afb.

Tolbrugstraat

Binnenstad Centrum

Sinds 1921 kon het gemeentebestuur een door het Departement van Oorlog vrijgegeven militair terrein een uitbreiding aan de biggenmarkt geven (einde van de Lange Tolbrugstraat).
Bron: SA 's-Hertogenbosch
~~~
De Tolbrugstraat maakte deel uit van de Tolbrugwijk, in de Bossche volksmond ook wel "de Pijp" genoemd. De wijk lag tussen de Markt (Moriaan, Markstraat) en de Zuid-Willemsvaart. De schippers die 's-Hertogenbosch passeerden moesten op deze plek "Tol" betalen. De Tolbrug was een landtol, het was een brug over de Grote Stroom (Binnendieze tak). Deze tak stroomt nu door een rioleringsbuis die vanaf het Dieske onder de parkeergarage loopt en uitkomt bij het St. Getruisluis. Sinds 1213 zou hier al tol geheven zijn. Door het aan wal gaan van deze schippers vestigde zich in deze wijk al snel herbergen, winkeltjes en bordelen. De Pijp was met name beroemd (berucht) om deze herbergen en bordelen, Cafe 't Pumpke van de fam. Bosmans aan de Parade had hier haar roots (Hoge Nieuwstraat). Ook het geloof vestigde zich hier, het klooster Marienhage uit Woensel bouwde aan Achter de Tolbrug een Refugiehuis (opvang van vluchtelingen vanwege het geloof). Om het pand in ere te behouden vestigde, na sluiting van het refugiehuis, de pastorie van de Sint Pieter zich hierin. Ook het militaire wereldje hield zich op in de Tolbrugwijk, het Gildehuis van de Schutterij (15e eeuw) en de Infanterie met hun Tolbrugkazerne (18e eeuw) zijn daar voorbeelden van. Andere bekende straten uit "de Pijp" zijn: Achter de Raam, Achter den Hort, Scheidingstraat, Peterseliestraatje en de Suikerstraat (de meeste zijn helaas uit het stadsbeeld verdwenen).
Bron: http://groups.msn.com/sHertogenbosch
~~~
Wijk Markt en Tolbrugstraat:
Markt, Colperstraat, Achter het Verguld Harnas, Marktstraat, Tolbrugstraat, Korte Tolbrugstraat, Peterseliestraatje en Scheidingstraat.
Bron: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
De Lange Tolbrug Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1866
Tolbrugstr
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Tolbrugstraat (Lange)
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Tolbrug Straat
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Lange Tolbrugstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Lange Tolbrugstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Lange Tolbrugstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1964
Tolbrugstraat
RB 04-09-1964. Bijlage no 183 III.
Mosmans

Namen der Straten enz.

83
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 83
Naamgeving

Namen en aanduidingen - vaststelling van straatnamen

Besluit 4 september 1964

Gemeente 's-Hertogenbosch
Sasse van Ysselt

De Tolbrugstraat

365
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 365-365
Artikelen
1919

Hendrik Worst

Catalogus der verkooping van den goed onderhouden inventaris der Nederlandsche stoom-gipsfabriek en groentendrogerij te 's-Hertogenbosch aan de Lange Tolbrugstraat No. 78, welke wegens opheffing der fabriek verkocht zal worden op maandag 17 maart 1919 des voormiddags ten 11 uur precies in de kliene zaal van het "Casino" aan den Papenhulst te 's-Hertogenbosch. Alles te bezichtigen in bovengenoemde fabriek tusschen 10 en 4 uur op werkdagen
St. Jan ('s-Bosch 1919)
 
1946

Burgemeester Loeff, Harry Poll, Jan van Duifhuizen, J. de Kroon, Amadeiro XVI, Niek de Rooij, Piet Hendrix, D. Tijs, Ad v.d. Bosch, J. van de Mortel, Kees van Stiphout, H.J.M. Ebeling, Jan Somers

Le Montparnasse. Le journal de la Rue de la Pipe
Provinciaal Noordbrabantsch Dagblad ('s-Hertogenbosch 1946)
 
1979

A.C.M. Kappelhof

Voorlopige inventaris van het archief van het blok van de Markt en Tolbrug
Centraal bureau Godshuizen/Oud-archief ('s-Hertogenbosch 1979)
 
1995

H. Bruggeman

Het bouwen van een enkele block en twee dubbele blocken baracquen in den Tolbrugstraat
s.n. ('s-Hertogenbosch 1995)
 
1995

Johan Treling, Arno van den Brand, Eddie Nijhof, Dingenus van de Vrie, Ronald van Genabeek

Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier 1
's-Hertogenbosch 1 (1995) 29-32
 
1995

Johan Treling, Arno van den Brand, Eddie Nijhof, Dingenus van de Vrie, Ronald van Genabeek

Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier 2
's-Hertogenbosch 2 (1995) 61-63
 
1995

Johan Treling, Arno van den Brand, Eddie Nijhof, Dingenus van de Vrie, Ronald van Genabeek

Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier 3
's-Hertogenbosch 3 (1995) 92-94
 
1995

Johan Treling, Arno van den Brand, Eddie Nijhof, Dingenus van de Vrie, Ronald van Genabeek

Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier 4
's-Hertogenbosch 4 (1995) 136-138
 
1996

Johan Treling, Arno van den Brand, Eddie Nijhof, Dingenus van de Vrie, Ronald van Genabeek

Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier 5
's-Hertogenbosch 2 (1996) 64-65
 
1996

Johan Treling, Arno van den Brand, Eddie Nijhof, Dingenus van de Vrie, Ronald van Genabeek

Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier 6
's-Hertogenbosch 3 (1996) 97-99
 
1996

Johan Treling, Arno van den Brand, Eddie Nijhof, Dingenus van de Vrie, Ronald van Genabeek

Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier 7
's-Hertogenbosch 4 (1996) 150-152
 
1996

Henk van Gestel

Tolbrugstraat, Citadellaan en omgeving
KringNieuws 7 (1996) 8
 
1997

Johan Treling, Arno van den Brand, Eddie Nijhof, Dingenus van de Vrie, Ronald van Genabeek

Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier 8
's-Hertogenbosch 1 (1997) 23-25
 
1997

Johan Treling, Arno van den Brand, Eddie Nijhof, Dingenus van de Vrie, Ronald van Genabeek

Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier 9
's-Hertogenbosch 2 (1997) 71-73
 
1997

Redactie

Tolbrugstraat liep niet naar Orthen
Brabants Dagblad woensdag 5 februari 1997
 
2001

Luc van Gent

Spul van De Rul. Een onderzoek
KringNieuws 3 (2001) 8-9
 
2009

Marcel van der Heijden

Achter de Tolbrug, Tolbrugstraat en Haven
Bossche Bladen 2 (2009) 50-52
 
Geschiedenis
1840 Als gevolg van de negen jaar durende staat van beleg, het verblijf van zoveel soldaten in de stad en het verminderde politietoezicht, zijn er over de hele stad heen bordelen verspreid geraakt. Op voorstel van B&W worden de bordelen geconcentreed in de Lange Tolbrugstraat; overal elders in de stad worden zij gesloten. Op 5 juli 1844 wordt er door de Gemeenteraad een reglement op de publieke huizen en publieke vrouwen vastgesteld.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Kunstafbeeldingen

Binnendieze bij de Tolbrugstraat 1875-1925, z.j.

Carel Frederik Cordes (1851-1927)
(olieverf op doek, 46.6 x 29.2 cm)
Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch (inv.nr. 07743)

Voormalige suikerraffinaderij van het huis "Den Engel" aan de Tolbrugstraat 1875-1925, z.j.

Carel Frederik Cordes (1851-1927)
(olieverf op doek, 44.5 x 34.5 cm)
Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch (inv.nr. 07747)
 

Tolbrugstraat, z.j.

Hendrik de Laat (1900-1980)
(potlood, 25.0 x 32.0 cm)
Collectie de Laat, 's-Hertogenbosch
 

Tolbrugstraat - Marktstraat, z.j.

Hendrik de Laat (1900-1980)
(potlood, 32.0 x 25.0 cm)
Collectie de Laat, 's-Hertogenbosch
 

Sanering Tolbrugstraat, 1954?

Hendrik de Laat (1900-1980)
(potlood, 19.0 x 18.0 cm)
Het Bossche Prentenmuseum, 's-Hertogenbosch
 

Sanering Tolbrugstraat, 1954?

