afb.

Visstraat

Binnenstad Centrum

Een van de negen armenblokken (1370-1477).
Deze straat is, in de tijd dat 's-Hertogenbosch een spoorlijn kreeg, aangelegd op de plaats waar tot die tijd (1874) de Vismarkt was. De Visstraat en, in het verlengde daarvan, de Stationsweg maakten het station beter bereikbaar.
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste
~~~
Bij de oude ommuring was dit deel, wat nu de haven is, de stadsgracht. Na de grote stadsuitbreiding kwam deze tak van de Binnendieze binnen de stadsmuren te liggen en zo ontstond de haven. Dat is goed zichtbaar bij de kop van de haven. Hier zijn twee togen waarvan de één open en de andere gesloten is. Uit de geopende toog stroomt de Binnendieze in wat nu de haven is. De gesloten toog geeft aan dat daar vroeger de stadsgracht uitwaterde. Aan de stadszijde lag dus de stadsmuur en de markering daarvan vinden wij terug in de Visstraat.
Bron: Vestingwandelingen
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1629
Visch straat
Kaart beleg 's-Hertogenbosch 1629
1645
Vis Straet
Kaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1822
Vischstraat
Volkstelling 1822
1830
De Visch Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1866
Vischstr
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Vischstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Vischstr
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Vischstraat
Huisnummeromnummering 1909
1909
Oude Vischmarkt
RB 19-08-1909, blz 45.
1909
Visstraat
RB 19-08-1909, blz 45.
1910
Vischstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Vischstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1943
Vischstraat
Adresboek van 's-Hertogenbosch 1943
Bossche straatnamen

Bossche Visstraat

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 16 september 2009
Verdwenen stadsbeelden I

Van ratjetoe naar een riante toegang tot de stad

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad dinsdag 12 mei 1998
Verdwenen stadsbeelden II

Ruim baan voor het verkeer naar het station

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad dinsdag 15 september 1998
Verdwenen stadsbeelden III

De intieme Vismarkt werd meer open

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad dinsdag 9 februari 1999
Afbeeldingen

Onbekend
     
Artikelen
1975

Redactie

Geheimzinnigheid baart ongerustheid. AMRO-mammoet in Visstraat?
Brabants Dagblad vrijdag 14 maart 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Restaratie van Haven. Parkeerplateau verdwijnt
Brabants Dagblad woensdag 7 mei 1975 (foto)
 
1976

Redactie

Kleinschalige bouw op kwetsbare hoek St.Janssingel/Visstraat/Lepelstraat. Nieuw plan voor nieuwbouw
Brabants Dagblad vrijdag 5 november 1976 (foto)
 
1977

Redactie

Aanwezige beroepsarcheoloog kreeg geen kans. Mogelijk oudheden in Visstraat
Brabants Dagblad donderdag 15 september 1977 (foto)
 
1982

Dienst Gemeentewerken, afd. Binnenstad

Uilenburg. Aanpak van een monumentaal gebied
Gemeente 's-Hertogenbosch, afd. Kabinet en voorlichting ('s-Hertogenbosch 1982)
 
1983

Hans L. Janssen

Archeologische waarnemingen 1977-1979
Van Bos tot Stad (1983) 154
 
1997

Jo Hendriks

Moette nou toch's kijke
KringNieuws 2 (1997) 15-16
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Van ratjetoe naar een riante toegang tot de stad
Brabants dagblad dinsdag 12 mei 1998 (foto)
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Ruim baan voor het verkeer naar het station
Brabants dagblad dinsdag 15 september 1998 (foto)
 
1999

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : De intieme Vismarkt werd meer open
Brabants dagblad dinsdag 9 februari 1999 (foto)
 
2010

Redactie

ABN AMRO verkoopt pand aan Visstraat
Brabants Dagblad donderdag 19 augustus 2010
 
2015

Grootste deel Gali-stenen in Visstraat gaat er nu uit

Na jaren van getob en plak- en pleisterwerk heeft de gemeente besloten om het grootste deel van de Gali-natuursteen in de Visstraat te verwijderen. Daarvoor in de plaats komt ordinair asfalt. Maar dat heeft in ieder geval als voordeel dat het door het zware wegverkeer niet kapot wordt gereden.
