afb.

Wolvenhoek

Binnenstad Centrum

De naam Wolvenhoek is ontstaan in de volksmond. In het midden van de 18e eeuw bouwden Adrianus en Wouter van Wolfsbergen hier een pakhuis. Aan deze beide broers heeft de Wolvenhoek haar naam te danken.
Stegentocht 2
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1???
Zijle
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch
1830
De Wolven Hoek
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Wolvenhoek
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Wolvenhoek
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Wolvenhoek
Huisnummeromnummering 1909
1910
Wolvenhoek
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Wolvenhoek
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Huilende wolven

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 15 december 2010
Mosmans

Namen der Straten enz.

77
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 77
Roelands

Wolvenhoek

29
Straat in Straat uit (1984) 29
Sasse van Ysselt

De Wolvenhoek

70
Noten
1.Reg. no. f. 179 vso, volgens hetwelk in 1575 verkocht werd een hoekhuis, staande ad locum, dictum die Scaepmerckt, supra conum ibidem, quo itur ad plateam, dictam die Stoeffstraet.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 70-70
Verdwenen stadsbeelden

Het stadsbeeld gaat veranderen aan de Wolvenhoek

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad dinsdag 14 juli 1998
Afbeeldingen

ca 1930
     
Artikelen
1975

Redactie

Parkeergarage 'de Kuil' oktober gereed
Brabants Dagblad maandag 28 juli 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Voorstel aan gemeenteraad. Reconstructie straten rond parkeergarage
Brabants Dagblad dinsdag 18 maart 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Reconstructie Wolvenhoek
Brabants Dagblad vrijdag 11 april 1975
 
1975

Redactie

Den Bosch op z'n smalst?
Brabants Dagblad donderdag 9 oktober 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Parkeren im Bossche binnenstad wordt veel duurder. Parkeergarage 7 november open
Brabants Dagblad 23 oktober 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Eerste parkeergarage gereed
Het Gewest donderdag 6 november 1975 (tekening)
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Het stadsbeeld gaat veranderen aan de Wolvenhoek
Brabants dagblad dinsdag 14 juli 1998 (foto)
 
Panden
Wolvenhoek ?
M geen

"De groote Ooievaar". (Naninck, in kinderwagens)
Bron: Mosmans geen (Wolvenhoek of Wilt Varken)

Klein Lombartje
Wolvenhoek 2
Rijksmonument

Voorgevels panden 2, 4, 6 en 10. Rechts gedeelte van het Belastingkantoor.
Bron: Stadsarchief (0062264)
Wolvenhoek A 427 (????)
1865B.C.J. Mosselmans (predikant der Nederduitsche Hervormde gemeente)
Wolvenhoek A 439 (1880)
1908Kantoor der firma Victor A. van Rijckevorsel en Tilman kassiers
Wolvenhoek 2 (1909)
1910Kantoor der registr. g. a. en domeinen
1943IJkkantoor

Wolvenhoek 4
RijksmonumentM geen

Wolvenhoek A 426 (????)
1875H. Welsinck (luit-kolonel militie commissaris)
Wolvenhoek A 438 (1880)
1881F.J.M. Tilman (partikulier)
1908G.J.M. Tilman (kassier)
Wolvenhoek 4 (1909)
1910G.J.M. Tilman (kassier)
1928Bureaux Rijkswaterstraat
1943Rijkswaterstaat

Wolvenhoek 6

"In de witte Fortuin".
"Van Balenspoort".
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch 1910 - II, blz 86
~~~
Huis met bakstenen lijstgevel XIXB, met natuurstenen banden en blokken. Kap, balklagen en interieur XIXB. Fraai trappenhuis op binnenplaats XIXB.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Wolvenhoek A 425 (????)
1865Rijckevorsel Tilman (firma V A v.) handelshuis - wed. T.J. Tilman (grondeigenaresse)
1875Rijckevorsel Tilman (firma V A van) kassiers - C.J.M. Tilman (partikulier) - wed. J.T. Tilman (grondeigenares)
1881firma V.A. van Rijckevorsel en Tilman (kassiers)
Wolvenhoek A 437 (????)
1908G.J.P. Daniëls (arts)
Wolvenhoek 6 (1909)
1910G.J.P. Daniëls (arts)
1928mr. F.A.J.M. van der Kun
1943fa. N.J. Richelle (Electro-Techn. Bureaux) - H.M. Richelle (koopman)

Wolvenhoek 8
M geen

Wolvenhoek A 424 (????)
Wolvenhoek A 436 (1880)
1908Arthur Italie (firma Gebr. Italie) grossier gem. schoenw.
Wolvenhoek 8 (1909)
1910Arthur Italie (firma Gebr. Italie) grossier gem. schoenw.
1928F. Hoevenaars
1943M.M.W. Spierings (boekhouder)
1991mevr. Stolzenbach (café 't Wolvennest)

Wolvenhoek 10
M geen

"Het Swijnshooft" anno 1634. (Rouppe v.d. Voort)
Bron: Mosmans geen
~~~
"De van Balenspoort of de Hollandsche tuin".
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch 1910 - II, blz 85
Wolvenhoek A 424 (????)
Wolvenhoek A 435 (1880)
1881J.N. Houba (leeraar aan de rijks kweekschool)
1908A. Rouppe van der Voort (fabrikant)
Wolvenhoek 10 (1909)
1910A. Rouppe van der Voort (fabrikant)
1943N.V. Chem. en pharm. fabriek en groothandel in ziekenverplegingsartikelen dr. Lamer en Indemans