Hendrik de Laat (1900-1980)
(potlood, 23.0 x 20.5 cm)
Het Bossche Prentenmuseum, 's-Hertogenbosch
Panden
Tolbrugstraat ?
M 188

"Den Appelboom", "De Zwaan", "De groote Beurs", "De Stad Amsterdam", "De Keizerskroon", "De Slang", "De Rundslonge", "De witte Hoorn", "'t Wapen van Amsterdam, ", "De Lindeboom", "De Oranjebogaard", "De Handboogbogaard", "De Druif", "De drie Zwanen", "'t Wapen van Vlissingen", "Het Jagerije", "'t Swarte Ancker", "De Melkmeid" later "De Koning van Engeland", "De Emmaus" later "'t Groenewoud", "De Wildeman" later "De goede Herder", "De Groenhuis", "De groote Hoorn", "De reizende Man", "De swarte Raaf", "De tinnen Schotel", "De Violins", "De Marsman", "De drie Vijzels", "De Fortuin", "St. Joris", "De Roobaert", "De gulden Hoorn", "De blauwe Hoed", "Het Cloxken", na 1610 "De drie Oranjeappels", "'t Rood Hert", "De Witte Schotel", "In 't Eijckenlooff" enz.
Bron: Mosmans 188

Pastoor de Kroonstraat
Tolbrugstraat 2

Lange Tolbrugstraat C 342 (????)
1908H. Wetzer (sigarenmaker en winkell.)
Lange Tolbrugstraat 2 (1909)
1910J. Valentijn (machinist)
1928N.J.F.A.M. van Oosterhout
1943J. van Stippent (koopman)

Tolbrugstraat C 342a

Lange Tolbrugstraat C 342a (1908)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat 4

Tolbrugstraat C 315 (????)
Tolbrugstraat C 343 (1880)
1908H. Kuijpers (smid)
Lange Tolbrugstraat 4 (1909)
1910H. Meesters (sigarenmaker)
1928J.F. Neijssen
1943J.F. Neijssen (koopman in visch)

Tolbrugstraat 6

Lange Tolbrugstraat C 343a (????)
Lange Tolbrugstraat 6 (1909)
1910H. Stakenburg (smid)
1928J. van Stippent
1943F. Peters (magazijnbed. manufacturenzaak)

Tolbrugstraat 8

Lange Tolbrugstraat C 344a (????)
Lange Tolbrugstraat 8 (1909)
1910A. Mulder (paardenslachter)
1923Antonius J. van Glabbeeck (glazenwasscher)
1928P. Maij
1943wed. K. Bakker-van de Starre - J.A.C. van Gulik (chauffeur)

Tolbrugstraat 10

Tolbrugstraat C 318 (????)
Tolbrugstraat C 344 (1880)
1908H. Mulder (paardenslachter)
Lange Tolbrugstraat 10 (1909)
1910B. van Esch (paardenslachter)
1923wed. Bastiaan Chr. van Esch (koopvrouw)
1928wed. B.C. van Esch - J.A. Verhalle
1943L. Brekelmans (metselaar) - A. Henskens (koopman in aardewerk)

Tolbrugstraat 12

Lange Tolbrugstraat C 345 (????)
Lange Tolbrugstraat 12 (1909)

Tolbrugstraat C 345a

Lange Tolbrugstraat C 345a (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat 14

Tolbrugstraat C 320 (????)
1865E. Dickmans (tapster)
Tolbrugstraat C 346 (1880)
1908F.M. Wartenberg (tapper)
Lange Tolbrugstraat 14 (1909)
1910F. Wartenbergh (caféhouder en slager)
1928C. Smits
1943F.M. Janssen (sigarenmaker)

Tolbrugstraat 16

Tolbrugstraat C 321 (????)
Tolbrugstraat C 347 (1880)
Lange Tolbrugstraat 16 (1909)
1910F. Wartenbergh (caféhouder en slager)
1928J.H. van Nuenen
1943J.H. van Nuenen (caféhouder) - J.H. van Nuenen (vertegenwoordiger)

Tolbrugstraat 16a

Lange Tolbrugstraat C ongen. (????)
Lange Tolbrugstraat 16a (1909)
1943W.A.H. Henskens (koopman in huish. art.)

Tolbrugstraat 16b

Lange Tolbrugstraat C ongen. (????)
Lange Tolbrugstraat 16b (1909)

Tolbrugstraat 18

Tolbrugstraat C 322 (????)
1875wed. J. Klozli (partikuliere)
Tolbrugstraat C 348 (1880)
1881M. Drost (tapper)
1908H. Krol (slager) - P. Pieters (koopman)
Lange Tolbrugstraat 18 (1909)
1923Jan van der Aa (zonder) - Wilhelmus H. Brancart (koopman) - Leonardus J. Claessen (koopman) - Hendrikus Coorens (arbeider) - Henricus L. Delmee (logementhouder)
1928W.H. Brancart - H.L. Delmee - J.Th.M. van Kessel - A.M. Kneepkens - C. van de Pas - F.J. Smits
1943wed. H.J. Vogel-Krol (koopvrouw)

