afb. 22 december 1954

Windmolenbergstraat

Binnenstad Oost

Op de plek van het voormalige bejaardenhuis Antoniegaarde [1956-2000] komen twee straatjes terug die refereren naar de oorspronkelijke steegjes in de buurt. Links naast de kapel liep het St. Antoniestraatje en rechts de Stijfselpot. Daar waren ook nog de Krengelgang, Uilenspiegel en Achter de Roskam. Originele namen van dwarsstraatjes tussen de Diepstraat en de Windmolenbergstraat.
Nieuwsbrief Bastion Oranje, 5 september 2001
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1557
Keersmekersstraat
Mosmans
1830
De Windmolenberg Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1866
Wijnbergstraat
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Windmolenbergstr.
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Windmolenbergstr
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Windmolenbergstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Windmolenbergstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Windmolenbergstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Wijnt in de molen

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 2 april 2008
Mosmans

Namen der Straten enz.

84
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 84
Roelands

Windmolenbergstraat

60
Straat in Straat uit (1984) 60
Sasse van Ysselt

De Windmolenbergstraat

19
20
21
22
23
24
25
26
Noten
1.Van Heurn Historie IV p. 149.
2.Blijkens van Heurn Historie IV p. 102 stierven tijdens den Oostenrijkschen Successieoorlog in den Bosch zoovele militairen, dat in 1747 dit gedeelte van het St. Jacobskerkhof, hetwelk tot hunne begraafplaats was aangewezen, vol geraakte; daarop werd tot verdere begraafplaats voor die militairen aangewezen het bastion St. Antonie te den Bosch.
3.Van Heurn Historie IV p. 76 en vlgd.
4.Deel I p. 74.
5.Tijdens den Tachtigjarigen Oorlog nam de Bossche burgerij niet gildensgewijze aan deze processie deel, maar als legercorps; zij was dan ook daarbij gewapend. Gedurende het Twaalfjarig bestand deed echter de Bossche burgerij het weder als van ouds.
6.Vóór dat deze omgang uittrok, ontvingen allen, die er aan deelnamen, zoowel geestelijke als wereldlijke personen, in de kamer van het Kapittel van de Regeering der stad een ontbijt.
Behalve deze processie waren de voornaamste omgangen, welke men oudtijds in den Bosch had, die op H. Sacramentsdag en die op O.L. Vr. opdracht. (R. A, van Zuylen. De Stadsrekeningen I p. 672 noot 1,)
7.Men zie over deze kermissen gedurende den Franschen tijd Aug. Sassen, in Taxandria XVI p. 10.
8.Stadsnotulen van 15 Februari 1650 (Register Gopes).
9.Voor deze markt ging ingevolge het Octrooi van Keizer Karel V van 1540 het geleide in daags vóór Palmzondag en duurde dat tot Zaterdag vóór Paschen.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 19-26
Artikelen
1997

Ronald van Genabeek

Opgravingen op het terrein van Reinier van Arkel aan de Windmolenbergstraat
's-Hertogenbosch 3 (1997) 107
 
1999

Roland Klaversteijn

Een eigentijdse voorziening op een unieke plek
Present Press (Nieuwegein 1999)
 
Kunstafbeeldingen
 

Tuindershuisjes, z.j.

Tom Slager ()
(olieverf op doek, 55.0 x 75.0 cm)
mr. D.A. Verheijen-Reynders, Berlicum

Omgeving Windmolenbergstraat met op de achtergrond de St. Jacobskerk en de St. Janskerk.
Panden
Windmolenbergstraat ?
M 476

In de Windmolenbergstraat stonden de volgende huizen: "De Stijfselpot", "De Strontpot", "De Bakermat", "De blauwe Schuit" en "'t Zwaantje"
Bron: Mosmans 476 (Hinthamereind)

Windmolenbergstraat 2

Windmolenbergstraat E 60 (????)
Windmolenbergstraat 2 (1909)

Windmolenbergstraat 2a

Windmolenbergstraat E 61 (????)
1865M.P. Scheerboom (mr. kuiper)
Windmolenbergstraat E 61 (1880)
1893Firma wed. P.J. Moonen
Windmolenbergstraat 2a (1909)