Wolvenhoek 12

Parkeergarage

Wolvenhoek 12

Wolvenhoek A 423 (????)
1865mr. C.J. van Heusden (L.r. E.k. president van het provinc. geregtshof van Noordbrabant)
Wolvenhoek A 434 (1880)
1908wed. N.J. Rouppe van der Voort (particuliere)
Wolvenhoek 12 (1909)
1910wed. Rouppe van der Voort (particuliere)
1943N.V. Chem. en pharm. fabriek en groothandel in ziekenverplegingsartikelen dr. Lamer en Indemans
Vervallen (1961)

Wolvenhoek 14

Wolvenhoek A 422 (????)
1865mevrouw wed. Diepen (grondeigenaren)
1875mevr. wed. J. Diepen (grondeigenares)
Wolvenhoek A 433 (1880)
1881wed. J. Diepen (partikuliere)
1908J.W. Hommes (1e leeraar a/d gem. amb. school)
Wolvenhoek 14 (1909)
1910J.W. Hommes (1e leeraar a/d gem. amb. school)
1928M.H. Reijner
1943J.J. Alessie (opperman) - A. Coret (kantoorbediende) - C.W. Coret (timmerman) - wed. W.A. Coret-van de Berg
Vervallen (????)

Wolvenhoek 16

Wolvenhoek 16

Wolvenhoek A 421 (????)
1875mr. J.W. baron d' Aulnis de Bourouill (advocaat)
Wolvenhoek A 432 (1880)
1908mr. G.M.J. Kolfschoten (advocaat en procureur)
Wolvenhoek 16 (1909)
1910mr. G.M.J. Kolfschoten (advocaat en procureur)
1928G. Einhaus - G.H. Schute
1943G.H. Schute (koopman)
Wolvenhoek A 432a

Achter het Wild Varken A 432a (????)
1875G.W. Bouman (muziekonderwijzer)

Wolvenhoek 18

Wolvenhoek A 420 (????)
1865J. van Beekveld (winkelier en tapper)
1875J. van Beekveld (tapper)
Wolvenhoek A 431 (1880)
1881J. van Beekveld (tapper)
Wolvenhoek 18 (1909)
1910F.H. Fakkers (caféhouder)
1923Joris Coraij (caféhouder)
1928H.J. Majoor
1943H.J. Majoor (caféhouder)
Vervallen (????)

Waterstraat
 
Keizerstraat
Wolvenhoek 13

Wolvenhoek G ongen. (????)
Wolvenhoek 13 (1909)
1910Stallen

Wolvenhoek 11

Wolvenhoek G 226 (????)
1908C. Croes (brigadier der maréchaussée) - L. Lambregts (brigadier der maréchaussée) - P. Letschert (brigadier der maréchaussée) - Maréchaussée-kazerne - C.M. Meijll (brigadier der maréchaussée) - P. Meulbroek (wachtm.-brigade-comm. maréchaussée)
Wolvenhoek 11 (1909)
1910Maréchaussée-kazerne - C.M. Meijl (brigadier der maréchaussée) - P. Meulbroek (wachtm.-brigade-comm. maréchaussée) - P. Nieuweboer (brigadier der maréchaussée) - J.F. Rijckaert (brigadier der maréchaussée) - A. v. Wijnen (brigadier der maréchaussée)

Wolvenhoek 9
M geen

Wolvenhoek G 238 (????)
Wolvenhoek G 227 (1880)
1908M.E. Hilkens (hoofd openbare meisjesschool) - School voor betalende meisjes
Wolvenhoek 9 (1909)
1910School voor betalende meisjes

Wolvenhoek 7
Rijksmonument

Wolvenhoek G 227a (????)
Wolvenhoek 7 (1909)
1910M.E. Hilkens (hoofd openbare meisjesschool) - School voor betalende meisjes
1928dr. J.H.F. Deckers
1943Administratie der Belastingen
1948Rijkskantorengebouw (Belastingen, Registratie en Kadaster)

