afb. A.F.A.M. Wetzer, 17 april 2004

Triniteitstraat

Binnenstad Oost

De Alexianen of Cellebroeders bewonen een geregeld convent aan de zijdzijde van het Begijnhof (de huidige Parade) en gaan over tot de regel van St. Augustinus. Hun kloosterkerk wordt toegewijd aan St. Augustinus, St. Alexis en aan de H. Drievuldigheid. Aan dat laatste dankt de Triniteitstraat haar naam.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
~~~
In de volksmond 'Trinitaai' genoemd, naar het Alexianenklooster van de heilige Trinitas ter plaatse van de Parade 16-17.
Bron: Bossche Pracht 10 (2003) 247
~~~
Vele jaren heeft naast het huidige Triniteitstraat 8 een bierbrouwerij gestaan, die haar water zal hebben gehaald uit de Binnendieze. Dat was de Stoombierbrouwerij De Ster, die eind negentiende eeuw werd geëxploiteerd door J. Boelen en zijn zoon Th. Boelen. Zij bouwden in 1888 aan de overkant van de straat een nieuwe brouwerij. De ster en het jaartal herinneren aan de brouwerij. In 1904 is de brouwerij afgebroken. Er kwamen drie huizen voor in de plaats, de huidige nummers 2, 4 en 6.
Bron: Bossche Pracht 11 (2003) 265
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1626
Triniteyt
Stadsrekeningen 1626-1627
1830
De St Triniteits Plaats
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
St Triniteitstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
St Triniteitstr
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Triniteitstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Triniteitstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Triniteitstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Mosmans

Namen der Straten enz.

83
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 83
Roelands

Triniteitstraat

39
Straat in Straat uit (1984) 39
Sasse van Ysselt

De Peperstraat, Paradeplaats, Weesstraat en Triniteitstraat

391
392
393
394
395
396
397
Noten
1.Zooals uit J.C.A. Hezenmans 's Hertogenbosch p. 251 blijkt had het Groot Begijnhof toen nog meer poorten dan de door mij vermelde. Over deze poorten zie men verder G. Coeverincx Analecta II p 56.
2.Id St. Hanewinkel Gesch. en Aardrijksk. Beschrijving der Stad en Meierij van den Bosch p. 239 noot h.h.h.
3.Men zie deszelfs lotgevallen tusschen 1629 en 1675 bij J.C.A. Hezenmans 's Hertogenbosch p. 45. 97, 126, 147, 251, 322, 323 en 345.
4.Van Heurn Historie III p. 181.
5.Heurn l.c. p. 223.
6.Men zie hierover nog J.C.A. Hezenmans 's Hertogenbosch 1629—1798 p. 345.
7.Van Heurn Historie IV p 127 en 128 en St. Hanewinbel Gesch. en Aardrijkskundige Beschr. der stad en Meierij van den Bosch p. 239.
8.Zijne vrouw was Maria Magdalena Ousten.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 391-397
Artikelen
1924

Jan Mosmans

De Triniteitstraat te 's-Hertogenbosch
Taxandria 31 (1924) 140-144
 
1996

Jo Hendriks

Triniteitstraat
KringNieuws 6 (1996) 20
 
1996

Jo Hendriks

Triniteitsstraat te 's-Hertogenbosch
KringNieuws 7 (1996) 12
 
2003

Wim Hagemans

De Triniteitstraat
Bossche Pracht 11 (Zwolle 2003) 260-265
 
2004

Marcel van der Heijden

De Straat : Triniteitstraat
Bossche Bladen 1 (2004) 32
2004

Marcel van der Heijden

De Straat : Wederom: Triniteitstraat
Bossche Bladen 4 (2004) 118-119
2005

Jos Swanenberg

Kwakbol wordt Kienkpuit
Brabants Heem 1 (2005) 39
 
2010

Jan Kwantes

Van vrome kluizenaars tot 'oude taart' : Op zoek naar de Trienentraai
Bossche Bladen 3 (2010) 95-99
2011

