Gemeente 's-Hertogenbosch


LIJST

bevattende de oude huisnummers in de volgorde van de in 1909 vervallen wijksgewijze nummering,
met vermelding van het nieuwe nummer achter ieder perceel.

's-Hertogenbosch, den 25 November 1909


Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester,
v.d. Does de Willebois.
De Secretaris,
Pels.

Opmerking: Wijk- en huisnummers geldend vanaf 1860