afb.

Vughterweg

Vughterpoort

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1908
Vughteruitgang
Adresboek van 's-Hertogenbosch 1908-1909
1909
Vughterweg
Huisnummeromnummering 1909
1928
Vughterweg
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Artikelen
2012

Buurt Vughterweg went aan minder verkeer

De Bossche Vughterweg was maanden dicht voor een reconstructie. Nu de belangrijke weg weer open is, vertellen buurtbewoners hoe het hen bevalt.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad vrijdag 24 augustus 2012 | 26-27
 
Panden
Vughterweg 2-4

Vughterweg 2

Vughterweg 2 (1909)
1923Joseph J.B. van Baalen (adj. directeur gemeentewerken)
1928J.J.B. van Baalen
1943J.C.V. van Baalen (ambtenaar Prov. Griffie) - J.J.B. van Baalen (adj. directeur Gemeentewerken)
Vughterweg 4

Vughterweg 4 (1909)
1923Gustaaf A.L. Erdtsieck (technisch ambt. prov. waterstaat)
1928A.W. Brouwer
1943mr. G.K. Vos (bew. der hypoth. en van het kadaster)

Doodlopende weg
Vughterweg 6-14

Vughterweg 6

Vughterweg 6 (1909)
1928A.J. Tervoort
1943A.J. Tervoort (leeraar gymnastiek)
Vughterweg 8

Vughterweg 8 (1909)
1928wed. A.J.M. Steinel
1943Ir. L.W.P. Bianchi (leeraar K.T.A.)
Vughterweg 10

Vughterweg 10 (1909)
1928C. Raats - mej. H.C. Raats
1943C.H.C. Raats (notarisklerk) - H.C. Raats (adj. comm. 2e kl. ter secretarie) - M.A.C. Raats (ambt. ter secretarie) - wed. H.J.A.M. Raats-de Bergh
Vughterweg 12

Vughterweg 12 (1909)
1928H.G. van Lier
1943H.G. van Lier (accountant)
Vughterweg 14

Vughterweg 14 (1909)
1928P.J. Köbben - A. Smit

Vughterweg 16-18

Woonhuis. Architect H.W. Valk, 1921
Verbouwing nummer 16, H.W. Valk, 1940
Bron: Hendrik Willem Valk 1886-1973, blz 68
Vughterweg 16

Vughterweg 16 (1909)
1928H. Versteeg
1943G.A. Knepflé (journalist)
Vughterweg 18

Vughterweg 18 (1909)
1923Johan van Bergen (adj. commies godshuizen)
1928J. van Bergen
1943J. van Bergen (commies Godshuizen)

Vughterweg 20-24

Vughterweg 20

Vughterweg 20 (1909)
1928J.A.M. Kalkberg
1943W. Kalberg en Zn. (graveerinrichting) - J.A.M. Kalberg (graveur)
Vughterweg 22

Vughterweg 22 (1909)
1923Elisabeth Ma. Aa. La. van Bergen (rijkstelefoniste) - Johannes van Bergen (oud-secretaris godshuizen) - Wilhelmina A.C. van Bergen (rijkstelefoniste)
1928J. van Bergen - mej. W.A.C. van Bergen
1943E.M.A.L. van Bergen (chef telefoniste P.T.T.) - P.J.L. Gudde (industrieel)
Vughterweg 24

Vughterweg 24 (1909)
1928C.G. Vriens
1943L.Th.A. Jacobs (landmeter van het Kadaster)

Vughterweg 26

Vughterweg 26 (1909)
1928echtg. J.L.J. Bausch
1943C.M. de Jong (apoth. ass.) - ir. G.J.W. de Jong (leeraar M.T.S.)