Paul Roovers | Brabants Dagblad dinsdag 1 september 2015 | 4
 
Kunstafbeeldingen
 

De Visstraat omstreeks 1790

Anoniem
(pen in zwart, 16.3 x 15.7 cm)
Stadsarchief 's-Hertogenbosch
 

Woonhuizen hoek Visstraat-Orthenstraat in 1827

J. Jelgershuis ()
(aquarel, 32.0 x 26.5 cm)
Prentenkabinet Bibliotheek Provinciaal Genootschap, 's-Hertogenbosch
 

Huifkarren op de hoek Visstraat en Kruisstraat, 1860

G.J. Bos ()
(litho)
Gemeente archief 's-Hertogenbosch
Panden
Hooge Steenweg
Visstraat 2
M 776-777

Visstraat 2
Gemeentelijk monument

Vischstraat B 54a (????)
1875H.J. Kleijntjens (partikulier)
1881H.J. Kleijntjens (partikulier) - J.K. Kleijntjens (partikulier)
1908Filiaal E. Kirsch (hoedenmagazijn) - N. van der Ven (directrice)
Vischstraat 2 (1909)
1910J.A. van Werkhoven (chef sigarenmagazijn A. Hillen)
1923Lodewijk A.J. Ghijben (winkelier in heeren mode artikelen)
1928A.J.J. Coerts
1943C.S. de Louw (kantoorbediende) - F.A.M. de Louw (electricien) - W.F. de Louw (laboratoriumbediende) - G.C. Molitor (modiste) - H.J.A.M. Verhagen (koopman) - H.J.A.M. Verhagen (koopman) - H.L. Verhagen (passementfabrieken)
Visstraat 2a
Gemeentelijk monument

1928M.A.J. Timmermans
1943J. Dirken (winkelier)

Visstraat 4
Gemeentelijk monumentM 778

Vischstraat B 54 (????)
1865H.J. Kleijntjens (koopman, grutter en vischverkooper)
1875L.A. Kleijntjens (koopm. in kaas, vischhandel. en grutt.)
Vischstraat B 54 (1880)
1881L.A. Kleijntjens (kaashandelaar en grutter)
1908J.W. Robijns (in speelgoed en galanteriën kantoor boekhandel)
Vischstraat 4 (1909)
1910J.W. Robijns (in speelgoed en galanteriën kantoorboekh.)
1928W.B. Meijer
1943De Zonnebloem (modisterij) - J.S. Freriks (winkelierster) - F.J. Horthuis (privé)

Visstraat 6
RijksmonumentM 779

Vischstraat B 55 (????)
1865C.A. de Leeuw (mr. broodbakker)
1875wed. C.A. de Leeuw (mr. broodbakker)
Vischstraat B 55 (1880)
1881wed. C.A. de Leeuw (mr. broodbakker)
1908M. van Cromvoirt (brood- en koekbakker) - A.C. de Leeuw - M. Nelissen (bakker)
Vischstraat 6 (1909)
1910A.C.A. de Leeuw - C. de Rooij (brood- en banketbakker)
1928C.C.J. de Rooij
1943C.C.J. Rooij (broodbakker) - L.J.F. de Rooij (ambt. secretarie) - L.J.F. de Rooij (ambt. secretarie)

Visstraat 8
M 780

Vischstraat B 56 (????)
1865D. Nederveen (kunstschilder) - wed. Schumakers (linnen en wollennaaister) - F.J.J. Sisoo (mr. horologiemaker)
1875A. Bolsius (banketbakker) - D. Nederveen (kunstschilder)
Vischstraat B 56 (1880)
1881D. Nederveen (kunstschilder) - J. Schumaker (mr. steenhouwer) - M. Schumaker (koek en banketbakker)
1908J. Schumaker (steenhouwerij) - M. Schumaker (koek- en banketbakker)
Vischstraat 8 (1909)
1910J. Schumaker - M. Schumaker (koek- en banketbakker)
1928mej. A.J.M. Schumaker
1943H. van Delft en Zonen (dames-kapsalon) - H. van Delft (barbier)
1961Americain (cafetaria)
2010Den Hertogh (tabaks- en cadeau-artikelenzaak)

Visstraat 10
M 781-782

Vischstraat B 57 (????)
