afb. ca 1956

Weversplaats

Binnenstad Centrum

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1502
Weversplaets
Stads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 57
1645
Wevers Plaets
Kaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1830
De Wevers Plaats
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Weversplaats
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Weverspl
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Weversplaats
Huisnummeromnummering 1909
1910
Weversplaats
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
Roelands

Weversplaats en Oude Hulst

24
Straat in Straat uit (1984) 24
Artikelen
1973

Jos van der Vaart

Kemelsharenhoek / Weversplaats
Boschboom Bladeren 13 (1973) 1-6
 
1980

A.C.M. Kappelhof

Voorlopige inventaris van de archieven van de blokken E Kerk- en Verwerstraat, F Weversplaats, G Vismarkt
Centraal bureau Godshuizen/Archief Godshuizen (Den Bosch 1980)
 
2003

Marcel van der Heyden

Van St(r)aatswege : Weversplaats, Volderstraatje, Verwerstraat, Lange en Korte Putstraat (I)
Bossche Bladen 1 (2003) 24-26
2003

Marcel van der Heyden

Van St(r)aatswege : Weversplaats, Volderstraatje, Verwerstraat, Lange en Korte Putstraat (II)
Bossche Bladen 2 (2003) 48
Geschiedenis
1947 De bewoners van de Weversplaats en omgeving voeren het toneelspel Het Bosch' Marieke op in het casino.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Panden
Weversplaats 2

Weversplaats F 214 (????)
1908A. van Breugel (arbeider) - J. Dekkers (koetsier) - A.H. Goossens (mr. schoenmaker) - W. Greven (smid) - F. Wartenberg (sigarenmaker)
Weversplaats 2 (1909)
1910J. Smits (koopman)
1928W.J. Kluijtmans - P. van de Leemput - C. Smits - A. Vos - G.J. Vos
1943C.J. Thelen (koopman onger. goederen)

Weversplaats 4

Weversplaats F 215 (????)
1908Gez. Burg - wed. van Engelen
Weversplaats 4 (1909)
1910J. Kleij (arbeider)
1928H.M.A. Verweij - M.W. de Vlam
1943F. le Ruet (koopman galanteriën)

Weversplaats 4a

Weversplaats F ongen. (????)
Weversplaats 4a (1909)

Weversplaats 4b

Weversplaats F ongen. (????)
Weversplaats 4b (1909)

Weversplaats 6

Weversplaats F 216 (????)
Weversplaats 6 (1909)
1910G. v.d. Ven (winkelier)
1943G.F. Dupuis (sigarenm.)

Weversplaats 8

Weversplaats F 217 (????)
1908J. Sleenhoff (schoenmaker) - wed. van Zandvoort
Weversplaats 8 (1909)
1910J. Sleenhoff (schoenmaker) - wed. van Zandvoort
1928J.M. Hartjens - A.J. van Hoek - H.J.N. van Oosterhout - A. Passon
1943wed. P. van Harmelen-Wagemans - W.H. van der Hoorn (los arbeider) - A. Passon (koopman) - M.A.J. Passon (grondarbeider) - M. Wagemans (los werkman) - P. Zeegers (transportarbeider)

Weversplaats 10

Weversplaats F 218 (????)
1875C.F. Tielen (mr. huisschilder)
1881wed. A. Groenen (winkelierster) - C.T. Tielen (mr. huisschilder)
1908A. Besemer (arbeider) - J. v.d. Besselaar (arbeider) - W.H. van der Sluis (schoenmaker) - P. van Son (schoenmaker)
Weversplaats 10 (1909)
1910J. v.d. Besselaar (arbeider) - W.H. v.d. Sluis (schoenmaker) - P. van Son (schoenmaker)
1923Johannes J. Diks (boekbinder)
1928J.J. Diks - wed. J.A. van Hoek - J.M.W. Stuiver
1943H.H. Ender (sigarenmaker) - J.M. van Gulik (sigarenmaker)

Weversplaats 10a

Weversplaats F ongen. (????)
Weversplaats 10a (1909)

Weversplaats 10b

Weversplaats F ongen. (????)
Weversplaats 10b (1909)

