afb.

Achter het Wild Varken

Binnenstad Centrum

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1???
De Zijle
1502
Wiltvercken
Stads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 57
1830
Achter het Wild Varken
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1866
Achter 't Wild Varken
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Achter het Wildvarken
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Achter het Wild Varken
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Achter het Wild Varken
Huisnummeromnummering 1909
1910
Achter het Wild Varken
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Achter het Wild Varken
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Een wild varken

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 16 december 2009
Roelands

Achter het Wild Varken

28
Straat in Straat uit (1984) 28
Sasse van Ysselt

Achter het Wild Varken

108
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 108-108
Artikelen
1975

Redactie

Heemschut in actie. 's-Hertogenbosch
Heemschut (maart 1975) 59
 
1975

Redactie

Late ontdekking in stadskantoor-plan. Sloop van historisch pand?
Brabants Dagblad donderdag 10 juli 1975
 
1975

Redactie

Verborgen schoonheid
Brabants Dagblad zaterdag 12 juli 1975 (foto's)
 
2007

Marjolein van Trigt

Waar komt die straatnaam van daan? Achter het Wild Varken
Stadsleven herfst 2007 (foto)
 
Geschiedenis
1463 De in 1463 in de Verwersstraat ontstane brand doet de straat in vlammen opgaan.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Panden
Achter het Stadhuis
Achter het Wild Varken 2

Wolvenhoek A 433 (????)
1865A.P. de Leeuw (firma Gieliam de Leeuw) fabrijkanten in gouden en zilveren werken - G. de Leeuw (boekhouder)
1875A.P. de Leeuw (firma Gieliam en de Leeuw) fabriekant in goud en zilver
Achter het Wild Varken A 445 (1880)
1881T. Pieper (praeceptor gymnasium)
1908L.J.F.J. Baudoin (deurwaarder)
Achter het Wild Varken 2 (1909)
1910E.J. Govers (beeëdigd griffieklerk rechtbank)
1919E.J. Govers (rijksklerk 1e kl. ter griffie der Rechtbank)
1923Eduardus J. Govers (bureelchef Griffie Arr. Rechtbank)
1928E.J. Govers
1943wed. J.C. Govers-Scholten

Achter het Wild Varken 4

Wolvenhoek A 432 (????)
1865J.L. Gieliam (fabrijkant van gouden en zilveren werken)
1875J. Dieden (opzichter bij 's rijks waterstaat)
1875L. Verkuijlen (mr. huisschilder en fabriekant in prachtmeubelen)
Achter het Wild Varken A 444 (1880)
1881A.P. de Leeuw (firma Gieliam en de Leeuw, fabriekant in goud en zilver)
Achter het Wild Varken 4 (1909)
1910W. Hansen (mr. timmerman) - F. van Hout - C.P. Schoonwater (mr. smid)
1919J. Donhuijzen (naaister) - F. van Hout - A. Korsten (schoenmaker) - C.P. Schoonwater (mr. smid)
1923Andries Corsten (zonder)
1928wed. A. Corsten - mej. H.J.M. Korst - C.P. Schoonwater
1943G. van de Griend (schoenfabrikant) - J.E.Th.M. van de Griend (ambt. prijzenb. onr. zaken)

Achter het Wild Varken 6

Wijk E ? (????)
1832wed. Michiel Frederiks (rentenierster)
Achter het Wild Varken A ongen. (1880)
Achter het Wild Varken 6 (1909)
1910W. Hansen (mr. timmerman) - F. van Hout - C.P. Schoonwater (mr. smid)
1919C.P. Schoonwater (mr. smid)
1943A.C.J. Schoonwater (smid) - C.P. Schoonwater - C.P. Schoonwater (smederij)

Achter het Wild Varken 8

Achter het Wild Varken A ongen. (1880)
Achter het Wild Varken 8 (1909)
1910J. van Rosmalen & Zn. (mr. metselaars en aann.)
1919J. van Rosmalen (schilder)
1943L. van Horrik (behangerij-stoffeerderij)
1960L. van Horrik (woninginrichting)

