartVermoedelijk
 1424, 3 maartVermeld
 1425, 10 aprilIs dan clericus van de THG; was hij soms de eerste rector van het in 1421 door Hendrik van Oss gestichte H. Geestaltaar in de St. Janskerk ?