1865W.J. Roosmalen (firma H. van Roosmalen en Zn.) grutters en kooplieden in koloniale waren
1875W.J. van Roosmalen (firma H. van Roosmalen en Zn.) grutter, koopman, en winkelier in kruidenierswaren - L. Verhulst (winkel in kolonialew.)
1881wed. W.J. van Roosmalen (firma H. van Roosmalen en Zn., grutter, koopman en winkelier in kruidenierswaren)
1908Firma H. van Roosmalen & Zn. (grossiers in koloniale waren, stoomkoffiebranderij)
Vischstraat 10 (1909)
1910Firma H. van Roosmalen & Zn. (grossiers in koloniale waren, stoomkoffiebranderij)
1928fa. H. van Roosmalen en Zn.
1943G. Kuijs (concierge Rott. Bank) - H. van Roosmalen en Zn. (comestibles)

Visstraat 12
M 783-784

Vischstraat B 58 (????)
1865M.H. Robben (koopman in galanteriegoederen)
1875J.W. Robijns (winkelier in galanterien)
Vischstraat B 58 (1880)
1881J.W. Robijns (winkelier in galanterien)
Vischstraat 12 (1909)
1910Pakhuis fa. van Roosmalen
1943H. van Roosmalen en Zn. (comestibles)

Karrenstraat (tussen nrs 12 en 14).
Visstraat 14
M 785

Vischstraat B 60 (????)
1865G.A. Furster (modiste) - J.W. Furster (winkelier in kruidenierswaren)
1875J.W. Furster (winkelier in kruideniersw.) - mr. B.M.A.A. de Roij (recht. in de arr.rechtb.)
Vischstraat B 58 (1880)
1881J.W. Furster (winkelier in kruidenierswaren) - mr. V.F.J. Mutsaerts (substituut griffier bij de arrondissements-rechtbank)
1908wed. P. Aangenendt
Vischstraat 14 (1909)
1910H. Wijkmans (filiaal fa. van Heeswijk & Zn.)
1928Magaz. de Eider - mej. G.M. Hendriks
1943G.M. Hendriks (winkelierster) - G.M. Hendriks (winkelierster) - Bern. Verbiest (v/h E.H.J.M. van Heeswijk filiaal 'de Eider')

Visstraat 16
M 786

Vischstraat B 61 (????)
1869Jos. Lambermont (koek- en banketbakker en confiturier)
1875J. Lambermont (koek en banketbakker) - J. Verdoorn (opzichter bij 's rijks waterstraat)
Vischstraat B 61 (1880)
1881J. Lambermont (koek- en banketbakker)
1894J.J. Lambermont
1908J.J. Lambermont (confiseur, koekfabr.)
Vischstraat 16 (1909)
1910J.J. Lambermont (confiseur, koekfabrikant)
1923Josephus J.F.M.A. Lambermont (koekfabrikant)
1928J.J.F.M.A. Lambermont
1943J.J.F.M.A. Lambermont (koekfabrikant) - Jos. Joh. Lambermont (koekfabriek)

Visstraat 18
M 787

Vischstraat B 62 (????)
1865H.J. Kip (commies ter stads-secretarie en agent van inkwartiering)
1875J. van der Schuijt (kapitein eener schroefstoomboot en winkelier in manufacturen) - F. Tombrink (partikulier)
Vischstraat B 62 (1880)
1881gez. van der Schuijt (winkelierster in manufacturen) - J. van der Schuijt (ondernemer eener stoomboot)
1893J.E. van der Schuijt
1908Firma wed. Joh. F. van Rijckevorsel en Zonen (kassiers) - wed. J.W. Steenbekkers (huisbewaarster)
Vischstraat 18 (1909)
1910Firma wed. Joh. F. van Rijckevorsel en Zonen (kassiers en commissionairs in effecten) - wed. J.W. Steenbekkers (huisbewaarster)
1928M. Vissers
1943Rotterdamsche Bankver. N.V.