Weversplaats 12

Beursenstraat F 220 (????)
1881P. van Meer (brievenbesteller) - wed. J. Siepkens (tapper)
Weversplaats F 219 (1880)
1908F. Fakkers (tapper)
Weversplaats 12 (1909)
1928F. Stroink
1943J.A. Brok (koopman in manufacturen)

Weversplaats 14

Weversplaats F 220 (????)
1908G. v.d. Ven (winkelier)
Weversplaats 14 (1909)
1910L. Wels-v.d. Hoeve (huis van verkoop)

Weversplaats 16

Weversplaats F 220a (????)
1908A. v.d. Dungen (behanger) - H. Krété (arbeider)
Weversplaats 16 (1909)
1910A. v.d. Dungen (behanger) - H. Krété (arbeider)
1923Adrianus A. Bezemer (los arbeider)
1928W. Henkelman
1943W. Henkelman (koopman in sigaren)

Weversplaats 18

Weversplaats F ongen. (????)
Weversplaats 18 (1909)
1943J.J. de Rijk (sigarenmaker)

Weversplaats 20

Weversplaats F 221 (????)
1875wed. G. ten Bos (tapster)
1908F. Baart (metselaar) - L. Dame (schoenmaker)
Weversplaats 20 (1909)
1928wed. W. Döll
1943H.J. van Heumen (koopman in groenten)

Weversplaats 22

Weversplaats 22 (????)
1910F. Baart (metselaar)
1928A.A. Bezemer - H. van der Hoorn - M.D. van Stokkum - echtg. G. Timmermans
1943L.J. Blank (sigarenmaker)

Weversplaats 24

Beurdsestraat F 222 (????)
Weversplaats F 222 (1880)
1908L. Wels-v.d. Hoeve (huis van verkoop)
Weversplaats 24 (1909)
1910J.J. van Dongen (sigarenmaker)
1928A. van Rooij
1943A. de Groot (winkelierster) - A. van Rooij (arbeider)

Weversplaats 26

Weversplaats F 222a (????)
Weversplaats 26 (1909)
1910W. Versveld (reiziger)
1928L.M.A. van Riel

Weversplaats 28

Weversplaats G 101 (????)
Weversplaats G 101 (1880)
1908wed. L. van den Berg-Hartman (koopvrouw)
Weversplaats 28 (1909)
1910wed. L. van den Berg-Hartman (koopvrouw)
1923Jacobus Denis (fruithandelaar)
1928wed. J. Denis

Weversplaats 30

Weversplaats G 102 (????)
1908C. de Valk (winkelier)
Weversplaats 30 (1909)
1910C. de Valk (winkelier)
1928echtg. H. Haarmann - J. van der Velden

Weversplaats 32

Weversplaats G 103a (????)
1908J. Konings (koetsier)
Weversplaats 32 (1909)
1910A. van Leeuwen (sigarenmaker) - H.J. v.d. Smissen (arbeider)
1923Wilhelmus J.M. Egglij (opperman)
1928echtg. J. van den Braak - J.M. van den Heuvel
1943A. van Gelder (koopman) - D.N. van der Putten (grondwerker) - A. Raaijmakers (los arbeider) - J.W. Vugts (opperman)

Weversplaats 34

Weversplaats G 103 (????)
1908F. Batens - Joh. v.d. Kallen (koopman in kippen) - J.M. van Wamel (sigarenmaker)
Weversplaats 34 (1909)
1910M. v.d. Ven (runds & varkensslager)
1928W.J.M. Egglij
1943W.J.M. Egglij (steigermaker)

Weversplaats 36

Weversplaats G 104 (????)
1865H. de Valck (water en vuurverkooper, winkelier in komeneischwaren)
Weversplaats G 104 (1880)
1908K. Elands (boekbinder) - J. Walters (lintwerker)
Weversplaats 36 (1909)
1910K. Elands (boekbinder) - J. Walters (lintwerker)
1928C.W. van den Wildenberg
1943F.J.G. Bergh (sigarenmaker)

