Overige vermeldingen van pandnamen

Deze regesten zijn afkomstig uit diverse bronnen van zowel binnen als buiten de grenzen van 's-Hertogenbosch. Zoals o.a. uit het onderzoekswerk van Henk Beijers, Wim Veekens en anderen.
Zij zijn daarom een interessante aanvulling op het werk van Mosmans.
Van sommige regesten is een koppeling aangebracht naar de scan van het origineel.

Henk Beijers Archiefcollectie