Willemspoort

Willemspoort

Dossier
2015

Straatnaamgeving

B&W voorstel 9 september 2015

De ontsluitingsweg in het gebied Willemspoort de naam Willemspoort te geven. De auto-ingangen van het gebied de namen “ingang Noord” en “ingang Oost” te geven.
Samenvatting
Het plangebied kent aan de zuidkant 5 blokken met appartementen; daarnaast loopt er een ontsluitingsweg door het gebied. Verder worden aan de noordkant van het gebied nog een 100-tal appartementen en een hotel gerealiseerd. Voorgesteld wordt om de ontsluitingsweg de naam Willemspoort te geven. Daarnaast zijn er twee auto-ingangen voor het plangebied. I.v.m. de parkeervoorzieningen wordt voorgesteld deze ingangen de namen “ingang Noord” en “ingang Oost” te geven.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)