afb. Fotopersbureau Het Zuiden (CS), 24 februari 1953

Zuiderfront

locatie Lombok
status: vervallen

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1897
Zuiderfront
RB 27-01-1897
1909
Zuiderfront
Huisnummeromnummering 1909
1928
Zuiderfront
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1951
Vervallen
RB 10-12-1951
Panden
Zuiderfront 1

Zuiderfront N 193a (????)
1908B. Steenema (opperwachtm. 4e regt. veldartillerie)
Zuiderfront 1 (1909)
1910H. Steijart (opperw. veld. art.)
1923Maria Bekkers (strijkster)
1928mej. M. Bekkers - L.W.M. van Valkenburg
1943P.M. Gruijters (schilder)

Zuiderfront 2

Zuiderfront N 193 (????)
1908J. Willemse (loodgieter)
Zuiderfront 2 (1909)
1910J.W. Vogel (goudsmid)
1923Friedrich J. Findhammer (part. klerk van hypoth. en kadaster)
1928J.H. Kroes
1943J.C. van Doremalen

Zuiderfront 3

Zuiderfront N 194 (????)
1908W. van Well (sigarenmaker)
Zuiderfront 3 (1909)
1910W. van Well (sigarenmaker)
1928A.M. Jansen
1943M.A. Verhees (stoker centrale Groot Ziekengasthuis)

Zuiderfront 4

Zuiderfront N 194a (????)
1908M.H. Dazert (gevangenbew.)
Zuiderfront 4 (1909)
1910P. van Valkenburg (boekbinder)
1923Jacobus H. Burg (timmerman)
1928J.H. Burg
1943G. Renders (stucadoor)

Zuiderfront 5

Zuiderfront N 195a (????)
Zuiderfront 5 (1909)
1910P. Corvers (pakhuisknecht)
1923Pieter Corvers (pakhuisknecht)
1928H.W. van den Berselaar

Zuiderfront 6

Zuiderfront N 195 (????)
1908W. Peters (kleermaker)
Zuiderfront 6 (1909)
1910W. Peters (kleermaker)
1928W.J.J. Peters
1943J. van der Velden - J.N. van der Velden (metselaar)

Zuiderfront 7

Zuiderfront N 196 (????)
1908A.G. Geerts (gevangenbewaarder) - Fr. Marechal (sigarenmaker)
Zuiderfront 7 (1909)
1910A.G. Geerts (gevangenbewaarder) - Fr. Marechal (sigarenmaker)
1923Adrianus G. Geerts (gevangenbewaarder) - Wilhelmina F. Geerts (kantoorbediende) - Wilhelmus G. Geerts (kleermaker)
1928A.G. Geerts - W.G. Geerts
1943W.G. Geerts (kleermaker)

Zuiderfront 8

Zuiderfront N 197 (????)
1908B. Brands (schilder)
Zuiderfront 8 (1909)
1928wed. J. van Rossum
1943J. Speetjens (bankwerker)

Zuiderfront 9

Zuiderfront N 198 (????)
1908C.H. Lucassen (treinsmid)
Zuiderfront 9 (1909)
1910C.H. Lucassen (treinsmid)
1928P. van Baardwijk
1943J. Tames (sigarenmaker)

Zuiderfront 10

Zuiderfront N 199 (????)
Zuiderfront 10 (1909)
1910L. Duijs (smid)
1923Wouter Dammers (arbeider)
1928J. van den Aker
1943H.C. de Laat (koperbewerker)

Zuiderfront 11

Zuiderfront N 200 (????)
1908J. van den Burg (mr. schoenmaker)
Zuiderfront 11 (1909)
1910H.J. van Amerongen (remmer S.S.)
1928P.W. van Veggel
1943J. van de Aker (voerman)

Zuiderfront 12

Zuiderfront N 170l (????)
1908C.H. Laarakker (conducteur S.S.)
Zuiderfront 12 (1909)
1910A. Jansen (wachtm. bankwerker veldart.)
1928H.C. Salfischberger
1943M.F. van Beurden (magazijnbediende)

Zuiderfront 13

Zuiderfront N 170m (????)
Zuiderfront 13 (1909)
1910J.J. de Rooij (boekdrukker)
1943G.P. Huijsmans (opperman)

Zuiderfront 14

Zuiderfront N 170n (????)
Zuiderfront 14 (1909)
1910wed. J.C. Meees
1928J.A. Zweers
1943J.A. Zweers (timmerman)

Zuiderfront 15

Zuiderfront N 170o (????)
Zuiderfront 15 (1909)
1910J. Kolmer (schoenmaker) - L. Nabbe (sigarenmaker)
1923Antonie Antonis (stoker loc. loods Ned. Spoorw.) - Norbertus van Engelen (sigarenmaker)
1928G. Renders - H. Stupers
1943H. Stupers - wed. A,C. van Wijngaarde-Vlamings

Zuiderfront 16

Zuiderfront N 170p (????)
Zuiderfront 16 (1909)
1910C. Cremers (leerling machinist S.S.) - J.M. Schouten (remmer S.S.)
1923wed. Johannes W.C. Teulings (zonder)
1928W. Leijgraaf - wed. J.W.C. Teulings
1943T.J. van de Bergh (perser) - J.M.A. v.d. Ven (bakker)

Zuiderfront 17

Zuiderfront N 170q (????)
Zuiderfront 17 (1909)
1910J. Mast (remmer S.S.) - Th. Selbach (remmer S.S.)
1923Johannes M. van Beurden (schoenmaker)
1928J.J. Craane - P. Kuijpers
1943A. van Rixtel (los arbeider) - L. Schoenmakers

Zuiderfront 18

Zuiderfront N 170r (????)
Zuiderfront 18 (1909)
1910A. Aertzen (grondwerker) - J. van Meteren (koekbakker)
1928J.M. van Beurden - F. Broecks
1943A.G.H. Wildschut (sigarenmaker)

Zuiderfront 19

Zuiderfront N 170s (????)
Zuiderfront 19 (1909)
1910J.H. Claudius (loopknecht) - A. Lucas (koekbakker)
1923Johannes J.H. van Amelsfoort (schoenmaker)
1928M.A. Verhees - P.C.A. Verheugd (ben.)
1943H. van Rixtel (bankwerker) - H. van Rooij - J.H. van Rooij (fabrieksarb.)

Zuiderfront 20

Zuiderfront N 170t (????)
1908B. Nieuwenhuis (groentenhandel)
Zuiderfront 20 (1909)
1910B. Nieuwenhuis (groentenhandel)
1928A.H.J. Langenberg - W. Langenberg - Chr.F.A. van Mackelenbergh
1943J.M. Nieuwhart (chauffeur-monteur) - M.L.C. Wildschut (sigarenmaker)

Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... Den singel langs den overlaat der 60elsche brug: Zuiderfront ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 43
 
Straatindeling
  1909 : aan n zijde bebouwd 1..20