Sekr. Wagemakersstraat

Kom Empel

Dossier
1968

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 10 juni 1968

Sekr. Wagemakersstraat, de rood ingekleurde weg, lopende in het verlengde van de Burg. Meijsstraat aan de overzijde van de provinciale weg en evenwijdig aan de aan te leggen rijksrondweg.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Postcodes
  5236 XA  1..23
  5236 XB  2..36