Zeis

Empel Oost

Benaming
Jaar
Naam
Bron
2001
Zeis
B&W Besluitenlijst 4 september 2001
Raadsbesluiten
2001

Benaming straten

Het college stelt de raad voor de volgende nieuwe straatnamen vast te stellen:
Schoffel, Gaffel, Eg, Dorsvleugel, Frees, Spade, Hark, Schrepel, Aks, Zeis en Riek voor de straten in het uitbreidingsgebied Empel.
B&W Besluitenlijst 4 september 2001