Windmolenbergstraat 2b

Windmolenbergstraat E 61a (????)
Windmolenbergstraat 2b (1909)

Windmolenbergstraat 2c

Windmolenbergstraat E 61b (????)
Windmolenbergstraat 2c (1909)

Windmolenbergstraat 2d

Windmolenbergstraat E 61c (????)
Windmolenbergstraat 2d (1909)

Windmolenbergstraat 4

Windmolenbergstraat E 60b (????)
Windmolenbergstraat E 59 (1880)
1908R. van Haeren (particulier)
Windmolenbergstraat 4 (1909)
1928G. Röling
1943H. Denkers (kellner) - H.F. Dickerscheid (sigarenmaker)

Windmolenbergstraat 6

Windmolenbergstraat E 60a (????)
Windmolenbergstraat E 58 (????)
1908J.P.M. Trousselot (arts gep. offic. gezondheid)
Windmolenbergstraat 6 (1909)
1910J.P.M. Trousselot (arts gep. offic. v. gezondheid)
1928J. Janssen
1943A.M. Janssen (onderwijzer) - J. Janssen

Windmolenbergstraat 8

Windmolenbergstraat E 57 (????)
1896M. van den Bouwhuijsen (mr. timmerman)
1908M. van den Bouwhuijzen (timmerman)
Windmolenbergstraat 8 (1909)
1910M. van den Bouwhuijzen (mr. timmerman)
1928H. Verstappen
1943H. Verstappen (hoefsmid)

Windmolenbergstraat 10

Windmolenbergstraat E 57 (????)
Windmolenbergstraat E 56 (1880)
1908L. van der Burgt (huisschilder)
Windmolenbergstraat 10 (1909)
1910W. van Herpen (slager)
1928A. van Kessel - G. van Kessel
1943J.W.J. Mulders (sigarenmaker)

Windmolenbergstraat 12

Windmolenbergstraat E 56a (????)
1908J. v.d. Bogaard (kamerbehanger)
Windmolenbergstraat 12 (1909)
1910L. van der Burgt (huisschilder)
1923Lambertus J. Burgt (zonder) - Lambertus Th. van den Burgt (huisschilder)
1928L.J. van der Burgt - L.Th. van der Burgt
1943L.J. van der Burgt (sigarensorteerder)

Windmolenbergstraat 14

Windmolenbergstraat E 55 (????)
1908J. Jansen (sigarenmaker)
Windmolenbergstraat 14 (1909)
1910J.J. Mens (plantsoenwachter)
1928P.D.W. Merkx
1943D.Ph. Mulders (sigarenmaker)

Windmolenbergstraat 16

Windmolenbergstraat E 55 (????)
1908J. Jansen (sigarenmaker)
Windmolenbergstraat 16 (1909)
1910W. v.d. Bogaard (sigarenmaker)
1928M. Passon
1943J. Bosch (grondwerker)

Windmolenbergstraat 18

Windmolenbergstraat E 55 (????)
Windmolenbergstraat E 54 (1880)
Windmolenbergstraat 18 (1909)
1910J. van Wanrooij (passementwerker)
1923Jacobus van Boxtel (koopman) - Godefridus J. Ender (sigarenmaker)
1928G.J. Ender - W. van Laarhoven
1943P. Blommers - H. van Lent (koopman in galanteriën)

Windmolenbergstraat 18a

Windmolenbergstraat E 54a (????)
Windmolenbergstraat 18a (1909)

Windmolenbergstraat 18b

Windmolenbergstraat E 54b (????)
Windmolenbergstraat 18b (1909)

Windmolenbergstraat 20

Windmolenbergstraat E 54 (????)
Windmolenbergstraat E 53 (1880)
1908J.H. van Raamsdonk (winkelier)
Windmolenbergstraat 20 (1909)
1910J.H. van Raamsdonk (winkelier)

Windmolenbergstraat 22

Windmolenbergstraat E 52 (????)
1908G.F. v.d. Leeuw (tapper)
Windmolenbergstraat 22 (1909)
1910G.F. v.d. Leeuw (tapper)
1923Johannes A. van Asperen (bierhuishouder)

