afb.

Vughterstraat

Binnenstad Centrum

Een van de negen armenblokken (1370-1477).
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste
~~~
De wijk van Vughterstraat en Vughterdijk:
Snellestraat, Stoofstraat, Vughterstraat, Postelstraat, Kruisbroedersstraatje, Berewoutstraat, Vughterdijk, Bleekerstraatje en Jonge Bogaard.
Bron: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer
~~~
De Vughterstraat telt nog steeds talrijke steegjes, waarvan sommigen intussen met een hek zijn afgesloten. Evenals in de Hinthamerstraat zijn er ook enkele onzichtbare inpandige straatje die na 1629, in de tijd van de reformatie, toegang gaven tot schuilkerken. Langszij Vughterstraat 54 liep een steegje naar een kerk-op-zolder. De kerkgangers konden er ook via Sint Jorisstraat 14 komen, of in noodgeval langs vluchten. In diezelfde Vughterstraat nummer 92, ter hoogte van Henk de Klerk, was een inpandig straatje, evenals tussen de Van Sonsteeg en de Halve Maan op perceel 262-264. Dat steegje gaf toegang tot de H. Corneliskapel. Op de Parklaan verwijst de Cornelishekelssluis, die nog onderaan de stadsgracht zichtbaar is, naar deze kapel. Recht tegenover de Kuipertjeswal, naast de muziekwinkel van Goosen en Swagerman (nr.129) liep een doorsteek naar de Westwal, alwaar op 'Het Bolwerk met de boompjes', een molen heeft gestaan.
Bron: Nieuwsbrief Bastion Oranje, 5 september 2001
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1502
Vuchterstraet
Stads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 57
1645
De Vuchter Straet
Kaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1866
Vughter straat
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Vughterstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Vughter straat
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Vughterstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Vughterstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Vughterstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1947
Vughterstraat
RB 29-10-1947, blz 400.
Bossche straatnamen I

De weg naar Vught

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 17 november 2010
Bossche straatnamen II

Straat van poorten

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 24 november 2010
Mosmans

Namen der Straten enz.

83
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 83
Roelands

Vughterstraat (1)

90
Straat in Straat uit (1984) 90-92
Verdwenen stadsbeelden

De fraai gebogen rooilijnen van de Vughterstraat

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 27 november 1997
Afbeeldingen

ca 1915
     
Artikelen
1975

Redactie

Vughterstraat werkt nu als 'bottleneck'. Parkeerverbod maakt busvervoer sneller
Brabants Dagblad woensdag 24 september 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Antwoord B. en W. aan de raad: Nog geen oplossing voor Vughterstraat
Brabants Dagblad woensdag 31 december 1975
 
1977

Redactie

Werkzaamheden Vughterstraat
Brabants Dagblad donderdag 10 november 1977
 
1981

A.C.M. Kappelhof

Voorlopige inventarissen van de blokken H Vughterstraat, I Vughterdijk.
Gezamenlijke stukken negen blokken. Aanvullingen op de voorlopige inventarissen van de negen blokken A-I.
Centraal bureau Godshuizen/Archief Godshuizen (Den Bosch 1981)
 
1985

Peter Jasperse

Laden en lossen in de Vughterstraat
Verkeeracademie (Tilburg 1985)
 
1988

J.W.G. Witmer

Een inventarisatie van gotische en laatgotische muur- en plafondschilderingen in 's-Hertogenbosch
Kroniek van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1988) 18-29
 
1992

Jan van Haaren

Vughterstraat (Vughterdijk)
KringNieuws 5 (1992) 6
 
1997

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : De fraai gebogen rooilijnen van de Vughterstraat
Brabants dagblad donderdag 27 november 1997 (foto)
 
2000

H.W. Boekwijt, P. Manuhutu

Twee maal twee. Het onderzoek van twee middeleeuwse buurpanden in de Vughterstraat en de Orthenstraat
s.n. (s.l. 2000) 123-132
 
2001

Willem van Aart

Voor Sint Joris 'in de benen'
Uyt den Bogaert 50 (2001) 16-17
Uyt den Bogaert 51 (2001) 8
Uyt den Bogaert 52 (2001) 18-19
Uyt den Bogaert 53 (2001) 13-14
Uyt den Bogaert 55 (2001) 16-17
Uyt den Bogaert 57 (2001) 16-17
 
2010

Puiprijs 2010 valt in Vughterstraat

• The Art of Camouflage, De Gruyter Hair en HEDEN genomineerd voor Puiprijs 2010.
• In 2008 en 2009 minder winkelpuien vernieuwd.
• Puiprijs 2010 maandag 29 november om 15.30 uur uitgereikt in Bestuurscentrum.
Wim Hagemans | Brabants Dagblad dinsdag 23 november 2010
 
2012

Ondernemers willen plan Vughterstraat

• Ondernemers Vughterstraat spreken komende week met gemeente om leegstand aan te pakken.
• Ze willen onder andere dat de bussen er gaan stoppen.
• Albert Heijn opent naar verwachting eind maart.
Linda van Gorkum | Brabants Dagblad vrijdag 27 januari 2012 | B02
 
2012

Vughterstraat wil zo 'groen' mogelijk zijn

• Hoe kunnen we zo 'groen' mogelijk ondernemen?
• Het antwoord op die vraag willen ondernemers in de Bossche Vughterstraat snel geven.
• Met financiële steun van de gemeente nemen ze deel aan een speciaal project.
Marc Brink | Brabants Dagblad dinsdag 10 juli 2012 | 22
 
2017

Nooit meer weg uit de Vughterstraat

Nog geen vier jaar geledenwaren er nog grote zorgen over de leegstand in de Vughterstraat, nu gaat het opeens crescendo. En dat komt niet alleen door het einde van de crisis. „Ik zou hier niet meer weg willen.”
Bart Gotink | Brabants Dagblad woensdag 18 oktober 2017 | Regio 2-3
 
Geschiedenis
1330 In dit jaar geeft de hertog de stad vijf molens: een windmolen op de Vughter- en een op de Orthense dijk en drie watermolens in de Vughterstraat.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1463 De in 1463 in de Verwersstraat ontstane brand doet een deel van de straat in vlammen opgaan.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1480 Voor 1477 bestond er wellicht sinds een eeuw een bepaalde armenzorg die per Blok georganiseerd was. Maar rond 1477-1480 wordt een begin gemaakt met een mmer systematische opzet door het in het leven roepen van speciale blokarmenfondsen. Als eerste wordt opgericht het Blok van de Hinhamerstraat (1477), terwijl er uit 1480 drie stichtingsakten van blokarmenfondsen dateren en wel die van de Grote Markt (7 okt.), die van de Kerkstraat (6 nov.) en die van de Vughterstraat (7 nov.).
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1938 In de muur naast de daar gelegen flats zien we een herdenkingssteen zitten, een door burgemeester mr. F. van Lanschot in 1938 aangebrachte herinnering aan de voormalige Vughterpoort.
Bron: Rondom de Vughterdriehoek
 
Kunstafbeeldingen
 

Een zijstraatje van de Vughterstraat, z.j.

Hendrik de Laat (1900-1980)
(gekleurde tekening, 22.5 x 27.0 cm)
Collectie de Laat, 's-Hertogenbosch
Panden
Achter het verguld Harnas
Vughterstraat 2
RijksmonumentM 1122

Vughterstraat G 1 (????)
1865C. Bienbar (meubel- en matrassenmaker) - P.J. van Stratum (winkelier in kruidenierswaren)
1875C. van der Sloot (winkelier in suikergoed)
Vughterstraat G 1 (1880)
1881C. van der Sloot (winkelier in suikergoed)
1908wed. A. Keukenschrijver - M. Struijk (mantelmagazijn 'de Duif')
Vughterstraat 2 (1909)
1910M. Struijk (mantelmagazijn 'de Duif')
1943G. Welle ('t Vakkleedinghuis) - G.A. Welle (koopman in manufacturen)
2005Annie van der Pol en Mieke Wassenberg (Rituals, Home and Body cosmetics)

Vughterstraat 4
M 1121

Vughterstraat G 2 (????)
1865A. Schim van der Loeff (1e luitenant-ingenieur) - C.M. van Weert (winkelier in galanteriegoederen)
1875wed. C.R. Hermans (winkelierst. in witte manufact.)
Vughterstraat G 2 (1880)
1881wed. C.B. Hermans (in witte manufacturen)
1908wed. A.M.W. Dicker-Stultjens (dames- en modeart.)
Vughterstraat 4 (1909)
1910wed. A.M. Dicker-Stultjes (modiste, winkelierster) - A.A. Ebeling (adj. commies ter secretarie) - H.J.A.M. Stein (leeraar in het Fransch, Rijks H.B.S.)
1928L.J. van de Leemput
1943J.E.M. van de Leemput (kantoorjuffrouw) - J.W. van de Leemput (grossier in galanteriën) - L.J. van de Leemput (Mag. 'de Adelaar') - L.J. van de Leemput (winkelier in galanteriën)

Vughterstraat 6
M 1120-1119

Vughterstraat G 3 (????)
1865N.S. Visser (firma N S Visser & Co.) fabrijkant in gouden en zilveren werken
1875C.C.E. Visser (winkelier in goud en zilver)
Vughterstraat G 3 (1880)
1881J.J. Versterre (rector in het klooster J.M.J.) - C.C.E. Visser (winkelier in goud en zilver)
Vughterstraat 6 (1909)
1910M.H. Linssen (gevangenbew.) - J.F.A. van Mens (oor-, neus- en keelarts)
1928L.A. van de Pol - mr. C.A.G.W. van de Pol
1943Th.H. Couwenberg - G.M. Schreurs (boekhoudster)

Vughterstraat 8
M 1118

Vughterstraat G 4 (????)
1865H.J. Dodemont (hoedenfabrijkant) - G.H. Dröher (2e luitenant-kwartiermeester bij het 4e regement dragonders)
1875E. van Daal (mr. broodbakker) - B.M.H.A. van den Goorbergh (off. v. gez. 1e kl.)
Vughterstraat G 4 (1880)
1881E. vam Daal (mr. broodbakker) - J. Verdoorn (opzichter bij 's rijks waterstaat)
Vughterstraat 8 (1909)
1910W. Gerritse (stoomgrutter)
1928M.M.H. Bruijnen - Th.G.T. Jansen - Theo Jansen - Th. Luijben
1936Theo Jansen (kleermakerij)
1943Th.G.T. Jansen (kleermaker) - Theo Jansen (kleermakerij, modeartikelen)
1956T.G.T. Jansen (kleermaker)

Vughterstraat 10-12
M 1117-1116

Vughterstraat 10

Vughterstraat G 5 (????)
1865A. de Jong (mr. broodbakker) - J.H. Langen (particulier)
1875J.H. Langen (partikulier)
Vughterstraat G 5 (1880)
1881J.H. Langen (partikulier)
Vughterstraat 10 (1909)
1910F.A. Albada Jelgersma (chef fa. Hollenkamp en Co.) - Hollenkamp en Co. (heeren- en kinderkleeding en kleeding naar maat)
1928N.J. Hoekstra
1943C.M. Wiggers (koopman)
Vughterstraat 12

Vughterstraat G 5 (1880)
Vughterstraat 12 (1909)
1910Hollenkamp en Co. (heeren- en kinderkleeding en kleeding naar maat)
1943C.M. Wiggers (woninginrichting, stoffeerderij)

Vughterstraat 14-16
M 1115

Vughterstraat 14

Vughterstraat G 6 (????)
1865W.J.A. van Beusekom (adjunct-controleur van het kadaster) - H. Lambermont (firma Gebr. Lambermont) cigarenfabrijkant
1875H. Lambermont (firma gebr. Lambermont) sigarenfabr. - H. Meijering (officier van gezondheid 1e kl.)
Vughterstraat G 6 (1880)
1881mr. J.T. Boelens (rechter in de rechtbank) - H. Lambermont (firma gebr. Lambermont, sigarenfabr.)
1894H. van der Velden
1908mr. J.T. Boelens (vice-president arrond.-rechtbank) - H. Diependaal (veehandelaar) - L. Diependaal (rijwielhandel)
Vughterstraat 14 (1909)
1910mr. J.T. Boelens - H. Diependaal (veehandelaar)
1923Aaltje Bakker (verpleegster)
1928C. Wondergem
Vughterstraat 16

Vughterstraat G 6 (1880)
Vughterstraat 16 (1909)
1910J.L. Vennix (depôt Velo-waschmachines)
1928L.F.P. Luijben
1943L.F.P. Luijten (boekhandelaar) - L. Luyben (kantoorboekhandel)

Vughterstraat 18
M 1114

Vughterstraat G 7 (????)
1865G. Goette (mr. koper- en blikslager en winkelier) - J.T. Roderkercken (hoofdonderwijzeres)
1869Godefr. Goëtte (mr. koper- en blikslager en lampenmaker)
1875A. van Gerve (fabriekant van koperwerken met stoom, koperhandelaar) - C.H. van Heeswijk (modiste)
Vughterstraat G 7 (1880)
1881J. Theunissen (mr. kleermaker)
1908Jos. Beekwilder-Grinsven (chef bureau v. Gend en Loos) - A. van Grinsven (banketbakker)
Vughterstraat 18 (1909)
1910Jos. Beekwilder-Grinsven (chef de bureau v. Gend en Loos) - A. van Grinsven (banketbakker)
1923Alphonsus J.C. van Grinsven (banketbakker)
1928L.H. de Groot - mej. M.M. Groothuijzen - L.Chr.J. Holtkamp
1943A.J. van Dijk (ass. apoth.) - F.C. van Dijk-Drenth (handwerken) - A.G. Koolwijk (verpleegster) - P.A. van Oijen (betonwerker) - wed. C.G. Pagie-Peune
2003Pierre van de Ven (verlichting)

Vughterstraat 20-22
M 1113

Vughterstraat 20

Vughterstraat G 8 (????)
1875H.J.F.A.A.M. van Goor (commissaris van policie) - F. van Heijst (med. doctor) - C.F. van den Hoff (2e luit. vierde bataillon) - C.F. van den Hoff (2e luit. vierde bataillon) - J. Krijbolder (mr. smid en winkelier)
1869J.J. Krijbolder (mr. smid en winkelier)
Vughterstraat G 8 (1880)
1881L.E.H. Haenen (controleur op het kantoor van waarborg voor gouden en zilverwerken) - wed. J. Krijbolder (mr. smid en winkelier)
1908A.M. Ebeling (horlogemaker) - M.J. Gloudemans (letterzetter)
Vughterstraat 20 (1909)
1910A.M. Ebeling (horlogemaker)
1923Judocus J. de Gijsel (onderwijzer)
1928fa. M. Sio - A.M.Th. Verdonk - M. Verdonk-Sio
1943P.W. Gulien (bontwerker)
Vughterstraat 22

Vughterstraat G 8a (????)
Vughterstraat 22 (1909)
1910M.J. Gloudemans (letterzetter) - P. Hanff (plisseerinrichting)
1923Karel H. van Antwerpen (sergeant infie.)
1928Zanin. G.
1943H. Verhoeven (electricien)
Vughterstraat 20-22

Vughterstraat 20-22 (????)
1943P.T.L. v.d. Ven (koopman) - Pierre van de Ven (verlichting)

Vughterstraat 24-26
M 1112

Vughterstraat 24

Vughterstraat G 9 (????)
1865mr. J. Versfelt (W.r.4. kl. raadsheer in het provenciaal geregtshof)
1875J.L. Ancion (koek- en banketbakker) - P. Lelsz (1e luitenant eerste battaillon)
Vughterstraat G 9 (1880)
1881J.L. Ancion (koek- en banketbakker) - J.F.M. Jespers (adj.-comm. ter prov. griffie)
1896H.J.M. Blom (koek- en banketbakker)
1908Jac. Dolmans (bediende) - G.J. Krijbolder (firma Wed. J. Krijbolder en Zoon) kachels, rijwielen en brandk. - F. Verhulst-Pels
Vughterstraat 24 (1909)
1910H. Heijnen van Leent
1923wed. B.R. de Breuk (zonder)
1928W.M. Demouge
Vughterstraat 26

Vughterstraat G 9a (????)
Vughterstraat 26 (1909)
1928jhr. W.A. van den Bosch - J.P. Vollewens
1943A.W.C. van Luijt (vertegenwoordiger)

Vughterstraat 28-30
M 1111

Vughterstraat 28

Vughterstraat G 10 (????)
1865D. Aeijelts (commissionnair in wijnen, 1e luiten. bij het 5e reg. inf.) - H. Nijman (borstelfabrijkant)
Vughterstraat G 10 (1880)
1908A. Eikelberg (chef schoenenmagazijn 'Hollandia') - Hollandia (schoenenmagazijn) - Louis J.M. Pernot (wijnhandelaar)
Vughterstraat 28 (1909)
1910G.J. Krijbolder (firma wed. J. Krijbolder en Zoon) kachels, rijwielen en brandk. - D.W. de Niet (bediende) - Louis J.M. Pernot (wijnhandel) - Gez. Reijkersz (tailleuses) - Miss Robinson (leerares in de Engelsche taal)
1923Martinus J. Drenthen (commies Post en Telegrafie)
1928A.M. Breuker - wed. C.J.Th. Breuker - C. Jorna
1943K.J. Ellensiek (reizigster) - H.A. Peters (ankerwikkelaar) - G. Vergeer (betonwerker)
Vughterstraat 30

Vughterstraat G 10 (1880)
1908A. Eikelberg (chef schoenenmagazijn 'Hollandia') - Hollandia (schoenenmagazijn) - Louis J.M. Pernot (wijnhandelaar)
Vughterstraat 30 (1909)
1910A. Eijkelberg (chef schoenenmagazijn 'Hollandia') - Hollandia (schoenenmagazijn)
1923Wilhelmus van Gestel (zonder)
1928W. van Gestel - J.J. Olthuizen
1943Het Zuivelhuis (boter- en kaashandel)
19??Latenzo herenmode

Vughterstraat 32
M 1110

Vughterstraat G 11 (????)
1865W.C.G. Abbema (ontv. van 's rijks belastingen te Engelen) - E. de Bruijn (modemaakster en winkelierster) - W. de Bruijn (mr. schoen- en laarzenmaker)
1875B.J. de Bruijn (telegrafist) - W. de Bruijn (mr. schoenmaker) - wed. M. Landheer (partikulier) - P.J. Pernot (handelaar in wijnen en gedistilleerd)
Vughterstraat G 11 (1880)
1881A.J. de Bruijn (mr. goudsmid) - B.J. de Bruijn (telegrafist) - W. de Bruijn (mr. schoenmaker) - wed. M. Landheer (partikuliere) - P.J. Pernot (handelaar in wijnen en gedistilleerd)
1908B.J. de Bruijn (gep. directeur telegrafie) - R.J. de Bruijn (goudsmid) - W. de Bruijn (particulier)
Vughterstraat 32 (1909)
1910B.J. de Bruijn (gep. directeur telegrafie) - R.J. de Bruijn (goudsmid)
1928E.M.J.L. Berlage - Drogisterij 'de Gouden Vijzel' - W.W. Floris - H.F. Vollewens
1943W.W.A. Floris ('De Gouden Vijzel') drogist
2003? (Oil & Vinegar) culinaire cadeaushop

Vughterstraat 34-36

Vughterstraat 34
M 1109

Vughterstraat G 12 (????)
1865J. Steenbergen (corsettenfabrijkant)
1875J. Steenbergen Jr. (mr. timmerman) - H. Steenbergen (klerk) - J. Steenbergen (corsettemaker)
Vughterstraat G 12 (1880)
1881J.M.F. Servais (leeraar aan de R.H.B.S.) - J. Steenbergen (corsetmaker)
1908J.M.C. Petit (modiste)
Vughterstraat 34 (1909)
1910J.M.C. Petit (in modes)
1928J.A. Quaadvliet - J.D. Quaadvliet - J.M. Quaadvliet - M.W. Quaadvliet - mej. M.B. Quaadvliet - wed. H.A. Quaadvliet
1943M.B. Quaadvliet (handwerken) - wed. A.C. Quaadvliet-van de Struijk
Vughterstraat 36
M 1108

Vughterstraat G 13 (????)
1865mr. E.G.J. Tilman (advokaat)
1875F.J.M. Servais (leeraar aan 's rijks H.B. school)
Vughterstraat G 13 (1880)
1908E.B. Schmeink (in heerenart. en hoedenmag.)
Vughterstraat 36 (1909)
1910E.B. Schmeink (koopman in heerenart. en hoedenmag.)
1928H.W. Blom - W.H. Blom - wed. H.P.F. Blom - G. van Tent
1943C.J.H. van den Heuvel (filiaalhouder) - J.H. van den Heuvel

Vughterstraat 38-40
M 1107

Vughterstraat 38

Vughterstraat G 13 (1880)
Vughterstraat 38 (1909)
1910E.B. Schmeink (koopman in heerenart. en hoedenmag.)
1928W. van Boxtel en Zn. - F.A.M. de Louw
1943N.V. Electrotechnische Fabriek v/h fa. W. van Boxtel en Zonen
Vughterstraat 40

Vughterstraat G 14 (????)
1865J. Kann (bankier en lid der plaats. schoolcomm.)
1875mr. P.F. van Cooth (griffier der staten van Noord-Brabant)
Vughterstraat G 14 (1880)
1881mr. P.F. van Cooth (griffier der Staten van Noord-brabant)
1908E.W.J. de Heusde van der Sluijse
Vughterstraat 40 (1909)
1910E.W.J. de Heusden van der Sluijse
1928E.W.J. van der Heusden meergen. de Sluijse
1943W.H. Blom (kapper) - M. Blom-Flörke (dames-kapsalon) - B.H. van Dorst (handelsagent chem. techn. prod.)
2003? (Fair Trade Shop) cadeaus

Vughterstraat 42
M 1106

Vughterstraat G 15 (????)
1865mr. A.J. Abbema (advokaat)
Vughterstraat G 15 (1880)
1881wed. J.A. de Booij (partikuliere)
1908M.E.F. van den Bogaert
Vughterstraat 42 (1909)
1910M.E.F. van den Bogaert
1923Maria E. Fr. van den Bogaert (zonder)
1928mej. M.J.E. de Bruijn - wed. J.M. van Erp
1943H.J.M. Govers (fotograaf)
1948Naaimachinehuis Den Bosch

Vughterstraat 44
M 1105

Vughterstraat G 16 (????)
1865F.A. van Engelen (mr. tingieter en winkelier) - jhr. E.C.B. ridder van Rappard (L.r. oud-ingenieur van den waterstaat)
1875W.F.H. van Gulick (medecinae-doctor, en lid van de gemeenteraad)
Vughterstraat G 16 (1880)
1881V. Dittlinger (partikulier)
1908's-Hertogenbossche Bank
Vughterstraat 44 (1909)
1910G.E.F.M. Geijsen (directeur 's-Hertogenbossche Bank) - 's-Hertogenbossche Bank
1928P.H.C. van Hoeckel
1943"De Papiertoren (school-, schrijf- en teekenbehoeften", " touwhandel)" - G.J. Holland (koopman)

Vughterstraat 46-48
M 1104

Vughterstraat 46

Vughterstraat G 17a (????)
Vughterstraat 46 (1909)
1910B.J. van Dongen (boekhouder)
1928G. Vennix en Hendriks
1936G. Vennix (meubelmagazijnen 't Woonhuis)
1943G. Vennix (meubelmagazijnen 't Woonhuis)
Vughterstraat 48

Vughterstraat G 17 (????)
1865J. Ruijs (fabrijkant in gebreide goederen)
1875jhr. A. Bowier (commies der posterijen) - J. Ruijs (fabriekant in gebreide goederen)
Vughterstraat G 17 (1880)
1881J. Ruijs (fabriekant in gebreide goederen)
1908B.J. van Dongen (boekhouder) - W. Moonen-van Delft (runds- en varkensslagerij)
Vughterstraat 48 (1909)
1910W. Moonen-van Delft (runds- en varkensslagerij)
1928G.J.C. Vennix
1936G. Vennix (meubelmagazijnen 't Woonhuis)
1943G.J.C. Vennix (koopman in meubelen)

Vughterstraat 50
M 1103

Vughterstraat G 18 (????)
1865J.B. Timmermans (mr. smid)
1875K. Servais (gep. officier) - P.M. Timmermans (fabriekant in brandwaarborgkasten, haarden, tuinmeubelen en alle soorten gegoten en geslagen ijzerwerken)
Vughterstraat G 18 (1880)
1881C. Bosman (koopman in galanteriën) - W.F. Brak (gepensioneerde) - L.G. Renooij (geb. Brak. partikuliere)
1908wed. C.H. Bossers-Peters (winkelierster) - Firma C. Jamin (in suikerwerken)
Vughterstraat 50 (1909)
1910J. Bossers (winkelierster) - Firma C. Jamin (in suikerwerken)
1923Johanna G. Bossers (winkelierster)
1928J.G. Bossers
1936G. Vennix (meubelmagazijnen 't Woonhuis)
1943C. Jamin N.V. (handel in suikerwerken)

