afb. 10 september 1966

Van Tuldenstraat

Binnenstad Centrum

Van Tuldenstraat 13, 11, 9, 7 en 5. Op nummer 13 kantoor Boerenleenbank.
Stadsarchief (0066996)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1881
Van Tuldenstraat
RB 31-05-1881, blz 156.
1890
Tulden (van) str.
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Van Tulden Str.
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Van Tuldenstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Van Tuldenstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Van Tuldenstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Bossche schilder

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 12 augustus 2009
Straat en naam

Van Tuldenstraat

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 31 juli 1986
Artikelen
1968

Kees Spierings

Zo was het toen ... (32) : Van Tuldenstraat
Brabants Dagblad woensdag 25 september 1968
 
1986

Henny Molhuysen

Straat en naam : Van Tuldenstraat
Brabants Dagblad donderdag 31 juli 1986 (foto)
 
Panden
Jan Heinsstraat
Van Tuldenstraat 2

Van Tuldenstraat M 32 (1908)
1908J. van Hulten (tapper)
Van Tuldenstraat 2 (1909)
1910M.F. Kok (machinist)
1928J.A.W. van Nimwegen
1943J.A.W. van Nimwegen (machinist N.S.)

Van Tuldenstraat 4-6

Van Tuldenstraat 4

Van Tuldenstraat M 33 (1908)
1908Alph. Cijffers (meesterknecht drukkerij)
Van Tuldenstraat 4 (1909)
1910Alph. Cijffers (meesterknecht drukkerij)
1928N.V. F.H. Lathouwers
1943van de Rijdt (N.V. Autobusondern. 'Vitesse')
1971Frits Weck (Technische dienst, Schell Butagas-afdeling)
Van Tuldenstraat 6

Van Tuldenstraat 6 (????)
1928J.J. de Wit
1943A.J. Koppens (chauffeur)

Van Tuldenstraat 8-10

Van Tuldenstraat 8

Van Tuldenstraat 8 (????)
1923Hubertus L. Govers (vendumeester)
1928H.L. Govers
1943H. Govers (makelaar, handel in meubelen, verkooplokaal) - H.L. Govers (vendumeester)
Van Tuldenstraat 10

Van Tuldenstraat 10 (????)
1928Verkooplokaal
1943H. Govers (makelaar, handel in meubelen, verkooplokaal)

Van Tuldenstraat 12

Van Tuldenstraat 12 (????)
1928Coop. Handelsbur. Boerenbond

Van Tuldenstraat 14

Van Tuldenstraat 14 (????)
1928J.W. van Elten
1943V.C. Aken (klompenmaker) - H. van Gelder - J.T. van den Wijngaard (schipper)

Van Tuldenstraat 44-62


Zuid Willemvaart
 
Zuid Willemvaart
Van Tuldenstraat 27-25

Van Tuldenstraat 27

Van Tuldenstraat M 36

Van Tuldenstraat M 36 (????)
1908L.J. Roborgh (landmeter v.h. kadaster)
Vervallen (1909)
Van Tuldenstraat 25

Van Tuldenstraat M 37 (????)
1903wed. D. P. de Booij
Van Tuldenstraat 25 (1909)
1910wed. D.P. de Booij (schoenenfabriek)
1928wed. D. de Booij
1943N.V. Schoen- en Lederwarenfabr. v/h Wed. D.P. de Booy (schoenfabriek, schoenhandel)

Van Tuldenstraat 23a-23

Gevelsteen: P. van Dalsen 27/9 1886
Van Tuldenstraat 23a

Van Tuldenstraat 23

Van Tuldenstraat M 38 (????)
1908W. Meindersma (predik. Nederl. Herv. Gemeente)
Van Tuldenstraat 23 (1909)
1943C.C.M. van der Linden

Van Tuldenstraat 21a-21

Van Tuldenstraat 21a

Van Tuldenstraat 21

Van Tuldenstraat M 39 (????)
1908A.C.J. DaniŽls (klerk) - C.J.J. DaniŽls
Van Tuldenstraat 21 (1909)
1910A.C.J. DaniŽls (boekhouder) - C.J.J. DaniŽls (secr. penningm. Mij. landbouw, paarden- en veefokkerij)
1928H.P.M. van de Ven
1943L.A. Jansen (architect) - Jansen's Assurantiebedrijf

Van Tuldenstraat 19a-17

Van Tuldenstraat 19a

Van Tuldenstraat 19

Van Tuldenstraat M ongen. (????)
Van Tuldenstraat 19 (1909)
Van Tuldenstraat 17

Van Tuldenstraat M 40 (????)
1908A.W. van Gestel (sigarenfabrijkant) - Ph.M. van Osch (handelsagent)
Van Tuldenstraat 17 (1909)
1910Ph.M. van Osch (handelsagent)
1923Jacques B.M. van Dijk (arts)
1928J.B.M. van Dijk
1943J.B.M. van Dijk (arts)

