Westerparklaan

Paleiskwartier

Postcodes
  5223 DK  8..70
Raadsbesluiten
2003

Naamgeving verbinding tussen Sportlaan en Deuteren

Een van de nieuwbouwprojecten in het gebied tussen het station en West (Deuteren) is het realiseren van de Westertoren. Het gaat om appartementen op de hoek van de Sportlaan (straks Onderwijsboulevard) en de Zalmkampen. Een nieuwe naamgeving van straten levert een zinvolle bijdrage aan de versterking van woon- en leefklimaat. De omzetting van de Sportlaan naar Onderwijsboulevard is hiervan een voorbeeld. Mede op aanvraag van de bewoners van de Westertoren, stelt het college de raad voor om de verbinding tussen de Sportlaan en Deuteren de naam Westerparklaan te geven.
B&W Besluitenlijst 11 februari 2003