Vughterstraat 52
M 1102

Vughterstraat G 19 (????)
1865J. Hartogensis (commissionnair in effecten)
1875J. Hartogensis (commissionair in effecten)
Vughterstraat G 19 (1880)
1881J. Hartogensis (comm. in effecten)
1908wed. J. Hartogensis-Deen
Vughterstraat 52 (1909)
1910wed. J. Hartogensis-Deen
1923Hermanus J. Eickholt (fotograaf)
1928H.J. Eicholt - echtg. W. Schoutsen - Atelier Schreurs
1936Atelier Schreurs
1943H.J. Eickholt (photograaf) - Foto-atelier Schreurs - H. Simons (arts)

Vughterstraat 54
M 1101

Vughterstraat G 20 (????)
1865C.A. Drossaerts van Drongelen (particulier) - J.F. Focquin (1e luitenant bij het 5e regement infanterie) - J.G. Schull (aannemer van openbare werken en opperbrandmeester)
1875H.A. Bogaerts (boekdrukker en boekhandelaar)
Vughterstraat G 20 (1880)
1881H.A. Verhulst (koopman in manufacturen)
1908P. Verhulst-Kluijtmans (koopman in manufacturen) - fa. H. Verhulst-Verschure (manufacturen)
Vughterstraat 54 (1909)
1910F. Verhulst-Pels - fa. Verhulst-Verschure (grossier in manufacturen)
1928F.X.B.J. Verhulst
1943P.A. Roks (kleermaker) - Schellekens Borduur en Plisseerateliers

Vughterstraat 56-58

Vughterstraat 56
M 1100

Wijk H ? (????)
1832wed. Hermanus Lambertus Dijk (eigenaar) - Stephanus Bernard Kerkhoven (particulier)
Vughterstraat G 21 (????)
1865A.G.H. van Dijck (fabrijkant van gouden en zilveren werken) - M.B.G. Hogerwaard (adsp. ing.)
1875A.G.H. van Dijck (partikulier) - J. Glasius (vertificat. bij de st. spoor)
Vughterstraat G 21 (1880)
1895L.P. van Erp (mr. broodbakker)
1908L.P. van Erp (broodbakker)
Vughterstraat 56 (1909)
1910L.P. van Erp (mr. broodbakker)
1928F.W.H. Wilmsen
1943J.G.W. v.d. Ven (banketbakker)
Vughterstraat 58

Vughterstraat G 21a (1880)
1908wed. W.M. de Groot
Vughterstraat 58 (1909)
1910wed. W.M. de Groot
1923Maria L.J. Groffen (apothekers ass.) - wed. Wilhelmus J.M. de Groot (zonder)
1928wed. C. Kerkhofs - C. Smits - mej. A.A. Smits
1943J. van Zon (gevangenbewaarder) op wachtgeld

Vughterstraat 60
M 1099

Vughterstraat G 22 (????)
1865H.A. Niël (corsettenfabrijkant) - I.A. Noijons (fabrijkant van gouden en zilveren werken)
1865J. Voss (vader in het roomsch catholijk weeshuis)
1875H.A. Verhulst (koopman in manufacturen)
Vughterstraat G 22 (1880)
1881douairière jhr. W. van Citters (partikuliere) - B.H.A. Lenderink (Inspecteur van politie) - J.P. Schouten (boekhouder en winkel. in sigaren)
1908Gez. M.D. en C.P. van Aalst (in witte goederen) - B.J.P. Nabbe (kok gevangenissen)
Vughterstraat 60 (1909)
1910Gez. M. en C. van Aalst (manufact., garen, band enz.) - B.J.P. Nabbe (kok gevangenissen)
1928J.D. Sepers
1943J.D. Sepers (winkelier)
2003? (Djinn's Pure Magic) spellenwinkel
2008Gerard Berendsen (boekhandel)

Vughterstraat 62-64
M 1098

Vughterstraat 62

Vughterstraat G 23? (????)
1865A.A. Wenmakers (adjunct commies 2e klasse ter provinciale griffie)
Vughterstraat G 23 (1880)
1881H.G. Ebeling (horlogiemaker)
1908J.B. Lautenslager (sigarenmag.) - F.C. Schull (hoedenfabrijkant)
Vughterstraat 62 (1909)
1910J.B. Lautenslager (sigarenmag.)
1928J.B.A. Lautenslager
1943fa. J.B. Lautenslager (sigaren, sigaretten, tabak)
Vughterstraat 64

Vughterstraat G 23a (????)
1908W. Kalkberg en Zn. (graveurs)
Vughterstraat 64 (1909)
1910W. Kalkberg en Zn. (graveurs)
1928J.B.A. Lautenslager

Vughterstraat 66
M 1097

Vughterstraat 66

Vughterstraat G 24 (????)
1865W. Goudriaan (1e luitenant adjudant bij het 5e regement infanterie)
1875wed. M. Luasco (partikuliere)
Vughterstraat G 24 (1880)
1881L.A. van den Bogaert (mr. broodbakker)
1908F. v.d. Eerenbeemt (kantoor en magazijn)
Vughterstraat 66 (1909)
1910F. v.d. Eerenbeemt (kantoor en magazijn)
1928A. Smits
1936Smits' Schoenenmagazijnen
1943fa. M. Smits en Zn. (schoenhandel, schoenmakerij) - A. Smits (schoenwinkelier)
1960H. Vugts & Zn (Radio-Technisch Bureau)
1987Arie Brinkman (Brinkman's Kookwinkel 23 april 1987)
Vughterstraat G 24a

Vughterstraat G 24a (????)
Vughterstraat G 24a (1880)
1875wed. W. van der Harten (partikuliere)

Sint Jorisstraat. (tussen 66 en ?)
Vughterstraat 68
M 1096

Vughterstraat G 25 (????)
1865J.H. de Leeuw (koopman in koloniale waren en tabakskerver)
1875J.H. de Leeuw (koopman in koloniale waren en tabakskerver)
Vughterstraat G 25 (1880)
1881wed. J.H. de Leeuw (koopman in kruideniersw. en tabak)
1893P. de en Zoon Rooij (hoedenfabrikanten)
1908F.H.J.M. van den Eerenbeemt (groothandel in chemicaliën, drogerijen en verfwaren) - wed. B.F.C. de Hosson
Vughterstraat 68 (1909)
1910F.H.J.M. van den Eerenbeemt (groothandel in chemicaliën, drogerijen en verfwaren) - wed. B.F.C. de Hosson

Vughterstraat 70
M 1095

Vughterstraat G 26 (????)
1865A.C. Rehm (1e luit. bij het 5e reg. inf.) - J. Theunissen (mr. kleedermaker)
1875W. Doesenburg (ambten. bij het kadaster) - O.G.H. Heldring (1e luit. adjudant vierde bataillon) - J.H. Markelbach (2e luitenant tweede battaillon)
Vughterstraat G 26 (1880)
1881B. Opdien (student)
1908H. de Leeuw (sigarenfabrikant) - P.F.A.M. de Leeuw (koopman)
Vughterstraat 70 (1909)
1910H. de Leeuw (sigarenfabrikant) - P.F.A.M. de Leeuw (koopman)
1928H.J.P.M. de Leeuw
1943H.J.P.M. de Leeuw (koopman in koloniale waren)
2003? (The Barn) damesmode

Vughterstraat 72-74

Vughterstraat 72
M 1094

Vughterstraat G 27 (????)
1865A.J.J. Everts (mr. koek- en banketbakker) - J.B.A. van Gils (comm. ter provinc. griffie en secretaris der kamer van koophandel) - L.P. Kroon (aspirant landmeter) - J.C. Leijds (1e luit. bij het 5e reg. infant.)
1875A.J.J. Everts (mr. koek en banketbakker) - Freule S.E.L. de Senarclens de Grancy (partikul.) - J.T. Roderkercken (hoofdonderwijzeres)
Vughterstraat G 27 (1880)
1881W.J. van Avezaath (boekhouder) - A.J.J. Evers (partikulier)
1908N. van der Geest (muziekleeraar) - J.M.L. Verhagen (particulier)
Vughterstraat 72 (1909)
1910N. van der Geest (muziekleeraar) - J.M.L. Verhagen (particulier)
1923Nicolaas van der Geest (muziekleraar en organist)
1928N. van der Geest
1943H.P.M. Bettonvil (kleermaker) - W.L.A. Bettonvil (kantoorbed.) - fa. W.A. Bettonville (damesconfectie)
Vughterstraat 74

Vughterstraat G 27a (1880)
1881C.J.M. Tilman (partikulier)
1908G. Dobbe (steenhouwerij)
Vughterstraat 74 (1909)
1910G. van Imbeeck (kapper)
1928mej. E.M. Mulder
1943D.J.S. Steenbergen

Vughterstraat 76
M 1093

Vughterstraat G 28 (????)
1865J. Lamm (koopman in lakens) - J.J. Schwan (mr. broodbakker)
1875wed. A.A. Heeren (winkelierster, in spek)
Vughterstraat G 28 (1880)
1881G. Heeren (winkelier in spek)
1908wed. G. Heeren-Brugmans (varkensslagerij) - wed. A.S.C. Walter-Weber
Vughterstraat 76 (1909)
1910wed. G. Heeren-Brugmans (varkensslagerij) - wed. A.S.C. Walter-Weber
1928F.J.A. Heeren
1943Fr.J.A. Heeren (slager)
????? (Basalt)

Vughterstraat 78
M 1092

Vughterstraat G 29 (????)
1865P.J. van Besouw (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - J.B. Vernimmen (kweekeling aan 's rijks kweekschool voor onderwijzers)
1875P. van der Meulen (partikulier)
Vughterstraat G 29 (1880)
1881mej. G. van der Meulen (partikuliere) - P. van der Meulen (partikulier)
1908A.F. Meijring
Vughterstraat 78 (1909)
1910A.F. Meijring
1928J.E.A.M. Meijring
1943C. Harderwijk (koopman galanterieën)

Vughterstraat 80-80a

Vughterstraat 80
M 1091

Vughterstraat G 30 (????)
1865P. van der Meulen (koopm. in kolon. waren)
1875H.J.H. van Roosmalen (koopman in kolonialew.)
Vughterstraat G 30 (1880)
1881H.J.H. van Roosmalen (koopman in kolonialewaren)
1908Ch.L.J.M. van Roosmalen (kol. waren, koffiebr.)
Vughterstraat 80 (1909)
1910Ch.L.J.M. van Roosmalen (grossier en winkel in kol. w.)
1943J.G. Bossers (winkelierster)
2003? (Symfony Boutique)
Vughterstraat 80a
M 1090

Vughterstraat 80a (1909)
1928H.Th.J. Verhoeven
1936fa. H.C. Verhoeven & Zn. ('Het Bloemenhuis', winkel)
1943fa. H.C. Verhoeven & Zn. ('Het Bloemenhuis', winkel) - H.T.J. Verhoeven (bloemist)

Kruisbroedersstraatje. (tussen 80 en 82)
Vughterstraat 82
M 1089

Vughterstraat G 31 (????)
1865F.G. Mennen (firma C. Mennen) wijnhandelaar en likeurstoker
1875F. Mennen (partikulier)
Vughterstraat G 31 (1880)
1881wed. F. Mennen (partikuliere)
1892D.J.A. van der Kroon
1908wed. A. Houtman-Buijs - wed. Th. Keizer-Buijs
Vughterstraat 82 (1909)
1910mr. K.M. Phaff (raadsheer gerechtshof)
1928H.J. ten Hacken
1943H.J. ten Hacken (Electro-Technisch Bureau)

Vughterstraat 84-86
M 1088

Vughterstraat 84

Vughterstraat G 32 (????)
1865W. van den Biggelaar (wollennaaister) - A. van der Linden (winkelier in kruidenierswaren)
1875P. Popelier (winkelier in kruidenierswaren) - F. Tenback (commissionair)
Vughterstraat G 32 (1880)
1881H.J. Ebeling (winkelier in manufacturen) - J. Janssens (koopman in koek- en suikerwerken) - H. de Schrevel (reiziger)
1908A. v.d. Griend (schoenwinkelier) - wed. W.L.L. Janssens (kraamster in koek- en suikerw.)
Vughterstraat 84 (1909)
1910A. v.d. Griend (schoenwinkelier en fabrik.) - wed. W.L.L. Janssens
1928A.J.L. Janssens - W.H.M. Janssens
1943A.J.L. Janssens (koopman)
Vughterstraat 86

Vughterstraat G 32 (????)
Vughterstraat G 32a (1880)
1881J.A. Kolpa (leeraar gymnasium)
1908J.P.A. Leenders (mr. goudsmid)
Vughterstraat 86 (1909)
1910J.P.A. Leenders (goudsmid)
1928L.C. van Agt - J.H. Boshouwers - A.W. Eppink
1943P. Janson (auto monteur)

Vughterstraat 88-88a
M 1087

Vughterstraat 88

Vughterstraat G 33 (????)
1865J.A.J. Verhagen (passementfabrijkant)
1875J.A.J. Verhagen (passementfabrijkant)
Vughterstraat G 33 (1880)
1881J.A.J. Verhagen (passementfabriekant)
1899H. van Roosmalen (winkelier en grossier)
Vughterstraat 88 (1909)
1910M.L. Langenhuijsen (caféhouder) - A.J. van Pesch (comm. posterijen en telegr.)
1928J. Versteden
1943W.P. van den Dungen (contructeur) - Techn. Handelsbureau v/h J. Versteden (machinehandel)
Vughterstraat 88a

Wijk ? (1832)
1832Martinus Coolen (koopman)(eigenaar)

Vughterstraat 90
RijksmonumentM 1086

Den dobbelen Arent (1642)
1750Jeannette (bankier)
Vughterstraat H 266 (????)
1822W.J. van Beusekorn
1832Wilhelmus Isaak van Beusekom (rentenier)
Vughterstraat G 34 (????)
1865A.P.R. van Beusekom (surnumerair bij 's rijks belastingen) - W.J. van Beusekom (grondeigenaar, regter in de arrond.-regtb., lid van den gemeenter. en pres. der plaatsel. schoole.)
1875J. du Toij (partikulier)
Vughterstraat G 34 (1880)
1881wed. J.C. van Hees (partikuliere)
1908Th.A.B. Hermsen (kunstschilder) - R. Schungel (adj. ingenieur)
Vughterstraat 90 (1909)
1910Th.A.B. Hermsen (kunstschilder) - R. Schungel (inspecteur volksgezondheid)
1923Aloijsius J. van Beurden (tandarts)
1928A.J. van Beurden
1943A.J. van Beurden (tandarts) - M.G.M. van Beurden (assistente-tandarts)

Vughterstraat 92
M 1085

De Wolsack (1640)
Vughterstraat H 267 (????)
1822Johannes Dukmans (koperslager)
Vughterstraat G 35 (????)
1865F.J. Krugers (adjunct-commies 2e klasse ter provinciale griffie) - M. Puls (mr. loodgieter en winkelier)
1875J.F. Burgerhoudt (emeritus-predikant) - M. Puls (mr. loodgieter en winkelier)
Vughterstraat G 35 (1880)
1881M. Puls (mr. loodgieter en winkelier)
1908wed. M. Puls (handel in petroleum)
Vughterstraat 92 (1909)
1910wed. M. Puls (handel in petroleum en lampen) - F.A. van Wely (kunstdraaier, meubelmaker)
1928L.C. Puls - mej. Th.M. Puls
1943G. van Asperen (monteur) - A.H.A. Janssen (depothouder) - N.V. Hollandsche Naaimachinenhandel
2003? (Wubbels Linnen)
2009Ton van de Wakker (Märklin Centre)

Vughterstraat 94
M 1084

Vughterstraat G 36 (????)
1865W.J. van Engelen (mr. tingieter en winkelier, slijter in gedistilleerd) - G.M. Krugers (adjunct commies 2e klasse ter provinciale griffie) - J.D. Onderwater (2e luitenant bij het 2e regiment vestingartillerie)
1875W.J. van Engelen (mr. tingieter en winkelier en slijter in gedistilleerd)
Vughterstraat G 36 (1880)
1881H.F. van der Poll (winkelier in spek)
1908J.N. de Rooij (boekhouder waterleiding) - W.J. Traa (runds- en varkensslagerij)
Vughterstraat 94 (1909)
1910H. van Etten (koopman in fruit en groenten) - J.N. de Rooij (boekhouder waterleiding)
1928J.H. van Bakel - A. Bozelie - P.J. Bozelie - P.A.H. Joosten - J.C. van de Wetering
1943B.H. Bolle (stoffeerder) - B.N.M. Bolle (Rijksambt. bel.)
2005? (Malalel) perzische tapijten

Vughterstraat 96
M 1083

Vughterstraat G 37 (????)
1865J.A.K.W. Beeckman (kapitein bij het 5e reg. inf.) - wed. T. Ruijs (firma Ruijs van Munster) waschster van gebreide goederen en winkelierster
1875J.B. Timmermans-Ruijs (fabriek. van wolleng.)
Vughterstraat G 37 (1880)
1881J.B. Timmermans-Ruijs (fabriek van wolleng.) - J. du Toij (partikuliere)
1908F.J.B. Timmermans-Ruijs (fabrikant gebreide witte wollen goederen)
Vughterstraat 96 (1909)
1910F.J.B. Timmermans-Ruijs (fabrikant gebreide witte wollen goederen)
1928C.A.M. Timmermans - mej. L.J.A.J.M. Timmermans
1943J. Slenters (gereedschappen en werktuigen, reproductie-inrichting) - P. Slenters (lichtdrukker) - wed. S. Slenters-van Lith - A.L. Tiebosch (zandvormer)
19??? (Biggie Best 's-Hertogenbosch) woonwinkel

Onbenoemd steegje. (tussen 96 en 98)
Vughterstraat 98
RijksmonumentM 1082

De Ossehuit (????)
1600Jan Willems Jans Strick
Vughterstraat G 38 (????)
1865J.H. Corstens (pastoor der R. Cath. kerk St. Catharina) - A.W.D. Kuppen (kapellaan der kerk St. Catharina) - G. Rutten (kapellaan der kerk St. Catharina)
1875J.C. Bijnen (kappelaan der parochie St. Cathar.) - J.B. Bots (kappelaan der kerk St. Catharina) - A.W.D. Kuppen (pastoor der parochie van St. Catharina) - J.J. Versterren (kappel. der kerk St. Catharina)
Vughterstraat G 38 (1880)
1881J.C. Bijnen (kapelaan der parochie St.-Catharina) - J.B. Bots (kapelaan der parochie van St.-Catharina) - A.W.D. Kuppen (pastoor der parochie van st. catharina) - J. Sprengers (kapelaan der parochie van st. catharina)
1908E.J.M. Janssens de Horion (kap.) - C.J.C. van Oerle (kap.) - L. Simonis (kap.) - J.H. van Welie (pastoor St. Catharina)
Vughterstraat 98 (1909)
1910E.J.M. Janssens de Horion (kap.) - C.J.C. van Oerle (kap.) - L. Simonis (kap.) - J.H. van Welie (pastoor St. Catharina)
1923Arnoldus H. Beijer (kapelaan)
1928A.H. Beijer - A.J. Lange - F.H.A.M. Mommers - Pastorie St. Cathrien
1936Pastorie H. Catharina (Kruiskerk)
1943H.J.G.W. van de Boogaard (kapelaan) - A.J. Lange (pastoor) - G.J.N. Meijers (kapelaan) - B.A.M. Rijken (R.K. priester)

Vughterstraat 100
M 1081

Vughterstraat 100

't Blauwlaken (????)
1600Gijsbert Willems Jans Strick
Vughterstraat G 39 (????)
1865H.L. de Wijs (kapitein ingenieur)
1875G.N.J. van de Griendt (partikulier)
Vughterstraat G 39 (1880)
1881G.N.J. van de Griendt (partikulier)
1908Dames Pompe
Vughterstraat 100 (1909)
1910Dames Pompe
1928H.H. Vinkenburg
1943C.J.M.J. Vinkenburg (directrice van een leeszaal) - H.H. Vinkenburg (koopman in zuivelart.) - J.C.H.M. Vinkenburg (leerares N.O.)
Vughterstraat 100a
Rijksmonument

Vughterstraat G ongen. (????)
Vughterstraat 100a (1909)
2005? (de 4 Azen) restaurant
Vughterstraat 100b

Vughterstraat G 40 (????)
Vughterstraat 100b (1909)
Vughterstraat 100c

Vughterstraat G 40a (????)
1908S. Pas (portier S.S.)
Vughterstraat 100c (1909)
1923Curt F.W. Beck (electricien)
Vughterstraat 100d

1908(Vughterstraat G 40b): A. v.d. Bosch (loopknecht)
Vughterstraat 100d (1909)
1923Franciscus van den Elzen (arbeider)
1928J.D. Mangé
1943wed. A. Mangé-Wels

Vughterstraat 102
M 1080

Vughterstraat G 41 (????)
1865P.I. van Dijk (schatter der personele belasting en boekhouder in de gazfabrijk)
1875J.F. Kluijtmans (mr. huisschilder)
Vughterstraat G 41 (1880)
1881J.F. Kluijtmans (mr. huisschilder)
1908A.J. van Grinsven (Boekbinderij) - A. Rooijmans (kantoorbediende) - F. Timmer (klerk bij v. G. en L.)
Vughterstraat 102 (1909)
1910A.J. van Grinsven (boekbinderij)
1928wed. J.H. Hendriks
1943J.L.F. Boelens (kleermaker) - B.J.C. van der Velden (reiziger)
1956J.L.F. Boelens (kleermaker)

Vughterstraat 104
M 1079

Vughterstraat G 42 (????)
1865I.L. Scheefhals (boekdrukker en winkelier)
1875J.L. Scheefhals (winkelierst. in schrijfbehoeft.)
Vughterstraat G 42 (1880)
1881S. Franken (winkelier in kruidenierswaren, boekhandel en rijks depot voor postzegels, enz.)
1908J. de Beer (schoenmaker) - Gez. Schellekens (winkeliersters, depôt v. postz.)
Vughterstraat 104 (1909)
1910Gez. Schellekens (winkeliersters, depôt v. postz.)
1928P.J.L. Gudde - Taxandria
1943A.P.A.C. Govers (loodgieter)

Vughterstraat 106 (overkluizing)
RijksmonumentM 1078

Vughterstraat H 276 (????)
1822Gerlain Aerts (brouwersknecht)
1832Gerlacus Aerts (brouwersknecht)(eigenaar)
Vughterstraat G 43 (????)
1865A. Laanen (tapper)
1875G. van Breemen (aanspreker en lijkbezorger) - wed. A. Laanen (tapster)
Vughterstraat G 43 (1880)
1881G. van Breemen (aanspreker en lijkbezorger) - P.C. Chapel (tapper)
1908wed. Th. Nota (tapster)
Vughterstraat 106 (1909)
1910wed. Th. Nota (tapster) - A. de Waal (sigarensorteerder)
1928Chr. J. Peperkamp
1943W. Kampmann (stoffeerder)

Vughterstraat 108
RijksmonumentM 1077

Vughterstraat 108

De Hamer (1603)
Vugterstraat H 280 (????)
1827 bron
Vughterstraat G 44 (????)
1865J.C. Boeren (tapper) - J. Vermaas (borstelmaker)
1875A. Berendsen (tapper)
Vughterstraat G 44 (1880)
1881A. Berendsen (tapper)
1908A. Berendsen - J.A.B. van Zon (tapper, kuiper)
Vughterstraat 108 (1909)
1910A. Berendsen - F. Otjens (pakhuisknecht)
1928F. Stroink
1943F. Stroink (kaashandel) - wed. A.M. Stroink-Beset (koopvrouw)
Vughterstraat G 44

Vughterstraat G 44 (????)
Vervallen (1909)

Vughterstraat 110-112
M 1076

Vughterstraat 110

Vughterstraat G 45a (????)
Vughterstraat 110 (1909)
1910J.H. Berendsen (huisschilder)
1923Johannes H. Berendsen (huisschilder)
1928A.A.M. Berendsen - J.H. Berendsen
1943J. Berendsen (schilder) - J.H. Berendsen (huisschilder)
Vughterstraat 112

Vughterstraat G 45 (????)
1865weduwe P. van Hoek (winkelierster en broodslijtster)
Vughterstraat G 45 (1880)
1908J.H. Berendsen (huisschilder)
Vughterstraat 112 (1909)
1910J.H. Berendsen (huisschilder)