Windmolenbergstraat 24

Windmolenbergstraat E 52a (????)
Windmolenbergstraat 24 (1909)
1910wed. Vennix
1923August C. Doomernik (goudsmid) - Leonardus van Grunderbeek (sigarensorteerder)
1928A.C. Doomernik - L. van Grunderbeek - W. Wildschut
1943L. van der Grunderbeek (sigarensorteerder)

Windmolenbergstraat 24a

Windmolenbergstraat E 52a (????)
Windmolenbergstraat 24a (1909)
1923Petrus F. Beekwilder (sigarenmaker)
1928P.F. Beekwilder

Windmolenbergstraat 24b

Windmolenbergstraat E 52b (????)
Windmolenbergstraat 24b (1909)

Windmolenbergstraat 26

Windmolenbergstraat E 53 (????)
1865M. de Ruijter (mr. metselaar)
1875M. de Ruijter (mr. metselaar)
Windmolenbergstraat E 51 (1880)
1881M. de Ruijter (mr. metselaar)
1908J. van Nunen (kleermaker) - M.J. van Roosmalen (kruidenier)
Windmolenbergstraat 26 (1909)
1910J. van Nunen (winkelier) - M.J. van Roosmalen
1928J.A.N. van Nunen
1943L. Damen (reiziger)

Windmolenbergstraat 28

Windmolenbergstraat E 51a (????)
1908J. Tolk (timmerman)
Windmolenbergstraat 28 (1909)
1910J. Danze (timmerman) - J. Tolk (timmerman)
1928A.M. Tolk - Th.J.W. Verheugt
1943J.A.N. van Nunen

Windmolenbergstraat 30

Windmolenbergstraat E 50 (????)
1908J.A. van den Boogaard (schilder) - P. van Breukelen (schoenmaker)
Windmolenbergstraat 30 (1909)
1910J.A. van den Boogaard (schilder) - G. Plijter (arbeider)
1923Petrus J.J. van Cruijsen (pakhuisknecht) - Nicolaas Damen (koopman in parapluies)
1928G. van Gulik - J.A. van der Horst - wed. H.H.A. Oostermeijer - echtg. J.L. van der Sluis
1943G. van Gulik (koopman) - F.C. Knuvers (wever) - G.P. Knuvers (sigarenmaker)

Windmolenbergstraat 30a

Windmolenbergstraat E ongen. (????)
Windmolenbergstraat 30a (1909)
1923Helena Damen (zonder

Windmolenbergstraat 32

Windmolenbergstraat E 49 (????)
1908H.H.A. Oostenmeijer (koperslager)
Windmolenbergstraat 32 (1909)
1910H.H.A. Oostenmeijer (koperslager)
1928F.H.M. van Eijk
1943G.J. van Elten (kruidenier)

Windmolenbergstraat 34

Windmolenbergstraat E 48 (????)
Windmolenbergstraat 34 (1909)
1943J. Kuipers (grondwerker)

Windmolenbergstraat 34a

Windmolenbergstraat 34a (????)
1928N. Doomernik - A.P. van Oorschot
1943L.F. Albertus (sigarenmaker) - N.A. Meijer (los werkman)

Windmolenbergstraat 36

Windmolenbergstraat E 47a (????)
1908J.W. Meijs (stratenmaker) - J. v.d. Sluis (sigarenmaker)
Windmolenbergstraat 36 (1909)
1910W. Luurling (sigarenmaker) - J.W. Meijs (stratenmaker)
1928B. van Laarhoven

Windmolenbergstraat 38

Windmolenbergstraat E 47 (????)
1908J. van Asperen (caféhouder)
Windmolenbergstraat 38 (1909)
1910J. van Asperen (caféhouder)

Windmolenbergstraat 40

Windmolenbergstraat E 46a (????)
Windmolenbergstraat 40 (1909)
1910A. Brok (schoenmaker) - J. Pijnenburg (sigarenmaker)
1928L. van Laarhoven