Achter het Wild Varken 10

Wolvenhoek A 431 (????)
1865C. van Mierlo (mr. timmerman en brandm.)
1875H. van Nunen (beeldhouwer en winkelier)
Achter het Wild Varken A 431 (1880)
1908J. Rosmalen en Zoon (mr. metselaar en aannemer)
Achter het Wild Varken 10 (1909)
1910J. van Rosmalen & Zn. (mr. metselaars en aann.)
1919J. van Rosmalen (schilder)
1928L.F. van Horrik - mej. M.A. Overman
1943L. van Horrik (behangerij-stoffeerderij) - L.Fr. Horrik (behanger)
1960L. van Horrik (woninginrichting)

Achter het Wild Varken 12

Achter het Wild Varken A ? (????)
Achter het Wild Varken A 443a (1880)
1881G.W. Bouman (muziekonderwijzer) - Leon Bouman (muziekonderw. aan de gem.-muzieksch.)
1908M. Gradolfer (linnennaaister) - J. Grosfeld (agent levensverz.)
Achter het Wild Varken 12 (1909)
1910J. Grosfeld (agent levensverzekering) - H. Litsenburg (klerk) - P. Litsenburg (hulpbesteller)
1919J.J. de Groot (handelsreiziger)
1928A.Th.M. Gielen

Achter het Wild Varken 14
M geen

Achter het Wild Varken A 430 (????)
Achter het Wild Varken A 442 (1880)
1881H. van Nunen (beeldhouwer)
1908H.P. van Nunen (beeldhouwerij en houth.)
Achter het Wild Varken 14 (1909)
1910H. van Deutekom (mr. kleermaker) - H.P. van Nunen (beeldhouwer en houthandel)

Achter het Wild Varken 16

Achter het Wild Varken A 441a (????)
Achter het Wild Varken 16 (1909)
1910Victor A. van Rijckevorsel en Tilman (kassiers en bankiers)
1919Victor A. van Rijckevorsel en Tilman (kassiers, bankiers en comm. in effecten)
1943N.V. 's-Hertogenbossche Brandwaarborg Mij.

Klein Lombartje
 
Wolvenhoek
Achter het Wild Varken 15-11
M geen

Achter het Wild Varken 15

Achter het Wild Varken G 245 (????)
Achter het Wild Varken G 230 (1880)
1881R. Kruizinga Homan (conrector gymnasium)
1908H.J.P.F. van Ewijk (opz. 1e kl. landsgeb.)
Achter het Wild Varken 15 (1909)
1910H.J.P.F. van Ewijk (districts opz. landsgebouwen)
1919mevr. wed. R.J. Schouten-van Gorkom
1928wed. R.J. Schouten
1943C.B. Brohm (techn. ambt. P.N.E.M.)
Achter het Wild Varken 13

Achter het Wild Varken G 246 (????)
Achter het Wild Varken G 231 (1880)
1881Michel Goulmy (partikulier)
1908J.C. van Oers (organ. der St. Pietersk. muziekl.)
Achter het Wild Varken 13 (1909)
1910J.C. van Oers (muziekleeraar)
1919H. Hendrikx (kaashandelaar)
1928G.B.P. Jansen
1943wed. A. Tromp-Kivits
Achter het Wild Varken 11
M geen

Achter het Wild Varken G 247 (????)
Achter het Wild Varken G 232 (1880)
1881P.F. van Beugen (partikulier)
1908mej. D.A.J.M. van Beugen
Achter het Wild Varken 11 (1909)
1910mej. D.A.J.M. van Beugen
1919mej. D.A.J.M. van Beugen
1923Dorothea Aa. Ja. Ma. van Beugen (zonder)
1928mej. D.A.J.M. van Beugen
1943R.K. Wijk- en Gezinsverpleging