Wolvenhoek 3

Wolvenhoek G 243 (????)
Wolvenhoek G 228 (1880)
1881C. Peeters (opzichter der gemeentewerken)
1908Bureau der gemeente-waterleiding - J.L. Roborgh (opzichter waterleiding) - wed. H.J.N. Roborgh
Wolvenhoek 3 (1909)
1910Bureau der gemeente-waterleiding - J.L. Roborgh (opzichter waterleiding)
1923Adrianus H.J. Govers (schrijver gem. Bank van Leening) - Josephus H.A. Govers (kleermaker)
1928A.H.J. Govers
1943A.H.J. Govers - P.P.A. Govers (kantoorbediende)

Wolvenhoek 1

Wolvenhoek G 244 (????)
Wolvenhoek G 229 (1880)
1908J.F.M. van Grinsven (handelsreiziger)
Wolvenhoek 1 (1909)
1910L. v. Mackelenberg-Pauli
1923Dionisius Gloudemans (kantoorbediende schoenfabriek)
1928D. Glaudemans
1943W.J.A.M. Janssen (kantoorbediende)

Wolvenhoek 1

Stadskantoor.

Achter het Wild Varken
 
Wolvenhoek G 241

Wolvenhoek G 241 (????)
1865W. Ling L.B. (opperwachtmeester diensdoende kwartiermeester bij divisie marechaussee)

Wolvenhoek G 242

Wolvenhoek G 242 (????)
1865J.C. Roelofs (hoofdonderwijzer aan de school voor kosteloos lager onderwijs)

Wolvenhoek G 244

Wolvenhoek G 244 (????)
1865P.H. van den Dungen (mr. schoenmaker)

Wolvenhoek G 245

Wolvenhoek G 245 (????)
1865G.H.J. Deckers (procureur bij het provinciaal geregtshof en arondissements regtbank)
1875Iz.J. Montage (in effecten)

Wolvenhoek G 246

Wolvenhoek G 246 (????)
1865P.F.C. van Dijk (koopman in lakens)
1875J.M. Sistermans (leeraar aan 's rijks H.B. school)

Wolvenhoek G 247

Wolvenhoek G 247 (????)
1865P.F. van Beugen (opperbrandmeester)
1875P.F. van Beugen (opperbrandmeester)

Wolvenhoek G 248

Wolvenhoek G 248 (????)
1865A. Kuijpers (opnemer der graanprijzen)
1875A. Kuijpers (opnemer der graanprijzen)

Wolvenhoek G 249

Wolvenhoek G 249 (????)
1865J.B. Suijs (opperbrandmeester)
1875A.A.C.W. van Moll (1e luitenant tweede bataillon)

Wolvenhoek G 250

Wolvenhoek G 250 (????)
1865J.C. Leeuwe (gepensioneerd commies ter provinciale griffie van Noordbrabant) - L.C. van de Ven (hoofdagent der Zutphensche brandverzekering maatschappij) - wed. van de Ven

Wolvenhoek G 252

Wolvenhoek G 252 (????)
1865C. Guijeaux (mr. kleedermak. en winkel.)

Wolvenhoek G 253

Wolvenhoek G 253 (????)
1865C. Heuskens (mr. schoenmaker)

Wolvenhoek G 342a

Wolvenhoek G 342a (????)
1865C. Peeters (opzigter der gemeentewerken)

Postcodes
  5211 HH  1..7
  5211 HH  2..14  
Straatindeling
  1906 : 1442..1457 (Mosmans: Zuid)
  1909 : rechts 1..13, links 2..18
Volkstelling 1822
No 27 Wijk E (komend van Achter het Stadhuis)
Wolvenhoek
448 5 Densen, Godefridus van Timmerman 47 Rooms Den Bosch
449 10 Breink, Dorus Hovenier 38 Rooms Den Bosch
450 - - - - - -
451 - - - - - -
452 11 Itz, Jan Pieter Meter en nachtwaker 62 Gereformeerd Solms
453 6 Hegel, Johan Piet Lijkbidder 62 Gereformeerd Selters
454 8 Wielen, Adrianus van der Kroeghouder 62 Rooms Drunen
455 7 Diepen, Johannes Koopman 51 Rooms Bergen op Zoom
456 - - - - - -
457 7 Teurlings, Hendrikus Fabrikant 43 Rooms Den Bosch
458 5 Mani, Adrianus Opzichter 40 Rooms Tilburg
459 5 Kours, Jan Verwer 54 Rooms Hanover
460 9 Vermeulen, Petrus J. Koopman 32 Rooms Den Bosch
Achter het Wildvarken
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 228, 231

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 24, 76

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 359, 390

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 89

n: vermelding in een voetnoot