afb. Atelier Andre Schreurs, ca 1930

Korte Waterstraat

Binnenstad Centrum

Korte Waterstraat 10, 12, 14, 15 en 16. Links enige bewoners en een handkar en rechts een meisje.
Stadsarchief (0000790)
Achter de voorgevel

Gebouwencomplex op gedempte Bossche stadsgracht

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 30 mei 1996
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1822
Waterstraatje
Volkstelling 1822
1830
De Korte Water Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Waterstraat (Korte)
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Korte Waterstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Korte Waterstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Korte Waterstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Mosmans

Namen der Straten enz.

84
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 84
Artikelen
1996

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Gebouwencomplex op gedempte Bossche stadsgracht
Brabants Dagblad donderdag 30 mei 1996 (foto)
 
2002

Henk Bruggeman, Robin van Tiel

De Korte Waterstraat te 's-Hertogenbosch
Henk Bruggeman ('s-Hertogenbosch 2002)
 
2009

Marcel van der Heijden

Waterstraat en Korte Waterstraat
Bossche Bladen 3 (2009) 92-94
 
Panden
Hinthamerstraat
Korte Waterstraat 2

Korte Waterstraat C 15 (????)
1865J. de Garde (slijter in steenkolen)
1875H. Boelens (mr. schoenmaker)
1881H. Boelens (mr. schoenmaker)
1908K?. Keidelberger (lijstenmaker) - J.F. van Krieken (vergulder)
Korte Waterstraat 2 (1909)
1910A. Heidelberger (lijstenmaker) - J.F. van Krieken (vergulder)
1928J.F. van Krieken
1943F. Floris (rijwielhandel) - F.A.A. Floris (koopman)
1956F.A.A. Floris (koopman)

Korte Waterstraat 4

Korte Waterstraat C ongen. (????)
Korte Waterstraat 4 (1909)
1910H. v.d. Schoot (mr. kuiper)
1943F. Floris (rijwielhandel)

Korte Waterstraat 6

Korte Waterstraat C 16 (????)
1908H. v.d. Schoot (mr. kuiper)
Korte Waterstraat 6 (1909)
1910P. Dekkers (schoenmaker)
1923Jacobus E. Dubbeld (tuigenpoetser)
1928C. Schatsbergen
1943H.A. van Gemert (fabrieksarbeider)

Korte Waterstraat 8

Korte Waterstraat C 17 (????)
1908Jos. Arens (bierbottelaar)
Korte Waterstraat 8 (1909)

Korte Waterstraat 10

Korte Waterstraat C 18 (????)
1908F. Kuijpers (beambte S.S.) - F.G.A. Kuijpers-Roffelaan (beambte S.S.) - G.C.P. Moors (goudsmid)
Korte Waterstraat 10 (1909)
1910F. Kuijpers (beambte S.S.) - G.C.P. Moors (goudsmid)

Korte Waterstraat 12-16
Rijksmonument

Korte Waterstraat 12

Korte Waterstraat C 19 (????)
Korte Waterstraat 12 (1909)
1928L. Hugers
1943L.F.A. Verdonk (reiziger)
Korte Waterstraat 14

Korte Waterstraat C 20 (????)
1865L.J. Krijbolder (koopman in ijzerwaren)
1908J. Kuijpers (slager)
Korte Waterstraat 14 (1909)
1910E. Stelles (sigarenmaker)
Korte Waterstraat 16

Korte Waterstraat C 21 (????)
1908W. Zaunbrecher (sigarenmaker)
Korte Waterstraat 16 (1909)
1910W. Zaunbrecher (sigarenmaker)
1928M.F. van den Heuvel
1943J.J.P. Kuipers (bakkersknecht)

Korte Waterstraat 18

Korte Waterstraat C 22 (????)
Korte Waterstraat 18 (1909)

 
Korte Waterstraat 17

Korte Waterstraat C 23 (????)
1908C. Stoof (venter in fruit)
Korte Waterstraat 17 (1909)
1910C. Stoof (venter in fruit)