Windmolenbergstraat 42

Windmolenbergstraat E 46 (????)
1908A. Brok (schoenmaker) - A. Brouwers (voerman)
Windmolenbergstraat 42 (1909)
1910A. Brouwers (caféhouder)

Windmolenbergstraat E 45

Windmolenbergstraat E 45 (????)
Vervallen (1909)

Windmolenbergstraat 44

Windmolenbergstraat E 106 (????)
1908F. Boogaards (schoenmaker)
Windmolenbergstraat 44 (1909)
1910L. van Gemert (schoenmaker)
1928M. van den Heuvel
1943T. v.d. Weijenberg (sigarensorteerder)

Windmolenbergstraat 46

Windmolenbergstraat E 44a (????)
1908W.G. Mulders (sigarensorteerder)
Windmolenbergstraat 46 (1909)
1910W.G. Mulders (sigarensorteerder)
1928G.M. van Griensven
1943G.M. van Griensven (handlanger b.h. L. en W. bedrijf)

Windmolenbergstraat 48

Windmolenbergstraat E 46 (????)
Windmolenbergstraat E 44 (1880)
Windmolenbergstraat 48 (1909)
1910P. van Breugel (schoenmaker)
1928J. van Herwijnen
1943den P.J. Teuling (sigarenmaker)

Windmolenbergstraat 50

Windmolenbergstraat E 43 (????)
1908P. van Zeelst (arbeider)
Windmolenbergstraat 50 (1909)
1910H. Steevens (arbeider)
1928Th. van Hassel
1943Th. v. Hassel (metselaar)

Windmolenbergstraat 52

Windmolenbergstraat E 43a (????)
1908M. v.d. Goorbergh (opp. garniz. kleedingm.)
Windmolenbergstraat 52 (1909)
1910C. Verhulst (schoenmaker)
1928C.G.B. van Hulst
1943S. Bevers (stucadoor) - C.G.B. van Hulst

Windmolenbergstraat 54

Windmolenbergstraat E 42a (????)
1908W. Beekwilder (beeldhouwer)
Windmolenbergstraat 54 (1909)
1910A. van Grinsven (schoenmaker)
1923Adrianus van Grinsven (schoenmaker)
1928A. van Grinsven
1943J.C.L. Vorstenbosch (sigarenmaker)

Windmolenbergstraat 56

Windmolenbergstraat E 42 (????)
1908J. Blatter (courantbezorger)
Windmolenbergstraat 56 (1909)
1910P. Spijker (schilder)
1928wed. P. Hanegraaf
1943Th.H.J. Hanegraaf (sigarenmaker)

Windmolenbergstraat 58

Windmolenbergstraat E 41 (????)
1908M.E. de Gier (groenten koopman)
Windmolenbergstraat 58 (1909)
1910M.E. de Gier (groentenkoopman)
1943A. de Bodt (landarb.)

Windmolenbergstraat 60

Windmolenbergstraat E 41a (????)
1908J. Vosmeer (agent van politie)
Windmolenbergstraat 60 (1909)
1910J. Vosmeer (agent van politie)
1923Eugène F.A. Cantineau (metaaldraaier) - Jocobus A. de Gier (sigarenmaker) - wed. Marius E. de Gier (zonder) - Wilhelmina G. de Gier (winkeljuffrouw)
1928wed. M.E. de Gier
1943M.E. de Gier (schilder)

Windmolenbergstraat 62

Windmolenbergstraat E 42 (????)
Windmolenbergstraat E 40 (1880)
1881W. Gevers (tapper)
1908Th.A.J. van Daal (sigarenmaker)
Windmolenbergstraat 62 (1909)
1910wed. Vorstenbosch
1928J.C.L. Vorstenbosch
1943H. van der Wielen

Windmolenbergstraat 64

Windmolenbergstraat E 40a (????)
1908A.H. de Mug (sigarenmaker)
Windmolenbergstraat 64 (1909)
1910A.H. de Mug (sigarenmaker)
1928A.H. de Mug
1943A.W. de l' Or (schoenmaker)

 
Windmolenbergstraat 57

Windmolenbergstraat 57 (????)
1943P. Beekwilder (huisschilder)

