Zandzuigerkade

De Rietvelden West

Dossier
2014

Straatnaamgeving

B&W voorstel 25 februari 2014

Het vervallen verklaren van de straatnamen Zandzuigerkade en Bazeldonkstraat.
Samenvatting
De Zandzuigerkade is een zijstraat van de Zandzuigerstraat gelegen naast de entree van de Industriehaven (Ertveldplas). De aan de Zandzuigerkade gelegen bedrijven zijn vertrokken en de percelen van deze bedrijven zijn aangekocht. Deze gronden en de voormalige Zandzuigerkade zijn samengevoegd met het aangrenzende, braakliggende perceel (eigendom van Heineken). Het hierdoor ontstane perceel (8,9 ha) is samen met Heineken op de markt gebracht. Hierdoor heeft de Zandzuigerkade geen functie meer als openbaar gebied.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Panden
Zandzuigerkade 2-10

Huiskes metaal BV

Postcodes
  5222 AD  2..18