afb.

Wilhelminapark

Binnenstad Centrum

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1897
Wilhelminapark
RB 27-01-1897, blz 43.
1928
Wilhelminapark
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1942
Jeroen Boschpark
BW 23-02-1942. (tijdelijke benaming voor het Wilhelminapark)
1944
Wilhelminapark
B 31-10-1944. GB 1944 no 29.
Boeken
2015

Martien van Osch

Ruimtelijke ontwikkeling : Vughteruitleg : Wilhelminapark : Wilhelminaplein : 's-Hertogenbosch
Berlicum 1 oktober 2015
 
Afbeeldingen

Onbekend
     
Panden
Wilhelminapark 1

Wilhelminapark 1 (????)
1928Prot. Ziekenhuis - mej. E. Steffen

Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 320

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 231

n: vermelding in een voetnoot