Vughterweg 28

Woonhuis. Achitect H.W. Valk 1921.
Bron: Hendrik Willem Valk 1886-1973, blz 65 en 160?
Vughterweg 28 (1909)
1928E.A. Mulder - J.Th.M. Nelis
1943J.H. van Hoof (fabrikant)

Vughterweg 28a-28b

Vughterweg 28a

Vughterweg 28a (1909)
1928J.A. Imhof
1943J.A. Imhof (apotheker, dir. keuringsd. en onbez. Rijksveldw.)
Vughterweg 28b

Vughterweg 28b (1909)
1928dr. J.H. Picard
1943ir. C.N. van der Velden

Vughterweg 30-32

Vughterweg 30

Vughterweg 30 (1909)
1923Petrus C. Geus (1e luit adj. wielrijders)
1928H.F.J. Deveer
1943jonkh. mr. E.C.F.H. Verheijen (subs. griffier gerechtshof)
Vughterweg 32

Vughterweg 32 (1909)
1928G.D. van der Sman
1943G.D. v.d. Sman (ijker)

Vughterweg 34-42

Woonhuizen. Achitect H.W. Valk 1921.
Bron: Hendrik Willem Valk 1886-1973, blz 66
Vughterweg 34

Vughterweg 34 (1909)
1923Johannes C.M. Campfens (teekenaar prov. N.-B. Electr. Mij.)
1928J.C.M. Campfens
1943J.C.M. Campfens (chef-teekenaar P.N.E.M.)
Vughterweg 36

Vughterweg 36 (1909)
1923Matheas A. Eliens (insp. Raad van Arbeid)
1928M.A. Eliens
1943A.P.G.M. Festen (apoth. ass.) - wed. G.J.W.A. Festen-Kippers
Vughterweg 38

Vughterweg 38 (1909)
1928H.G. Wijtmans
1943C. van Alphen (leeraar R.H.B.S.)
Vughterweg 40

Vughterweg 40 (1909)
1923Hendrik Groen (asp. kabelchef P.N.E.M.)
1928H. Groen
1943H. Groen (kabelchef P.N.E.M.) - IJ. Groen (controleur A.B.V.V.O.)
Vughterweg 42

Vughterweg 42 (1909)
1923Fredericus W.M. Beckmann (handelsagent)
1928F.W.M. Beckmann
1943wed. G.L. Beckmann-Biermans

Vughterweg 44-52

Vughterweg 44

Vughterweg 44 (1909)
1928J.C.F.M. van Campenhout
Vughterweg 46

Vughterweg 46 (1909)
1923Johannes A.A. van der Drift (kantoorbediende)
1928A.H.J. le Gras
1943H.A. Dekker (adm. ambtenaar) - H.F. Dekker (portier) - H.B.F. Pieters (kellner)
Vughterweg 48

Vughterweg 48 (1909)
1928B Vogel
1943L.J.M. van Langen (boekhouder Pr. N. Br. Crt.)
Vughterweg 50

Vughterweg 50 (1909)
1928W.J.Z. van Woerkom
1943J.H.C. van den Hurk (koopman) - A.H.W.M. van Woerkom (kantoorbed. 1e kl. prov. griffie) - W.J.Z. van Woerkom
Vughterweg 52

Vughterweg 52 (1909)
1928F.H.A.H. Toten
1943W.J.A. Jagtman (insp. levensverzekering)

Vughterweg 54-56

Woonhuis. Architect H.W. Valk 1922.
Bron: Hendrik Willem Valk 1886-1973
Vughterweg 54

Vughterweg 54 (1909)
1923Jacques F. ten Hacken (klerk licht- en waterbedrijf)
1928F.M. Backelandt - L. Kruijff - G. van Overbeek
1943G. van Overbeek (bureelchef rijkswaterst.)
Vughterweg 56

Vughterweg 56 (1909)
1928J.J.A.A. Suijs
1943C.H.J. van der Maden (reiziger) - wed. H.F.W.M. Suijs-Hoefnagels (wijnhandel)
1960A.J. Spierings (accountants kantoor)

Vughterweg 58-60

Vughterweg 58

Vughterweg 58 (1909)
1928J.A.H. Pereij - wed. G.A.J. Soeter
1943J.A.H. Pereij (direc. Gem. Werken)
1992Jan van Hoof (galerie)

Vughterweg 62

Vughterweg 62 (1909)
1928Ir. A.S.J. van Kesteren
1943A.C.C. Top (koopman) - G.J.M. Top (bedrijfsleider)

Vughterweg 64

Vughterweg 64 (1909)
1928W. de Bas
1943P.L.J.M. Baartmans (vertegenwoordiger)

Vughterweg 66

Vughterweg 66 (1909)
1923Henricus A. Broekhuizen (boekhouder)
1928H.A. Broekhuisen
1936H. Broekhuisen
1943H.A. Broekhuisen (directeur N.V. Teulings Grafisch bedrijf) - M.A.E. Broekhuisen (onderwijzeres)