Korte Waterstraat 15-13

Korte Waterstraat 15

Korte Waterstraat C 24a (????)
1908wed. L. Hosemans (koopvrouw) - wed. Stuppert
Korte Waterstraat 15 (1909)
Korte Waterstraat 13

Korte Waterstraat C 25 (????)
1875C.L.M.M. Metz (2e luit. v. kleeding 3e regement vesting-artillerie)
1881F. Krijbolder (mr. smid)
Korte Waterstraat 13 (1909)
1910wed. L. Hosemans (koopvrouw) - B. Stuppert (smid) - wed. Stuppert
1928A.A. Mulders
1943A.A. Mulders (chauffeur) - L.A. Mulders (kantoorbediende)

Korte Waterstraat 11

Korte Waterstraat C 26 (????)
1908A. v.d. Oever (steendrukker)
Korte Waterstraat 11 (1909)
1910R. Dll (koopvrouw)
1923wed. Jacobus van Campen (werkvrouw)
1928wed. J. van Campen
1943Pieter Boll (portier) - wed. M.F. van Schijndel-Bleijen

Korte Waterstraat 9-7

Korte Waterstraat 9

Korte Waterstraat C 27 (????)
1881A. Krijbolder (mr. smid)
1908R. Dll (koopvrouw)
Korte Waterstraat 9 (1909)
1910P. Bol
1928A.E. Scheepers
1943A.E. Scheepers (goudsmid)
Korte Waterstraat 7

Korte Waterstraat C 28 (????)
1908J.D. Burg (apothekerskn. gasthuis)
Korte Waterstraat 7 (1909)
1910J.D. Burg (apothekerskn. gasth.)
1923wed. Johannes D. Burg (werkvrouw)
1928P.C.J. Burg - wed. J.D. Burg
1943J.H.A. Thomassen (stoker)

Korte Waterstraat 5

Korte Waterstraat C 29 (????)
1865M. Stevens (bode bij het algemeen armbestuur)
1875M. Stevens (bode bij het algemeen armbestuur)
1881M. Stevens (bode bij het algemeen armbestuur)
1908wed. H. Jongbloed - Fr. Stelles (arbeider)
Korte Waterstraat 5 (1909)
1910wed. H. Jongbloet - wed. Stelles

Korte Waterstraat 3

Korte Waterstraat C 30 (????)
1908M. Heeren (winkelier)
Korte Waterstraat 3 (1909)
1910M. Heeren (winkelier)

Korte Waterstraat 1

Korte Waterstraat C ongen. (????)
Korte Waterstraat 1 (1909)

Hinthamerstraat
Postcodes
  5211 NR  1..15
  5211 NR  2..16
Straatindeling
  1909 : rechts 1..17, links 2..18
  1995 : rechts 5..15, links 2..16 (Huisnummerkaart H16)
Volkstelling 1822
No 10 Wijk C
Waterstraatje
2 6 Boksel, Wilhelmina van Water en vuurverkooper 62 Rooms Den Bosch
4 4 Verschuren, Emanuel Martin Hoedenmaker 44 Rooms Weert
5 4 Kloosterhulzen, Petrus Brouwersknecht 35 Rooms Kempen
6 4 Bekkers, Hendricus Speldemaker 40 Rooms Den Bosch
7 5 Meulenbracht, Hendricus van Schoenmaker 58 Rooms Waalwijk
10 1 Bisack, Maria Josepha (weduwe van Ant. Huisbos) Gepensioneerd 41 Rooms Waalwijk
12 4 Speellart, Catharina - 58 Rooms Gemert
13 4 Cholen, Catharina Schoonmaakster - Luthers Straatloof
14 2 Smuls, Arnoldus Kleermaker 62 Rooms Zutken
Hinthamerstraat
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 14, 15

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 285

n: vermelding in een voetnoot