Van Wandelenstraat

Orthen West

Dossier
2016

Straatnaamgeving

B&W voorstel 13 januari 2016

  • De nieuwe ontsluitingsstraat, op de plankaart in paars ingetekend, de naam Van Wandelenstraat te geven.
  • De bestaande naam Orthensedonk te handhaven en als naam voor het vergrote plein te laten gelden. Op de plankaart ingetekend in groen.
  • De naam Van Batenburgstraat te laten vervallen.
  • De namen Hertog Godfriedstraat, Margarethalaan, Conraadstraat, Adelheidstraat en St. Salvatorstraat (op de plankaart ingetekend als resp. bruin, rood, blauw, licht blauw en roze) te handhaven.
Samenvatting
In Orthen links is één nieuwe naam nodig. Voorgesteld wordt om een in de jaren 1916-1938 zeer bekend veldwachter in Orthen te vernoemen en de nieuwe straat de naam Van Wandelenstraat te geven.
Daarnaast zal het huidige plein vergroot worden, voorgesteld wordt om voor dit plein de naam Orthensedonk te handhaven.
Tot slot wordt voorgesteld om de naam Van Batenburgstraat te laten vervallen en de overige namen (Hertog Godfriedstraat, Margarethalaan, Conraadstraat, Adelheidstraat en St. Salvatorstraat) in deze buurt te handhaven.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)