Van Tuldenstraat 15

Van Tuldenstraat M 41 (????)
1908mr. J.A.A. Bosch (raadsheer gerechtshof)
Van Tuldenstraat 15 (1909)
1910A.M.J. Rouppe v.d. Voort (industrieel)
1923Matheus H.J.W. Eijcken (notaris)
1928M.H.J.W. Eijcken
1943J.R. Hofhuis (notaris)

Van Tuldenstraat 13

Van Tuldenstraat M 42 (????)
1908F.L. Welsch
Van Tuldenstraat 13 (1909)
1910F.L. Welsch
1923Joannes L.J. van Benthem (administrateur gem. werken) - Johannes L.A. Festen (ambt. prov. griffie)
1943A.P.M. Festen (kantoorbed.) - J.L.A. Festen (hoofdcomm. Prov. Griffie)
1948Boerenleenbank - J.L.A. Festen - W.P.I.M. Pauwels

Van Tuldenstraat 11-5

Van Tuldenstraat 11

Van Tuldenstraat M 43 (????)
1908J.J. v.d. Sande (reiziger)
Van Tuldenstraat 11 (1909)
1910J.J. v.d. Sande (reiziger)
1923Arnoldus A. Dankers (kantoorbed. Post. en Tel.)
1928B.J.J. Boumans
1943B.J.J. Boumans (schilder) - B.J.M. Boumans (administrateur) - C.A.E.M. Boumans (kantoorbediende)
Van Tuldenstraat 9

Van Tuldenstraat M 44 (????)
1908M.C. van Spijk
Van Tuldenstraat 9 (1909)
1910M.C. van Spijk
1923Karel G. Begemann (inspecteur van politie)
1928K.G. Begemann
1943P.H.A.W. van den Heuvel (chauffeur) - P.J.S. Molhuijsen (schoensnijder) - A.J. v.d. Wal - A.W.M. v.d. Wal (kantoorbediende)
Van Tuldenstraat 7

Van Tuldenstraat M 45 (????)
1908W.G.F. de Ruijter
Van Tuldenstraat 7 (1909)
1910J. Trimbach
1943P.C. Bekenkamp (mach. houtbewerker) - J.A. Dekkers (chauffeur) - F.J.J. Verhoeven (koopman onger. goederen)
Van Tuldenstraat 5

Van Tuldenstraat M 46 (????)
1908wed. P.K.J. Absil (rentenierster)
Van Tuldenstraat 5 (1909)
1910W.G.F. de Ruijter
1928J. Reuzelaars
1943N.J.M. van Geene (schilder)
Van Tuldenstraat M 46a

Van Tuldenstraat M 46a (????)
1908W.J. Servais (spoorwegbeambte)

Van Tuldenstraat 3d-1

Van Tuldenstraat 3d-a

Van Tuldenstraat 3

Van Tuldenstraat M 47 (????)
1908G.J. Klaassen (ambt. post en telegr.) - P. Klaassen (reiziger) - wed. A.M. Klaassen-Ringelands
Van Tuldenstraat 3 (1909)
1910G.J. Klaassen (ambt. post en telegr.) - P. Klaassen (reiziger) - wed. A.M. Klaassen-Ringelands
1928G.J.C. Marijnen
1943C.C. Rietveld (winkelchef V. en D.)
Van Tuldenstraat 1c-a

Van Tuldenstraat 1
Rijksmonument

Van Tuldenstraat M 48 (????)
1908J.C. van Bremen (ambt. 's Hertogenb. brandw. Mij) - Kantoor 's Hertogenb. brandwaarborg-maatschappij
Van Tuldenstraat 1 (1909)
1910J.C. van Bremen (ambt. 's Hertogenb. brandw. Mij) - Kantoor 's Hertogenb. brandwaarborg-maatschappij
1923Hendrikus J. van der Belt (administrateur brandverzekering)
1928H.J. van der Belt - 's-Hertogenbossche Brandw. Mij
1943P.J.L.M. Meuwese (groentenkweker)

Jan Heinsstraat
Postcodes
  5211 TG  1..27
  5211 TG  2..62
Raadsbesluiten
1881

31 mei 1881

No. 23. Beraadslaging over een voorstel tot het geven van namen aan nieuwe straten
... Is mitsdien besloten te geven de navolgende naam aan: den weg midden over de Esplanade ... van Tuldenstraat ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1881 nr. 7(31.05) p. 137-166 | 156
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..25, links 2..4
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 160

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 261

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 157, 160

n: vermelding in een voetnoot