Weversplaats 38

Weversplaats G 105 (????)
1908M. Burgerhof (schoenmaker, winkelier)
Weversplaats 38 (1909)
1910M. Burgerhof (schoenmaker, winkelier)
1923Gerardus Burgerhof (rijkstelegrafist) - Mathias L.C. Burgerhof (schoenmaker)
1928G. Burgerhof - M.L.C. Burgerhof
1943M.L.C. Burgerhof (handel in koloniale waren) - H.E. Maurer-van Vught

Weversplaats 40

Weversplaats G 106 (????)
1908P. Hendriks (kleermaker)
Weversplaats 40 (1909)
1910P. Hendriks (kleermaker)
1943A.B.M. Burgerhof (sigarenmaker)

Weversplaats 42

Weversplaats G 108 (????)
1865S.A. Goos (oudijzerkooper)
1908J. Timmermans (smid)
Weversplaats 42 (1909)
1910J. Timmermans (smid)
1928A.J. Beaudoux
1943A.W. Becks (sigarenmaker)

Weversplaats 42

Weversplaats G 108 (????)
1865S.A. Goos (oudijzerkooper)
1908J. Timmermans (smid)
Weversplaats 42 (1909)
1910J. Timmermans (smid)
1928A.J. Beaudoux
1943A.W. Becks (sigarenmaker)

Weversplaats 42a

Weversplaats 42a (????)
1943wed. M.M. Burgerhof-van der Hoeven

Weversplaats 44

Weversplaats G 111 (????)
Weversplaats G 109 (1880)
1908L. van Daal (sigarenmaker)
Weversplaats 44 (1909)
1910M.M. de Bekker (slijter) - L. van Daal (sigarenmaker) - J. Thorn (sigarenmaker)
1923Michiel de Bekker (cafehouder)
1928J.M.M. Lieberwirth

Weversplaats 46

Weversplaats G 109a (????)
Weversplaats 46 (1909)
1928J.H. Kleijne - H.J.M. Timmermans
1943J.M.M. Lieberwirth (wagenknecht bakkerij) - H.J.M. Timmermans (melkbezorger)

Weversplaats 48

Wewersplaats G 110 (????)
1875J. de Bie (opzichter in eene oliefabriek)
1908M.M. de Bekker (slijter)
Weversplaats 48 (1909)
1910W. Heesters (voeger) - J. Meulensteen (loodpletter)

Weversplaats 18

Weversplaats F ongen. (????)
Weversplaats 18 (1909)
1943J.J. de Rijk (sigarenmaker)

Weversplaats G 110a

Weversplaats G 110a (????)
1908A. Klaassen (arbeider) - J. Meulensteen (loodpletter)

Weversplaats G 111a

Weversplaats G 111a (????)
1908L. den Teuling (letterzetter) - Th. Timmermans (schoenmaker)

Weversplaats 50

Weversplaats G 113 (????)
1908L.A. van Daal (kruidenier)
Weversplaats 50 (1909)
1910L.A. van Daal (kruidenier)

Weversplaats 52

Weversplaats G 114 (????)
1908P. Maas (sigarenmaker) - W.F. Vervoordeldonk (arbeider conservefabriek)
Weversplaats 52 (1909)
1910P. Maas (sigarenmaker) - W.F. Vervoordeldonk (arbeider conservefabriek)
1928N. Greebe - wed. L. van Riel
1943wed. W.J. van de Leemput-van Stokkum - A. van Osch (los arbeider)

Weversplaats 54

Weversplaats G 115 (????)
1908J. Besé (sigarenmaker)
Weversplaats 54 (1909)
1910J. Besé (sigarenmaker)
1928J. van Hoorn
1943M.J. van Dijk (metaalbewerker)

Weversplaats 56

Weversplaats G 116 (????)
Weversplaats 56 (1909)
1910H. Huisker (koopman)
1923Jacobus J. Gloudemans (winkelier)
1928H.J. Kroon
1943J. van de Beek (timmerman)

Weversplaats 58

Weversplaats G 117 (????)
Weversplaats 58 (1909)
1910wd. H. van Liempt
1928J. Meuwese
1943J. Kivits (schilder)

 
Weversplaats 83-21


Weversplaats 39

Weversplaats G 192 (????)
Weversplaats G 187 (1880)
Weversplaats 39 (1909)
1910J. v.d. Sneppen (arbeider)
1928wed. A.F. Kroon