Vughterstraat 114-116
M 1075

Vughterstraat 114

Vughterstraat G 46a (????)
1865F.I. Prétat (hoofdonderwijzer)
1875J.W. Gast (partikulier)
1908H. van Dorenmalen (mr. metselaar en aannemer)
Vughterstraat 114 (1909)
1910H. van Dorenmalen (mr. metselaar en aannemer)
1923Hendrikus van Doremalen (metselaar)
1928H. van Doremalen
1943C.J.Th. Neve (radiomonteur)
Vughterstraat 116

Vughterstraat G 46 (????)
1865A.H. der Kinderen (graveer en zilversmid)
1875A. der Rijdt (partikulier)
Vughterstraat G 46 (1880)
1881A. van der Rijdt (partikulier)
1899J. Simons Dzn. (mr. broodbakker)
1908L. Odewald - D. Simons (brood- en banketbakker)
Vughterstraat 116 (1909)
1910L. Odewald (mr. bakker) - D. Simons - J. Simons (agent. en commissieh.)
1928L. Odewald
1943J.W.S.M. Koolen (bakker)

Vughterstraat 118-120
M 1074

Vughterstraat 118

Vughterstraat G 47a (1880)
1881wed. P.J. Lentjens (partikuliere)
1908W. Verhees (boekhouder) - F.W.H. Wilmsen (aannemer)
Vughterstraat 118 (1909)
1910F. Ploegmakers (metaaldraaier) - W. Verhees (boekhouder) - F.W.H. Wilmsen (aannemer)
1928C.J. Trimbos
1943M.L.H. Groenen (kappersbed.) - G.M.A. van der Heijden (handelaar)
Vughterstraat 120

Vughterstraat G 47 (????)
1865M. van Eijndhoven (mr. metselaar) - P.I. Lentjes (firma Lentjes-Drossaerts) commissionnair in effecten
1875M. van Eijndhoven (mr. metselaar) - P.J. Lentjes (effectenhandelaar) - C. Quee-Nederveen (waschter)
Vughterstraat G 47 (1880)
1881M. van Eijndhoven (partikulier)
1908J.J. Olthuizen (schoenenmagazijn)
Vughterstraat 120 (1909)
1910J.J. Olthuizen (schoenenmagazijn)
1928A.C. Verhees
1943A.C. Verhees (NV. Cliché- en Stempelfabriek)
1948Rietveld Woninginrichting

Vughterstraat 122-124
M 1073

Vughterstraat 122

Vughterstraat G 48 (1880)
1908L.F. Smits (mr. bakker)
Vughterstraat 122 (1909)
1910L.F. Smits (mr. bakker)
1928wed. T.J.A. Barning - J.M. Smits
1943J.M. Smits (bakker)
Vughterstraat 124

Vughterstraat G 48 (????)
1865J.W. Deckers (mr. broodbakker)
1875gebr. A. Beks (mr. metselaar) - B.J. Brouwer (gepens. ambt. der prov. griff.)
Vughterstraat G 48a (1880)
1881A.A. Wenmakers (commies ter prov. griffie)
1908M.P. Meijs (serg-majoor inf.) - wed. A. Overmeijer
Vughterstraat 124 (1909)
1910L.M. Dufrasnes (gem. opzichter)
1928M.A.M. van Lamoen - W.J.M. de Leeuw - A.A.C.M. van der Velden
1943G.J. Greebe - J.H. Hendriks (kellner)

Vughterstraat 126-128
M 1072

Vughterstraat 126

Vughterstraat G 49a (????)
1865F.C. Ummels (kandidaat-notaris, agent der Tielsche brandverzekering-maatschappij)
1875J.H. Ummels (telegrafist) - W.J.A. Ummels (landmeeter bij het kadaster) - wed. Ummels (partikuliere)
Vughterstraat G 49a (1880)
1881W.J.A. Ummels (landmeter)
1908A. van Roosmalen (goudpolijster) - Gez. Weert (naaisters)
Vughterstraat 126 (1909)
1910A. van Roosmalen (goudpolijster) - Gez. de Weert (costumières)
1943M.G. van der Heijden (autogarage)
Vughterstraat 128

Vughterstraat G 49 (????)
1865A. Verdonck (winkelierster in manufacturen)
1875A. Verdonck (winkelierster in manufacturen)
Vughterstraat G 49 (1880)
1881A. Verdonck (winkelierster in manufacturen)
Vughterstraat 128 (1909)
1910G. v.d. Heijden (rijwielhandel) - M.G. v.d. Heijden (machinist S.S.)
1928M.G. van der Heijden
1943M.G. van der Heijden (motoren- en rijwielhandel) - M.G. van der Heijden (rijwielhandelaar)
2003? (De Louw van der Zanden) verlichting

Vughterstraat 130-132
M 1071

Vughterstraat 130

Vughterstraat G 50a (????)
1908G.A. van Hooren (schoenmaker)
Vughterstraat 130 (1909)
1910G.A. van Hooren (schoenmaker)
1923wed. Martinus van Bokhoven (werkvrouw)
1928J. van den Hoek
1943A.W.M. Biermans - J. van Vugt (sigarenmaker)
19??? (Hästens Store 's-Hertogenbosch) bedden
Vughterstraat 132

Vughterstraat G 50 (????)
1865C. Asman (tapper en bestell. bij de stoomb.)
1875J.L. Pompe (winkelier in kruidenierswaren) - F. Roderkercken (fabr. van gouden en zilverw.)
Vughterstraat G 50 (1880)
1881A. Bolsius (banketbakker) - wed. J.L. Pompe (winkel. in kruideniersw.)
1908M.G. van den Braak (in kol. waren en veevoeder)
Vughterstraat 132 (1909)
1910M.G. van den Braak (in kol. waren en veevoeder)
1923Gerardus A. van de Braak (adj. commies ter secretarie) - Mathijs G. van de Braak (koopman in koloniale waren)
1928G.A. van de Braak - M.G. van de Braak
1943?.P. Korthals (belastigconsulent) - fa. J.J. Korthals (koffiebranderij) - J.J. Korthals (koopman kruidenierswaren)

Vughterstraat 134-136


Vughterstraat 138
M 1069

Vughterstraat G 52 (????)
1865P.M. Warthenberg (barbier en paruikenmaker)
Vughterstraat G 52 (1880)
1881G. van Gulick (partikulier) - H. van Lieshout (mr. broodbakker)
1908wed. J.A.M. von Eugen-Doelen - F.M.A. Gommers (banketb. depôt broodf. 'de Korenbloem') - C.H. v.d. Maath (retoucheur)
Vughterstraat 138 (1909)
1910F.M.A. Gommers (banketb. depôt broodf. 'de Korenbloem') - W. Passier (glasschilder)
1923Adrianus van de Griendt (timmerman)
1928H.C.J. van den Broek - J.H.B. Wilke

Vughterstraat 140
M 1068

Vughterstraat G 53 (????)
1865J.S. van Delft (vleeschhouwer) - E. de Jong (onderwijzer in gymnastiek aan 's rijks kweekschool voor onderwijzers) - F. Versteijnen (adspirant landmeter)
1875J.S. van Delft (vleeschhouwer)
Vughterstraat G 53 (1880)
1881J.S. van Delft (vleeschhouwer)
1908J.C. Goossens-Schippers (runds- en varkensslagerij) - J.Th. Schippers (leeraar Gem. amb. school) - Gez. Strang (tailleuses)
Vughterstraat 140 (1909)
1910J.C. Goossens-Schippers (runds- en varkensslagerij) - J.W. Loutenslager (banketbakker) - J.Th. Schippers (leeraar gem. amb. school)
1923wed. Petrus J. van der Aa (zonder) - Jozef K. Goossens (slager) - Jozef K. Goossens (slager)
1928wed. P.J. van der Aa - J.K. Goossens
1943M.J.H. Langenhuisen (kunstschilder)

Vughterstraat 142
M 1067

Vughterstraat G 54 (????)
1865I.H. Lewijt (debitant der staatsloterij)
1875K.W. Brant (commies bij 's rijks belastingen) - wed. J.H. Lewijt (debitante der staats-loterij)
Vughterstraat G 54 (1880)
1881C.M. Molijn (beeld en ornamentsnijder)
1908J. v.d. Berge (bureelchef rijkswaterst.) - wed. A.M. Bogaerts-van de Laarschot
Vughterstraat 142 (1909)
1910J. v.d. Berge (bureelchef rijkswaterst.) - wed. A.M. Bogaerts-van de Laarschot - H. Boogaerts (bankiersklerk)
1928H.J. Janssen - C.J.H. Kappen
1943Fr. van den Hout & Zoon (militaire- en uniform kleermakerij) - Fr.W. van den Hout (kleermaker)
2002? (La Garderobe) merkkleding

Vughterstraat 144-146
Gemeentelijk monumentM 1066

Vughterstraat 144

Vughterstraat G 55 (????)
1865J.B. Timmermans (mr. timmerman en metselaar)
1875W.C. van Werkhoven (apotheker 1e kl.)
Vughterstraat G 55 (1880)
1908J.F.A. Wagenaar (commies, chef 1e afd. Provinciale Griffie)
Vughterstraat 144 (1909)
1910J.F.A. Wagenaar (griffier der Staten van N.-Brabant)
1928H. Hermans - L.M. van der Linden
1943J.H.W. Arens (sigarenmaker) - P.A. van Opdorp (meubelfabrikant)

Kuipertjeswal
Vughterstraat 148-150
M 1065

Vughterstraat 148

Vughterdijk I 113 (????)
1865H. van den Biggelaar (winkel. in kruideniersw.) - W. de Haan (deurwaarder bij het provinciaal geregtshof van Noordbrabant)
1875W. van der Bruggen (mr. metselaar)
Vughterdijk I 128 (1880)
1881H. van den Biggelaar (winkel in kruidenierswaren)
1908Ant.A. Schraven (café, slijterij)
Vughterdijk 2 (1909)
1910Ant.A. Schraven (café, slijterij)
1928A.A. Schraven
1943A.A. Schraven (caféhouder) - Ant. Schraven (café's restaurants, hotels) - B.J.F. Schraven (schrijver rijksveldw.) - H.M.H. Schraven (kantoorbed.) - J.F.B. Schraven (caféhouder)
Vughterstraat 148 (1947)
Vughterstraat 150

Vughterdijk I 112 (????)
Vughterdijk I 127 (1880)
1881wed. mr. A. van Bommel (partikuliere)
1908H. Hanssen (timmerman en aannemer)
Vughterdijk 6 (1909)
1910H. Hanssen (timmerman en aannemer)
1928H.A.C. Scheermakers
1943H.C. Kurvers (kleermaker)
Vughterstraat 150 (1947)
1975onbewoond
2005? (Rots-Vast Groep)

Vughterstraat 152

Vughterdijk I 127a (????)
1908mej. C. van Kalmhout - H.P. van Vugt (assuradeur)
Vughterdijk 8 (1909)
1910mej. C. van Kalmhout - H.P. van Vugt (assuradeur)
1928H.B. Hanssen
1943H.B. Hanssen - J.C.M. Hanssen (onderwijzeres) - W.M. Hanssen
Vughterstraat 152 (1947)

Vughterstraat 154-156
M 1064

Vughterstraat 154

Vughterdijk I 111 (????)
1865L.J.B. van Heijst (doctor in de genees- heel- en verloskunde)
1875L.J.B. van Heijst (med. doctor)
Vughterdijk I 126 (????)
1881wed. L.J.B. van Heijst (partikuliere)
1908J.F. Baesjou (schilder, winkelier in koloniale waren)
Vughterdijk 10 (1909)
1910J.F. Baesjou (schilder, winkelier in koloniale waren)
1923Johannes F. Baesjou (huisschilder en kruidenier)
1928A.J. Leo
1943B.H. Versteegen (fabrikant)
Vughterstraat 154 (1947)
2005Karin Gerrits (Keller Design Centre)
Vughterstraat 156

Vughterdijk I 111 (????)
Vughterdijk I 126 (1880)
Vughterdijk 12 (1909)
1910A.J.J. v.d. Well (commies prov. griffie)
1928H.P. Vroon
1943B.H. Versteegen (fabrikant)
Vughterstraat 156 (1947)

Bleekerstraatje. (tussen nummers 156 en 158)
Vughterstraat 158
M 1063

Vughterdijk I 109 (????)
Vughterdijk I 117 (1880)
1881M.J. Willems (partikulier)
1908A.J.H. Pistoor (photograaf) - M.J. Pistoor
Vughterdijk 14 (1909)
1910A.J.H. Pistoor (photograaf)
1928mej. Chr.E. Pistoor
Vughterstraat 158 (1947)

Vughterstraat 160-162
M 1062

Vughterstraat 160

Vughterdijk I 116a (????)
1908Baronesse A. van Hugenpoth
Vughterdijk 16 (1909)
1910Baronesse A. van Hugenpoth
1923Hermanus van Elswijck (zonder)
1928H.H. van Elswijck - wed. H.F. van Valkenburg
1943F.A.A.M. Tillemans (electricien)
Vughterstraat 160 (1947)
Vughterstraat 162

Vughterdijk I 108 (????)
1865T. Willems Jr. (brandmeester) - Th. Willems (firma T. Willems) mr. smid en ijzerdraaijer met stoom
1875T. Willems Jr. (brandmeester) - M.J. Willems (firma T. Willems) mr. smid en ijzerdraaijer met stoom
Vughterdijk I 116 (1880)
1881jonkh. mr. F.X.A. Verheijen (advocaat en procureur)
1908H.A.J.M. Moerkerk (koopman)
Vughterdijk 18 (1909)
1910H. Moerkerk (grossier)
1923Marinus de Bok (los arbeider) - Antoinette L.M.C. Geldens (onderwijzeres)
1928H.B.M. Hurkens - J.F.P. van de Ven
1943H.A.J.M. de Laat (kunstschilder)
Vughterstraat 162 (1947)
1935Marcel van Heesewijk (Kunsthandel Hendrik de Laat)
2005Kunsthandel Hendrik de Laat

Vughterstraat 164-166

Vughterstraat 164
RijksmonumentM 1061-1059

Vughterdijk I 115 (????)
1875H. van den Biggelaer (winkelier in kruideniersw.)
Vughterdijk 20 (1909)
1910mr. V.Th.J.M. Tilman - C. Vermeulen
1928Raad van Arbeid - J.M.P. Robeerst
1943Raad van arbeid
Vughterstraat 164 (1947)
1948Raad van Arbeid
Vughterstraat 164a
Rijksmonument

Vughterstraat 166
M 1058

Vughterdijk I 103 (????)
1865N.J. Rouppe van der Voort (particulier)
1875N.J. Rouppe van der Voort (industrieel)
Vughterdijk I 111 (1880)
1881N.J. Rouppe van der Voort (industrieel)
1908C.J.M.B. Tilman (kassier)
Vughterdijk 24 (1909)
1910C.J.M.B. Tilman (kassier)
1926mej. A. Tilman
1928C.M.J.H. Tilman
1936mej. A. Tilman
Vughterstraat 166 (1947)
1948Gewestelijk arbeidsbureau