Achter het Wild Varken 9
RijksmonumentM geen

Achter het Wild Varken G 248 (????)
Achter het Wild Varken G 233 (1880)
1881T.A. Meuwese (agent van politie)
1908wed. A. Dingen (concierge) - Gemeentelijke muziek- en ambachtsscholen
Achter het Wild Varken 9 (1909)
1910wed. A. Dingen (concierge) - Gemeentelijke muziek- en ambachtsscholen
1919wed. A. Dingen (concierge) - Gemeentelijke muziek- en ambachtsscholen - H.W. Janssen (graveur)
1928Gem. Arbeidsbeurs
1943E. Bücher (Reichsangestellter)
1948Bureaux Bouw- en Woningtoezicht

Achter het Wild Varken 7

Achter het Wild Varken G 249 (????)
Achter het Wild Varken G 234 (1880)
1881J.B. Suijs (partikulier) - mej. M.A.A. Suijs (partikuliere)
Achter het Wild Varken 7 (1909)
1919Gemeentelijk Distributie-Bureau
1928Gem. Arbeidsbeurs
1943Bouw- en Woningtoezicht
1948Bureaux Bouw- en Woningtoezicht

Achter het Wild Varken 5
M geen

Achter het Wild Varken G 250 (????)
1875A.M.J.T. van Rijckevorsel-Bounike (wijnhandelaar)
Achter het Wild Varken G 235 (1880)
1881A.M.J.T. van Rijckevorsel-Bonnike (wijnhandelaar en lid van den gemeenteraad)
1908J.B. Waiboer (tandarts)
Achter het Wild Varken 5 (1909)
1910J.B. Waiboer (tandarts)
1919Ch.M.J. Witlox (advocaat-procureur)
1928Gem. Werken Bur. Dir.
1943A. van Battum (hopman N.A.D.) - Bouw- en Woningtoezicht

Achter het Wild Varken 3-1

Achter het Wild Varken 3

Achter het Wild Varken G 251 (????)
Achter het Wild Varken G 236 (1880)
1881wed. J. Cleerdin (societeit)
1908F.J. Harends (kastelein) - Societeit de Katholieke Kring
Achter het Wild Varken 3 (1909)
1943C.J.M. Braat (winkelchef)
Achter het Wild Varken 1

Achter het Wild Varken G 251 (????)
Achter het Wild Varken G 236 (1880)
Achter het Wild Varken 1 (1909)
1910F.J. Harends (kastelein) - Societeit de Katholieke Kring
1919wed. P. v.d. Broek - F. van Keizerswaard (kastelein Kath. Kring) - Societeit de Katholieke Kring
1923Leonardus A. van den Broek (zetkastelein kath. kring)
1928L.A. v.d. Broek
1943E.M. Coenders (schoonheidsspecialiste) - M. Perridon (kantoorbed.)
1956A.J.M. Boelens (koopman) - wed. J.M. Boelens-v.d. Gelt

Achter het Verguld Harnas
Postcodes
  5211 HK  1..15
  5211 HK  2..24
Straatindeling
  1906 : 1442..1457 (Mosmans: Zuid)
  1909 : rechts 1..15, links 2..16
  2004 : 1..15, 2..24 (postcodes)
Volkstelling 1822
No 27 Wijk E (komend van de Wolvenhoek)
Achter het Wildvarken
461 6 Opzeeland, Johannes Theofilus Timmerman 39 Rooms Heusden
Lombaardstraatje
No 27 Wijk E
Achter het Wildvarken
477 3 Gessler, Maria Godefrida - 32 Luthers Den Bosch
478 4 Kliebisch, Johan Nicolaas Organist / klokkenist 80 Luthers Saxen Eisenach
479 7 Teurlings, Antonius Smitsbaas 25 Rooms Den Bosch
480 6 Elten, Willem van Kassier ten kantore Generale 38 Rooms Den Bosch
481 4 Klerck, Francois Adriaan de Heel- en vroedmeester 29 Gereformeerd Zevenbergen
482 6 Blom, Jacoba - 73 Rooms Den Bosch
483 3 Verheyden, Johannes Broodbakker 43 Rooms Vught
484 10 Wely, Franciscus van Stoelemaker 70 Rooms Den Bosch
Waterstraat
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 201

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 228, 231

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 217

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 14

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 23, 71

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 85, 91

Varia Historica Brabantica III (1969) 217

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 89

n: vermelding in een voetnoot