Vughterweg 68

Vughterweg 68 (1909)
1923Adrien B.M. Brans (leraar Rijks H.B.S.)
1928A.B.M. Brans
1943drs. A.B.M. Brans (leeraar R.H.B.S.) - mr. J.F.T.C.M.J. Brans-Woltering

Vughterweg 70

Vughterweg 70 (1909)
1928M.B. Hoogmei
1943A.J. Basten (kantoorbed.) - S.M. van Waasdijk-Schreven

Vughterweg 72

Vughterweg 72 (1909)
1923Johan Haartsen (ekectrotechn. ambt. Rijks telegrafie)
1928J. Haartsen
1943A.R.M. Mommers (commies Prov. Griffie)

Vughterweg 74
Rijksmonument

Vughterweg 74 (1909)
1943A.J.M.A. Coppens-Teelen - H.W. Valk (architect)

Vughterweg 74b

Vughterweg 74b (????)
1943P.J.M. Ruijters (architect)

 
Vughterweg 67-65

Vughterweg 67

Vughterweg 67 (1909)
1943E. Cops (wachtm. marechaussee)
Vughterweg 65

Vughterweg 65 (1909)
1943A. Beet

Vughterweg 63-61

Vughterweg 63

Vughterweg 63 (1909)
1943J. van de Berge (wachtm. K.M.)
Vughterweg 61

Vughterweg 61 (1909)
1943W.J. van Essen (wachtm. marechaussee)

Vughterweg 59-57

Vughterweg 59

Vughterweg 59 (1909)
1943H. Groenen (opperwachtm. marechaussee) - T.G. Groenen (kantoorjuffrouw) - A. Oosterling (opperw. marechaussee)

Vughterweg 55-53

Vughterweg 55

Vughterweg 53

Vughterweg 53 (1909)
1943A.A. Veenbrink (opperwachtm. marechaussee)

Vughterweg 51-47a

Vughterweg 51

Vughterweg 49

Vughterweg 49 (1909)
1943J. van Bruggen (marechaussee) - J.P. de Bruijn (marechaussee) - B.J. Bruinsma (marechaussee) - J.A. Links (marechaussee, op wachtgeld) - F.H.A. van Nunen (marechaussee) - C.J.J. Suderée (marechaussee)
Vughterweg 47

Vughterweg 47 (1909)
1943J.F. van der Grinten (marechaussee)
1948Maréchausseekazerne
Vughterweg 47a


Vughterweg 47b-47l


Isabellalaan
Vughterweg 45

Vughterweg 45 (1909)
1943W.G.J.A. Jacob (dr. in de letteren)

Vughterweg 43a-43

Vughterweg 43a

Vughterweg 43a (1909)
1943E. Hendricks (handel in manufacturen) - E.Fr.J. Hendricks (koopman)
Vughterweg 43

Vughterweg 43 (1909)
1943J.I. Kranenburg

Vughterweg 41-39

Vughterweg 41

Vughterweg 41 (1909)
1943P.J.A. van Akkerveeken (ingenieur)

Vughterweg 37

Vughterweg 37 (1909)
1943T.W.M. Roosen (schoenfabrikant)

Willem van Oranjelaan
Vughterweg 35-33

Vughterweg 35

Vughterweg 35 (1909)
1943H. van de Berg (bankbed.) - H. van de Berg (directeur R.H.B.S.)
Vughterweg 33

Vughterweg 33 (1909)
1943ir. J.P. van Noorden (hoofding. prov. waterst.)

Vughterweg 31

Vughterweg 31 (1909)
1943J.H.A. Staal (commissaris van politie)

Vughterweg 29

Woonhuis Bergmeijer. Achitect H.W. Valk 1922.
Bron: Hendrik Willem Valk 1886-1973
Vughterweg 29 (1909)
1928A. van der Tang

Vughterweg 27

Vughterweg 27 (1909)
1928F.G.M. van der Leij
1943dr. H.J.J. van Velthoven (leeraar lyceum, doctor aardr.k.)