Windmolenbergstraat 9

Windmolenbergstraat E 40 (????)
1865A. van Vugt (warmoezenier)
1875W. Gevers (tapper)
Windmolenbergstraat E 39 (1880)
1908Jos. Meis (smid) - H. Verstappen (gedipl. hoefsmid)
Windmolenbergstraat 9 (1909)
1910H. Verstappen (gedipl. hoefsmid)
1928A.J. Kwaks
1943P.A.J. v.d. Stokker (grondarbeider) - M. v.d. Wiel (auto-monteur)

Windmolenbergstraat 7

Windmolenbergstraat E 38 (1880)
1908Th. Sleegers (koffiebrander)
Windmolenbergstraat 7 (1909)
1928echtg. J. Kouwenberg
1943H. Kouwenberg-Passon - Ch. Netten (koopman in galanteriën)

Windmolenbergstraat 5f

Windmolenbergstraat E 38a (????)
Windmolenbergstraat 5f (1909)

Windmolenbergstraat E 37

Windmolenbergstraat E 37 (????)
Vervallen (1909)

Windmolenbergstraat 5e

Windmolenbergstraat E 37a (????)
Windmolenbergstraat 5e (1909)

Windmolenbergstraat 5d

Windmolenbergstraat E 37b (????)
Windmolenbergstraat 5d (1909)

Windmolenbergstraat 5c

Windmolenbergstraat E 37c (????)
Windmolenbergstraat 5c (1909)

Windmolenbergstraat 5b

Windmolenbergstraat E 37d (????)
Windmolenbergstraat 5b (1909)
1923Petrus Beekwilder (koopman) - Peter J. van Eeuwijk (arbeider)
1928P. Beekwilder

Windmolenbergstraat 5a

Windmolenbergstraat E 37e (????)
Windmolenbergstraat 5a (1909)

Windmolenbergstraat 5

Windmolenbergstraat E 36 (????)
1908A. Govaarts (zadelmaker)
Windmolenbergstraat 5 (1909)
1910A. Govaarts (zadelmaker)
1923Wilhelmus A. van Balen (metaalbewerker)
1928L.A. van Aken
1943A.P. van Oorschot (metselaar)

Windmolenbergstraat 3

Windmolenbergstraat E 35 (????)
1908C.W. Vogel (kuiper)
Windmolenbergstraat 3 (1909)
1910C.W. Vogel (kuiper)
1928C.W. Vogel

Windmolenbergstraat 1

Windmolenbergstraat E 36 (????)
Windmolenbergstraat E 34 (1880)
1892J. de l' Or (spekslager)
1908J. Voets (varkensslagerij)
Windmolenbergstraat 1 (1909)
1910J. Voets (varkensslagerij)
1928W. van Herpen
1943J.A. van Lindt (koopman in kantoorben.)

Windmolenbergstraat E 33

Windmolenbergstraat E 35 (????)
Windmolenbergstraat E 33 (1880)
Vervallen (1909)

Windmolenbergstraat E 32

Windmolenbergstraat E 34 (????)
1865H. Blank (kleedermaker)
Windmolenbergstraat E 32 (????)
Vervallen (1909)