Visstraat 20

Oude Vischmarkt H 202a (1908)
Vischstraat 20 (1909)
1910L. Utens (in glas- en aardewerk)

Visstraat B 62a

Mandenmakerstraat B 62a (1865)
1865P. van der Auwera (particulier)

Kruisstraat (tussen nrs 20 en 22).
Visstraat 22-40
M 789

"De Goidsgeleij" (Godsgeleide). In 1656: "De Zwaen". Maakte omstreeks 1670 één geheel uit met het volgende. (L. Utens)
Bron: Mosmans 789
Visstraat 24

Oude Vischmarkt H 201a (1908)
Vischstraat 24 (1909)
1910Jos v.d. Well

Visstraat 30-44
M 790

Visstraat 32

Visstraat 42

2005? (partycentrum Bossche Kelders)
Visstraat 42b

Visstraat 44

Vischmarkt H 201 (1880)
1881A. van Broekhoven (mr. broodbakker)
Oude Vischmarkt H 201 (1908)
Vischstraat 26 (1909)
1910W.G.J.J. van Liempt (broodbakkerij)
1943L.J.F. v.d. Brink - C.A.M. van Gaalen (Hotel Royal)
1961Royal (hotel café restaurant)
Visstraat 44 (????)
2006Jos den Otter (banketbakker)

Visstraat 46-50
RijksmonumentM 791

Oude Vischmarkt H 200 (1908)
Vischstraat 28 (1909)
1910wed. J. van Esch (hotel café-restaurant, graanh. molenaar)
1923Pergrinus van Elten (kellner) - Gerardus van Erp (kellner) - Hubertus J.C. François (hotelhouder)
1928H.J.Chr.J. van Aken - A.C.J. François - Th.J.H.M. de Mol
1943L.J.F. v.d. Brink - C.A.M. van Gaalen (Hotel Royal) - mr. ir. N.J. van Leeuwen (proc.-generaal)
1961Royal (hotel café restaurant)
Visstraat 46 (????)
1978Wim de Groot (bloemenhandel Finis)

Visstraat 52
Rijksmonument


Vismarkt
Lepelstraat
Visstraat 54


Sint Janssingel
 
Buitenhaven
Visstraat 59-55

Spoorstraat B 255 (????)
Spoorstraat B 275 (1880)
Stationstraat B 275 (????)
1881Jac. van Osch (koffiehuishouder)
1908G.J. Jorissen (café-restaurant 'Suise') - C.W. van Koten (dir. drukkerij voorh. Berger)
Vischstraat 27 (1909)
1910Brabantia woninginrichting
1936dr. C. Kortenhorst (psychiater)
1943Amsterdamsche Bank N.V. - C.T. Kortenhorst (arts)
1948Amsterdamse Bank en Incassobank

Visstraat 43

1991fam. den Otter (partykelders Den Otter)

Visstraat 37

19??? (Impulsief Decoration)

Brede haven
Smalle haven
Visstraat B 276

Mandenmakerstraat B 255 (????)
Mandenmakerstraat B 276 (1880)
1881wed. J. Latour (winkelierster in wolle goederen)
Stationstraat B 276 (1908)
Vischstraat B276 (1909)
Vervallen (1909)

Visstraat 27


Visstraat 33
M 761-762

2003? (Mode Midame)
200?? (Bertram & Brood)
2010? (Douwe Egberts Koffie Café)

Visstraat 31
M 763


Visstraat 25
M 764

"'t Klaverblad van vieren". Nog in den spinnekop geschilderd. (v. Thiel)
Bron: Mosmans 764
Vischstraat B 63? (????)
1865L. van Thiel (koopman in koloniale waren)
1875J.J. van Thiel (koopman in kolonialewaren) - wed. L. van Thiel (partikuliere)
Vischstraat B 63 (????)