Marcel van der Heijden

Trienentraai of Trierentray : Kluis of toch laken?
Bossche Bladen 1 (2011) 29
Panden
Triniteitstraat ?
M 1280

Onderzoek Anton Schuttelaars [pdf]
De Kluis (????)
1409Mechtelt Leydeckers
14??Jan Martens Leydecker
1432Gielis natuurlijke zoon van Gielis Standart
1442Gielis Gielis Standaert
1446Zuster Gertruyt van Permereyn (of Pormereyn)
1483Johanna weduwe van Wijlen Cornelis Jans
1486Willem Steenwech
1500Ludolf Ludolfs Buck
15??Heer Gerit van Zuylre alias heer Gerit Gerit Hermans
1539Heer Wouter Peter Wouters (priester)
1542Heer en meester Jan Peters van Balen (priester en kanunnik van Sint-Jan)

Cavaleriestraat
Triniteitstraat 2

Triniteitstraat 2

Triniteitstraat F 123a (????)
Triniteitstraat 2 (1909)
1910R. van Waarde (brig. tit. rijkspolitie) - J.A.J.M. van Waterschoot v.d. Gracht
1923Johannes A.Th.G. van Geffen (kaashandelaar)
1928V.J.L.M. Gijsen
1943A.J. Mulders (pensionhouder) - C.E.J. Opstelten (leerares H.B.S.)
Triniteitstraat F 123

Triniteitstraat F 123 (????)
Vervallen (1909)

Triniteitstraat 4

Triniteitstraat F 123b (????)
Triniteitstraat 4 (1909)
1910J.B.M.M. Adelmeijer

Triniteitstraat 6

Triniteitstraat F 123c (????)
Triniteitstraat 6 (1909)
1910J.J.M. Lammers
1928J.J.M. Lammers
1943P. W.J. Mulders (koopman landb. werkt.)

Triniteitstraat 8
Rijksmonument

Triniteitstraat 8

Triniteit F 123 (????)
Triniteit F 124 (1880)
1881wed. J.T. Boelen (bierbrouwerij)
Triniteitstraat 8 (1909)
1900Ch.E.J.M. Boelen (particulier) - Th.C.M.J. Boelen (brouwer)
1910W.H.M. Lutkie (industrieel)
1923Henri L. Capetti (direct. Nat. Bankvereeniging)
1928H.L. Capetti
1936?.L. Kortbeek (doctor)
1943P.C.A. Otjens (arts)
Triniteitstraat F 124a

Triniteitstraat F 124a (????)
1900A. van de Wal (voerman)
1908A. van der Wal (voerman)
Vervallen (1909)

Oude Dieze
 
Oude Dieze
Triniteitstraat 21


Triniteitstraat 19

Triniteitstraat F 124b (????)
Triniteitstraat 19 (1909)

Triniteitstraat 17-15

Triniteitstraat 17

Triniteitstraat F 124c (????)
Triniteitstraat 17 (1909)
Triniteitstraat 15

Triniteitstraat F 124d (????)
Triniteitstraat 15 (1909)
1910J. Huijbers (koetsier)
1923Arnoldus van Alphen (arbeider)
1928A. van Alphen
1943H. Vugts (rijwielbewaarder)

Triniteitstraat 13-11

Triniteitstraat 13

Triniteitstraat F 125 (????)
Triniteitstraat 13 (1909)
1910Lokaal voor vaccinatiën
1928H. Vroemen
Triniteitstraat 11

Triniteitstraat F 125a (????)
1908wed. M. van Rooij (concierge)
Triniteitstraat 11 (1909)
1910wed. M. van Rooij (concierge)
1923Hendrik van den Akker (arbeider Ned. Sp.)
1928J. van Leur
1943A.A. Hosemans (arb. gem. reiniging) - F.H. Hosemans (grondwerker) - J. Nieman (chauffeur)