Vughterstraat ?
M 1057

• "'t Schaepshooft" anno 1603. Noordelijk deel.
• "'t Gecroont Ramshooff". Zuidelijk deel.
(Const. Tilman, hoofdbouw)
Bron: Mosmans 1057
~~~
• "Het Schaapshoofd". 32-34.
• "Het Gekroond Ramshoofd". 36-40.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 322

Vughterstraat 168-170
RijksmonumentM 1056

Vughterstraat 168

Vughterdijk I 110a (????)
1908L.G. Deckers (fabr. in goud en zilver) - J. Kemps
Vughterdijk 26 (1909)
1910A. Bruurmijn - L.G. Deckers (fabrik. in goud en zilver)
1923Louis G. Deckers (zonder) - Nicolasina M. van Gurp (naaister)
1928C. van Beek
1943C.J. van Hout (bouwkundige) - Fr.A. van Hout
Vughterstraat 168 (1947)
Vughterstraat 170

Vughterdijk I 102 (????)
Vughterdijk I 110 (1880)
1908J.C. Boeren - F. van Hout Jr. (timmerman en metselaar) - H.J. Schröver (rijtuigenmaker)
Vughterdijk 28 (1909)
1910J.C. Boeren - F. v. Hout Jr. (timmerman en metselaar) - H.J. Schröver (rijtuigmaker)
1923Antonius J. Beks (timmerman)
1928A.J. Beks - F.A. van Hout
1943H.J. van Bavel (los arbeider) - F.A. van Hout (aannemers timmer- en metselwerk) - F.G.C. van Hout (aannemer) - F.G.C. van Hout (timmerbedrijf)
Vughterstraat 170 (1947)

Vughterstraat 174-176
RijksmonumentM 1055

Vughterstraat 174

Vughterdijk I 109 (1880)
1908F. Baatsen (metaalbewerker) - P.P. Daniëls (smid) - Ph. v.d. Heuvel (arbeider gasfabriek) - W.A. Koppens (smid) - M. Litsenburg (sigarenmaker) - J. v.d. Pol (arbeider gasfabriek)
Vughterdijk 30a (1909)
1910F. Baatsen (metaalbewerker) - P.P. Daniëls (smid) - Ph. v.d. Heuvel (arbeider gasfabriek) - W.A. Koppens (smid) - M. Litsenburg (sigarenmaker) - J. v.d. Pol (arbeider)
1923Petrus Paulus Daniëls (smid)
1928P.P. Daniels - wed. J.W. van Gool
1943G. van Grinsven - J.W.E. Toirkens (metselaar)
Vughterstraat 174 (1947)
Vughterstraat 176

Vughterdijk I 101a (????)
Vughterdijk I 108 (1880)
1881J.F. Wijtmans (winkelier in kolonialewaren)
1893Math. Altenkirch von Eugen
1892J.F. Evers (tapper)
1908J.W. van Gool (slijterij 'de Uil')
Vughterdijk 30 (1909)
1910J.W. van Gool (slijterij 'de Uil')
1923Johannes W. van Gool (drankslijter)
1928L. van de Voort
1943J.M. Pelzer (caféhouder)
Vughterstraat 176 (1947)

Vughterstraat 178-180
RijksmonumentM 1054

Vughterstraat 178

Vughterdijk I 101 (????)
Vughterdijk I 107 (1880)
1881R. van Rooijen (koopman)
1908wed. P.F. Wijtmans
Vughterdijk 32 (1909)
1910wed. P.F. Wijtmans
1923Franciscus L.B. van der Aa (horlogemaker)
1928F.L.B. van der Aa
1943F.L.B. van der Aa (horlogemaker) - P.B.M. van der Aa (kantoorbediende)
Vughterstraat 178 (1947)
Vughterstraat 180

Vughterdijk I 106a (????)
Vughterdijk 34 (1909)
1910H. Lambooij (sigarenmaker) - H. Lucas (meubelmaker) - A.J. Maas (timmerman)
1928F.C. van Rijswijk - J.F. Sabel
1943N.W. van der Aa (schilder) - wed. A. van Rijswijk-Spierings
Vughterstraat 180 (1947)

Vughterstraat 182-186
M 1053

Vughterstraat 182

Vughterdijk I 99 (????)
Vughterdijk I 105 (1880)
1881J. van de Griendt (fabriekant in kunstboter, directeur der Maatschappij ,,Helenaveen'' tot ontginning der peel, en president der kamer van koophandel)
1908J.L. Ancion (Firma J. Ancion-Latour) sigarenfabrik.
Vughterdijk 36 (1909)
1910J.L. Ancion (fa. J. Ancion-Latour) sigarenfabrik.
1923Anthonius Chr. van Beek (drogist)
1928A.C. van Beek
1943A.C. van Beek (drogist) - L.M.C. van Beek (kantoorbed. K.v.K.)
Vughterstraat 182 (1947)
Vughterstraat 184

Vughterdijk I 105a (????)
1908J. Schute-Dieden (manufacturier en gros)
Vughterdijk 38 (1909)
1910Th. Roeffen (ambt. prov. griffie)
1923Antonius E.C. Ancion (sigarenfabrikant) - Antonius W.M. Beunis (bouwkundige)
1928W.A.J. Verhees
1943Antoon Strang & Zonen (Internationaal Meubeltransport) - A.H.J.M. Strang (ondernemer verhuizingen)
Vughterstraat 184 (1947)
Vughterstraat 186

Vughterdijk I 104 (????)
1897J.L. Ancion (sigarenfabrikant)
1908J.L. Ancion (Firma J. Ancion-Latour) sigarenfabrik.
Vughterdijk 40 (1909)
1910A.F.J. van Dartel (sigarenmaker) - wed. M. van Venrooij (waschinrichting)
Vughterstraat 186 (1947)

Vughterstraat 188
M 1052

Vughterdijk I 98 (????)
1865M. Langenhuizen (bleeker en kraankind)
1875wed. H. Verhulst (winkelierster in manufacturen)
Vughterdijk I 103 (1880)
1881wed. H. Verhulst (winkelierster in manufacturen)
1893G. G?rard (spekslager)
1908L.J.M. Laarakkers (gev. bewaarder) - A. Verbunt (bakker)
Vughterdijk 42 (1909)
1910L.J.M. Laarakkers (gev. bewaarder) - wed. H. Laarakkers - A. Verbunt (mr. bakker)
1923Antonius J.Fr. Brands (letterzetter)
1928mej. C.A.M. Klerkx - F.X.M. Vencken
1943J.H. Trum (huisschilder)
Vughterstraat 188 (1947)

Achter de Drie Zwanen. (tussen 186 en 190)
Vughterstraat 190
M 1051

Vughterdijk I 97 (????)
1865I. Klomp (mr. broodbakker) - M. Seijffers (mr. broodbakker) - M.S. Seijffers (vleeschhouwer)
1875C. van Bruggen (mr. meubelmaker)
Vughterdijk I 102 (1880)
1908C. Claassen (naaister) - G. Claassen (boekdrukker) - M.E. van Lith (naaister) - J.L. van Tour (timmerman)
Vughterdijk 44 (1909)
1910C. Claassen (naaister) - G. Claassen (boekdrukker) - H. van Tour (hulpbewaarder) - J.L. van Tour (timmerman)
1923Johannes M. van Engelen (smid)
1928D.L. Boersma - A.M. Timmermans - F.J. van Toer
Vughterstraat 190 (1947)

Vughterstraat 192
M 1050

Vughterdijk I 101 (????)
1865M. Fiegers (bleeker) - J.F. Wijtmans (mr. metselaar en brandmeester)
1875wed. J.F. Wijtmans (mr. metselaar)
Vughterdijk I 101 (1880)
1881H. Nieuwenhuijsen (partikulier) - J.H. Nieuwenhuijsen (adj.-comm. ter prov. griffie)
1908R.J.H. Spolders (grooth. in kol. waren)
Vughterdijk 46 (1909)
1910R.J.H. Spolders (grooth. in kol. waren, koffiebr.)
1928P.J.C. Spolders - R.J.H. Spolders
1943P.J. Koppenhaken (chauffeur) - C.C. Schoor (kantoorbed.) - M.C. Versantvoort
Vughterstraat 192 (1947)

Vughterstraat 194-196
M 1049

Vughterstraat 194

Vughterdijk I 100a (????)
1908wed. H.J. Wennekers (particuliere)
Vughterdijk 48 (1909)
1910H. Knechten
1923Johannes A.M. Hagemans (brievenbesteller)
1928J.A.M. Hagemans - P.B.A. Verbruggen
1943fa. R. Spolders (handel in koloniale waren)
Vughterstraat 194 (1947)
Vughterstraat 196

Vughterdijk I 96 (????)
1865H. van den Nieuwenhuijzen (grutter en winkelier in grutterswaren) - J. Nieuwenhuizen (klerk ter prov. griffie)
1875H. Nieuwenhuijzen (mr. broodbakker en grutter) - J. Nieuwenhuijzen (buitengew. beamb. bij de prov. griff.)
Vughterdijk I 100 (1880)
1881D. Bodde (comm.-verificateur)
1892R. Spolders
1908R.J.H. Spolders (grooth. in kol. waren)
Vughterdijk 50 (1909)
1928fa. R. Spolders
1943fa. Richard Spolders (handel in zuidvruchten) - A.F.H. Vugts (aannemer)
Vughterstraat 196 (1947)

Vughterstraat 198-202

Vughterstraat 198
M 1048b

Vughterdijk I 99 (????)
1865J. van de Griendt (brander, aannemer van openbare werken, directeur der maatschappij 'Helena veen' tot ontginning van de peel, lid der provinciale staten van Noordbrabanr, president van de kamer van koophandel)
1875J. van de Griendt (aannemer van openbare werken, directeur der maatschappij 'Helenaveen' tot ontginning der peel, president van de kamer van koophandel) - A. Sweens (sigarenfabrikant)
1908Werkplaats van L.M. v.d. Linden
Vughterdijk 52 (1909)
1928C.J. van der Linden (bakker) - H.J.A.M. Verhagen - mej. H.J.M. Verhagen
1943J.G.F. Verhoeven (autoverhuurder)
Vughterstraat 198 (1947)
Vughterstraat 200

Vughterdijk 52a (1947)
Vughterstraat 202
M 1048a

Vughterdijk I 95 (????)
Vughterdijk I 98 (1880)
1881jonkh. mr. T. Serraris (advocaat generaal bij het gerechtshof)
1908mr. L.W.J. Marggraff (advocaat) - H.L.J. Verhagen (passement en bandfabrikant)
Vughterdijk 54 (1909)
1910H.L.J. Verhagen (passement- en bandfabrikant)
1928C.J. van der Linden
1943C.J. van der Linden (broodbakker)
Vughterstraat 202 (1947)

Onbenoemd steegje. (tussen 202 en 204)
Vughterstraat 204-206
Gemeentelijk monumentM 1048

Vughterstraat 204

Vughterdijk I 97a (1880)
1908M. van Zutphen (pettenmaker)
Vughterdijk 56 (1909)
1910M. van Zutphen (pettenmaker)
1928A.J.F. Burg
1943H.M.L. Diks (fotograaf) - B.P. van Riel (chauffeur)
Vughterstraat 204 (1947)
Vughterstraat 206

Vughterdijk I 94 (????)
1865A. Beks (mr. metselaar) - W.J. van den Nieuwenhuijzen (mr. kuiper)
Vughterdijk I 97 (1880)
1908A. Frankefort & Zonen (meubelmakers en stoffeerders) - F. de Lang (kleermaker) - A. van Mill (sigarenmaker)
Vughterdijk 58 (1909)
1910A. Frankefort & Zonen (meubelmakers en stoffeerders) - F. de Lang (kleermaker) - A. van Mill (sigarenmaker)
1923Antonius A. Govers (loodgieter) - Antonius P.A.C. Govers (electricien)
1928A.A. Govers - A.P.A.C. Govers
1943J.M. van de Besselaar
Vughterstraat 206 (1947)

Vughterstraat 208-210

Vughterstraat 208
M 1047

Vughterdijk I 95 (????)
1865G. Diepen (firma J. Diepen en Zoon, leverancier van militaire goederen)
1875F.N. Collard (kamerbehanger) - jhr. T. Serraris (substituut-officier bij de arrondissements-rechtbank)
1908W. van Aa (schilder)
Vughterdijk 60 (1909)
1910W. van Aa (schilder)
1923Petrus W.G. van Aalst (seinwerker Ned. Sp.) - Marinus Finkers (bankwerker)
1928M. Finkers - V.A.G. van der Wielen
1943Fra. v.d. Wielen Leenders (handel in manufacturen) - V.A.G. van der Wielen (hovenier)
Vughterstraat 208 (1947)
Vughterstraat 210
M 1046

Vughterdijk I 91 (????)
Vughterdijk I 94 (1880)
1881H. Hendrikx (mr. loodgieter)
1908wed. van Oord - G. Schippers (spekslager)
Vughterdijk 62 (1909)
1910wed. van Oord - G. Schippers (spekslager)
1928A.H. Schippers
1943IJsfabriek 'La Milano' - A.R. Marinello (ijsfabrikant)
Vughterstraat 210 (1947)

Vughterstraat 212-214
M 1045

Vughterstraat 212

Vughterdijk I 93a (1880)
1881N. van Maas (gepens. maj. van het O.I. leger)
1908wed. F.J. v.d. Heuvel - J.W. Lautenslager (bakker)
Vughterdijk 64 (1909)
1910H.J. Goossens (opzichter)
1928C.H.M. van den Broek
1943C.H.M. van den Broek (sigarenmaker)
Vughterstraat 212 (1947)
Vughterstraat 214

Vughterdijk I 90 (????)
1865S. van Amstel (water- en vuurverkoper, winkelier in komeneischwaren)
Vughterdijk I 93 (1880)
1908H.C. van Lith (timmerm. winkel)
Vughterdijk 66 (1909)
1910C. Wellens (machinist)
1928C.H. Schrover
1943L. Schrover (hoofdonderwijzer)
Vughterstraat 214 (1947)

Achter de Kan. (tussen 214 en 216)
Vughterstraat 216-222

Vughterstraat 216
M 1044

Vughterdijk I 91a (????)
Vughterdijk 68 (1909)
1928Th.J. Hagelaar
1943J.L. Lautenslager (autogarage)
Vughterstraat 216 (1947)
Vughterstraat 218

Vughterdijk I 91 (????)
1865H. Hendrix (mr. loodgieter, pompenmaker en tapper) - A. Moonen (mr. broodbakker)
1875wed. H. Hendrix (mr. loodgieter, pompenmak.)
1908F.J. Schneider (mr. tailleur)
Vughterdijk 70 (1909)
1910F.J. Schneider (mr. tailleur)
1923Theodorus J. Hagelaar (chauffeur)
1928Th.J. Hagelaar - J.L. Lautenslager
1943J.L. Lautenslager (autohandelaar)
Vughterstraat 218 (1947)
Vughterstraat 220
M 1043

Vughterdijk 72a (????)
1928E.L. Monbalin - J.J.H. Nas
1943J.J.H. Nas (brood- en banketbakker) - J. Nas-Verheugen (fa. H. van Hoof-van Loon) bakker
Vughterstraat 220 (1947)
Vughterstraat 222

Vughterdijk I 87 (????)
1865A.E. van de Waal (leerlooijer en lederhandelaar)
1875A.E. van de Waal (lederhandelaar)
Vughterdijk I 90 (1880)
1881A.E. van de Waal (leerhandelaar)
Vughterdijk 72 (1909)
1910J. Lautenslager (rijwielhandel) - H. v.d. Westerlaken (voerman)
1923Petrus C. Couwenberg (schoensnijder)
1928P.C. Couwenberg - A.A.J.M. van Steen
1943C. Jansen - J.F.C.M. Jansen (schrijver Raad van Arbeid)
Vughterstraat 222 (1947)

Vughterstraat 224
RijksmonumentM 1042-1041

Vughterdijk I 86 (????)
Vughterdijk I 89 (1880)
1881J.C. Elen (grossier in kolonialewaren)
1898Firma Robijns en Co.
1902Jacq. Aerden
1908J.F.H. Aerden (agent in tabak) - wed. J.E. Janssens
Vughterdijk 74 (1909)
1910mr. L.W.J. Marggraff (advocaat)
1923Franciscus J. Geraards (reiziger)
1928P.C. Geus - wed. B.J. Hulshof
1943J.H. Donker (boekhouder) - W.H.J. van Gool (vertegenw.)
Vughterstraat 224 (1947)

Onbenoemd steegje, heette "Achter de Vergulde Klok". (tussen 224 en 226)
Vughterstraat 226
RijksmonumentM 1040

Vughterdijk I 85 (????)
Vughterdijk I 88 (1880)
1881H. Brand (partikulier) - J.F. van Maaren (bierbrouwer)
1908J.F.M. Jespers (ambt. prov. griffie)
Vughterdijk 76 (1909)
1910J.F.M. Jespers (hoofdcommies prov. griffie)
1928C.J.L.M. van Roosmalen - H.J.J. van Velthoven
1943C.J.L.M. van Roosmalen (wijnhandelaar) - C.M.J.A. van Roosmalen (kantoorbed.)
Vughterstraat 226 (1947)

Vughterstraat 228-230
M 1039

Vughterstraat 228

Vughterdijk I 84 (????)
1865J.A.G. Mulders (bierbrouwer en opperbrandmeester)
1875A. van Gulick (bierbrouwer) - J.A.G. Mulders (firma A.F. Mulders) bierbrouwer
Vughterdijk I 87 (1880)
1908M.A.N. Doorenbosch (2e keurm. van visch) - Fr. van Wely (kunstdraaier)
Vughterdijk 78 (1909)
Vughterstraat 228 (1947)
Vughterstraat 230

Vughterdijk I 87a (????)
Vughterdijk 80 (1909)
1910wed. M.A.N. Dorenbosch - A. Mulder (beambte S.S.)
1928H.J. Schreuders
1943C.J. Schrover (boekdrukker) - F.A.J. Schrover (kantoorbed.)

Vughterstraat 232-234

Vughterstraat 232
M 1038

Vughterdijk I 86 (????)
1865J.C. Elen (koopman in koloniale waren en lid van den gemeenteraad)
1875J.C. Elen (koopman in kolonialewaren)
Vughterdijk I 86 (1880)
1881F.C. van Goch (koopman in kolonialewaren en lid van den gemeenteraad)
1908G.P. Duuring (oogarts)
Vughterdijk 82 (1909)
1910G.P. Duuring (oogarts)
1923Johannes Casparie (arts)
1928H.Th.J.M. de Leeuw
1943H.Th.J.M. Leeuw (sigarenfabrikant) - Ned. Sigarenfabriek fa. H.A. de Leeuw (sigarenfabriek)
Vughterstraat 232 (1947)
Vughterstraat I 86a

Vughterdijk I 83 (????)
Vughterdijk I 86a (1880)
1896Bolsius en Van Goch (handelaren in koffie)
1908Sigarenfabriek van Antoon van Beek
Vughterstraat 234
M 1037

Vughterdijk I 85 (????)
1865weduwe J. van Maaren (bierbrouweres)
1875J.F. van Maaren (bierbrouwer)
Vughterdijk 84 (1909)
1910Sigarenfabriek van H. de Leeuw
1928Sigarenfabr. de Leeuw
Vughterstraat 234 (1947)
2006Adrie Franken (Natuurvoedingswinkel Biotoop)
Vughterstraat I 85a

Vughterdijk I 85a (????)
1908M.F. Burgerhof (loodgieter) - J.Chr. Godijn (conducteur S.S.)
Vughterstraat 86

Vughterdijk I 84a (????)
Vughterdijk 86 (1909)
1910A. Bedoux (sigarenmaker) - M.F. Burgerhof (loodgieter)
1928A.A. Schellekens - F.L. Viegers
1943L. Brouwers (kellner)

Vughterstraat 236-238
M 1036

Vughterstraat 236

Vughterstraat 238

Vughterdijk I 80 (????)
1865Th. Peeters (winkelier in spek en tapper) - P. Wilbers (warmoezenier)
1875P.W. Wilbers (warmoezenier)
Vughterdijk I 84 (1880)
1881P.W. Wilbers (warmoezenier)
1908W.P. Wilbers (kruiden., timmerman)
Vughterdijk 88 (1909)
1910W.P. Wilbers (kruiden., timmerman)
1923Petrus W.M. Derks meergen. Wilbers (klerk) - Wilhelmus P. Derks meergen. Wilbers (timmerman)
1928P.W.M. Derks meergen. Wilbers - W.P. Derks meergen. Wilbers
1943H.J.M. Derks meergen. Wilbers (winkelierster) - P.W.M. Derks meergen. Wilbers (boekhouder) - W.P. Derks meergen. Wilbers - W. Wilbers (handel in koloniale waren)
Vughterstraat 238 (1947)

Vughterstraat 240-242
Gemeentelijk monumentM 1035

Vughterstraat 90

Vughterdijk I 83a (????)
Vughterdijk 90 (1909)
1910L. van Lint (petroleumverkooper) - A. Verdonk (goudsmid)
1943A.B.G. Swanenberg (verkooper)
Vughterstraat 240

Vughterdijk I 83 (????)
1865F.W. van Goch (firma Jacques van Goch) tabakskerver en waskaarsenfabrijkant
1875F.W. van Goch (koopman in kolonialewaren, en lid van den gemeenteraad)
1881L.J. van de Ven (winkelier en tapper)
1908L. van Lint (petroleumverkooper) - A. Verdonk (goudsmid) - H. Viegers (tabakskerver, tapper)
Vughterdijk 92 (1909)
1910H. Viegers (tabakskerver, tapper)
1928J. Hirdes - J.F.H. van Hoek - wed. H. Schellekens - H. Viegers - H.C. Wetzer (sigarenmaker)
1943C.P.A. van Prooijen (hulpgevangenbew.) - H.C. Wetzer (koopman)
Vughterstraat 240 (1947)
Vughterstraat 242

Vughterdijk I 79 (????)
1865J.T. van Heukelom (reisbediende) - L.J. van de Ven (winkelier en tapper)
Vughterdijk I 83 (1880)
1908L. van Lint (petroleumverkooper) - A. Verdonk (goudsmid) - H. Viegers (tabakskerver, tapper)
Vughterdijk 92 beneden (1909)
Vughterstraat 242 (1947)
1956H.C. Wetzer (koopman) - W.C.J. Wetzer (koopvrouw)

Vughterstraat 244-246
M 1034

Vughterstraat 244

Vughterdijk I 82a (????)
1908Dames C.W en A.L. van Beckum
Vughterdijk 94 (1909)
1910Dames C.W en A.L. van Beckum
1928M.C.P. Henskens
1943M.C.P. Henskens (kleermaker)
Vughterstraat 244 (1947)
Vughterstraat 246

Vughterdijk I 78 (????)
1865W.R. van Bommel (winkel. en stoffen verwer.)
1875W.R. van Bommel (winkelier en stoffenverver)
Vughterdijk I 82 (1880)
1881W.R. van Bommel (winkelier en stoffenverver)
1908H.J. Majoor (schoenmaker)
Vughterdijk 96 (1909)
1910H.J. Majoor (schoenmaker)
1923Johannes L. van Haaren (letterzetter)
1928A.L. Tiebosch
Vughterstraat 246 (1947)

Bonte Huid. (tussen 246 en 248)
Vughterstraat 248-250
M 1033

Vughterstraat 248

Vughterdijk I 80a (????)
1908G.A. van Elderen (jalousiemaker)
Vughterdijk 98 (1909)
1910H.W. van Wely (kleermaker)
1928A. Indri - O. Martino
1943J. van Gelder (koopman)
Vughterstraat 248 (1947)
Vughterstraat 250

Vughterdijk I 76 (????)
1865J. Vermeer (Lz. leerlooijer)
1875E.D. Geukoma Bakker (majoor 2e regement hussaren) - wed. C.H. van Rooij (bleekster)
1881wed. C.H. van Rooij (bleekster)
Vughterdijk I 80 (????)
1881J.M. Klomp (mr. broodbakker) - F. de Wakker (rijks commies)
1908C. van Beek (broodbakker)
Vughterdijk 100 (1909)
1910C. van Beek (broodbakker)
1928W.L. Passier
1943W.L. Passier (bakker)
Vughterstraat 250 (1947)

Vughterstraat 252
M 1032

Vughterstraat 252

Vughterdijk I 75 (????)
Vughterdijk I 79 (1880)
1881B. Huijsmans (tapper en winkelier)
1908J.G. Kerssens - Th.J. Kerssens (sigarenmaker) - J.L. Rabou (verver)
Vughterdijk 102 (1909)
1910P.H. Doorenbosch (ijzergieter)
1928J.H. van Diepen
1943G. van den Dungen (handlanger gemeente) - wed. M.S. van Laarhoven-Huiskes
Vughterstraat 252 (1947)
Vughterstraat 104

Vughterdijk I 79a (????)
1908B. Duits (visscher) - W. Maas (loopknecht)
Vughterdijk 104 (1909)
1910B. Duits (visscher) - H. van Gelder (koopman) - W. Maas (loopknecht)
1923Frederik J. Blokland (huisknecht) - Marinus van Gogh (opperman)
1928J. van Gelder - M. van Gogh - H.A. Lucas
1943G. van den Dungen (handlanger gemeente) - Th. van Griensven (opperman) - P.J. Heesbeen (los arbeider)

Vughterstraat 254-256
RijksmonumentM 1031

Vughterstraat 254

Vughterdijk I 78 (1880)
1908B. Schouten (kruidenier)
Vughterdijk 106 (1909)
1910B. Schouten (kruidenier)
1928W. Deckers
1943H.A. Keizer (koopman) - W. Kwaks - W. Kwaks (chauffeur)
Vughterstraat 254 (1947)
Vughterstraat 256

Vughterdijk I 74 (????)
Vughterdijk I 78a (1880)
1881J.F. van den Bergh
1908Jac.A. Goossens (mr. beeldhouwer) - G. Verhoeven (metselaar)
Vughterdijk 108 (1909)
1910Jac.A. Goossens (mr. beeldhouwer) - G. Verhoeven (metselaar)
1928H. van Boekel - A.Th. Kwaks
1943G.A. Konings (houtzager) - A. Libregts - H. van Noord (arbeider)
Vughterstraat 256 (1947)

Achter het Fortuintje. (tussen 256 en 258)
Vughterstraat 258
RijksmonumentM 1030

Vughterdijk I 72 (????)
1865F.J.T. van der Aa (boekhouder)
Vughterdijk I 76 (1880)
1908H.F. van Heeswijk (winkelier, tapper)
Vughterdijk 110 (1909)
1910H.F. van Heeswijk (winkelier, tapper)
1928P.N. Hendriks - C. Meijer
1943J.C. Antonis (chauffeur) - C.J. Odems (stoffeerder)
Vughterstraat 258 (1947)

Vughterstraat 260
Gemeentelijk monumentM 1029