1881J.J. van Thiel (koopman in kolonialewaren) - wed. L. van Thiel (partikuliere)
1908J.J. van Thiel (fa. L. van Thiel) tabakfabriek
Vischstraat 25 (1909)
1910J.J. van Thiel (fa. L. van Thiel) tabaksfabrikant
1926Henri van der Zijde (Haagsche lunchroom)
1928H.Q. van der Zijde
1943H.Q. van der Zijde (banketbakker)

Visstraat 29-27
M 765

Vischstraat B 64 (????)
1865T.J.H. Rijckevorsel (wijnhandelaar)
1908M. Azijnman (sigarenfabrikant)
Vischstraat 23 (1909)
1910M. Azijnman (sigarenfabrikant)
1923Maria A. Bolwerk (winkeljuffrouw)
1928H.H.J. van Roosmalen
1943C.A.J.M. Verhees (handelaar glas en verfwaren) - C.A.J.M. Verhees (handelaar glas en verfwaren) - fa. Gebrs. Verhees (drogisterij, glashandel, handel in verfwaren) - wed. A.F.H. Verhees-van Son - wed. A.F.H. Verhees-van Son
Visstraat 27-29 (19??)

Visstraat 25
Gemeentelijk monumentM 766

Vischstraat B 65 (????)
1865M.J. Niepels (koopman in eijeren) - J. Ubert (mr. kleedermaker)
1875J. van Bremem-Thorn (in modes) - gez. Thorn (in modes) - J. Thorn (kantoorbediende) - J.K. Weijmans (1e luitenant)
Vischstraat B 65 (1880)
1881C. van Wordragen (boekhouder en sigarenhandel)
1908Gez. Festen (sig. en sigarettenmagazijn) - H.L. Festen (particulier)
Vischstraat 21 (1909)
1910Gez. Festen (sig. en sigarettenmagazijn) - H.L. Festen (particulier)
1928mej. P. Festen - mej. T.W.H. Gerrits
1943A.C. Festen (winkelierster) - P. Festen (winkelierster) - H.Q. van der Zijde (banketbakker)
Visstraat 25 (19??)

Visstraat 23
Gemeentelijk monumentM 767

1832(wijk G ?): wed. Antonie Abbema (koopvrouw)
Vischstraat B 66 (????)
1865W. Lutkie (lederhandelaar)
1875W. Lutkie (lederhandelaar)
1881W. Lutkie (lederhandelaar)
1899Johan Verhulst (vleeshouwer)
1908Joh. Verhulst (vleeschhouwer)
Vischstraat 19 (1909)
1910J.A. van Delft (runds- en varkensslager)
1928Wijnschenk's Vischhandel
1943J.H. Schiltman (vischhandelaar)
Visstraat 23 (19??)
19??Di Moda Shoes

Visstraat 21
M 768

Vischstraat B 67 (????)
1865J. Kruse (firma Schute Kruse) koopman in wollen goederen
1875G. van Hoften (mr. broodbakker) - wed. W.J. Kassies de Buisonje (onderw. in de gevang.)
1881G. van Hoften (mr. broodbakker) - wed. J. Kassies de Buisonje (onderw. in de gevang.)
1908A.A. Schoep (holl. brood- en banketbakkerij)
Vischstraat 17 (1909)
1910A.A. Schoep (holl. brood- en banketbakkerij)
1923Johanna A.E.C van Bavel (boekhoudster manufacturen) - Henricus van Berkel (banketbakker) - Pauline Festen (filiaalhoudster sigarenwinkel)
1928W.F. Humble - C.J. Pijnenburg
1943M.A. v.d. Boomen (banketbakkerij St. Jan)
Visstraat 21 (19??)

Visstraat 19
M 769

Vischstraat B 68 (????)
1865A. van Beek (pettenmaker, winkelier en kraankind)
1875H.F. van den Eerenbeemt (boekhouder en winkelier in galanterien)
1881G. van den Heuvel (winkelier) - J. Klasen (adj.-comm. bij het prov. best.)
1908Filiaal F.H.J.M. van den Eerenbeemt (groothandel in chemicaliën, drogerijen en verfwaren) - H.B. Mackay (banketbakker)
Vischstraat 15 (1909)
1910Filiaal F.H.J.M. van den Eerenbeemt (groothandel in chemicaliën, drogerijen en verfwaren) - H.B. Mackay (banketbakker)
1928B.L.M. Sekreve
1943J.F. van Leeuwe (bloemist) - J.H. Schiltman (vischhandelaar)
Visstraat 19 (19??)

