Weidepad

Empel

Dossier
2016

Straatnaamgeving

B&W voorstel 16 maart 2016

Het fietspad tussen de Empelsedijk en Biezenakker de naam Weidepad te geven.
Samenvatting
Het noordelijk deel van Empel, tussen de Empelsedijk en de Biezenakker (vlak boven de grote plas), is een woonwijk waar de meeste straten noord-zuid lopen. Deze straten zijn allemaal van namen voorzien. De enige uitzondering is het fietspad tussen de Empelsedijk en de Biezenakker. Vanuit het oogpunt van vindbaarheid dient dit fietspad ook van een naam voorzien te worden.
Aan de noordkant van de wijk (ongeveer parallel aan de dijk) lopen twee wegen met de namen Veld- en Akkerpad. Het voorstel is om deze wijze van naamgeving door te trekken bij de naamgeving van dit fietspad. Voorgesteld wordt om het fietspad de naam Weidepad te geven.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)