Tolbrugstraat C 348a

Lange Tolbrugstraat C 348a (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat 20

Tolbrugstraat C 349a (????)
1881L. Bodar (tapper)
Lange Tolbrugstraat 20 (1909)
1910J. van Wijk (schoenmaker)
1928M. Passon
1943H.A. Rust (magazijnbed.) - A.L. Scheepens (grondwerker)

Tolbrugstraat 22

Tolbrugstraat C 324 (????)
Tolbrugstraat C 349 (1880)
1908A.J. Bekkers (winkelier)
Lange Tolbrugstraat 22 (1909)
1910H. Krol (slager)
1928J. Krol - wed. J.H. Krol
1943J. Krol (koopvrouw in manufacturen)

Tolbrugstraat 24

Tolbrugstraat C 350 (????)
1881J. Halmans (tapper)
1908F. v.d. Dungen (koopman)
Lange Tolbrugstraat 24 (1909)
1910F. van den Dungen (koopman)
1923Franciscus van den Dungen (koopman)
1928J.A. Hoedemakers
1943M. Passon (autohandelaar) - T.M.J. Passon (koopman)

Tolbrugstraat 26

Lange Tolbrugstraat C 350a (????)
Lange Tolbrugstraat 26 (1909)
1910H. van Nunen

Tolbrugstraat 26b

Lange Tolbrugstraat C 329 (????)
Lange Tolbrugstraat 26b (1909)

Tolbrugstraat C 329b

Lange Tolbrugstraat C 329b (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat C 329c

Lange Tolbrugstraat C 329c (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat C 329d

Lange Tolbrugstraat C 329d (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat C 329e

Lange Tolbrugstraat C 329e (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat 26c

Lange Tolbrugstraat C 329f (????)
Lange Tolbrugstraat 26c (1909)

Tolbrugstraat C 329f

Lange Tolbrugstraat C 329g (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat C 329h

Lange Tolbrugstraat C 329h (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat C 329i

Lange Tolbrugstraat C 329i (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat 28

Lange Tolbrugstraat C ongen. (????)
Lange Tolbrugstraat 28 (1909)

Tolbrugstraat 30

Tolbrugstraat C 327a (????)
Tolbrugstraat C 351 (1880)
Lange Tolbrugstraat 30 (1909)
1910J. Henskens (koopman)
1928A. Henskens - C.C. van Liempd
1943H. Alling (koopman) - G. van Beem-Alting - L.G. Sterrenburg (los arbeider)

Tolbrugstraat 32

Lange Tolbrugstraat gezien in zuidelijke richting. Rechts de westelijke gevelwand vanaf huisnummer 32. Op nummer 32 café De Stad Rotterdam, uitbater Jos. Coufreur. Links naast de cafédeur is een bord aangebracht met tekst "Verboten für Wehrmachtsangehörige". Het verbodsbord is kennelijk door een Nederlander geschilderd. Correct Duits is "Wehrmachtangehörige".
Bron: Stadsarchief (0001898)
Tolbrugstraat C 327a (????)
Tolbrugstraat C 352 (1880)
1908J. Hensels (tapper)
Lange Tolbrugstraat 32 (1909)
1910J. Hensels (caféhouder)
1928F. Weber
1943J. Coufreur (caféhouder)

Tolbrugstraat 34

Lange Tolbrugstraat C 352a (????)
Lange Tolbrugstraat 34 (1909)
1910G. Verhulst (sigarenmaker)

Tolbrugstraat 34a

Lange Tolbrugstraat C 353a (????)
Lange Tolbrugstraat 34a (1909)
1928H.P. Krol
1943H.P. Krol (sigarenmaker)

Tolbrugstraat 36

Tolbrugstraat C 327a (????)
Tolbrugstraat C 353 (1880)
1908B. Leemhorst (koopman)
Lange Tolbrugstraat 36 (1909)
1910wed. Stakenburg
1928Th. Schilders - echtg. A. Somers

Tolbrugstraat 38

Tolbrugstraat C 329 (????)
1865J.S. de Jongh (logementhouder)
1875M. Govers (winkelier in spek)
Tolbrugstraat C 354 (1880)
Lange Tolbrugstraat 38 (1909)
1910G. Veltman (caféhouder)
1923echtg. Alphonsus L. Bierens (zonder) - Elisabeth Bouwman (arbeidster) - Johannes C. van Gulik (koopman)
1928A.J. Coppens - J.R.A. Diemers - mej. J.L.J. Dijk - P. Elissen - J.C. van Gulik
1943H. Berriotte (voerman) - A. Müller (huisknecht) - M. Pijnenburg (caféhouder) - P. Plooij (los werkman)