Vughterdijk I 75 (????)
1865W. van der Linden (winkelier in brood en steenkolen)
1875J.H. Goossens (winkelier in kruidenierswaren) - B. Huijsmans (tapper en winkelier) - H.L. van der Linde (koopman in steenkolen en winkelier in kruidenierswaren)
1881H.A. Eekhoff (koopman in lompen en papier) - A. de Rooij (beeldhouwer)
1908F.J.A.L. Cordens (boek- en handelsdruk. assurantiek.)
Vughterdijk 112 (1909)
1910F.J.A.L. Cordens (boekdrukkerij)
1923Franciscus J.L. Cordens (boekdrukker)
1928F.J.L. Cordens - B. van Laarhoven - E.H. Slegers
1943F.J.L. Cordens (boekdrukker) - F.L.V.M. Cordens (boekdrukker) - E.H. Slegers (kantoorjuffrouw)
Vughterstraat 260 (1947)

Vughterstraat 262-264
M 1028

Vughterstraat 262

Vughterdijk I 73a (????)
1908Hoven. M.J. (pakhuisknecht)
Vughterdijk 114 (1909)
1910Hoven. M.J. (pakhuisknecht)
1928P. van den Berg - J.A. Chambone
1943A. van de Aker (voerman)
Vughterstraat 262 (1947)
Vughterstraat 264

Vughterdijk I 69 (????)
Vughterdijk I 73 (1880)
1875G.J. Hilbrant (apothekersbediende)
1908A. Peperkamp (sigarenm. winkelier)
Vughterdijk 116 (1909)
1910A. Peperkamp (sigarenm. winkelier)
1923Hendrikus C. Wetzer (sigarenmaker)
1943W.J. Traa (handel in manufacturen, slagerij)
Vughterstraat 264 (1947)

Vughterstraat 266-268
M 1027

Vughterstraat 266

Vughterdijk I 68 (????)
Vughterdijk I 72 (1880)
1881firma J. Doumen (winkelierster in manufacturen) - G. Gantevoort (mr. smid)
1908M.A. Doumen (manufacturierster)
Vughterdijk 118 (1909)
1910M.A. Doumen (manufacturierster)
1928W. Traa
1943P.W.C. Traa (leerares 'modes') - W. Traa (slager) - W.J. Traa (handel in manufacturen, slagerij)
Vughterstraat 266 (1947)
Vughterstraat 268

Vughterdijk I 71a (1880)
1908V.H.M. van Leent (klerk) - wed. A. van Leent (particuliere)
Vughterdijk 120 (1909)
1910wed. A. Snijders
1923Cornelis van Beek (broodbakker)
1928mej. M.E. Dirckx
Vughterstraat 268 (1947)

Vughterstraat 270
M 1026

Vughterdijk I 71 (????)
1865M. Doorenbosch (visscher) - P. van Gogh (wieldraaijer)
1881K.W. Brand (commies bij 's rijks belastingen)
1908wed. J. van Santvoort (handel in kruidenierswaren)
Vughterdijk 122 (1909)
1910wed. J. van Santvoort (kruidenierster)
1923Mathijs B. Chambone (broodbakker)
1928M.B. Chambone
1943Chambone. M.B. (boekdrukker)
Vughterstraat 270 (1947)

Van Sonsteeg of Sonstraatje of Galgstraatje. (tussen 270 en 272)
Vughterstraat 272-274
M 1025

Vughterstraat 272

Vughterdijk I 69a (????)
1908H. Schut (gevangenbewaarder)
Vughterdijk 124 (1909)
1910N.J. v.d. Loo (handelsagent)
1928wed. D.H.J. de Roo - M.J.C. Schellekens
1943F.C. Hoppenbrouwers (sigarenmaker)
Vughterstraat 272 (1947)
Vughterstraat 274

Vughterdijk I 69 (????)
1865wed. J. van Rooij (mandenmaker)
1881W. Meijerink (partikulier) - J. Slenders (molenaar)
1899E. Hartman (vishandelaar)
1908Jos. Kappé (beeldhouwer)
Vughterdijk 126 (1909)
1910J. Kappé (beeldhouwer)
1923Josephus P. Kappé (steenhouwer)
1928L. Libregts
1943A.P. Libregts (arbeider gem. werken)
Vughterstraat 274 (1947)

Vughterstraat 276

1961Pompen & Verlouw (N.V. Autohandel)

Vughterstraat 280
RijksmonumentM 1021-1020


Sonneveld
 
Molenberg
Vughterstraat 307-299


Vughterstraat 295
M 1012

Vughterdijk I 57 (????)
1908wed. C.A. Teulings-Maas
Vughterdijk 149 (1909)
1910wed. C.A. Teulings-Maas
1923Hendrik Danser (architect)
1928H. Danser
1943H.J. Janssen (mil. kleermaker)
Vughterstraat 295 (1947)

Vughterstraat 293-291
M 1011

Vughterstraat 293

Vughterdijk I 57 (????)
1865J. Kipping (winkelier in brood) - A. Vromans (boekdrukker)
1875J.G. Albers (tapper)
1881J.G. Albers (tapper)
Vughterdijk I 56 (????)
1908J. Disco (water- en vuurnering)
Vughterdijk 147 (1909)
1910J. Disco (water en vuurnering)
1923Antonius van Gelder (koopman in lampen)
1928wed. M. Swarts
1943F.P.W. Baert (aannemer)
Vughterstraat 293 (1947)
Vughterstraat 291

Vughterdijk I 55 (????)
Vughterdijk 145 (1909)
1910H. Cammel (borstelmaker) - J. Hurkens (smid) - J. Mettrop (sigarenmaker)
1923Thomas van Griensven (los arbeider) - Hermanus van Gulik (scharenslijper)
1928C. van Esdonk - Th. van Griensven - H. van Gulik
1943J.Fr. Damen (schoenmaker) - M.D. Damen (coupeuse)
Vughterstraat 291 (1947)

Vughterstraat 289
M 1010

Vughterdijk I 54 (????)
1865A. Boeren (agent van politie)
Vughterdijk 143 (1909)
1910C.A. Stolzenbach (koopman)
1928J.M. van Hoesel - C.H. Stolzenbach
1943M.M. Peters-Schreven
Vughterstraat 289 (1947)

Vughterstraat 287a-f

Vughterstraat 287a

Vughterdijk I ongen. (1908)
Vughterdijk 141a (1909)
1923Wilhelmus van Aalst (los arbeider)
1928wed. W. van Aalst
1943L.J.M. van Dungen (grondwerker) - B.H. Fontein - J. Lammers (schoenmaker)
Vughterstraat 287a (1947)
Vughterstraat 287b

Vughterdijk I 53c (????)
Vughterdijk 141b (1909)
1928J.A. van der Kallen
Vughterstraat 287c

Vughterstraat 287d

Vughterdijk I 53b (????)
Vughterdijk 141d (1928)
Vughterstraat 287e

Vughterdijk I 53d (????)
Vughterdijk 141e (1928)
Vughterstraat 141g

Vughterdijk I 53a (????)
Vughterdijk 141g (1909)
1928G. van den Dungen
1943G. Weyers (chauffeur-hulpmonteur)
Vughterstraat 287f

Vughterdijk I 53 (????)
1865C. Anemaet (barbier)
1908C.A. Stolzenbach (koopman)
Vughterdijk 141f (1909)
1928wed. J. Konings
1943A. van de Aker (koopman)
Vughterstraat 287f (1947)

Vughterstraat 287

Vughterdijk I 51 (????)
1865C. van Engelen (tapper)
1875C. van Engelen (tapper) - J. van de Laar (tapper)
Vughterdijk I 52 (1880)
1908H. Cammel (borstelmaker) - J.A. Doodemont (hoedenkoopman, jager) - H. van Loo (sigarenmaker)
Vughterdijk 141 (1909)
1910J.G. Cammel (borstelmaker)
1923Cornelis Dubbeld (kleermaker)
1928C. Dubbeld
1943C. Dubbeld (kleermaker)
Vughterstraat 287 (1947)

Steegje
Vughterstraat 283-277
RijksmonumentM 1009

Vughterdijk ? (1947)
Vughterstraat 277 (1947)

Vughterstraat 275
M 1008

Vughterdijk I 51 (????)
Vughterdijk I 51 (1880)
1881J. van de Laar (tapper)
1908wed. M.H. Doorenbosch - J. Hurkens (smid) - J. Mettrop (sigarenmaker) - P. van Rooij (pakhuisknecht)
Vughterdijk 139 (1909)
1910H. van Rooij (tapper)
Vughterstraat 275 (1947)

Vughterstraat 271-269
RijksmonumentM 1007

Vughterstraat 271

Vughterdijk I 48 (????)
Vughterdijk 135 (1909)
1910J.M. Pennings (barbier)
1928P.A. Peperkamp
1943L. Kramer (vischhandelaar)
Vughterstraat 271 (1947)
Vughterstraat 269

Vughterdijk I 48a (1908)
Vughterdijk 133 (1909)
1928J. van den Bosch
1943M.T. van de Baak (sigarenmaker) - P.A.M. François (reiziger) - J.H. Westenburg (reclameschilder)
Vughterstraat 269 (1947)

Vughterstraat 267
RijksmonumentM 1006

Vughterdijk I 48 (????)
1865J. de Naterus (mr. koperslager)
1875J. de Naterus (mr. koperslager) - C. Schoonderwolf (agent van policie)
1881J. de Naterus (mr. koperslager)
Vughterdijk I 47 (????)
1881J.H. Sweers (brievenbesteller)
1908P.J. van der Aa (horlogemaker) - A. van Krieken (naaister) - wed. N. van Krieken (baker)
Vughterdijk 131 (1909)
1910P.J. v.d. Aa (horlogemaker)
1928wed. M. van Bokhoven - J.J. de Rijk
1943R.P. van der Donk (metselaar) - H. Timmers-v.d. Pas (koopvrouw fruit)
Vughterstraat 267 (1947)

Steegje
Vughterstraat 265-263
M 1005

Vughterdijk I 46 (????)
1865E.L. de Jong (particulier)
Vughterdijk I 45 (1880)
1908J.W. Kleintjes
Vughterdijk 129 (1909)
1910J.W. Kleintjes
1928J. Huiskamp - wed. J. van Loon
1943S.D. Steenbergen (adj. commies 1e kl. Prov. Griffie)
Vughterstraat 263 (1947)

Vughterstraat 261-259

Vughterstraat 261
M 1004

Vughterdijk I 45 (????)
1865J.A. Dicker (mr. huisschilder en glazenmaker) - J. Gantevoort (zadelmaker)
1875J.A. Dicker (mr. huisschilder en glazenmaker) - J.A.H. Schwan (beambte bij de telegraaf) - J.E.H. Schwan (partikulier)
1881A. Dicker (ambtenaar bij de staatsspoorwegen) - J.A. Dicker (mr. huisschilder en glazenmaker)
Vughterdijk I 44 (????)
1881W. Tiemesen (boekhouder)
1893J.A. Gerrits (barbier)
1908J. Lommers (spekslager)
Vughterdijk 127 (1909)
1910J. Lommers (spekslager)
1923Henricus J.J. Wetzer (slager)
1928H.J.J. Wetzer (slager)
1943H.J.J. Wetzer (slagerij)
Vughterstraat 261 (1947)
Vughterstraat 259

Vughterdijk 127 (1943)
Vughterstraat 261-259

Vughterdijk 261-259 (1956)
1956A.B.M. Wetzer (zonder) - C.A.J. Wetzer (radiomonteur) - H.J.J. Wetzer (slager) - H.M.J.A. Wetzer (zonder)

Vughterstraat 257
M 1003

Vughterdijk I 44 (????)
1865J.F. van Bommel (mr. horlogeriemaker)
1875C. Dankers (mr. broodbakker)
Vughterdijk I 43 (1880)
1881A. van Dam (koopman) - A. Dicker (ambtenaar bij de staatsspoorwegen) - J.A. Dicker (mr. huisschilder en glazenmaker)
1903J.J. Viguurs (slager)
1908J.J. Viguurs (spekslager)
Vughterdijk 121 (1909)
1910J. v.d. Sterren (gep. brig. bewaarder) - J.J. Viguurs (spekslager)
1928J.J. Viguurs
1943P.M.A. Viguurs (grossier-veehandelaar)
Vughterstraat 257 (1947)
1956(slager) - H.J.J. - Wetzer

Vughterstraat 255-253
M 1002

Vughterstraat 255

Vughterdijk 119a (1909)
1928A. van Dun
1943A. van Dun (loodgieter)
Vughterstraat 253

Vughterdijk I 43 (????)
1865L. Driessen (firma L. Driesen en A. de Kort) windkorenmolenaars - J.A. Kemps (vleeschhouwer) - H.A. Nabbe (commies der plaatsel. belasting)
1875J.A. Kemps (vleeschhouwer)
Vughterdijk I 42 (1880)
1908P.A. Veld (mr. schoenmaker)
Vughterdijk 119 (1909)
1910P.A. Veld (mr. schoenmaker)
Vughterstraat 253 (1947)

Vughterstraat 251-245
M 1001

Vughterstraat 251

Vughterdijk I 42 (????)
1865C.J.L. Pichot L'Espinasse (particulier)
1875C.J.M. Pichot L'Espinasse (partikulier)
Vughterdijk I 41 (1880)
1881C.J.M. Pichot de l'Espinasse (partikulier)
1908A.A. Sanders & Zoon (aannemers)
Vughterdijk 117 (1909)
1910wed. A. Sanders & Zoon (aannemers)
1928A.F. Verdonk
1943L.H. Meulensteen (sigaren, sigaretten, tabak) - A.F. Verdonk (goudsmid) - A.P.N.A. Verdonk (kantoorbed.)
Vughterstraat 251 (1947)
Vughterstraat 249

Vughterdijk I 41a (????)
1908P. Vissers (directeur N. Venn. milt. en andere woningen)
Vughterdijk 115 (1909)
1910J. van Muijen (klerk)
1928P. Hochstenbach
1943J.A. Hochstenbach (ijzerconstructiewerker) - P. Hochstenbach (aannemer)
Vughterstraat 249 (1947)
Vughterstraat 247

Vughterdijk I 41b (????)
1908H.H. Slabbekoorn (boekhouder)
Vughterdijk 113 (1909)
1910H.H. Slabbekoorn
1923Mathieu J.A. Dumoulin (koopman schoenfournituren)
1928M.A.P.H. Beijen - F.R.J. Dorenbosch
1943H.C. Beekwilder (fabrieksarbeider) - M. Rust-van Haaren
Vughterstraat 247 (1947)
Vughterstraat 245

Vughterdijk I ongen. (1908)
Vughterdijk 111 (1909)
Vughterstraat 245 (1947)
1947Traatax

Vughterstraat 243
M 1000

Vughterstraat 243

Vughterdijk I 41 (????)
1865D. Kraan (commies bij 's rijks belastingen 3e klasse) - N. Kuipers (metselaar) - W.C. Peeters (mr. timmerman)
1875W.C. Peeters (mr. timmerman)
Vughterdijk I 40 (1880)
1881J. van der Linden (mr. timmerman)
1908wed. P. Geutjes - W.A. Hofmans (bouwkundige)
Vughterdijk 109 (1909)
1910wed. P. Geutjes - W. Hofmans (bouwkundige)
1928A.J.W. Mathijsen
1943A.C.H.M. Mathijsen (ambt. ter secretarie) - A.J.A.M. Mathijsen (kantoorbediende) - A.J.W. Mathijsen (boekhouder)
Vughterstraat 243 (1947)
Vughterstraat I 40a

Vughterdijk I 40a (????)
1875H. Muller (comm. bij 's rijks belastingen)

Vughterstraat 241-237
Gemeentelijk monumentM 999

Vughterstraat 241

Vughterdijk I 178 (????)
1821W. Jonkergouw () bron
1822Jan van Son (tabakswerker)
Vughterdijk I 40 (????)
1865J. van der Linden (mr. timmerman) - M. van Turnhout (zaakwaarnemer)
1875J. van der Linden (mr. timmerman)
Vughterdijk I 39 (1880)
1881P. van den Akker (coupeur)
1908M. Verhoeven (mr. schoenmaker)
Vughterdijk 107 (1909)
1910M. Verhoeven (mr. schoenmaker)
1928A.F.L. van Esch - A.J. van Esch
1943J. van der Velden (arbeider)
Vughterstraat 241 (1947)
Vughterstraat 239

Vughterdijk I 39a (1880)
1908H. Wouda (kellner)
Vughterdijk 105 (1909)
1910H. Wouda (kellner)
1928mej. N.M. van Gurp - M.J.Chr. van Oorschot
1943J.M. van Hoesel (afdeelingschef)
Vughterstraat 239 (1947)
Vughterstraat 237

Vughterdijk I 38 (????)
1865S. Koppens (koopman in vette kalveren)
1875D. Blommers (rijks-ambtenaar)
1908wed. van Geene
Vughterdijk 103 (1909)
1910wed. Geene
1943H. Maartens (borstelmaker)
Vughterstraat 237 (1947)

Vughterstraat 235-233
Gemeentelijk monumentM 998

Vughterstraat 235

Vughterdijk I 37a (1880)
1881J.M. Wouters (reiziger)
1908G. Brands (metselaar) - W. Horzeman (schoenmaker)
Vughterdijk 101 (1909)
1910G. Brands (metselaar)
1923Christianus Brands (metselaar) - wed. Petrus van Erp (zonder)
1928Chr. Brands - wed. P. van Erp
1943D. Dijkstra (aannemer) - G. Saris (kachelsmid)
Vughterstraat 235 (1947)
Vughterstraat 233

Vughterdijk I 38 (????)
Vughterdijk I 37 (1880)
1908J.L. Lautenslager (rijwielhersteller)
Vughterdijk 99 (1909)
1910H. Dieltjes (smid)
1923Henricus van Haaren (arbeider)
1928H. van Haaren
1943F.H. van Valkenburg (winkelier in vogels en zaden)
Vughterstraat 233 (1947)

Vughterstraat 231-229
M 997

Vughterstraat 231

Vughterdijk I 37 (????)
1865H. Kretie (winkelier)
1875J. Klomp (mr. broodbakker)
Vughterdijk I 36 (1880)
1881J. Klomp (partikulier) - D.J. Okhuijzen (slagter)
1908wed. S. van Erp - wed. van Ham - F. van Roessel (kruidenier)
Vughterdijk 97 (1909)
1910F. van Roessel (kruidenier)
1928A. Zopfi
1943H.J. Sleenhoff (schoenmaker)
Vughterstraat 231 (1947)
2005? (A Votre Servies)
Vughterstraat 229

Vughterdijk I 35 (????)
Vughterdijk 95 (1909)
1910W. Horzeman (schoenmaker)
1928F. Corten - D. Dijkstra - J.A. Harmse
1943J.P. Kerssens (los werkman) - A.F. Koppens (sigarenmaker) - G.F. Spruijt (grondwerker)
Vughterstraat 229 (1947)

Vughterstraat 227
M 996

Vughterstraat 227

Vughterdijk I 35 (????)
1865J. Appel (mr. timmerman) - J. van den Bogaerd (particulier) - C. van Wereld (ontvanger der plaatselijke belastingen)
Vughterdijk I 34 (1880)
1881J. Appel (mr. timmerman)
1908J. van Diem (meesterkn. vermicelliefabriek)
Vughterdijk 93 (1909)
1910A.F.H. Aangenendt (meubelmaker) - H. Serré (kleermaker)
1928M.Th. van Beek - wed. C. Corten - Th.H. van Ham
1943wed. H. Corten-de Garde - C. Hobo (grondwerker) - G. Murraij - F.J.M. van Rossum (bakker)
Vughterstraat 227 (1947)
Vughterstraat I 34a

Vughterdijk I 34a (????)
1908A. Aangenendt (meubelmaker)

Vughterstraat 225
M 995

Vughterdijk I 34 (????)
1865H. Muijtjens (mr. smid en winkelier) - H. Woning (rijtuigmaker)
1875H. Muijtjens (mr. smid)
Vughterdijk I 33 (1880)
1881H. Muijtjens (mr. smid)
1908H.F. Muijtjens (huis en kachelsmederij)
Vughterdijk 91 (1909)
1910H.F. Muijtjens (huis- en kachelsmederij)
1928wed. H.F. Muijtjens
1943H.F. Muijtjens (huishoudelijke artikelen, smederij) - wed. E.G. Muytjens-Fijnant
Vughterstraat 225 (1947)

Vughterstraat 223
M 994

Vughterdijk I 32 (1880)
1908H.W.A. Voorhoeve (predikant Ned. Herv. Gem.)
Vughterdijk 87 (1909)
1910H.W.A. Voorhoeve (predikant Ned. Herv. Gem.)
1923wed. Johannes A.M. von Eugen (pensionhoudster)
1928C.H. van der Maath
1943J.H. Jansen - Corn. v.d. Maath (fotografen, fotografische artikelen)
Vughterstraat 223 (1947)
2004Atelier Catharina de Laat

Vughterstraat 221
M 993

Vughterdijk I 32 (????)
1865L.H. Frencken (koopman in koloniale waren en gedistilleerd)
1875L.H. Frencken (koopm. in kolonialew. en gedistill.)
Vughterdijk I 31 (1880)
1881J. de Bie (partikuliere) - L.A. Frenkea (koopman in kolonialew. en gedistill.) - J. Galiart (koopman in steenkolen) - A.H. van Well (mr. schoenmaker)
1908L.H. Frenken (in wijnen en gedistilleerd)
Vughterdijk 85 (1909)
1910L.H. Frenken (in wijnen en gedistilleerd)
1923Allegonda J.M. Frencken (zonder)
1928H.G.A.J. Frencken
1943H.G.A.J. Frencken (R.K. priester)
Vughterstraat 221 (1947)

Vughterstraat 219
M 992

Vughterdijk I 31 (????)
1865B. Gouka (mouter) - wed. J.A. van Oort (gepens.) - A.H. van Wel (schoenmaker) - F.A. van Welij (wieldraaijer)
1875A.H. van Well (mr. schoenmaker)
Vughterdijk I 30 (1880)
Vughterdijk 83 (1909)
1910L.H. Frenken (in wijnen en gedistilleerd)
1928wed. P.A.M.M. de Leeuw
1943wed. M.J.W. Elands-van Sas
Vughterstraat 219 (1947)

Katerstraatje (tussen nrs 219 en 217).
Vughterstraat 217
M 991

Vughterdijk I 29 (????)
1865wed. L.T. Harreveldt (gepensionneerde) - C.A. Wilbers (mr. timmerman, metselaar en brandmeester)
1875C.A. Wilbers (mr. timmerman en metselaar)
Vughterdijk I 28 (1880)
1881wed. J.P. Doelen (partikuliere) - C.A. Wilbers (mr. timmerman en metselaar)
1902M. Robben (mr. smid)
1908M.J.H. Robben (smid, winkelier in ijzerwaren)
Vughterdijk 79 (1909)
1910M.J.H. Robben (huis- & kachelsmid, winkelier in ijzerw.)
1928wed. M.J.H. Robben
1943M.J.J. Robben (huishoudelijke artikelen, smederij) - M.J.J.M. Robben (smid)
Vughterstraat 217 (1947)

Vughterstraat 215-213
M 990

Vughterstraat 215

Vughterdijk 77a (1909)
1923Wilhelmus J. van Dongen (koopman in manufacturen)
1928W.J. van Dongen
1943G.J. van Dongen (textiel koopman) - W.J van Dongen (winkelier in textielgoederen en sigaren)
Vughterstraat 215 (1947)
Vughterstraat 213

Vughterdijk I 28 (????)
1865J. Olberg (mr. smid en winkelier)
1875wed. J.P. Doelen (partikulier) - J. Olberg (mr. smid en winkelier)
Vughterdijk I 27 (1880)
1881J. Olberg (mr. smid en winkelier)
1908E.J. Arons (grossier in koloniale waren, petr. handel) - P. Hochstenbach (aannemer, monteur)
Vughterdijk 77 (1909)
1910P. Hochstenbach (aannemer, monteur) - W. Traa (runds- en varkensslager)
1923wed. Johannes Bodar (zonder)
1928wed. J. Bodar
Vughterstraat 213 (1947)

Steegje 'De groene Wei'
Vughterstraat 211
M 989

Vughterdijk I 26 (????)
1865J. Hutzen (fabrijkant in piano's) - C. van de Ven (aannemer van openbare werken)
1875J. Hutzen (fabriekant in piano's) - C. van de Ven (aannemer van openbare werken)
Vughterdijk I 25 (1880)
1881J. Hutzen en zoon (fabriekant in piano's) - A. Poppelier (mr. broodbakker)
1908F.A. Willems (kellner)
Vughterdijk 75 (1909)
1910C. van Nijnatten-Cillekens (meubelfabrikant)
1928L.H.M. van Gaalen - A.F. van de Westelaken
1943G.H. van der Maath (photograaf)
Vughterstraat 211 (1947)

Vughterstraat 209
M 988

Vughterdijk I 25 (????)
1865J.W. Donkers (mr. broodbakker)
1875A. Popelier (mr. broodbakker)
Vughterdijk I 24 (1880)
1881wed. B.J. Frank (partikuliere)
1908H.A. Bunk (letterzetter) - A.J. Popelier (broodbakker)
Vughterdijk 73 (1909)
1910A.J. Popelier (mr. broodbakker)
1928P. Popelier - wed. A.J. Popelier
1943M.G.C. van Lamoen (bakker) - P. Popelier (luxe brood- en banketbakkerij)
Vughterstraat 209 (1947)

Vughterstraat 207
M 987

Vughterdijk I 24 (????)
1865J.J.A.H. van Zuijlen (handelsagent)
1875L.A.J. van Boxmeer (1e luit. vierde bataillon) - A.A.M. van Goch (partikulier)
Vughterdijk I 23 (1880)
1908mr. A.J.M.H. van Baar (rechter arr. rechtbank)
Vughterdijk 71 (1909)
1910mr. A.J.M.H. van Baar (vice president arr. rechtbank)
1928M.C. Schellekens
1943M.C. Schellekens (koopman)
Vughterstraat 207 (1947)

Vughterstraat 205
M 986

Vughterdijk I 23 (????)
1865C.C. Klippel (mr. huisschilder en glazenmaker)
1875C.C. Klippel (mr. huisschilder en glazenmaker, slijter in steenkolen)
Vughterdijk I 22 (1880)
1881C.C. Klippel (mr. huisschilder en glazenmaker, slijter in steenkolen) - A. Krekel (klerk bij het algemeen armbestuur) - P. Krekel (gepensioneerd postbode) - wed. H. Martens (smederij)
1908A. v.d. Broek (brievenbesteller) - J.J. Klippel (mr. huisschilder)
Vughterdijk 69 (1909)
1910H. Bellaart (machinist) - J.J. Klippel (mr. huisschilder)
1928mej. G.M. Klippel - J.H. Trum - wed. J.M. Wiggers
1943W.P.A. Hanssen (timmerman) - H.P. Maartens