Triniteitstraat 9

Triniteitstraat F 126 (????)
1900P. Maas (zoutziedersknecht)
1908C. Struik (bakker, verlofhouder)
Triniteitstraat 9 (1909)
1910J. Broere (verlofhouder)

Triniteitstraat 7

Triniteitstraat F 127 (1880)
1900C. Struik (tapper en koekbakker)
1908C. Struik (bakker, verlofhouder)
Triniteitstraat 7 (1909)
1910J. Broere (verlofhouder)
1928H. Vugts

Triniteitstraat 5

Triniteitstraat F 128 (????)
1908L. van de Laar (arbeider)
Triniteitstraat 5 (1909)
1943J.F.M.M. Oor (insp. van politie)

Triniteitstraat 3

Triniteitstraat F 129 (????)
1900J.C.H. Vogel (aanspreker)
1908P.P. Damen (pakhuisknecht)
Triniteitstraat 3 (1909)
1910P.P. Damen (pakhuisknecht)
1923Daniel H.P. Coort (arbeider)
1928P.J. Claasen

Triniteitstraat 1

Triniteitstraat F 130 (1880)
1900W.J. van Litsenburg (zoutziedersknecht)
1908Th. Walters (kleermaker)
Triniteitstraat 1 (1909)
1910Th. Walters (kleermaker)
1928wed. J.P. Kerssens
1943wed. H. van Gennip-van Geloven - wed. C.M.A. Riel-van Gennip - dr. H. Spee (leeraar Lyceum)

Triniteitstraat F 131

Triniteitstraat F 131 (????)
Vervallen (1909)

Parade
Postcodes
  5211 KW  1..21
  5211 KW  2.. 8
Stadsrekeningen
1626 Kapittel 22.
De Triniteit voor de daar heerschende pest, met houtwerk afgesloten.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1626-1627. Deel 2, blz 1336
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..19, links 2..18
Volkstelling 1822
No 24 Wijk E (komend van de Oude Dieze)
Triniteitstraat
179 8 Heurn, Lodewijk Willem Ernest van Officier bij de Regtbank 51 Gereformeerd Den Bosch
180 - - - - - -
181 - - - - - -
182 - - - - - -
183 6 Korsjens, Christina Huisvrouw 44 Rooms Bekem bij Maastricht
184 2 Berner, Jacob Gepensioneerd 74 Gereformeerd Grison
185 4 Dijk, Maria Anna van Tapster 46 Rooms Velp
186 4 Moritz, Conraad Commies 80 Luthers Kerkbraak in Brunswijk
187 3 Nuland, Ernest van Vee arts 63 Rooms Nuland
188 8 Biezen, Jan van Leidekker 44 Gereformeerd Nijmegen
189 - - - - - -
190 2 Kuyper, Maria de Spinster 57 Rooms Berlicum
191 - - - - - -
192 - - - - - -
193 - - - - - -
194 - - - - - -
195.1 3 Weert, Maria van Naaister 30 Rooms Den Bosch
195.2 3 Giesen, Johannes Wilhelmus Gepensioneerd 57 Gereformeerd Den Bosch
195.3 8 Stas, Nicolaas - 63 Rooms Leuven
195.4 9 Ravestein, Johannes van Kleermaker 52 Rooms Den Bosch
195.5 4 Singers, Hendrikus Speldemaker 62 Gereformeerd Den Bosch
195.6 2 He~ings, Johannes Garentwinder 55 Gereformeerd Den Bosch
195.7 5 Vries, Maria Theresia Gaarkeuken 49 Rooms Breda
195.8 4 Verstege, Mathijs Oud provinciaal inspecteur 59 Gereformeerd Waalwijk
195.9 24 Schuiling, Jan Meester in het weeshuis 34 Gereformeerd Heesch
195.10 6 Pastor, Frederik Philip Gepens. Lt. Kolonel 68 Luthers Aken
Parade
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan Mosmans, 'De Triniteitstraat te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1924) 140-144

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 133, 137

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 266

n: vermelding in een voetnoot