Weversplaats 37

Weversplaats G 188 (????)
1865L. van Dijk (stads drager)
1875J. Smits (brievenbesteller)
1908Ant. Klaassen (sigarenmaker)
Weversplaats 37 (1909)
1910H. Eglij (arbeider)

Weversplaats G 188a

Weversplaats G 188a (????)
Vervallen (1909)

Weversplaats G 188b

Weversplaats G 188b (????)
Vervallen (1909)

Weversplaats 35

Weversplaats G 190 (????)
1865C.T. Rinket (agent van politie) - J. Smits (brievenbesteller)
Weversplaats G 190 (1880)
1908A.G.H. Wildschut (water en vuurnering)
Weversplaats 35 (1909)
1910A. Goossens (water- en vuurnering)
1928A.H. Goossens

Weversplaats 33

Weversplaats G 191 (????)
1865H. Genet (muzijkant)
1875J.N. Kleijne (mr. kleermaker) - wed. J.L. Kleijne (partikuliere)
1908Fr. Briesko (koopman)
Weversplaats 33 (1909)
1910A.G.H. Wildschut (sigarenmaker)
1928J. Spijkers
1943wed. G.P. Spijkers-van Iersel

Weversplaats 31c

Weversplaats G 192b (????)
Weversplaats 31c (1909)
1923Franciscus Damen (stoelenmatter)
1928J.E. Thelen
1943J.E. Thelen (koopman)

Weversplaats 31b

Weversplaats G 192a (????)
Weversplaats 31b (1909)

Weversplaats 31a

Weversplaats G 192 (????)
Weversplaats 31a (1909)
1923Theodorus Dingemans (arbeider) - Wilhelmus Dingemans (koopman)

Weversplaats 31

Weversplaats G 193 (????)
1908E. van Ginkel (poelier)
Weversplaats 31 (1909)
1910J. v.d. Kallen (koopman)
1928J.H. de Rooij
1943P.J. Damen (koopman) - A.M. van Veldhoven (chauffeur)

Weversplaats 29

Weversplaats G 194 (????)
1908wed. G. van Grinsven-van Laarhoven
Weversplaats 29 (1909)
1910H. Stinkers (sigarenmaker)
1928C. van Osch - wed. H. van Osch
1943wed. E. van Osch-van de Sluis

Weversplaats 27

Weversplaats G 195 (????)
1908P.J. Croes (gasfitter) - G.H. Versfeld (barbier)
Weversplaats 27 (1909)
1910G.H. Versfeld (barbier)
1928J.F.N. Batens
1943A.J.B. van den Heuvel (transportarbeider) - A. Thelen (los werkman)

Weversplaats 25

Weversplaats G 196 (????)
1908Ant. Raes (sigarenmaker) - Th. Sponsie - wed. Sponsie - H. van Wamel (sigarenmaker)
Weversplaats 25 (1909)
1910B. Bauman (sigarenmaker) - P.J. Croes (gasfitter) - P. van Esch (schoenmaker)
1923wed. Antonius Claasen (zonder) - Johannes Denis (sigarenmaker)
1928Th.L.P. Burgerhof - J.Th. Claasen - C.L. Thiel - H.J. Vugts
1943G.J. Claassen (sigarenmaker) - J.Th. Claassen (sigarenmaker) - D.H.P. Coort (los werkman) - A. van Houtum (los arbeider) - L. Slijters (opperman)

Weversplaats 23a

Weversplaats 23a (????)
1928W. de Voigt
1943L.P. Kerssens (sigarenmaker)

Weversplaats 21

Weversplaats G 197a (????)
1908W. Franken (koetsier)
Weversplaats 21 (1909)
1910A. Dekkers (koetsier)
1923Albert Dekkers (arbeider)
1928A. Dekkers - echtg. A.A.H. Hosemans
1943M. van Boxtel (koopman)

Weversplaats 19

Weversplaats G 198 (????)
1908P.J.J. Opstraat (tapper, huis v. in- en verkoop)
Weversplaats 19 (1909)
1910Fr. Strooink (sigarensorteerder)
1928M.F. van Dartel
1943J. Stroink (sigarenmaker)