Vughterstraat 205 (1947)

Vughterstraat 203
M 985

Vughterdijk I 22 (1880)
1865H. Martens (mr. smid)
1875H. Martens (mr. smid)
Vughterdijk I 21 (1880)
1881C. van de Ven (aannemer van openbare werken)
1908C.L.F. van Deursen (onderwijzeres) - J.H. van Deursen - A.F. v.d. Ven (boekhouder)
Vughterdijk 67 (1909)
1910W.P.J. Knibbeler - H. Somberg (boekhouder)
1928G.J.C. Duivenvoorde - wed. H. Somberg
1943S.J. Pieke (adj. acc. Dep. Econ. Zaken) - wed. H.W. Quintemeijer-Jansen - wed. J.W. Somberg-Quintemeier
Vughterstraat 203 (1947)

Achter den Engel. (tussen 203 en 201)
Vughterstraat 201-199
M 984

Vughterstraat 201

Vughterdijk I 19 (1880)
1908H.J.F. Mathijsen (winkelier) - J. Nouwens (winkelknecht) - P.A. v.d. Ven (boekhouder)
Vughterdijk 65 (1909)
1910H.J.F. Mathijsen (winkelier)
1928J.C.H.M. van Heeswijk
1943L.A. Couwenberg (schoenmaker)
Vughterstraat 201 (1947)
2005? (Prent Ann)
Vughterstraat 199

Vughterdijk I 19a (1908)
Vughterdijk 63 (1909)
1910J. Nouwens (winkelknecht) - P.A. v.d. Ven (boekhouder)
1923Dionijsius J.M. Goossens (goudsmid) - wed. Ludovicus Goossens (zonder)
1928D.J.M. Goossens - echtg. L. Goossens - wed. W.F. Suijskens
1943J.C.H.M. van Heeswijk
Vughterstraat 199 (1947)

Vughterstraat 197-193
M 983

Vughterstraat 193

Vughterdijk I 18 (????)
1865wed. C. van Geffen (onderneemster van een wagendienst tusschen Eindhoven en 's Bosch)
1908Steenhouwerij van J.G. Schumaker
Vughterdijk 61 (1909)
1928F. v.d. Eerenbeemt - L. Goudsmit
1943J. v. Hassel (koopman)
Vughterstraat 193 (1947)
Vughterstraat 59

Vughterdijk I 18a (????)
1908Th.W. Roeffen (adj. comm. prov. griffie)
Vughterdijk 59 (1909)
1928J.J.M. Wilbers
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 191-189
M 982

Vughterstraat 191

Vughterdijk I 17a (1908)
Vughterdijk 57 (1909)
1910L.B. Doomernik (musicus) - L.M. v.d. Linden (meubelmaker, antiquair)
1928J.M. Jansen
1943H.H. Maas (metaalbewerker) - J.Q. van Reijen (ambt. distrib.)
Vughterstraat 191 (1947)
Vughterstraat 189

Vughterdijk I 18 (????)
Vughterdijk I 17 (1880)
1908L.B. Doomernik (muzikant sted. muziek) - L.M. v.d. Linden (meubelmaker, antiquair) - J.B. Schneider (kleermaker) - J. Wirts (stafmuzikant)
Vughterdijk 55 (1909)
1910L.M. v.d. Linden (meubelmaker, antiquair)
1923Robert Cramer (koopman ijzerhandel)
1928R. Cramer
1943R. Cramer (koopman)
Vughterstraat 189 (1947)

Vughterstraat 187-185
M 981

Vughterstraat 187

Vughterdijk I 16a (1880)
1908G.J. van Bers (winkelbediende) - J.P. van Soestbergen (timmermans) - J. van Vliet (smid)
Vughterdijk 53 (1909)
1910J.P. van Soestbergen (timmermans)
1923Henricus A.C. Wetzer (zonder) - Henricus J.C. Wetzer (winkelbediende)
1928C.W.H. Wammes - H.J.C. Wetzer (magazijnbediende)
1943A.Th. Kwaks (sigarenmaker) - A.Th.M. Kwaks (bouwkundige) - H.J.C. Wetzer (los arbeider)
Vughterstraat 187 (1947)
1956H.J.C. Wetzer (los arbeider) - H.M.C. Wetzer (zonder) - M.A.W. Wetzer (zonder)
Vughterstraat 185

Vughterdijk I 16 (????)
1865S. Pierson (winkelier in oud ijzer en lompen)
Vughterdijk I 16 (1880)
1908G.J. Gerard (slachter)
Vughterdijk 51 (1909)
1910G.J. Gerard (slachter)
1928J.M. Pennings
1943J.M. Pennings (barbier)
Vughterstraat 185 (1947)

Vughterstraat 183
M 980

Vughterdijk I 15 (????)
1875wed. G. van Oerle (mr. schoenmaker)
Vughterdijk I 15 (1880)
1881J.A.G. Mulders (firma A.F. Mulders, bierbrouwer) - G. van Oerle (mr. schoenmaker)
1908H.A. Dieden (firma Elen & van Moll) grossier in koffie
Vughterdijk 49 (1909)
1910H.A. Dieden (fa. Elen & van Moll) grossier in koffie - J.BJ. Schute-Dieden (koopman)
1928J.B.J. Schute
1943Registratie en Domeinen - P. Slikker (schrijver bij de Bel.)
Vughterstraat 183 (1947)
2005? (Stoffenhuis P.W. Hoofs)

Vughterstraat 181
M 979

Vughterdijk I 15a (1908)
Vughterdijk 47 (1909)
1910H.A. Dieden (fa. Elen & van Moll) grossier in koffie - J.BJ. Schute-Dieden (koopman)
1923Alexander J.M. Evers (boekhouder)
1928J. van de Ven
1943Levensmiddelenbedrijf 'de Valk' (handel in koloniale waren) - J.F. van Mol (winkelier kruidenierswaren)
Vughterstraat 181 (1947)
2005? (Stoffenhuis P.W. Hoofs)

Vughterstraat 179
M 978

Vughterdijk I 14b (????)
1902W. F. Noest Jr. (sigarenfabrikant)
Vughterdijk 45 (1909)
1910W. F. Noest Jr. (sigarenfabrikant)
1928A. Benink - F.J. Heeren - wed. W.G.L.F. Janssen
1943A.G. van Aalst (schoenmaker)
Vughterstraat 179 (1947)

Vughterstraat 177-175
M 977

Vughterstraat 177

De Twee Gapers (????)
16??Peter van Hulst
Vughterdijk I 14a (????)
1908L. Princen (agent levensverzekering)
Vughterdijk 43 (1909)
1910L. Princen (agent levensverz.)
1923Franciscus J. Bettonvil (kleermaker) - Wilhelmus J.B. Boelens (mr. smid)
1928M.F. Bressers - H.D. Verstegen
1943A.J. Duys (reiziger) - H.D. Verstegen (grossier in suikerwerken)
Vughterstraat 177 (1947)
Vughterstraat 175

Vughterdijk I 14 (????)
1881J.E. Vermeulen (fabriekant)
1892P.J. Martens (mr. smid)
1908J.M. van Diessen-Jonkergoue (mr. hoefsmid) - J. Geerts (smid) - Sigarenfabriek W.F. Noest Jr. (woonplaats Taalstr. Vught)
Vughterdijk 41 (1909)
1910J.M. van Diessen (mr. hoefsmid)
1943Suikerwerkenfabriek Marnel fa. H.D. Verstegen (handel in suikerwerken)
Vughterstraat 175 (1947)

Vughterstraat 173-171
M 976

Vughterstraat 173

Vughterdijk I 13a (1880)
1908A.A. Govers-van Lith (loodgieter)
Vughterdijk 39 (1909)
1910A.A. Govers-van Lith (lood- en zinkwerker)
1923Theodorus M. de Boer (handelsreiziger)
1928M.F. Burgerhof
1943M.F Burgerhof (loodgieter)
Vughterstraat 173 (1947)
Vughterstraat 171

Vughterdijk I 13 (1880)
Vughterdijk 37 (1909)
1910A.A. Govers-van Lith (lood- en zinkwerker)
1947M. Burgerhof (loodgieter, sanitaire artikelen)
Vughterstraat 171 (1947)

Vughterstraat 169-167
M 975

Vughterstraat 169

Vughterdijk I 12a (????)
1908A.H. Schippers (slagersknecht)
Vughterdijk 35 (1909)
1910A.H. Schippers (slagersknecht)
Vughterstraat 169 (1947)
Vughterstraat 167

Vughterdijk I 12 (????)
1865G. Oerle (mr. schoenmaker)
1875P. Koppens (winkelier in kruidenierswaren)
Vughterdijk I 12 (1880)
1881P. Koppens (winkelier in kruidenierswaren) - A. Verweijen (mr. kuiper)
1908H.H.W. Maas (barbier)
Vughterdijk 33 (1909)
1910H.H.W. Maas (coiffeur)
1928R. van Dijk
1943B.A.G. Mekers
Vughterstraat 167 (1947)

Vughterstraat 165-163
M 974

Vughterstraat 165

Vughterdijk I 11 (????)
1865H. Schimmel (kamerbehanger)
Vughterdijk I 11 (1880)
1908Firma wed. G. van Oerle (schoenenmagazijn)
Vughterdijk 31 (1909)
1910wed. v.d. Bogaert - fa. wed. G. van Oerle (schoenenmagazijn)
Vughterstraat 165 (1947)
Vughterstraat 163

Vughterdijk I 11a (1908)
Vughterdijk 29 (1909)
1910wed. v.d. Bogaert - fa. wed. G. van Oerle (schoenenmagazijn)
1928mej. M.Th. van Oerle - mej. Th.G.M. van Oerle
1943J.B. Pigmans (vakwerkman P.T.T.) - A.J. Wilmont
Vughterstraat 163 (1947)

Vughterstraat 161-159
M 973

Vughterstraat 161

Vughterdijk I 10 (????)
1865M. Seijffers (vleeschhouwer)
1875M. Seijffers (vleeschhouwer)
Vughterdijk I 10 (1880)
1881wed. M. Seijffers (vleeschhouwerij)
1908wed. M. Seijffers-Wallig
Vughterdijk 27 (1909)
1910J. Hofstede (veehandelaar)
1928P.C. Viguurs
1943P.H.W. Viguurs (slager)
Vughterstraat 161 (1947)
Vughterstraat 159

Vughterdijk I 10a (????)
1908J. Hofstede (veehandelaar)
Vughterdijk 25 (1909)
1910wed. M. Seijffers-Wallig
1928H.C. Kurvers
1943P.C. Viguurs (veehandelaar)
Vughterstraat 159 (1947)

Vughterstraat 157
M 972

Vughterdijk I 9 (????)
1865L. van de Winkel (mr. borstelmaker en winkelier)
1875G. Quaadvliet (broodbakker)
Vughterdijk I 9 (1880)
1881J. van Nes (mr. broodbakker)
1908H.L. van Nes (handelsreiziger) - J. van Nes (broodbakker) - wed. M. van Son-van Dijk
Vughterdijk 23 (1909)
1910H.L. van Nes (handelsreiziger) - J. van Nes (mr. broodbakker) - wed. M. van Son-van Dijk
1928J.A.A.M. van Nes - J.Chr. van Nes
1943Bakkerij 'De Halve Maan' - E.E.P. Mariman (kantoorbed. Ned. Middenstandsbank) - J.A.J. van Nes (broodbakker)
Vughterstraat 157 (1947)

Vughterstraat 155
M 971

Wijk H ? (????)
1832J.M. Ravixkx (apotheker)
Vughterdijk I 8 (????)
1865Ha. Gerrese (winkelierster) - J. Walewijk (koopman in lakens)
1875J.L. Beltz (partikulier) - K. van den Berg (rijks-ambtenaar) - J.A. de Bruijn (mr. kleermaker) - J. van Eerd (mr. metselaar en tapper) - wed. C.A. Heijnen (winkelierst. in manufact. en sigar.)
Vughterdijk I 8 (1880)
1881J.L. Beltz (partikulier) - K. van Berg (rijks-ambtenaar) - N. Krab (schoenmaker)
1892W. Loevendie (mr. loodgieter, koperslager)
1908G. Boumans (naaister) - A.J. Oeseburg-Stukje (modes in dames en kinderhoeden) - A. Welts (schipper)
Vughterdijk 21 (1909)
1910G. Boumans (naaister) - A.J. Oeseburg-Stukje (dames- en kinderhoeden) - A. Welts (schipper)
1923Joseph H.A. Engels (rijksklerk parket ambt. O.M. kantongerecht)
1928J.H.A. Engels
1943J.M.P. Robeerts (koopman in meubelen)
Vughterstraat 155 (1947)

Vughterstraat 153
M 970

Vughterdijk I 7 (????)
1865S. van Delft (herbergier)
1875M. Hendriks (koffiehuishouder)
Vughterdijk I 7 (1880)
1881M. Hendriks (koffiehuishouder)
1908M.H. Hendriks (café 'Groenhuis')
Vughterdijk 19 (1909)
1910M.H. Hendriks (café 'Groenhuis')
1923Leonard W. Bakker (rijwielhandelaar)
1928J.A.A. Meijer
1943F.J.L. Vullinghs (auto- en rijtuigfabrikant)
Vughterstraat 153 (1947)
1960P. Marechal & Zn. (garage)

Vughterstraat 151

Vughterdijk I 6b (1908)
Vughterdijk 17 (1909)
1910W. van Os (timmerman) - P. Vermeeren (bakker) - H. van Weelderen (agent van politie)
1928J. Krijnen
Vughterstraat 151 (1947)

Steegje
Vughterstraat 149-147

Vughterstraat 149
M 969

Vughterdijk I 6a (????)
1908V.J. Gerris (adj. comm. prov. griffie) - H. de Haas (ambtenaar S.S.) - A. Pott (coupeur) - C.R.M. Reiningh (ambtenaar S.S.) - W. Weijers (ambtenaar S.S.)
Vughterdijk 15 (1909)
1910wed. H. de Bruin - H. de Haas (ambt. S.S.) - E. Ratelman (winkelbediende) - W. Weijers (beambte S.S.)
1943P.D. Coret (bakker) - wed. C.J.E.M. Knirsch-Gerris
Vughterstraat 149 (1947)
Vughterstraat 147
M 968

Vughterdijk I 6 (????)
1865G. Hendriks (logement en stalhouder) - H.A.J.B. de Quaij (L.r. militie-commissaris)
1875G. Hendriks (logement en stalhouder)
Vughterdijk I 6 (1880)
1881G. Hendriks (logement en stalhouder) - F.H. Ravenek (bouwkundig opzichter)
1908R. van den Biggelaar (aannemer) - J.S. Maréchal - M.E. Maréchal-Valstar (stadsvroedvrouw)
Vughterdijk 13 (1909)
1910wed. J.A.M. von Eugen (particuliere) - J. Geerts (smid) - C. v.d. Maath (fotograaf)
1923Jacobus J. Geerts (handelaar in naaimachines)
1928P.W.G. van Alst - J. Finkers - J.J. Geerts
1943P.W.G. van Aalst (seinwerker N.S.) - P.J. Geerts (koopman) - wed. A.L.M. de Groot-van Kempen
Vughterstraat 147 (1947)

Steegje
Vughterstraat 145-143
M 967

Vughterstraat 145

Vughterdijk I 4 (????)
Vughterdijk 11 boven (1909)
Vughterstraat 145 (1947)
Vughterstraat 143

Vughterdijk I 4 (????)
1865G. Boeren (stadsmeter) - J.C. Boeren (hulponderwijzer) - L. Boeren (mr. kleedermaker) - J.M. Verhallen (winkelierster in spek)
1875L.P.G. Max (commies ter provinciale griffie van Noordbrabant)
Vughterdijk I 4 (1880)
1881G.M. Kruger (adjunct-comm. ter prov. griffie)
1908H. Kouwelaar (arbeider) - H. van Osch (besteller) - P. Schmit-Jansen (kunstwerkpl. voor geschilderd glas in lood) - wed. J. Wels - F. Wulms (costumière)
Vughterdijk 11 (1909)
1910P. Schmit-Jansen (glasschilder) - F. Wulms (costumière)
1928wed. H.L.H. Könings - W. van de Loo - wed. G.G. Rutten bij of meergen. Verbeek - wed. H.J. Schadde
1943A.A.L. van der Bruggen (kapper)
Vughterstraat 143 (1947)

Steegje
Vughterstraat 141-139

Vughterstraat 141
M 966

Vughterdijk I 3 (????)
1865M.J. van der Meer (stads meter)
1875G.M. Krugers (adjunct-comm. ter prov. griffie)
1908J. Kremers (sigarenmaker)
Vughterdijk 9a (1909)
1928F.J. de Vrieze - J. de Vrieze
Vughterstraat 141 (1947)
2003? (d3d design) interieur & advies
Vughterstraat 139
M 965

Vughterdijk I 2 (????)
1865J. van Rooij (winkelier, bode van een begrafenisfonds en tapper) - J.R.F. Straatman (commies bij 's rijks belastingen 3e klasse)
1875H. van Heeswijk (boekhouder en winkelier) - J. van Rooij (partikulier)
Vughterdijk I 2 (1880)
1881A.J. Offermans (mr. goud en zilversmid) - J. van Rooij (partikulier)
1892A.J. Offermans
1908H. v.d. Grindt (naaister) - J.A. Kitslaar (schoenmaker) - A.J. Offermans (goudsmid, winkelier)
Vughterdijk 9 (1909)
1910H. v.d. Grindt (naaister) - J.A. Kitslaar (schoenmaker) - wed. A.J. Offermans (winkelierster)
1923Lambertus Chr. Bakker (adj. commies reg. en dom.)
1928wed. G. Brok
1943H.M. Spierings (werker N.A.D.) - A. v.d. Werd - J. v.d. Werd (sigarenmaker)
Vughterstraat 139 (1947)

Achter de Boogaard
Vughterstraat 137-133
M 964

Vughterstraat 137

Vughterdijk 7a (1909)
1928A.M. Franken
1943A.M. Franken (kantoorbed.)
Vughterstraat 137 (1947)
Vughterstraat 135

Vughterdijk I 1 (????)
1865F. P. Janssen (firma gebr. Jansen) mr. timmerman en winkelier - G. Moll (leerlooijer)
1875W. Hansen (mr. timmerman) - C. de Ruijter (reiziger)
Vughterdijk I 1 (1880)
1881A. van Emmerik (winkel in kruideniersw. en visch)
Vughterdijk 7 (1909)
1910wed. Clerks - A. Franken (kantoorbediende) - G.H. Thien (kruidenier)
1923Antonius W. van Dongen (sigarenmaker)
1928F. van Beurden
1943G. Pardoel (winkelier)
Vughterstraat 135 (1947)
Vughterstraat 133

Vughterdijk H 50 (????)
1865J.J.F. Tret (winkelier in kruidenierswaren)
1875A. Quaadvliet (reiziger) - M. Quaadvliet (winkelier in kruidenierswaren) - J.J.F. Tret (partikulier)
Vughterdijk H 53 (????)
1881J.J.F. Tret (partikulier)
Vughterdijk 5 (1909)
1910F.J.R. Doorenbosch (1e keurm. v. visch, visch- en ijsh.) - W.A. van Roosmalen (kleermaker) - H. Wagenaar (concierge rijksarchief)
1928wed. B. Immink - M.T.A. Reijnen
1943Brabantia (cover- en vulcaniseerbedrijf) - M.E. Reijnen (vulcaniseerder) - M.T.A. Reijnen (cover- en vulcaniseerbedrijf 'Brabantia') - M.T.A. Reijnen (expl. vulcaniseer-bedr.)
Vughterstraat 133 (1947)

Vughterstraat 131-129
M 963

Vughterstraat 131

Vughterdijk H ongen. (????)
Vughterdijk 3 (1909)
1910A.M.J. Houtman (sigarenfabrikant)
1928Kantoor Sigarenfabr. Houtman
Vughterstraat 131 (1947)
Vughterstraat 129

Vughterdijk H 49 (????)
1865J.M. Tret (commies ter provinciale griffie)
1875J.M. Tret (commies ter prov. griffie)
Vughterdijk H 52 (1880)
1893Gebr. Houtman
1908Gebrs. Houtman (sigarenfabrikanten)
Vughterdijk 1 (1909)
1910A.M.J. Houtman (sigarenfabrikant)
1923Anna Ma. Beks (kinderjuffrouw)
1928A.H.J.M. Houtman
1943H.E.P.W. Cornelisse (ass. accountant) - wed. A.M.M. Goossens-van Hest - A.J.C.M. Hollak (corresp. warenhuis)
Vughterstraat 129 (1947)

Vughterstraat 127-125

Vughterstraat 127
M 962

Vughterstraat H 51 (????)
1875F. van Hees (molenaar)
1908Nederlansche wijnhandel voorheen C. Mennen
Vughterstraat 127 (1909)
1910Nederlansche wijnhandel voorheen C. Mennen
1943Brabantsche Meubel-Industrie - H.J. Spall (houtbewerker)
Vughterstraat H 51a

Vughterstraat H 51a (????)
Vervallen (1909)
Vughterstraat 125
M 961

Het Swart Paardje (????)
Vughterstraat H 50 (????)
1881L.C.A. Hupsch (reiziger)
1908Nederlansche wijnhandel voorheen C. Mennen
Vughterstraat 125 (1909)
1910Nederlansche wijnhandel voorheen C. Mennen
1928mej. J.M. Galiart - H.H. Kitslaar
1943A.C. de Voigt (wever) - wed. A. v.d. Wiel-Oosterwaal
200?Marc Cox (Bulthaup)
Vughterstraat H 50a

Vughterstraat H 50a (????)
1908A. van Geffen (concierge)

Vughterstraat ?
M 960

"De Haring". (Pakhuis, behoorend bij 't vorig dubbeld huis)
Bron: Mosmans 960

Vughterstraat 123
M 959-958

Vughterstraat H 47 (????)
1865mr. C.J.A. van Rijckevorsel (lid der gedeputeerde staten van Noordbrabant)
1875mr. C.J.A. van Rijckevorsel (lid van de eerste kamer der staten generaal)
Vughterstraat H 49 (1880)
1881mr. C.J.A. van Rijckevorsel (lid van de eerste kamer der staten generaal)
1908jhr. mr. A.Th.J. Schade van Westrum (rechter plaatsver. arr. Rechtbank, voorz. Raad v. beroep ongev. verz.)
Vughterstraat 123 (1909)
1910A. Geffen (concierge) - jhr. mr. A.Th.J. Schade van Westrum (rechter plaatsver. arr. rechtbank, voorz. raad v. beroep ongev. verz.)
1928jhr. mr. A.Th.J. Schade van Westrum
1943jonkvr. M.H.P. van Schade van Westrum-Bosch van Oud-Ameliweerd
1960Jacq. Robeerts (woninginrichting)
19??? (Sterre en Tijl Den Bosch) baby en kinderwinkel

Vughterstraat 121-119
M 957

Vughterstraat 121
Gemeentelijk monument

Vughterstraat H 48a (????)
1908Karel Bouman (muziekleeraar)
Vughterstraat 121 (1909)
1910H.F.J. Smeets (ambt. prov. griffie)
1928mej. J.Th. van Gemert - J.B.G.J.M. van Hellenberg Hubar
1943J. Dijst (kermisreiziger) - F.A. van Liempt (boekdrukker) - H.G. Middelweerd (kellner)
Vughterstraat 119
Gemeentelijk monument

Vughterstraat H 46 (????)
1865mej. J.C. Nissen (particulier) - H. van de Wal (winkelier in kruidenierswaren)
1875wed. H. van de Wal (winkel. in kruidenierw.)
Vughterstraat H 48 (1880)
1881C. de Ruijter (winkelier in kruidenierswaren en gedistilleerd)
1908Filiaal 'de Zwarte Ruiter' - M.F.J. Koch (caféhouder)
Vughterstraat 119 (1909)
1910M.F.J. Koch (filiaal brouwerij 'de Zwarte Ruiter')
1923Hubertus J. ten Hacken (electriciën)
1928F.A. Liempt
1943W.J. v. Hasselt (werker N.A.D.) - wed. J.M. Koks-van de Oetelaar - F.A. van Liempt (drukkerij)

Vughterstraat 117
M 956

Vughterstraat H 94 (????)
1857W. Cornelisse (koek- en banketbakker)
Vughterstraat H 45 (????)
1865J.W. Cornelisse (koek- en banketbakker)
1875mej. J.W. Ernst de Seiwert (partikulier) - W.H.G. Ernst de Seiwert (gepens. majoor) - J. de Winter (koek en banketbakker)
Vughterstraat H 47 (1880)
1908H. van Esch - M. van Heesbeen (brood- en banketbakker)
Vughterstraat 117 (1909)
1910H. van Esch - M. van Heesbeen (brood- en banketbakker)
1928L.H. Meulensteen - C.J. Oomen - J.W.J.M. Verbruggen
1943J.Th.L.A. Meulensteen (fabrikant) - L.H. Meulensteen (sigarenfabrikant) - A. Oomen (reiziger)

Vughterstraat 115-113
M 955

Vughterstraat 115

Vughterstraat H 44 (????)
1865J.F. Kuijpers (adjunct commies der 1e kl. ter provinciale griffie) - G. van Roosmalen (winkelier in kruidenierswaren)
1875A. van Emmerik (winkelier in spek) - J.F. Kuijpers (partikulier) - H. Sterk (buitengew. klerk bij de provinc. griffie)
Vughterstraat H 46 (1880)
1881H.K. van der Woerd (hoofdonderwijzer)
Vughterstraat 115 (1909)
1910N. van Riel (handelsreiziger)
1928L.A. Couwenberg
1943E.A. Verlouw (kantoorbediende) - M. Verlouw (koopman)
Vughterstraat 113

Vughterstraat H 46 (????)
1908Gebrs. van Riel (sigarenfabrikanten) - wed. van Steenen-Klomp (robes en confectie)
Vughterstraat 113 (1909)
1910wed. van Steenen-Klomp (robes en confectie)

Vughterstraat 111
M 954

Vughterstraat H 43 (????)
1865L. Dijkmans (naaister) - W. de Leeuw (winkelier in kruidenierswaren en slijter in steenkolen en tapper)
1875A.A.C. Defais (winkelier in kruidenierswaren)
Vughterstraat H 45 (1880)
1881mej. J.W. Ernst de Siewert (partikuliere) - J. de Winter (koek en banketbakker)
1908A.A.C. Defaïs (grossier in ijzerwaren)
Vughterstraat 111 (1909)
1910A.A.C. Defaïs (grossier in ijzerwaren)
1923Adriaan, M.M. Defais (koopman in ijzerwaren)
1928C.F.W. Beck
1943F.W. Beck (monteur)

Berewoudstraat. (tussen 111 en 109)
Vughterstraat 109
M 953

Vughterstraat H 42 (????)
1865H. van Nes (grutter) - J. Pompe (winkelier in kruidenierswaren)
1875J.M. Diedrich (organist) - J. Kruse (firma Schute-Kruse) winkelier in kruidenierswaren en wollen goederen
Vughterstraat H 44 (1880)
