Weesstraat

locatie: Binnenstad Centrum
status: vervallen

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
De Wees Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Weesstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Wees Str
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Weesstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Weesstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Weesstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1966
Parade
RB 23-12-1966. (verandering van huisnummers per 1 juni 1967)
19??
Vervallen
Bossche straatnamen

Straat der wezen

door Ed Hupkens

16
Stadsblad woensdag 22 december 2010 | 16
Mosmans

Namen der Straten enz.

84
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 84
Roelands

Triniteitstraat

39
Straat in Straat uit (1984) 39
Sasse van Ysselt

De Peperstraat, Paradeplaats, Weesstraat en Triniteitstraat

391
392
393
394
395
396
397
Noten
1.Zooals uit J.C.A. Hezenmans 's Hertogenbosch p. 251 blijkt had het Groot Begijnhof toen nog meer poorten dan de door mij vermelde. Over deze poorten zie men verder G. Coeverincx Analecta II p 56.
2.Id St. Hanewinkel Gesch. en Aardrijksk. Beschrijving der Stad en Meierij van den Bosch p. 239 noot h.h.h.
3.Men zie deszelfs lotgevallen tusschen 1629 en 1675 bij J.C.A. Hezenmans 's Hertogenbosch p. 45. 97, 126, 147, 251, 322, 323 en 345.
4.Van Heurn Historie III p. 181.
5.Heurn l.c. p. 223.
6.Men zie hierover nog J.C.A. Hezenmans 's Hertogenbosch 16291798 p. 345.
7.Van Heurn Historie IV p 127 en 128 en St. Hanewinbel Gesch. ep Aardrijkskundige Beschr. der stad en Meierij van den Bosch p. 239.
8.Zijne vrouw was Maria Magdalena Ousten.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 391-397
Straatindeling
  1909 : aan n zijde bebouwd 1..7