Weversplaats G 198a

Weversplaats G 198a (????)
Vervallen (1909)

Weversplaats 17

Weversplaats G 199 (????)
1865G. van den Akker (varkenslagter)
1892P.J. Bekkers
1908P.J.J. Opstraat (tapper, huis v. in- en verkoop) - Fr. Strooink (sigarensorteerder)
Weversplaats 17 (1909)
1910W. Franken (arbeider)
1923Martinus H. van Elten (sigarenmaker)
1928P.P. Hendrix
1943wed. M. van Daelen-Bömer

Weversplaats 15

Weversplaats G 199a (????)
Weversplaats 15 (1909)
1910W. Hinkelman (schoenmaker)
1923Christianus J. Dumernit (werkman Post en Tel.)
1928M.F. Bezemer
1943B. Kragt (bankwerker)

Weversplaats 13

Weversplaats 13

Weversplaats G 200 (????)
1908H. Stuiverenberg (koopman)
Weversplaats 13 (1909)
1910H. Stuiverenberg (koopman)
1928A.F.B. van Riel - J.A. Viguurs
1943G.M.P.M. Lambooij (handelsreiziger in kantoorben.)
Weversplaats 13a

Weversplaats 13a (????)
1943M.M. van Hoek (sigarenmaker)
Weversplaats 13b

Weversplaats 13b (????)
1943G.J. le Ruet (koopman)

Weversplaats 11

Weversplaats 11

Weversplaats G 201 (????)
1908L.M. v.d. Hoeven (tapper)
Weversplaats 11 (1909)
1910L.M. v.d. Hoeven (tapper)
1923Henricus W.B. Beekwilder (grondwerker)
1943C. Huiskes (kolenhandelaar)
Weversplaats 11a

Weversplaats 11a (????)
1928P.J. Opstraat

Weversplaats 9

Waterstraat A 404? (????)
1865W.J. van Olphen (concierge van het gouvernementsgebouw) - Paulus (hulponderwijzer)
1875A.J.L. Gerritse (boekhouder) - W.J. van Olphen (concierge op het gouvernem.)
1875J.A. Seefat (commies der posterijen)
Weversplaats A 404 (1880)
1908B. Bartels (molenaar)
Weversplaats 9 (1909)
1910F. ter Velde (gisthandelaar)
1943A.J. Kaffener (slager)

Weversplaats 7

Weversplaats A 404a (????)
1908Chr.M. van Beers (meubelmaker) - J.J. Diks (boekbinder)
Weversplaats 7 (1909)
1910Chr.M. van Beers (arbeider)
1928H.H. Ender - D.J.P. Hoedemakers - A.F. van Hoek - H. Verhagen
1943J. Eekels (mandenmaker) - A.F. van Hoek (loopknecht)

Weversplaats 5

Weversplaats 5

Weversplaats A 395 (????)
1865J.G. Suurs (tapper en winkelier)
1875J.J. Chapel (tapper)
Weversplaats A 403 (1880)
1908wed. Verdonk (winkelierster)
Weversplaats 5 (1909)
1910wed. Verdonk (winkelierster)
1923Johannes Besselaar (metselaar) - Henricus M. van den Bogaerts (sigarenmaker) - Cornelis van Gulik (pakhuisknecht)
1928wed. F. Aalbers - A.G. van Breemen - C. van Gulik
1943wed. A.M. Engelbert-Govers - J. van Es (nachtwaker) - Gerrit van der Hoorn (sigarenventer) - F.J.A. de Rijk
Weversplaats A ongen.