1881J.F. Kuijpers (partikulier) - G. Litjens (spekslager en winkelier) - H. Sterk (1e klerk ter prov. griffie)
1908S.M.H. Hermans (visch- kaas- en fruithandel)
Vughterstraat 109 (1909)
1910wed. S.M.H. Hermans (visch-, kaas- en fruithandel)
1923Abraham J. van Dartel (vischhandelaar)
1928A.J. van Dartel - J.W. Repko
1943A.J. van Dartel (vischhandelaar) - J.A. van Dartel (vischhandelaar)

Vughterstraat 107-103

Vughterstraat 107
M 952

Vughterstraat H 41 (????)
1865W. van der Aa (winkel. in kruideniersw.)
1875W. van der Aa (winkelier in kruidenierswaren)
Vughterstraat H 43 (1880)
1881L. van Dijk (aannemer)
1908W.A. Burg (boekhouder)
Vughterstraat 107 (1909)
1910H.P.P. Leenders (visch- en kaash.)
1928Kantoor Notarissen v.d. Mortel en Lobach
Vughterstraat 105
M 951

Vughterstraat H 40 (????)
1875Jonkh. Jos de la Court (lid van de provinciale staten en van den gemeenteraad)
Vughterstraat H 42 (1880)
1880W. van der Aa (winkelier in kruidenierswaren)
1881W. van der Aa (winkelier in kruidenierswaren) - jhr. Jos de la Court (lid der gedeputeerde staten) - A.A.C. Defais (handelsreiziger, winkelier in kruidenierswaren) - J.M. Diedrich (organist) - J.M. Tret (gepens. commies ter prov. griffie)
1908J.H.J. van de Mortel (cand. notaris)
Vughterstraat 105 (1909)
1910J.H.J. van de Mortel (cand. notaris)
1928J.H.J. van de Mortel - J.W. van de Wiel
1943J.B.G.J.M. van Hellenberg-Hubar (notaris)
Vughterstraat H 42a

Vughterstraat H 42a (????)
1875H. van Nes (partikulier)
Vughterstraat 103
M 950

Vughterstraat H 41 (1880)
1908A. de Rooij (kleermaker) - wed. de Rooij-van Bavel
Vughterstraat 103 (1909)
1910wed. de Rooij-van Bavel
1928H.G. van den Broek
1943H.J. Hessels (kapper)
2003Faye van Rossum van Hemeret (Les Cravates) stropdassen

Vughterstraat 101
M 949

Vughterstraat 101 (overkluizing)

Vughterstraat H 39 (????)
1865P. van Grevenbroek (mr. schoen- laarzenm.)
1875F. van Grevenbroek (koperslager) - P. van Grevenbroek (mr. schoen en laarzenm.)
Vughterstraat H 40 (1880)
1908wed. P. v.d. Heijden - Jac.A.M. Rek (sigarenmagazijn, mr. tailleur)
Vughterstraat 101 (1909)
1910B. van Dorenmalen - wed. P. v.d. Heijden - Jac.A.M. Rek (sigarenmagazijn, mr. tailleur)
1923Evert Brinckman (coiffeur)
1928E. Brinckman
1936Wiggers (woninginrichting)
1943H. Lucas (fotografen, fotografische artikelen) - H.H. Lucas (huiseigenaar)
Vughterstraat 101a

1943G.Th. Fridt (groentehandelaar)

Vughterstraat 99-97

Vughterstraat 99

Vughterstraat H 39a (1908)
Vughterstraat 99 (1909)
1910fa. Jos. van Gulick-van Pelt (brouwer en mouter)
1928A.A.C.M. van Gulick
1943A.A.C.M. van Gulick (bierbottel.) - fa. Jos van Gulick-van Pelt (bier- en limonadehandel)
Vughterstraat 99a

Vughterstraat 99a (1909)
1985? (Discotheek Odyssee)
2005? (Discotheek Club 23)
Vughterstraat 97

Vughterstraat H 38 (????)
1865J.J.H. van Gulick (firma J. van Gulick van Pelt) bierbrouwer
1875J.J.H. van Gulick (firma J. van Gulick van Pelt) bierbrouwer - W.F.H. van Gulick (medicinae-doctor, en lid van de gemeenteraad)
Vughterstraat H 39 (1880)
1881F. van Grevenbroek (koperslager) - P. van Grevenbroek (mr. schoen en laarzenm.) - Gebrs. van Gulick (bierbrouwers) - Sr. J.J.H. van Gulick (partikulier)
1908G. Spruijt (vendumeester)
Vughterstraat 97 (1909)
1910A. Spoor (mr. kleermaker) - G. Spruijt (vendumeester)
1928J.C. Leenders - J. van Vessem
Vughterstraat 97a

Vughterstraat 97a (????)
1943J.H. van der Loo (heeren- en dameskapper) - P.G. Slegers (ambt. rijkswaterstaat)

Vughterstraat 95
M 946

Vughterstraat 95

Vughterstraat H 37 (????)
1865R,F,C. Lemaire (mr. kleedermaker bij het 5e regiment infanterie)
1875L. van Gulick (bierbrouwer)
Vughterstraat H 38 (1880)
1908wed. J.W.R. van Gulick
Vughterstraat 95 (1909)
1910wed. J.W.R. van Gulick
1923Theodorus G.J.M. Derksen (kantoorbediende)
1928M.J.A. van Rooij - mej. M.J. van Rooij - wed. E. van Rooij
1943H.W.A. Brok (steno-typiste)
Vughterstraat 95a

1928J.A.M. Rek
1943J.P.C. van Rossem (winkelier)

Vughterstraat 93-91

Vughterstraat 93
M 945

Vughterstraat H 36 (????)
1865W.L.J. Spoor (inspecteurder regi? en domeinen)
1875H. Pierson (predikant bij de Nederduitsche Hervormde gemeente)
Vughterstraat H 37 (1880)
1881J. Bax (firma J. Bax en Zonen, graanhandelaars, stoom olie- en meelfabriekanten) - Alph. van Gulick (bierbrouwer)
1908H. Adelmeijer-Dieden
Vughterstraat 93 (1909)
1910H.J.L.M. Adelmeijer (manufacturier)
1923wed. Johannes L.H.M. Adelmeijer (zonder)
1928L.J.H.M. Kruse - mr. C.C.S.M. Kruse
1943M.F. Dekkers (rector van een klooster) - H.A.G. Hens (R.K. Priester conrector)
Vughterstraat 91
M 944

Vughterstraat H 35 (????)
1865J.P. Berben (paarden- en rijtuigenverhuurder) - wed. R. Berben (winkelierster in kruideniersw.)
1875wed. J.F. Berben (winkelier)
Vughterstraat H 36 (1880)
1881H. Hanssen (mr. timmerman) - H. Hanssen (mr. timmerman) - wed. P.J. Kitslaar (partikuliere)
1894W. Hanssen (mr. timmerman)
1908Gez. van Grevenbroek - P. Hanssen (aannemer) - W. Hanssen (jalousiënfabriek)
Vughterstraat 91 (1909)
1910Gez. van Grevenbroek - P. Hanssen (aannemer)
1923Franciscus H.W.M. Hagemans (kellner)
1928mej. Chr.J.E. Bakker - mej. E.M.A. van der Donck - P.A. Hanssen
1943H.L.A. van den Heuvel
19??? (Wereldwinkel)

Vughterstraat 89
M 943

Wijk H ? (????)
1832wed. F. van den Bogaert (eigenaar)
Vughterstraat H 34 (????)
1865J.N. de Rooij (winkelier in kruidenierswaren en blaauwverwer)
1875J.N. de Rooij (photograaf en blaauverver)
Vughterstraat H 35 (1880)
1894M. van Heesbeen
1902J. de Winter (mr. broodbakker)
1908F. van Deutekom - J. de Winter (broodbakker)
Vughterstraat 89 (1909)
1910J. de Winter (broodbakker)
1928C.J. Dijkshoorn - J.C. de Jong - L.A. Zagwijn
1943L.A. van der Aa (filiaalhouder naaim. Pfaff)

Vughterstraat 87
M 942

Vughterstraat H 33 (????)
1875J. Bax (firma J. Bax, en zonen) graanhandelaars stoom, olie en meel-fabrikanten
Vughterstraat H 34 (1880)
1881A.G. Overes (fabriekant in ivoor, perldamoer, been, enz.)
1908Jac.P. van Hoof (vertegenw. v.d. Bergh's schoenf.)
Vughterstraat 87 (1909)
1910Jac.P. van Hoof (handelsagent)
1928F.N. Poppel
1943G.L.M. van der Hoorn (bouwk. teekenaar) - L.M. van Opstal (photograaf) - F.N. van Poppel (coupeur) - J.I.F.M. Poppel (gymn. leerares) - Jacq.I.F.M. Poppel (heilgymnastiek)

Vughterstraat 85
M 941

Vughterstraat H 32 (????)
1875mej. M.L. Gast (partikuliere)
Vughterstraat H 33 (1880)
1881mej. M.L. Gast (partikuliere)
1908wed. Lemmens - L.A.J.L. Marijnen-Lemmens (compl. meubil. behang. stoff.)
Vughterstraat 85 (1909)
1910wed. Lemmens - L.A.J.L. Marijnen-Lemmens (compl. meubil. behang. stoff.)
1928mej. M.C.J.C. Lemmens - L.J.L. Marijnen
1943C.F.A.A. Marijnen (leerares N.A.) - Louis Marijnen-Lemmens (behanger, handel in meubelen, stoffeerderij) - wed. J.H. Marijnen-Lemmens
2008Hifi Centre Video Specials

Vughterstraat 83-79

Vughterstraat 83

Vughterstraat H 32a (????)
1908L. Warendorf
Vughterstraat 83 (1909)
1910L. Warendorf
1928G. J. Klompers
1943M.W. Gielens
Vughterstraat 81
M 940

Vughterstraat H 31 (????)
1865J.F. van Boeckel (wijnhandelaar)
1875A.P.J.H. van Gulick (wijnhandelaar)
Vughterstraat H 32 (1880)
1908Depôt de Kon. Nederl. Inst. fabriek te Tilburg - A.A. Groot (musicus)
Vughterstraat 81 (1909)
1910H. van Duijnen (rijwielhandel)
1923Johannes B.P. Dodemont (rijwielhandelaar)
1928J.B.P. Dodemont
1943J.B.P. Dodemont (winkelier in rijwielen en electr.) - J.P. Dodemont (winkelier in rijwielen) - P.J.W. Dodemont (winkelier)
Vughterstraat 79
M 939

Vughterstraat H 30 (????)
1865J. Barends (arrondissementsbetaalmeester)
1875W. Goudriaan (kapitein-adjudant 5e regement infanterie)
Vughterstraat H 31 (1880)
1881A.F.J.H. van Gulick (wijnhandelaar)
1908M.L.W.Th.Louis van Gulick (brouwer en mouter)
Vughterstraat 79 (1909)
1910M.L.W.Th.Louis van Gulick (brouwer en mouter)
1923Maria L.W.Th. van Gulick (bierbrouwer)
1928J.W.A. Boelens - A.L. van Lieshout - mej. M.A. van Lieshout - F.A. van Wely (bov.)
1943André van Hilst N.V. (handel in koloniale waren)
Vughterstraat 79a

Vughterstraat 79a (????)
1943F.A. van Welij (meubelfabrikant) - F.A. van Wely & Zn. (machinale houtbewerking en meubelfabriek)

Vughterstraat 77-75
RijksmonumentM 938

Vughterstraat 77

Vughterstraat H 29 (????)
1865J.H. op de Coul (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers) - H. A. van Eijndhoven (winkelier in kruidenierswaren en varkensslagter) - E. Loutermans (particulier) - P.G. Remmen (kweekeling bij 's rijks kweekschool voor onderwijzers)
1875H. A. van Eijndhoven (winkelier in spek en kruidenierswaren) - mej. E. Loutermans (partikulier)
Vughterstraat H 30 (1880)
1881H.A. van Eijndhoven (winkelier in spek en kruidenierswaren) - L. van Gulick (bierbrouwer)
1908J.W.H. van Tielraden (filiaal v. Gebrs. Verhees) drogerijen en verfwaren
Vughterstraat 77 (1909)
1910J.W.H. van Tielraden (filiaal v. Gebrs. Verhees) drogerijen en verfwaren
1928wed. J.W.H. van Tielraden
Vughterstraat 75

Vughterstraat H 30a (????)
1908wed. L. Broeren-Vos - P.J. van Liempt (stucadoor)
Vughterstraat 75 (1909)
1910P.J. van Liempt (stucadoor)
1923Hermanus P.M. Bettonvil (kleermaker)
1928H.P.M. Bettonvil
1943H.C.J. Beckers (kantoorbed. administratie) - H.J. Beckers (colporteur)

Vughterstraat 73
RijksmonumentM 937

Vughterstraat H 28 (????)
1865G. Sterk (ontvanger van 's rijks directe belastingen)
1872Lambermont (koek- en banketbakkersbedrijf 'De Klok')
1875L.A. van den Bogaert (mr. broodbakker) - L.J.H. van den Bogaert (partikulier en lid van den gemeenteraad) - J. Lambermont (koek en banketbakker) - J.E. Muller (kapitein-kwartiermeester 5e regement infanterie)
Vughterstraat H 29 (1880)
1881C.M. Bergé (commissionair in koloniale waren)
1908C.M. Bérge
Vughterstraat 73 (1909)
1910C.M. Bérge
1928L.J.M. Pernot
1943Ferwerda en Tieman's Wijnhandel N.V. - J.H. Verboven (filiaalhouder wijn en likeuren)
2005Nouwens en Houdijk (edelsmeden)

Vughterstraat 71-69
Gemeentelijk monumentM 936

Vughterstraat 71

Vughterstraat H 28a (????)
1908W. van Dijk (landm. v.h. kadaster)
Vughterstraat 71 (1909)
1910W. van Dijk (landm. van het kadaster)
1928B. Brik - A.H. Mulder - L.J.M.H. Righart - wed. L.A.K. Righart - mej. M.A.W. Verhaart
Vughterstraat 69

Vughterstraat H 27 (????)
1865wed. J.J. Dolleman (gepensionneerde) - I.W.F.H. van den Heuvel (boekhouder) - A.F.V. Kuijpers (firma Kuijpers Wouters) koopman in koloniale waren
1875wed. W.J. van Beusekom (partikuliere) - E. Halewijn (wijnhandelaar)
Vughterstraat H 28 (1880)
1881J. Lambermont (koek- en banketbakker) - P.F. de Leeuw (partikulier)
1908Gez. Lambermont (koek- en banketbakkerij)
Vughterstraat 69 (1909)
1910Gez. Lambermont (koek- en banketbakkerij)
1923Elisabeth W.P. Lambermont (winkelierster banketzaak)
1928mej. E.W.P. Lambermont
1943F. v.d. Eerenbeemt (drogisterij) - N.V. F. v.d. Eerenbeemt's Kon. Grossierderij (handel in verfwaren)

Postelstraat (tussen nrs 69 en 67).
Vughterstraat 67
M 935

Vughterstraat H 26 (????)
1865E. Geenen (logement- en stalhouder)
1875wed. E. Geenen (logement en stalhoudster) - A. van Gestel (comm. bij 's rijks belasting) - A. Heusen (rijks commies) - B. Jansen (comm. 's rijks belasting)
Vughterstraat H 27 (1880)
1881B.M.H. Rijckevorsel (kassier)
1908Fr. Bergmann (damesconfectie)
Vughterstraat 67 (1909)
1910Fr. Bergmann (damesconfectie)
1928fa. M.D. Wolff
1943M.M. de Reeper (waschmachines) - Velo waschmachine Mij. N.V. (rijwielhandel)
2007Joep Heinz (Salt & Pepper Homewares)

Vughterstraat 65
M 934

Vughterstraat H 25 (????)
Vughterstraat H 26 (1880)
1908E. van Steenis en C. Becker (in dames- en heerenmodeartikelen)
Vughterstraat 65 (1909)
1910E. van Steenis en C. Becker (in dames- en heerenmodeartikelen)
1923Christina M.A. Beeker (zonder)
1943A.W.M.T. Brekelmans (winkelier) - Aug. Brekelmans (goud- en zilverhandel, goudsmeden, juweliers)
19??Ankie Maas (eetcafé Ankie)

Vughterstraat 63-61
M 933

Vughterstraat 63

Vughterstraat H 25a (1880)
1881mevr. de wed. mr. F.J. Jespers (partikuliere)
1908A.C. Merx (muzikant stedel. muziekkorps) - M.S. Merx
Vughterstraat 63 (1909)
1910J.H. Lemmens (comm. bij de insp. S.S.) - A.C. Merx (musicus) - M.S.C. Merx - A.K.L. Verschoor (1e luit. veldart.)
1928F.A.G. Tillemans - mej. C.F.L.M. Tillemans
Vughterstraat 61

Vughterstraat H 25? (????)
1865R.N. de Bruijn (mr. kleedermaker en winkelier)
1875R.N. de Bruijn (mr. kleermaker)
Vughterstraat H 25 (1880)
1881R.N. de Bruijn (mr. kleermaker)
1892M. Janssen
1899N.J. Leyser en Zoon (orgelmaker)
1908H.J.A. van Erp (runds- en kalfsslager)
Vughterstraat 61 (1909)
1910J.A. van Erp (runds- en kalfsslager)
1923Johannes A. van Erp (slager)
1928H.C. van Lith
1943H.C. van Lith (slager) - H.C. van Lith-van den Eerenbeemt (slagerij)

Vughterstraat 59-57
M 932

Vughterstraat 59

Vughterstraat H 24? (????)
1865de vrouw van F.H. van Grinsven (wollennaaister) - F.H. van Grinsven (goudsmid en winkelier) - M.E. Jongbloed (koopman)
1875F.H. van Grinsven (goudsmid en winkelier)
Vughterstraat H 24 (1880)
1881C. van Grinsven (modiste) - F.H. van Grinsven (goudsmid en winkelier) - M. Heesbeen (broodbakker)
1894M. Janssen (winkelier in damesmantels)
1908H.A.J. Bergé (koopman)
Vughterstraat 59 (1909)
1910Hoofddepôt van 'de Korenbloem'
1928J.D. Zorn
1943M.W.A. Aangenendt (winkelier) City Magazijn, handel in speelgoederen
Vughterstraat 57

Vughterstraat H 23 (????)
1865H.C. van Erp Taalman Kip (1e luitenant kwartiermeester) - wed. J.C.F. Thomas (winkelierster)
1869gez. M.A. Benedict (modisten)
1875M.A. Benedict (in modes) - J.N. Winter (adjunct-commies ter provinciale griffie van Noordbrabant en agent der Arnhemsche brandverzekering maatschappij)
Vughterstraat H 24a (1880)
1881N.J. Winter (adjunct-commies ter provin. griffi van Noord-Brabant en agent de Arnhemsche brandverzekering maatschappij)
1908wed. J.W. Stroijkens-Ruffen - jhr. Wittert Graafland (2e luit. inf.)
Vughterstraat 57 (1909)
1910J.M. Bijlo (onderwijzer Nutsschool) - D.J. Duijnhouwer (onderwijzer Nutsschool) - jhr. T.J.J.A. Graafland (1e luit. inf.) - wed. J. Stroijkens
1928mej. E.P.M. de Groot - wed. W.J.M. de Groot
1943O.P. Bonatz (kellner) - C.M. Koch (hoofdjuffr. C. en A.) - S.E. Koch - C.P. de Rooij - wed. M.J.M. v.d. Vijver-Scherpings

Vughterstraat 55
M 931

Vughterstraat H 22 (????)
1865L.J. Straatmans (fabrijkant in gouden en zilveren werken)
1875L.J. Straatman (fabriekant in goud en zilver)
Vughterstraat H 23 (1880)
1881gebr. A. Beks (mr. metselaars) - M.A. Benedict (in modes) - L.J. Straatman (fabriekant in goud en zilverw.)
1908wed. L. Meuwese-Leygraaff (kol. waren en comestibles) - J. Verhulst (cand.-notaris)
Vughterstraat 55 (1909)
1910wed. L. Meuwese-Leygraaff (kol. waren en comestibles) - J.B. Onderwater (civiel ingenieur)
1928A.P.M. Meuwese - fa. L. Meuwese-Leijgraaff
1943A.P.M. Meuwese (winkelier in levensm.) - L. Meuwese-Leygraaff (kol. waren, comestibles, delicatessen, fijne vleeschwaren)
2003? (Wubbels bedden)
2009? (Living Home Interiors)

Vughterstraat 53

Vughterstraat H 21 (????)
1865J.B.C.M. Adelmeijer (winkelier in manufact.)
1875J.B.C.M. Adelmeijer (winkel. in manufact.)
Vughterstraat H 22 (1880)
1881G. Hijmans (ijker van maten, gewichten enz.)
1908C.H.V. Botter (filiaal naaimachineh. v/h A. Lewenstein)
Vughterstraat 53 (1909)
1910C.H.V. Botter (filiaal naaimachineh. v/h A. Lewenstein)
1943I. Harmsen (koopman)
2003? (Wubbels bedden)

Vughterstraat 51-49
M 929

Vughterstraat 51

Vughterstraat H 20 (????)
1865H.W. Hermans (mr. meubelmaker)
1875M. Azijnman (koopman en sigarenfabr.) - C. Guiaux (nr. kleermaker en winkelier)
Vughterstraat H 21 (1880)
1881Ch. Guiaux (mr. kleermaker en winkelier) - J. Smulders (winkel. in ijzerwerk en touw)
1908A.J. Guiaux (mr. tailleur)
Vughterstraat 51 (1909)
1910A.J. Guiaux (mr. tailleur)
1923Richard van Dijk (winkelier) - Charles J.J. Guiaux (kleermaker) - wed. Arnold J. Guiaux (zonder)
1928Ch.J.J. Guiaux
1943F.A.C. Pijnenburg (vertegenw.)
Vughterstraat 49

Vughterstraat H 21a (1880)
1881A. Smits (partikulier)
1908wed. v.d. Heijde
Vughterstraat 49 (1909)
1910mej. D. van der Heijden
1923wed. Wilhelmus F. Clerks (zonder)
1928wed. W.F. Clerks
1943M.W. van Ooijen (kellner stationrestauratie)

Vughterstraat 47
M 928

Vughterstraat H 19a (????)
Vughterstraat H 20 (1880)
1892F.J. Teelen
1908mej. E.M.L.E. van Rijckevorsel
Vughterstraat 47 (1909)
1910J. van Grinsven (fabrikant in goud en zilver)
1923Josephus F.M. van Grinsven (goudsmid)
1928F.W.F. van Valderen
1943H.J.A. Smulders (winkelier)
19??? (Arcade)

Vughterstraat 45
M 927

Vughterstraat H 19 (????)
1875P. Helsemans (mr. meubelmaker) - Joseph van Rijckevorsel (bierbrouwer)
Vughterstraat H 19 (1880)
1881W.H.G. Ernst de Siewert (gepens. majoor) - F.A. Geenen (mr. meubelmaker) - Joseph van Rijckevorsel (bierbrouwer)
1908Alex, M.J. Pompe (boek- kunst en papierhandel)
Vughterstraat 45 (1909)
1910Alex, M.J. Pompe (boek-, muziek- en kunsthandel)
1928A.L.J.M. Pompe
1943A.L.J.M. Pompe (boekhandelaar) - J.C.A.A.M. Pompe (cineast)
2003? (Pieternell v.d. Korput) kleding en woonaccessoires

Vughterstraat 43
Gemeentelijk monumentM 926

Vughterstraat H 18 (????)
1865J. Straatmans (apotheker)
1875J.J. Straatman (apotheker)
Vughterstraat H 18 (1880)
1881J.J. Straatman (apotheker)
1893A.W. van der Bruggen
1894A. Maas
1908F. Wolfers (koffiehuishouder, musicus)
Vughterstraat 43 (1909)
1910F. Wolfers (caféhouder, musicus)
1928H.F. Waegemakers
1943J.E. Krols (winkelchef) - H.J.A. Peeters (koopm. in rijwielen en onderdeelen) - Rijwielhandel 't Zuiden

Vughterstraat 41
M 925

Vughterstraat H 17 (????)
1865J. van Gulick (winkelier in manufacturen, garen en band, speldenfabrijkant)
1875J.W.R. van Gulick (fabriekant in garen en lint, grossier in galanterien)
Vughterstraat H 17 (1880)
1881J.W.R. van Gulick (grossier in galanterien)
1908J.Th.C.M. van Gulick (koopman)
Vughterstraat 41 (1909)
1910J.Th.C.M. van Gulick (koopman)
1923Petrus J.M. van Gils (administrateur)
1928J.Th.C.M. van Gulick
1936J. van Gulick
1943M. van de Akker (schilder)
1943H.A. Zwanenberg (kapper)
1948H.A. Zwanenberg

Vughterstraat 39
M 924

Vughterstraat H 16 (????)
1865I.T. Luijckx (wethouder dezer gemeente en collecteur der staatsloterij)
1875F.X.C. Luijckx (firma Luijckx en Zn.) collecteur der Staatsloterij
Vughterstraat H 16 (1880)
1881F.X.C. Luijckx (firma Luijckx en Zn., collecteur der staatsloterij en lid van den gemeenteraad)
1892dr. P. Woltering
1908dr. K.H.C. Lamers (Lamers en Indemans) apotheker, scheikundige
Vughterstraat 39 (1909)
1910dr. K.H.C. Lamers (Lamers en Indemans) apotheker, scheikundige
1923Hubertus J. Buijs (zonder)
1928fa. Swart - J.J. Thoolen
1943J. Diel (kantoorbed.) - L. Hoyinck (winkel.) - T.J. Rovers (muziekhandelaar) - Th. Rovers (muziekhandel) - P.C.L. Spijker (timmerman)
19??? (Sabon) bodyproducten

Vughterstraat 37-35
M 923

Vughterstraat 37
Gemeentelijk monument

Vughterstraat H 15 (????)
1865H. Mathijssen (boekbinder) - J.D. Pastoor (winkelier in manufacturen en beeldhouwer) - wed. J. van Veen (wollennaaister)
1875J. Klasens (buitengew. beambte bij de prov. griffie) - H. Mathijssen (mr. boekbinder, en linieerder) - wed. J.D. Pastoor (winkelierster in manufact.)
Vughterstraat H 15 (1880)
1881H. Mathijsen (mr. boekbinder en linieerder) - wed. J.D. Pastoor (winkelierst. in manufact.) - J.N. de Rooij (klerk) - H. Weijdeveld (commies rijks belasting) - A. Wijleveld (comm. 's rijks belasting)