Postcodes
  5211 MN  1.. 65
  5211 LT  2..118
Stadsrekeningen
1602 Kapittel 16.
Uitloving van eene premie van f 300,- aan hem die den brandstichter zou kunnen aanwijzen van den brand in de windmolenbergstraat.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1602-1603. Deel 2, blz 1148
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..9, links 2..64
  2004 : 1..65, 2..118 (postcodes)
Volkstelling 1822
No 18 Wijk D (komend van Hinthamereinde)
Windmolenbergstraat
347 9 Velden, Gijsbertus Josephus Kuyper 34 Rooms Den Bosch
348 - - - - - -
349 - - - - - -
350 - - - - - -
351 2 Klemens, Catherina Kleinkinderschoolhoudster 59 Rooms Gemert
352 6 Chapel, Maria Elisabeth Arbeidster 56 Rooms Den Bosch
353 - - - - - -
354 - - - - - -
355 - - - - - -
356 - - - - - -
357 3 Ruel, Arnoldus Le Arbeider 63 Rooms Den Bosch
358 - - - - - -
359 2 Blom, Petrus Gegageerd militair 66 Rooms Doornik
360 - - - - - -
361 - - - - - -
No 19 Wijk D
362 7 Frenkel, Wolf - 55 Israëlitisch Amsterdam
363 4 Gerven, Christianus van - 84 Rooms Den Bosch
364 7 Kort, Arnoldus de Metselaar 47 Rooms Boxtel
365 - - - - - -
366 - - - - - -
367 9 Kwakernaat, Jan Lakmoeswerker 46 Gereformeerd Gorichem
368 3 Mil, Adrianus van Arbeider 70 Rooms Hedel
369 5 Spreng, Antonius Kleermaker 34 Rooms Den Bosch
370 8 Vaalentijn, Juliana Breidster 42 Gereformeerd Den Bosch
371 5 Heyden, Petrus van der Arbeider 49 Rooms Den Bosch
372 2 Hesselmans, Cornelia - 28 Rooms Poppel
373 - - - - - -
374 10 Ermers, Jacoba Kantenwerkster 47 Rooms Den Bosch
375 7 Vetter, Godefridus Arbeider 51 Rooms Coblentz
376 4 Schapel, Jan Speldemaker 54 Rooms Den Bosch
377 6 Ast, Jacobus van Garentwinder 30 Rooms Den Bosch
378 13 Ovendijk, Antonius van Hovenier 56 Rooms Vlijmen
379 6 Stevens, Johannes Speldemaker 36 Rooms Den Bosch
380 - - - - - -
381 - - - - - -
382 11 Kosteren, Petrus van Tuinier 61 Rooms Vught
383 4 Klomp, Johannes Metselaar 43 Rooms Gemonde
384 4 Petrus, Cornelis Spekverkoper 38 Rooms Haarlem
385 6 Oerlemans, Nicolaas Arbeider 55 Rooms Helvoirt
386 6 Dezoel, Elisabeth Arbeidster 43 Rooms Den Bosch
387 2 Lingen, Cornelis van Barbier 70 Rooms Den Bosch
388 2 Schrijnder, Catharina Arbeidster 30 Rooms Venlo
389 5 Ipskan, Josephus Arbeider 42 Rooms Aart
390 5 Narthout, Jacobus Tapper 31 Rooms Den Bosch
391 6 Ditmer, Lodewiek Kroeghouder 59 Rooms Darmstad
392 7 Ouden, Antoni den Tapper 59 Rooms Boxtel
393 5 Snijders, Tielmans Winkelier 70 Rooms Drijsbag in Nassau
394 6 Poulus, Coenraad Gepens. soldaat 72 Luthers Breda
395 2 Olyslagers, Stephanus - 67 Rooms Den Bosch
396 4 Buschop, Bernardus Gegojeert 48 Rooms Akken
397 9 Schonenberg, Johannes Gegojeert 59 Rooms Heiwingen bij Coblens
398 - - - - - -
Diepstraat
No 20 Wijk D (komend van St. Jacobskerkhof)
Windmolenbergstraat
489 9 Man, Jacobus de Gepensioneerd militair 64 Rooms Briel
490 - - - - - -
491 - - - - - -
492 - - - - - -
493 - - - - - -
494 12 Gloudemans, Johannes Hovenier 43 Rooms Den Bosch
495 5 Schouten, Cornelia Huisvrouw 32 Gereformeerd Salt Bommel
496 13 Herweg, Martinus Arbeider 36 Rooms Eindhoven
497 4 Nuland, Johannes van Olijslagersknecht 35 Rooms Berlicum
498 4 Kallenbach, Andries Schoenmaker 52 Rooms Weerth
499 4 Velde, Gerardus van der Kleermaker 33 Rooms Den Bosch
500 2 Hemels, Catharine van Breidster 57 Rooms Maastricht
501 5 Dinsen, Maria van Naaister 41 Rooms Den Bosch
Hinthamereinde
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 187

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 298, 341, 346, 358, 514

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 112, 119, 167, 169n, 171, 235, 250

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 135, 137

n: vermelding in een voetnoot