Weversplaats A ongen. (1908)

Weversplaats 3

Weversplaats A 392 (????)
Weversplaats A 402 (1880)
Weversplaats 3 (1909)
1910wed. Maassen (winkelierster)
1923Willem F. Dekker (fabrieksarbeider) - Adrianus J. Wetser (sigarenmaker)
1928W.F. Dekker - P. van Es - H. van der Lee - W. Scheffer - J.A.M. Voigt - A.J. Wetser (sigarenmaker)
1943G. van Breemen - W.F. Dekker (fabrieksarbeider) - P. Kradolfer (sigarenmaker) - A. Raaijmakers (koopman in lompen) - E.D.M. Wels-van der Hoeven

Weversplaats A 402a

Weversplaats A 402a (????)
1908wed. Massen (winkelierster) - W. Suanet (opperman)

Weversplaats A 406

Waterstraat A 406 (????)
1875H.J. van der Pol (mr. kleermaker)

Weversplaats 1f

Weversplaats A 406j (????)
1908Artillerie-kazerne
Weversplaats 1f (1909)
1928A. van Osch

Weversplaats 1b

Weversplaats A 406f (????)
1908Artillerie-kazerne
Weversplaats 1b (1909)
1928G. Weber

Weversplaats 1

Weversplaats A 392 (????)
Weversplaats A 401 (1880)
1908J. Smits (winkelier) - wed. Valkenburg - F.H. Vos (wagenrijder)
Weversplaats 1 (1909)
1910W. Bodar (winkelier) - wed. Valkenburg - F.H. Vos (wagenrijder)
1923Jacobus Johannes van Dongen (sigarenmaker)
1928J.j. van Dongen - mej. M. Raaijmakers - A.A. Smits - echtg. A.W. Smits
1943F.A. van Breemen (sigarensorteerder) - P.J.W. de Kok (sigarenmaker) - A.A. Smits (heerenkapper)

Beurdsestraat
Postcodes
  5211 HD  1..83
  5211 HD  2..24
Stadsrekeningen
1525 Kapittel 18.
Afbrekewn van huizen gestaan hebbende buiten stads vestingmuur aan de Weversplaats.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1525-1526. Deel 1, blz 417
 