Vughterweg 25-23

Vughterweg 25

Vughterweg 25 (1909)
1923Jan M.H. Diemel (wachtmeester marechaussee)
1928H. van Rijn
Vughterweg 23

Vughterweg 23 (1909)
1928N. van de Plasse
1943A.J.E. Mathon (luitenant-kolonel)

Vughterweg 21

Woonhuis Van de Laar-Van den Dungen. Achitect H.W. Valk 1934.
Bron: Hendrik Willem Valk 1886-1973, blz 172
Vughterweg 21 (1909)
1928J. Warmenhoven
1943J.H.J.M. van de Laar (koopman meubelen)

Vughterweg 19-17

Vughterweg 19

Vughterweg 19 (1909)
1928M.J. Teeuwen
1943R.T.R.J. Spolders (grossier in kol. waren)
Vughterweg 17

Vughterweg 17 (1909)
1928M. van Kleef
1943A.P.H.M. Spolders (grossierster)

Vughterweg 15

Vughterweg 15 (1909)
1928P.J.E. Staal
1943wed. J.W. Bockweg-van de Goor

Vughterweg 13

Vughterweg 13 (1909)
1928L. Lambregts
1943dr. A.M.J.L. Wolfs (leeraar M.O. Fransch)

Vughterweg 11

Vughterweg 11 (1909)
1923Hendrik van der Bempt (marechaussee) - Freek O. de Boer (marechaussee) - Harmen Bronkhorst (marechaussee) - Cornelis J.J. van Eggelen (marechaussee) - Johannes Eikenaar (marechaussee) - Johannes J. Faro (wachtmeester marechaussee)
1928H. Bek - H.J. Dekker - G. van den Driest - P. Kamphorst - L.S.A. Kooistra - J.A. Kops - Marechausséekazerne - J.G. van de Nieuwegiessen - D.W. van den Nosterum - M. van Sint Annaland - J. Witte - F. van der Zande
1943J.A.E.M. Meijring

Vughterweg I 160

Vughterweg I 160 (????)
Vervallen (1909)

Vughterweg I 159

Vughterweg I 159 (????)
Vervallen (1909)

Vughterweg I 158

Vughterweg I 158 (????)
Vervallen (1909)

Vughterweg 9-7

Vughterweg 9

Vughterweg 9 (1909)
1943H.J.P. van Alfen (leeraar Gymnasium)
Vughterweg 7

Fort Isabelle (????)
1865F. Tousaint (militair wachter)
Vughterweg I 156h (????)
1908W. Brok (fortwachter)
Vughterweg 9 (1909)
1910W. Brok (fortwachter)
1923Gerardus E.M. Bastiaansen (sergeant wielrijders) - Tjeerd H. Edelman (sergeant kazerne)
1928W.K. Hövig - Isabellakazerne
1943Dra. N. Coolhaas (leerares Engelsch) - Dra. A.C.M. Sanders (leerares Lyceum) - wed. W.P.M. Schillemans-Kraetzer

Vughterweg 5

Vughterweg I 156g (????)
1908L. Liebergts (spoorwegwachter)
Vughterweg 5 (1909)
1910L. Liebergts (spoorwegwachter)
1928G. van Dijk
1943H.J.A.A. Bekkers (procuratiehouder) - wed. H.M. Schoo-Stuffers

Vughterweg 3

Vughterweg I 156f (????)
1908L. van Hoof (ploegbaas S.S.)
Vughterweg 3 (1909)
1910wed. H. van Rooij (spoorwegwachteres)
1923Franciscus van den Bogaard (seinhuiswachter Ned. Sp.)
1928W. Wiegmans
1943A.M.H.M. Aarts (bibliothecaresse) - H.P.M.J. Aarts (apoth.-ass.) - wed. P.T.A.H. Aarts-Verberne

Willem van Oranjelaan
Vughterweg 1

Vughterweg I 156c (????)
1908F.M. Rouppe v.d. Voort (industrieel)
Vughterweg 1 (1909)
1910P.N. Bolsius (directeur gasfabriek)
1928Ir. D.L. Jonker

Postcodes
 5211 CH  1.. 1
 5211 CJ  3..35
 5211 CK 37..69
 5211 CL  2..34
 5211 CM 36..74
Straatindeling
 1909 : rechts 1..7
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 74, 75, 93, 129, 132, 145, 188, 234

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 52, 175, 299

n: vermelding in een voetnoot