Visstraat 17
Gemeentelijk monumentM 770

Vischstraat B 69 (????)
1865P.J. Pernot (handelaar in wijnen en gedistilleerd) - C.J.B. Sprengers (1e luitenant bij het 5e regement infanterie)
1875H.W.A. Bodenstaff (spiegel- en lijstenfabriek) - A.A.E. Phaff (kapitein tweede bataillon)
1881H.W.A. Bodenstaff (spiegel- en lijstenfabriek) - C.R.J. Kallenberg van den Bosch (adjunct ingenieur bij de staats spoorwegen)
1908A.F.F.M. van den Dries (apotheker en scheikundige)
Vischstraat 13 (1909)
1910A.F.F.M. van den Dries (apotheker en scheikundige)
1923Adrianus F.F.M. van den Dries (apotheker)
1928A.F.F.M. van den Dries
1943A.F.F.M. van den Dries (apotheker)
Visstraat 17 (19??)

Visstraat 15-13
M 771

Visstraat 15

Vischstraat B 70 (????)
1865G.P. Tinnebroek (touwslager en winkelier)
1875A. Seukens (touwslager)
1881J.M. Bouwens (rijks ambtenaar) - A. Seukens (mr. touwslager)
1908A. Seukens (touwslager handel in scheeps- en vischartikelen)
Vischstraat 11 (1909)
1910H.P.L.L. de Rooij (touwhandel)
1923Antonius W.C. Boelens (koopman manufacturen)
1928Th.B. Kok - H.C. Pasmans
1943A.B. Stoffenhuis - A.W.C. Boelens (koopman in manufact.)
Visstraat 15 (19??)
1956A.W.C. Boelens (koopman) - A.W.M. Boelens (zonder) - W.M. Boelens (zonder)

Visstraat 11
Gemeentelijk monumentM 772

Vischstraat B 71 (????)
1865H. Werthenbroek (particulier)
1875H.A.A. Wertenbroek (partikulier) - J. Wertenbroek (partkulier)
1881D. Verhulst (winkelier in kolonialewaren) - J. Wertenbroek (partikulier)
1908J. Wertenbroek
Vischstraat 9 (1909)
1910J. Wertenbroek
1923Maagje J. van Dort (winkelierster in bloemen)
1928De Regenboog - J.C.L.J. Strijbosch
1943N.V. de Zwitsersche Ververij en Chem. Wasscherij (ververij) - L.G.P. Strijbosch (schrijver gem. politie)
Visstraat 11 (19??)

Visstraat 9-7
M 773

Visstraat 9

Vischstraat B 72 (????)
1865J.P. Verhulst (boekhouder) - wed. C.J. Verhulst (winkel. in koloniale waren)
1908A. van der Staij (grossier in kol. waren, stoomkoffiebr.)
Vischstraat 7 (1909)
1910A. van der Staij (i. C.J. Verhulst) grossier in kol. waren, stoomkoffiebr.
1928Dens' Schoenenmagazijn
1943F.J Horsthuis (zaak) - F.J. Horsthuis (zaak) - Tricotagehuis 'De Zon' (handel in tricotgoederen)
Visstraat 9 (19??)
1943J.C.L.J. Strijbosch (stationschef B.B.A.) - L.G.P. Strijbosch (schrijver gem. politie)
Visstraat 7

Visstraat 7a (????)
1928W.M. Thomas
1943F.J.A.M. Neijts (schrijver Rijks Belast.) - F.M.L. Neijts (bode Pr. Griffie) - W.M.M. Neijts
Visstraat 7 (19??)

Visstraat 5
M 774

1832(Vischstraat G ?): wed. Antonij van Roosmalen
Vischstraat B 73 (1880)
1899A. van der Staij
1908A. van der Staij (grossier in kol. waren, stoomkoffiebr.)
Vischstraat 5 (1909)
1910A. van der Staij (i. C.J. Verhulst) grossier in kol. waren, stoomkoffiebr.