1598 Kapittel 16.
Gelagen vereerd aan Jonkheer Everard de Borchgrave, als Kapitein der wijk van de Weversplaats en aan Jan Loeff, als vaanderig van den Handboog, mr. Gerard van Berge, Kapitein en Querijn van Niel, Luitenant van den Jongen Voetboog.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1598-1599. Deel 2, blz 1120
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..39, links 2..58
Volkstelling 1822
No 29 Wijk F (komend van de St.Jorisstraat)
Weversplaats
172 3 Gijsberts, Wilhelmus Arbeider 27 Rooms Stiphout
173 - - - - - -
174 6 Mansvelt, Johannes Winkelknecht 23 Rooms Den Bosch
No 30 Wijk F
175 9 Santvoort, Christiaan van Timmerman 64 Rooms Den Bosch
176 5 Verhoef, Pinck Maria Elisabeth geen 26 Luthers Den Bosch
177 4 Swerts, Johannes Hoedemaker 44 Rooms Den Bosch
178 8 Klerk, Jan de Timmerman 37 Gereformeerd Dordrecht
179 8 Westdijk, Pieternella geen 29 Gereformeerd Steenbergen
180 12 Sanden, Christiaan van der Metselaarsknecht 61 Rooms Vught
18 7 Rooy, Helena van (wed. Jacob Janssen) geen 49 Rooms Den Bosch
18 2 Sprengen, Adriana geen 27 Rooms Den Bosch
18 5 Schaik, Karel Emanuel Gepensioneerd 65 Gereformeerd Schafhausen Zw.
18 9 Aarend, Gerardus Arbeider 38 Rooms Den Bosch
18 4 Bozak, Petronella Naaister 21 Rooms Den Bosch
18 6 Ven, Arnoldus van de Timmermansknecht 50 Rooms Den Bosch
189 9 Uters, Lambertus Kleermaker 25 Rooms Maastricht
?z.n. 5 Otto, Petrus SpeIleklopper 29 Rooms Den Bosch
191 4 Boekmans, Christina zonder 45 Rooms Den Bosch
192 1 Klaassen, Ida - - - -
193 7 Ham, Maria van Spellesteekster 54 Rooms Den Bosch
194 8 Klaassen, Ida Spellesteekster 50 Rooms Den Bosch
195 7 Langermans, Johannes Arbeider 48 Rooms Brielle
196 2 Laable, Elisabeth Water- en voorverk. 59 Rooms Maastricht
197 5 Vught, Jan van Spekslager Tapper 30 Rooms Geffen
?z.n. 28 Flaman Hendricus Kledermaker 45 Rooms Den Bosch
198 4 Pieffer, Johannes Arbeider 71 Luthers Dadem in Duitsland
199 3 Spies, Antonie Arbeider 62 Luthers Echelsheim in Duitsland
200 9 Lier, Jacobus Slagter 34 Rooms Den Bosch
202 5 Cerrats, Joseph Hospes 41 Rooms Den Bosch
203 7 Ostermeyer, Elisabeth Papster 55 Rooms Den Bosch
204 7 Smulders, Gerardus Kramer 28 Rooms Alem
205 12 Mierlo, Jan Willem van Speldemakersbaas 58 Rooms Den Bosch
206 13 Roverkamp, Johan Anton Schoenmaker 39 Rooms Baren Westphalen
207 16 Hekker, Petrus Johannes Schoorsteenveger 62 Gereformeerd Frankfurt am Mein
208 4 Dobbelaar, Giliam Metselaar - Rooms Den Bosch
209 15 Beset, Joseph Sayetspinner 39 Rooms Den Bosch
210 2 Meyen, Wilhelmina van der geen 31 Rooms Vught
St. Jorisstraat
Weversplaats
245.2 Doop, Hendrikus Gerardus de - 37 Rooms Den Bosch
St. Jorisstraat
Weversplaats
248 2 Hof, Hendrikus Lakmoeswerker 53 Rooms Brielle
249 4 Doornbach, Hubertus Arbeider 39 Rooms Driel
250 4 Oever, Catharina van den Arbeidster 44 Rooms Bokhoven
251 Bakker, Hendrik Spellemakersknecht 52 Rooms Den Bosch
252 14 Beekwielder, Johannes Bedelaar 68 Rooms Lillo
253 4 Loth, Lodewijk Steenhouwer 26 Rooms Den Bosch
254 9 Setton, Abraham Opperman 28 Rooms Schiedam
255 11 Blank, Wilhelmus Nachtwaker 45 Rooms Den Bosch
256 13 Baks, Willem Arbeider 37 Rooms Den Bosch
257 4 Sluiters, Hendrik Wolspinner 27 Gereformeerd Deventer
258 3 Diennaal, Philippina Kantwerkster 57 Rooms -
259 3 Ronk, Franciscus geen 32 Rooms Den Bosch
260 6 Neuselinger, Antonia Spellesteekster 52 Rooms Den Bosch
No 31 Wijk F
261 3 Drunen, Jan van Speldemaker 49 Rooms Den Bosch
262 2 Werde, Johannes van Stoelematter 57 Rooms Arnhem
263 4 Wevers, Meggelina Spellesteekster 55 Rooms Den Bosch
264 9 Gemert, Jacobus van Garentwijndersknecht 48 Rooms Den Bosch
265 6 Halkenburg, Johannes Arbeider 35 Rooms Lanneze (Limburg)
266 3 Kroes, Johanna Elisabeth Kantwerkster 45 Gereformeerd Den Bosch
267 4 Wolfs, Engelina Kraamster 60 Israëlitisch Glagon
268 7 Schreuder, Engelbertus Schoenlapper 45 Rooms Nieuwkuijk
269 9 Heuvel, Hermanus van den Schoenmakersknecht 46 Rooms Den Bosch
270 8 Krous, Johanna Frederika Huisvrouw 22 Luthers Den Bosch
271 5 Valkenburg, Johannes Schoenmakersknecht 55 Rooms Pieterson
272 6 Nederveen, Mathijs Bakker 36 Rooms Den Bosch
273 8 KöhIer, Johann Heinrich Gep. Sergeant 41 Luthers Nederwerbe waldiks
274 14 Flaman, Nicolaas Kledermaker 65 Rooms Maastricht
275 7 Steen, Cornelis van der Hoerenknecht 36 Rooms Kokkingen
Beursestraat
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 18n, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 88, 89, 205-209

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 208; II. 318, 361, 362

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 41, 42, 55, 56, 61, 62, 63, 73, 74, 140

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 215

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 191

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 163n, 347

n: vermelding in een voetnoot