Zwarteweg

locatie: Empel en Meerwijk
status: vervallen

Dossier
1957

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 24 juli 1957

Zwarteweg, het gedeelte van de weg lopende vanaf N.J.M. van der Velden in oostelijke richting tot Rijksweg nr. 26.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)