1943Cormi (lederhandel) - W.M. Vermeulen Windsant (etaleur C. en A.)

Visstraat 3
Gemeentelijk monumentM 775

Vischstraat B 73 (????)
Vischstraat B 74 (1880)
1881F. Seijler (kunstborduurder en winkelier)
1908P. Nijst (gep. onderofficier) - H. Willems (slijter en tapper in gedistilleerd)
Vischstraat 3 (1909)
1910P. Nijst (oud onderofficier) - H. Willems (slijter en tapper in gedistilleerd)
1923Jacobus van den Berg (drankslijter) - Waltherus J. van Delft (schrijver insp. Ned. Sp.)
1928J. van den Berg - mej. J.C.J. Veltman
1943J. van de Berg (drankslijter) - Het Wijnhuis (wijnhandel)

Visstraat 1
Gemeentelijk monumentM 71

Vischstraat B 75? (????)
1865E. van Maaren Dirks (in modeartikelen) - J.A. van Maaren (mr. schoen en laarzenmaker en winkelier)
1875J.A. van Maaren (mr. schoen en laarzenmaker, en winkelier)
Vischstraat B 75 (1880)
1881J.A. van Maaren (mr. schoen en laarzenm., winkel)
1905J.A. van Boekel (steenkolenhandelaar, schoenmagazijn)
1908J.A. van Boekel (steenkolenhandelaar, schoenmagazijn)
Vischstraat 1 (1909)
1910J.A. van Boekel (steenkolenhandelaar, schoenmagazijn)
1923Johannes A. van Boekel (zonder)
1928J.A. van Boekel
1943Parfumerie 'Apollo' (handel in toiletartikelen) - P.J.C.H. Vekemans (koopman lederwaren)

Orthenstraat
Postcodes
  5211 DM  1..59
  5211 DN  2..54
Straatindeling
  1906 : 764..787 (Mosmans: Beide zijden)
  1909 : rechts 1..27, links 2..28
Volkstelling 1822
No 36 Wijk G (komend van de Karrenstraat)
Vischstraat
369 11 Lambermonte, Josephus Koek- en banketbak. 59 Rooms Hees (Leende)
372 2 Baale, Wilhelmus Hermanus van Winkelier 30 Rooms Hees
373 4 Lambooy, Elisabeth (wed. A. van Roosmalen) Grutter 60 Rooms Den Bosch
374 7 Peijnenburg, Gerardus Touwslager 38 Rooms Helvoirt
375 5 Geerards, Johannes - 72 Rooms Luit bij Venlo
376 6 Dalsen, Johanna van Winkelierster 48 Gereformeerd Den Bosch
377 6 Lombach, Joanna (wed. Jan van Grevenbroek) Vischverkoopster 59 Rooms Den Bosch
378 3 Lambooij, Petrus Barbier 46 Rooms Den Bosch
379 8 Griendt, Peter van de Mandemaker 36 Rooms Engelen
380 2 Poos, Petrus Jacobus Fabrikant in garens 24 Rooms Den Bosch
381 1 Verbeet, Trijntje Winkelierster 29 Gereformeerd Den Bosch
383 6 Verhulst, Corn. Johannes Koopman 39 Rooms Den Bosch
384 4 Willems, Josephus Voorman 54 Rooms H. en L. Zwaluwe
385 8 Lambooij, Carolus Koopman 48 Rooms Den Bosch
386 8 Camps, Germanus Laurentius Fabrikant 38 Rooms Gelder
387 3 Lambooij, Antonius Barbier 41 Rooms Den Bosch
388 7 Rariekx, Thomas Franciscus Artsenijmenger 32 Rooms Den Bosch
389 9 Molenaar, Willem Commies der 2e klasse 38 Gereformeerd Rotterdam
390 5 Dalsen, Johannes van Verwer/glazenmaker 48 Gereformeerd Den Bosch
391 6 Schermers, Anna Koopvrouw 64 Gereformeerd Heusden
392 5 Ven, Hendrikus van de Broodbakker 36 Rooms St. Oedenrode
Vischmarkt
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 224

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 11, 14, 46

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 232

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 20, 25, 28

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) VII

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 252

n: vermelding in een voetnoot