Vutterpad

Bedrijven De Vutter

Straatnaamgeving

Vutterpad

3
Gemeente 's-Hertogenbosch 23 november 2010
Raadsbesluiten
2010

Straatnaamgeving voor diverse fietspaden

Het college geeft het fietspad langs het Engelermeer de naam Meerheuvelpad en het fietspad langs het bedrijventerrein de Vutter de naam Vutterpad.
B&W besluitenlijst dinsdag 23 november 2010