afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 25 april 1941

Vismarkt

Binnenstad Centrum

Visverkoop bij het afscheid de heer Dorenbosch als direkteur afslager.
Stadsarchief (0022091)
Achter de voorgevel

Om ene gulden stil

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 5 januari 1995
Benaming
Naam
Jaar
Opmerking
Vischmerckt
1502
Stads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 57
Visch Marckt
1629
Kaart beleg 's-Hertogenbosch 1629
Vis Marct
1645
Kaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
De Vischmarkt
1830
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
Vischmarkt
1890
Kaart Jos van Hagens ca 1890
Vischmarkt
1901
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
Oude Vischmarkt
1908
Adresboek der gemeente 's-Hertogenbosch 1908-1909
Vischmarkt
1910
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
Bossche straatnamen

De Vismarkt

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 28 februari 2007 | 4
Mosmans

Namen der Straten enz.

83
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 83
Sasse van Ysselt

De Vischmarkt, Lepelstraat, Korenbrugstraat en Kruisstraat

161
162
163
164
166
Noten
1.J. van Oudenhoven t.a.p. blz. 16.
2.Van Heurn Historie III blz. 132.
3.Over de sluis nabij die Markt zie men Resolutie van Schepenen van den Bosch A. 186 f. 214 vso.
4.G. van der Kant Handboekje voor de vereerders der Z. L. V. van den Bosch 2e dr. blz. 53.
5.Bij deze brug stond in 1706 het Gorenmeetershuysken.
6.De tegenwoordige Breede Haven heette oudtijds Achter de Mandenmakers.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 161-165
Afbeeldingen

5 juni 2008
     
Artikelen
1974

Redactie

Bomenplan halverwege. Vernieuwde Vischmarkt toegang tot Uilenburg
Brabants Dagblad zaterdag 7 december 1974 (foto)
 
1977

Redactie

Vischmarkt heeft vijf nieuwe dagwinkeltjes
Brabants Dagblad vrijdag 28 oktober 1977 (foto)
 
1977

Redactie

Winkelgalerij op Vischmarkt
Brabants Dagblad dinsdag 25 oktober 1977 (foto)
 
1979

Redactie

'Vismarkt' wordt officile straatnaam
Krantenknipsel woensdag 7 februari 1979
 
1980

A.C.M. Kappelhof

Voorlopige inventaris van de archieven van de blokken E Kerk- en Verwerstraat, F Weversplaats, G Vismarkt
Centraal bureau Godshuizen/Archief Godshuizen (Den Bosch 1980)
 
1995

A.H. van Drunen

Vier huizen aan de Vismarkt
's-Hertogenbosch 3 (1995) 94-98
 
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Om ene gulden stil
Brabants Dagblad donderdag 5 januari 1995 (foto)
 
1999

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : De intieme Vismarkt werd meer open
Brabants Dagblad 9 februari 1999 (foto's)
 
2021

Wim Hagemans

Een lekker hapje voor de vasten
Bossche Kringen 2 (2021) 53-55
 
Geschiedenis
1442 Op de Vismarkt komt een kraan te staan, die alle goederen vanuit de haven op straat zal brengen. Ook de betaling van kraangelden wordt geregeld. De bedienaren van deze stadskraan worden 'kraankinderen' genoemd.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
~~~
In het jaar des Heren 1442 is er een werktuig vervaardigd en op de Vismarkt geplaatst om zwaardere vrachten die per boot werden aangevoerd, te lossen. Dit werktuig werd kraan genoemd en tevens werd afgesproken, hoeveel de gebruikers zouden betalen overeenkomstig de maat van hun waren. Dit is gebeurd ten tijde van Filips, hertog van Bourgondi en van Brabant.
Bron: Kroniek van Molius
 
1635 Het pand "De Steur" wordt gebouwd aan de Vismarkt die een jaar tevoren verlegd is. In de buurt treft men nog andere huizen aan met namen ontleend aan de visserij.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Panden
Vismarkt 20

Vischmarkt H 202a (1880)
1908L. Utens (in glas- en aardewerk)
Oude Vischmarkt 20 (1909)

Vismarkt 22

Vischmarkt H 153 (????)
1865H.J.J. van Calker (stads havenmeester en agent eener stoombootdienst) - L. Ruis van Leeuwen (majoor magazijnmeester der artillerie) - C. Schmied (winkelier in kruidenierswaren en fruiten, visscher, keurmeester van den visch en tapper)
1875C. Schmied (winkelier in kruidenierswaren en fruit, visscher, keurmeester van de visch en tapper)
Vischmarkt H 202 (1880)
1881C. Schmiedt (winkelier in kruidenierswaren en fruit, visscher, keurmeester van visch)
1908L. Utens (in glas- en aardewerk)
Oude Vischmarkt 22 (1909)

Vismarkt 24

Vischmarkt H 201a (1880)
1881W. Khler (mr. goudsmid)
Oude Vischmarkt 24 (1909)

Vismarkt 26

Vischmarkt H 152 (????)
1865C.J. Warnsink (kapitein bij het 2e regement vesting-artillerie)
1875A. van Broekhoven (mr. broodbakker)
Vischmarkt H 201 (1880)
1902W. van Liempt (mr. broodbakker)
1908wed. A. van Boekhoven-Hoppenbrouwers - W.G.J.J. van Liempt (broodbakkerij) - mej. Waaijboer
Oude Vischmarkt 26 (1909)

Vismarkt 28

Vischmarkt H 151 (????)
1865C. van Helden (reisbediende in granen en tapper)
1875J. van Esch (molenaar) - mej. geb. de Moll Hamilton (stadsvroedvrouw)
Vischmarkt H 200 (1880)
1881J. van Esch (molenaar en tapper) - mej. geb. de Moll Hamilton (stadsvroedvrouw)
1908wed. J. van Esch (hotel caf-restaurant, graanhandel)
Oude Vischmarkt 28 (1909)

Postcodes
  5211 DZ  1..15
  5211 DZ  2..18
Stadsrekeningen
1496 Kapittel 5. Renten van erven door de stad ingenomen, om de Vischmarkt te vergrooten
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 23
 
Straatindeling
  1906 : 788..791 (Mosmans: Zuidzijde)
Volkstelling 1822
No 33 Wijk G (komend van Brede Haven)
Vischmarkt
146 12 Gommers, Antoni Logementhouder 58 Rooms Budel
147 12 Vlaanderen, Theodorus van Kuijper 64 Rooms St. Antonis
Lepelstraat
No 35 Wijk G
Vischmarkt
258 6 Aarts, Maria Catharina Logementhoudster 43 Rooms Vessem
259 5 Massart, Joseph Koopman 42 Rooms Luik
260 10 Latour, Rogier Winkelier 57 Rooms Den Bosch
Kruisstraat
No 36 Wijk G (komend van de Vischmarkt)
Vischmarkt
395 7 Maaren, Coenraad Tapper 64 Rooms Hedel
397 8 Klijn, Gijsbertus Schippersknecht 38 Rooms Heusden
399 5 Aarts, Hendrik Tapper 38 Rooms Haaren
Smalle Haven
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blond, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 18n, 20, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 205-207

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 18

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 11, 138, 141, 143

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 215

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 51

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 14, 173, 180, 217

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 88, 89, 120

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 163n, 347

n: vermelding in een voetnoot