1894mej. de wed. J.D. Pastoor-Peeters
1908A. Grevers (manufacturier)
Vughterstraat 37 (1909)
1910fa. A. Grevers (dames- en heerenartikelen)
1923Adrianus J. Grevers (koopman in ondergoederen)
1928mej. A.M. van Noorden
1943W. van Helvoort (slager) - fa. Weemaes (slagerij)
Vughterstraat 35
Gemeentelijk monument

Vughterstraat H 15a (????)
1908G. Dekker (2e luit. veldartillerie) - J. Hardeman (1e luit. Genie) - mej. A. Pastoors
Vughterstraat 35 (1909)
1910J. ten Hacken (telegrafist S.S.) - mej. A. Pastoors - F. van Poppel (coupeur)
1923Isaac Engers (1e luitenant infie.)
1928mej. L.S.H.M. van Maaren - mej. A. Magielse - mej. A.H. Schut
1943E.P.M. de Groot (rijkstelephoniste)

Vughterstraat 33
M 922

Vughterstraat 33

Vughterstraat H 14 (????)
1865wed. F. Smulders (winkelierster in ijzerwaren en touwwerk)
1875J. Smulders (winkel. in ijzerwerk en touw)
Vughterstraat H 14 (1880)
1881H. Verhoekx (mr. broodbakker)
1908Joh. Smulders (ijzer- en touwhandelaar)
Vughterstraat 33 (1909)
1910Joh. Smulders (ijzer- en touwhandelaar)
1919fa. Johan Smulders (ijzerhandel, touwslager)
1923Joost A. van den Berge (koopman in ijzerwaren)
1928fa. J. Smulders
1943W.J. de Bie (metselaar) - W. Dolphin (winkelbediende) - J.P.L. van Hoek (los werkman) - Ververij en Chem. Reiniging 'de Pauw'
Vughterstraat 33a

Vughterstraat 33a (????)
1943wed. M.A. van Hoorn-Lammers - J.H. Wijnstra (besteller van Gend en Loos)

Vughterstraat 31-29
Gemeentemonument

Vughterstraat 31
M 921

Vughterstraat H 13a (????)
Vughterstraat 31 (1909)
1910F.H.J.C.M. van Meer (fa du Pont) tabakskerverij
1943W.C.J. van Ommen (grossier) - H. Schel Jr. (leesbibliotheek 't Centrum) - H.J.T. Schel (leesbibliotheekhouder)
Vughterstraat 29
M 920

Vughterstraat H 13 (????)
1865I.P. Dupont (koopman in koloniale waren en tabakskerver)
1875J.P. Dupont (koopm. in kolonialenw. en tabakskerv.)
Vughterstraat H 13 (1880)
1881J.P. Dupont (koopm. in kolonialew. en tabaksk.) - M.J. Wansink (partikuliere)
1908F.H.J.C.M. van Meerwijk (fa du Pont.) tabakskerverij
Vughterstraat 29 (1909)
1910F.H.J.C.M. van Meerwijk (fa du Pont) tabakskerverij
1928F.H.J.C.M. van Meerwijk
1943G. van Vught-van Grinsven (bakker) - F.M. van Vugt (bankbeambte) - G. van Vugt (bakker)

Vughterstraat 27
M 919

Vughterstraat H 12 (????)
1865H. Dieden (klerk) - N. Dieden (mr. timmerman en winkelier in kruidenierswaren) - F.M. Hohmann (agent der brandverzekering-maatschappij voor het koningrijk der Nederlanden)
1875H. Dieden (winkelier in kolonialewaren) - N. Dieden (partikulier)
Vughterstraat H 12 (1880)
1881H. Dieden (winkelier in koloniale waren) - N. Dieden (partikulier)
1908B.L.A. Lips (zuivelconsulent) - M. Sterk (borstelfabriek)
Vughterstraat 27 (1909)
1910B.L.A. Lips (rijkslandbouwleeraar) - M.P.L. Sterk (borstelfabriek)
1923Gerardus van de Griend (schoenwinkelier)
1928G. van de Griend
1943Marie Dericks (damesconfectie) - M.A. Roelen (koopvr. damesconfectie)
2003? (Yin Yang) Asian Arts & Design
2005Benny en Nicole Bouwmans (Barrique)

Vughterstraat 25
M 918

De Bijenkorf (????)
1832Huibert Kerkhof (eigenaar)
Vughterstraat H 11 (????)
1865P. Odenkirchen (chirugicale instrumentm.)
1875P.J. Odenkirchen (chirurgicale instrumentmaker)
Vughterstraat H 11 (1880)
1881P.J. Odenkirchen (chirurgicale instrumentmaker)
1894A. Schmeink
1908fa. P. Odenkirchen (chirg. instrumenten) - H.A.M. Slager (instrumentenmaker)
Vughterstraat 25 (1909)
1910fa. P. Odenkirchen (H. Slager) chirg. instrum., opticiën
1928fa. P. Odenkirchen - wed. H.A.M. Slager
1943J.F.H.M. van Maaren (dir. N.V. van Maaren's opt. instr. handel) - van Maaren (brillen, corsetten, fotografische artikelen) - Opticien van Maaren

Vughterstraat 23
M 917

Vughterstraat H 10 (????)
1865L. van Brussel (firma L. van Brussel en Co., winkelierster in manufacturen) - F.J.M. Servais (leeraar aan het gymnasium)
Vughterstraat H 10 (1880)
1901A.J.H. Jansen (broodbakker)
1908J.Th.A. Hazemeyer - A.J. Jansen (brood- beschuit- en kl.goed bakker) - M. Knipscheer (volontair) - J. Schneider (boekhouder en assurantie)
Vughterstraat 23 (1909)
1910C. Bollen (onderwijzer) - J.Th.A. Hazemeyer - A.J. Jansen (brood-, beschuit- en kleingoedbakker) - M. Knipscheer (volontair) - J. Schneider (boekhouder en assurantie)
1923Kaspar H. Aarts (arbeider ijzergieterij) - Ernst H. Geurtsen (zonder)
1928A.J. Jansen - E. Weihsenborn - F.M.J. Wertenbroek
1943L. Hoyinck (damesconfectie) - J.G.T. Reijs (bureelambt.) - F.C.A. Reijs-Bouman
2003? (Shabby-fever) kleding

Vughterstraat 21
M 916

Vughterstraat H 9 (????)
1865W.A. van Houten (apotheker)
1875W.P.A. ten Bosch (apotheker)
Vughterstraat H 9 (1880)
1881W.P.A. ten Bosch (apotheker)
1908Amsterd. koloniaalh. en comestibles - Herman van Roosmalen (koloniaalhandel)
Vughterstraat 21 (1909)
1910Amsterd. koloniaalhandel - Herman van Roosmalen (vertegenw. van de Nat. Cast. Rigister Comp.)
1923Abraham Groeneveld (boekhouder)
1928J. Huisman - A.M. Phielix
1943Fr.A. van Bussel (historicus) - J. Huisman (fa. P.W. Hiele) (fotografische artikelen, opticien) - J. Huisman (opticien)
1959van Grinsven (Optiek van Grinsvan)

Vughterstraat 19
Gemeentelijk monumentM 915

De Druif (????)
1814fa. A. Hupsch
Vughterstraat H 8 (????)
1865H.G.J. van Hoogstraten (2e luitenant bij het 5e regement infanterie) - H.I. Hupsch (koopman in glas- en aardewerk)
1875wed. H.J. Hupsch (koopman in glas en aardewerk)
Vughterstraat H 8 (1880)
1881J. Hupsch (firma H.J. Hupsch, in glas, porselein en aardewerk)
1908G.A. Hupsch (porcelein, glas en aardewerk)
Vughterstraat 19 (1909)
1910G.A. Hupsch (porcelein, glas- en aardewerk)
1928M.J.C.M. Harperink - fa. A. Hupsch
1936M. Harperink (kristal, poselein, aardewerk, luxe)
1943fa. M. Harperink (Het Kristalhuis) - H.J.J.M. Harperink (koopman kristal, glas, porcelein en aardewerk) - M.J.C.M. Harperink (winkelier in glas en aardewerk)
1960fa. M. Harperink (porcelein, aardewerk, kristal en luxe artikelen)

Vughterstraat 17
M 914

Vughterstraat H 7 (????)
1865wed. P. van Duuren (slijter in gedistilleerd) - C.W.W. van Walsem (offic. van gezondheid 3e kl.)
1875wed. W.A. van Houten (winkelierster in witte manufacturen) - Rh. Houwink (surnum. bij de posterijen)
Vughterstraat H 7 (1880)
1881firma wed. J. van Duuren (slijter) - wed. W.A. van Houten en zonen (in manufact.) - W.J.Ph. van Oppenraaij (leraar aan R.H.B.Sch.)
1908H. Cooijmans Azn. (luxe artikelen)
Vughterstraat 17 (1909)
1910J.A. Boonekamp (filiaalh. v/d fa. Goosen en Swagerman) pianohandel
1923Catharina W.M.C. Carow (zonder) - Hendricus G. Goosen (pianohandelaar)
1928mej. C.W.M.C. Carow - fa. Goosen en Swagerman - H.G. Goosen
1943fa. Goosen en Swagerman (muziekhandel) - J.P. Goosen (musicus) - wed. H.H.M.W. Goosen-Caron
1961Goosen en Swagerman (grammofoonplaten)

Vughterstraat 15-13
M 913

Vughterstraat 15

Vughterstraat H 6a (????)
1908P. Lieth (boekhouder)
Vughterstraat 15 (1909)
1910P. Lieth (boekhouder)
1928Ulrich. A.O.
1943P.Fr. Boonekamp (Rijksambtenaar) - C.A.M. van Herpen (kok)
Vughterstraat 13

Vughterstraat H 6 (????)
1865G.C. Krijbolder (mr. kamerbehanger)
1875mej. A. Mennen (partikuliere) - A.J. Scheerstra (winkelier in modes)
Vughterstraat H 6 (1880)
1881A.J. Scheerstra (winkelier in modes)
1902A. J. Aangenendt
1908L.A.J. Bolsius (banketbakker)
Vughterstraat 13 (1909)
1910L.A.J. Bolsius (banketbakker)
1928wed. F.H.M. van Heesbeen - wed. P. van Liempt - J. Schneider
1943H.J.M. Bolsius - M.J.H. Hogenboom (koopman)

Vughterstraat 11-9
M 912

Vughterstraat 11

Vughterstraat H 184 (????)
1822Nicolaas Sjoukes Visser (goud/zilversmit)
1832Nicolaas Sjoukes Visser (zilversmit)(eigenaar)
Vughterstraat H 5 (????)
1865J.A.H. van den Hoven (firma J. Hopmans) winkelier in kruidenierswaren, koopman in lompen
1869C.J.H. Esser Hz. (boek- papier- en galanterien handel)
1875C.J.H. Esser (koopman en winkel. in galanter.)
Vughterstraat H 5 (1880)
1881Marie Esser (winkel in galanterien en sigaren) - C.R. Twist (candidaat notaris)
1892wed. A. Jansen
1908J. Boks - Grémeaux-Sonderegger (fa. Sonderegger Sr.) modes - P.A.A. Olrée (kap. adj. inf.) - A. Sonderegger
Vughterstraat 11 (1909)
1910Grémeaux-Sonderegger (fa. Sonderegger Soeurs) modes
1923wed. Jean B. Grémaux (modiste)
1928wed. J.B. Grémaux - Maison Sonderegger
1943A.N.M. Verhagen (dameskapper)
1973van der Aa
Vughterstraat 9

Vughterstraat H 5 (????)
Vughterstraat H 5 (1880)
1908J. Boks - Grémeaux-Sonderegger (fa. Sonderegger Sr.) modes - P.A.A. Olrée (kap. adj. inf.) - A. Sonderegger
Vughterstraat 9 (1909)
1910L. Cikot (particulier) - L.A. Cikot (reiziger) - mej. Homard (onderwijzeres) - R. van Ierland (tailleuse) - A. Sonderegger
1928wed. L.I.H. Meuwese - mej. M.B. Nass

Vughterstraat 7
M 911

Vughterstraat 7

Vughterstraat H 4 (????)
1865C.J.H. Esser (winkelier in galanterie goederen) - A.S.F. Kluppel (kapit. bij het 5e reg. infant.)
1869W.A. Magnée (magazijn van manufacturen, lakens & modestoffen)
1875J. van Kuijk (2e luit. depot)
Vughterstraat H 4 (1880)
1881J. Krijbolder (mr. kamerbehanger) - Souman en Ci effectenkantoor - N.L. Sterke (reiziger)
1893W.C. Suijling
1908Fr. van Engelen - A.P.M. Verhagen (fr. Ferwerda en Tieman) wijnhandel
Vughterstraat 7 (1909)
1910Fr. van Engelen - A.P.M. Verhagen (fr. Ferwerda en Tieman) wijnhandel
1928Th.M. Huisman
1943Hendrikx Fotohandel - A.A. Hendrikx (fotograaf)
Vughterstraat 7a

Vughterstraat 7a (????)
1943H.C. van der Eerden (hulpkok Centrale keuken) - B.J.A. v.d. Ven (boekdrukker)

Vughterstraat 5
RijksmonumentM 910

Vughterstraat H 3 (????)
1865N.E. Ravinet (parapluie- en stroohoedenfabrijk)
1875N.E. Ravinet (parapluie- en stroohoedenfabrijk)
Vughterstraat H 3 (1880)
1881N.E. Ravinet (parapluis- en stroohoedenfabriek)
1908Ed.M. de Grood (chef der firma) - T. Scheaffer (chemisier, eng. heeren mode-artikelen)
Vughterstraat 5 (1909)
1910A. Coppens - Ed.W. de Grood - T. Scheaffer (heeren mode-artikelen) - wed. Schreuder-Coppens
1923Eduard W. de Grood (winkelier in heeren mode artikelen)
1928E.W. de Grood - fa. Schaeffer
1943N.V. Palthe (ververij, wasscherij) - C.J. Trimbos (reiziger)

Vughterstraat 3
M 909

Vughterstraat H 2 (????)
1865M. Berben (mr. zadelmaker)
1875Alph. Latour (winkel in wolle en gebreide goeder.)
Vughterstraat H 2 (1880)
1881Alph. Latour (winkel in wollen gebreide goederen)
1908K. Nijsen (winkel. in wollen en katoenen garens)
Vughterstraat 3 (1909)
1910K. Nijsen (winkelier in wollen en katoenen garens)
1928mej. A.J.M. Kuenen - K. Nijsen
1943Meubelmag. v.d. Stokker en Buur (woninginrichting)

Vughterstraat 1
M 908

Vughterstraat H 1 (????)
1865M.L.J. Defais (winkelier in kruidenierswaren)
1875M.L.J. Defais (winkelier in kruidenierswaren) - J. Maijer (spoorbeambte)
Vughterstraat H 1 (1880)
1881M.L.J. Defais (winkelier in kruidenierswaren) - wed. H. Strooijkens (partikuliere)
1908fa. M. Dericks (in dames mode-art.)
Vughterstraat 1 (1909)
1910fa. M. Dericks (in dames mode-artikelen) - B.A.M.H. Lautenslager (comm. godshuizen)
1943N.V. Ned. Middenstandsbank
1948Middenstandsbank
2008Annie van der Pol en Mieke Wassenberg (Rituals, Home and Body cosmetics)

Snellestraat
Postcodes
 5211 EW  1.. 27
 5211 EX  29.. 63
 5211 EZ  65.. 95
 5211 GA  97..131
 5211 GB 133..185
 5211 GC 187..219
 5211 GD 221..253
 5211 GE 255..301
 5211 GG 303..307
 5211 GH  2.. 26
 5211 GJ  28.. 50
 5211 GK  52.. 80
 5211 GL  82..118
 5211 GM 120..142
 5211 GN 144..150
 5211 GM 152..152
 5211 GN 154..190
 5211 GP 192..242
 5211 GR 244..282
Stadsrekeningen
1584 Kapittel 16.
Gevecht in de Vuchterstraat, bij de Postel en St. Joris straten, tot welken de vijand was doorgebroken; hij wordt door de burgerij met veel verlies aan krijgsvolk en paarden teruggeslagen en uit de Stad gejaagd.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1584-1585. Deel 2, blz 1050
 
1607 Kapittel 18.
Versiering van den Altaar in de Vuchterstraat.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1607-1608. Deel 2, blz 1180
 
Straatindeling
 1822 : 
 1906 : 908..1019 (Mosmans: Noordzijde, van Snellestraat tot Vuchterpoort)
 1906 : 1020..1122 (Mosmans: Van het Sonveld tot Achter 't Verguld Harnas)
 1909 : rechts 1..127, links 2..144
 1995 : rechts 1..307, links 2..282 (Huisnummerkaart G17)
Volkstelling 1822
No 38 Wijk H (komend van de Snelstraat)
Vughterstraat
182 9 Weert, Hendrikus Gerardus van Barbier 34 Rooms Den Bosch
184 5 Visser, Nicolaas Sjoukes Goud / zilversmit 26 Rooms Sneek
185 2 Gestel, Johanna Maria van Winkelierster 74 Rooms Den Bosch
186 8 Langen, Johan Bakker 49 Rooms Weeze in Cleef
No 39 Wijk H
188 7 Lambermont, Leonardus Koek/banketbakker 65 Rooms Heeze (Leende)
189 4 Closset, Jean Joseph Horlogemaker 50 Rooms Herstal
190 3 Wartenbergh, Willem Gekwalificeerd collecteur 68 Rooms Den Bosch
191 3 Verhellouw, Hendrina - 74 Hervormd Waardenburg
192 7 Dijk, Petrus van Koopman 48 Rooms Den Bosch
193 8 Verheyen, Jan Frederik Verwer / glazenmaker 38 Rooms Weert
194 6 Meijeren, Joannes Geëmployeerde bij het Prov. Bestuur 31 Rooms Scheveningen
195 7 Dijk, Johannes Cornelis van Banketbakker 29 Rooms Den Bosch
196 5 Cassemajor, Johan - 76 Gereformeerd Den Bosch
197 10 Verhagen, Theodorus Passementwerker 45 Rooms Den Bosch
198 11 Sannen, Johannes Franciscus Horlogemaker 47 Rooms Tongerloo
199 10 Ruys, Thomas Koopman 48 Rooms Bergen op Zoom
201 4 Mele, Cornelia de Rentenierster 68 Rooms Den Bosch
202 3 Meulen, Joes Dominicus van de Pastor 73 Rooms Oss
203 7 Suijs, Antoinette Koopvrouw 53 Rooms Den Bosch
204 4 Deckers, Hyacynthus Adrianus Ijkmeester / koopman 67 Rooms Den Bosch
205 4 Luijckx, Hermanus Antonius Koopman 59 Rooms Hasselt
206 7 Winkel, Hendrika van Bakster 73 Rooms Budel
207 5 Spelthaan, Josephus Koopman 50 Rooms Den Bosch
208 3 Negeli, Christiaan Ontvanger bij stadsbelasting 59 Gereformeerd Den Bosch
209 10 Aa, Martinus Koekbakker 37 Rooms Nieuwkuik
210 9 Schwan, Johannes Theodorus Broodbakker 29 Rooms Bracht
211 13 Vanagt, Dorothea Koopvrouw 55 Rooms Woensel
212 9 Heeren, Waltherus Johannes Koopman 69 Rooms Den Bosch
Kruysbroederstraatje
No 39 Wijk H (komend van de Kruiskerk)
Vughterstraat
263 Mennen, Christianus Koopman 50 Rooms Maastricht
264 ?12 Langenhuizen, Joannes van Broodbakker 58 Rooms Berlicum
265 Bosrnans, Elisabeth Speldefabrikante 48 Rooms Vught
266 Beusekorn, W. J. van - 43 Gereformeerd Den Bosch
267 Dukmans, Johannes Koperslager 58 Rooms Amsterdam
268 5 Wejer, Augustinus van de Hoedenmaker 78 Rooms Boxtel
269 Son, Adrianus van Looijer 44 Rooms Den Bosch
272 4 Staesens, Wilhelmus Pastor 65 Rooms Strijp
273 2 Ertrijck, Johannes Antonius van Commissionair Procureur Solliciteur 24 Rooms Breda
274 2 Woortman, Jane Louise - 39 Gereformeerd Amsterdam
275 12 Wijnants, Wijnand Arbeider 40 Rooms Schravevoure
276 4 Aerts, Gerlain Brouwersknecht 37 Rooms Arien bij Venlo
277 7 Roij, Arnoldus van Arbeider 48 Rooms Moergestel
278 6 Putten, Gerrit van der Schoenmaker 37 Rooms Venrooy
279 3 Dungen, Jacobus van den Schoenmaker 56 Rooms Helvoirt
No 40 Wijk H
280 2 Kuijpers, Geertruij Winkelierster 75 Rooms Den Bosch
281 5 Kinderen, Jan der Kuijper 51 Rooms St. Oedenrode
282 12 Deckers, Joannes W. Bakker 35 Rooms Kalderkerken
283 5 Pennings, Franciscus Theodorus Looijer 25 Rooms Wesel
285 5 Nes, Christiaan van Spekslager 45 Rooms Driel
286 4 Robben, Albertus Logementhouder 45 Rooms Oeffelt
288 4 Spriessen, Petrus Josephus Fabrikant in garens 30 Rooms Den Bosch
289 10 Lottum, Johanna van - 31 Rooms Grave
290 8 Dijk, Petrus van Winkelier 33 Rooms Tilburg
291 7 Haan, Johannes de Winkelier 50 Gereformeerd Nistelrode
292 9 Oben, Lambertus Tuinman 55 Rooms Luijkerhasselt
295 1 Bijnen, Maria Anna - 66 Rooms Antwerpen
296 7 Arnould, Alexander Josephus Apotheker + Drogist 32 Rooms Maastricht
297 6 Sanders, Theodorus Predikant 37 Gereformeerd Amsterdam
298 3 Spriessen, Petrus Nicolaas Koopman 72 Rooms Aaken
299 3 Wijters, Petronella Winkelierster 86 Rooms Loon op Zand
Berewoutstraat
Vughterstraat
315 8 Sluijters, Joannes Winkelier 42 Rooms Den Bosch
317 11 Wamel, Hendrikus van Winkelier 46 Rooms Empel
318 7 Horst, Gerardus van der Brouwer 58 Rooms Den Bosch
319 6 Hollanders, Johan Baptist Timmerman 71 Rooms Den Bosch
321 9 Couvent, Hendrik van Auditeur militair 38 Gereformeerd Woerden
322 8 Oorschot, Petrus Josephus van - 58 Rooms Den Bosch
323 7 Hebben, Henricus Th. Timmerman 53 Rooms Broekhuizen
325 3 Lepper, Johanna de Blauwvormster en katoendrukster 53 Rooms Den Bosch
327 9 Gast, Louis Bierbrouwer 43 Rooms Den Bosch
328 9 Brenta, Carolus Spiegelmaker 54 Rooms Den Bosch
329 10 Gulick, Frans van Garenfabrikeur 31 Rooms Den Bosch
330 4 Roijers, Petrus Winkelier 70 Rooms Waalre
331 8 Ven, Godefridus van de Winkelier 50 Rooms Den Bosch
332 4 Kuijpers, Lambertus J. Koopman 50 Rooms Den Bosch
333 6 Lith, Antonij van Winkelier 28 Rooms Engelen
334 4 Eijndhoven, Petrus van Kledermaker 29 Rooms Vught
335 3 Calff, Joh. Antonie Winkelier 38 Rooms Den Bosch
336 4 Ameren, Abraham van Winkelier 65 Gereformeerd Woudrichem
338 5 Spens, Willem Joseph Koopman 77 Rooms Den Bosch
341 7 Buel, Johanna C. van Goud-en zilversmids Kasthoudster 43 Rooms Den Bosch
343 5 Goor, Willem van Boekdrukker en Verkooper 37 Gereformeerd Den Bosch
344 4 Luijckx, Joannes Th. Fabrikant in spelden 22 Rooms Den Bosch
345 2 Brouwers, Johannes Lid der Gedeputeerde Staten 69 Rooms Geertruidenberg
346 4 Vissen, Simon Banketbakker en Winkelier 74 Rooms Breda
347 3 Cleophas, Simon Meestersmit 66 Rooms Den Bosch
348 6 Dupont, Johannes Koopman 43 Rooms Den Bosch
349 7 Gulick, van Frans Willem Timmerman 45 Rooms Den Bosch
350 2 Schoenmakers, Martinus - 61 Rooms Den Bosch
351 6 Schoenmakers, Josephus Antonius Kamerbehanger 27 Rooms Den Bosch
352 7 Meulen, C. F. van der Horlogemaker 34 Rooms Den Bosch
353 7 Rarickx, Joseph Mathias Apotheker 76 Rooms Straelen
354 12 Hupsch, Johannes Christoffel Koopman 40 Rooms Lechstene in Boheme
355 6 Deutekom, Petrus Wilhelmus Kamerbehanger 35 Rooms Weert
356 7 Wils, Pertus Koopman 36 Rooms Breda
357 5 Habraken, Hendrikus Winkelier 65 Rooms Den Bosch
358 3 Noman, Dirk Boekdrukker 72 Gereformeerd Den Bosch
359 5 Wils, Martinus Koperslager 31 Rooms Den Bosch
360 6 Vlijmen, Johannes van Koopman 26 Rooms Empel
361 3 Birens, Marego Winkelierster 49 Rooms Den Bosch
Vughterdijk
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 18n, 20, 21, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 201, 205-209, 221

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 81, 149

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I: 217, 224; II. 343, 479

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 18, 38, 49, 50, 52, 56

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 215

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 105, 106, 108, 115, 118, 119, 128, 372, 373, 380, 381, 382, 383, 384, 404

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 9, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 31

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 28n

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 52, 131, 165, 300, 302

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 163n, 347

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 160

n: vermelding in een voetnoot