Tolbrugstraat C 354a

Lange Tolbrugstraat C 354a (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat 40

Tolbrugstraat C 355 (????)
1908M. de Winter (koopman)
Lange Tolbrugstraat 40 (1909)
1910M. de Winter (koopman)
1928M. de Winter

Tolbrugstraat 42

Tolbrugstraat C 356a (????)
1908wed. Stork
Lange Tolbrugstraat 42 (1909)
1910Stork (caféhouder, winkelier)
1928H.G. Stork
1943H.M. Gloudemans (winkelier)

Tolbrugstraat 44

Tolbrugstraat C 331 (????)
1865A.G. Scholte (water en vuur verkooper, winkelier in komeneischwaren en tapper)
1875J. Kihle (winkelier)
Tolbrugstraat C 356 (1880)
1881J. Kihle (winkelier)
1908H. Stork (kruidenier)
Lange Tolbrugstraat 44 (1909)
1910Stork (caféhouder, winkelier)

Tolbrugstraat 46

Tolbrugstraat C 332 (????)
1865M. Govers (winkelier in spek)
Tolbrugstraat C 357 (1880)
1881A. Mozeman (tapper)
1908H. Puls (bierhuishoudster)
Lange Tolbrugstraat 46 (1909)
1923Adrianus W. van Gent (machinist) - Martinus Haakmeester (arbeider) - Frederik J.M. Hagen (machinist)
1928M. van Boxtel - W. Ermans - B. Heesakker - A.E. IJgilé - H.H. Keukens - J. Leeflang - M.A. Moonen - J.H. van Outvorst - A.G. van Roosmalen - mej. C.B. Schoor
1943H.A Alders (sigarenmaker) - A.W. Blokland (koopvrouw) - Th.J. van Boxtel (muzikant) - H. van Breugel (sigarenmaker) - C. Hager (magazijnbediende) - J. de Kort - A. van der Linden (koopman in galanteriën) - H.M. Luiten (molenaar) - M. Verhoeven (logementhouder)

Tolbrugstraat 48

Lange Tolbrugstraat C 358 (????)
Lange Tolbrugstraat 48 (1909)
1910J.J. Bezet (sigarenmaker)
1923Johannes van Boxtel (koopman)
1928J. van Boxtel
1943J. van Boxtel (koopman)

Tolbrugstraat 50

Tolbrugstraat C 359 (????)
1908J. v.d. Vlossen (arbeider)
Lange Tolbrugstraat 50 (1909)
1910wed. Duim (koopvrouw) - J. van der Vlossen (arbeider)

Tolbrugstraat 52

Lange Tolbrugstraat C 360 (????)
1908J. Gloudemans (bierhuishouder)
Lange Tolbrugstraat 52 (1909)
1910J. van de Velde (koopman)
1923Joannes Bodar (koopman)
1928J. Bodar
1943J. Alders (betonarbeider) - J.B. van Breemen (sigarenmaker) - H. Burg - M. Dupuis (glaswerker) - P.H. Gevers (matroos) - J.C. van Gulik (logementhouder) - J. Helmerhorst (metselaar) - P. Helmerhorst (opperman) - W. van Kuik (koopman in lompen en metalen) - A.J. Meuwese (sigarenmaker) - E. de Rijk - W.N. Rikken (arbeider) - A. Saris - F.M. Stoffels (koperslager) - A. Verbeek (sigarenmaker) - F.W. Verbeek (sigarenmaker) - J.M.A. Walda (timmerman)

Tolbrugstraat 54

Tolbrugstraat C 361 (????)
1908H. v.d. Horst (bierhuishouder)
Lange Tolbrugstraat 54 (1909)
1928M. Jesaijes
Tolbrugstraat 54 (????)
1943G.W.F. Kouwenberg (schilder)

Tolbrugstraat 56

Tolbrugstraat C 361a (????)
Lange Tolbrugstraat 56 (1909)
1910C. van der Heijden
1928H.J. Kerssens - H.W. van Roosmalen
1943H.W. van Roosmalen (sigarenmaker) - C.J. Sluiter (koopman) - G.A.M. Stolzenbach (arbeider)

Tolbrugstraat C 362

Lange Tolbrugstraat C 362 (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat C 362a

Lange Tolbrugstraat C 362a (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat C 362b

Lange Tolbrugstraat C 362b (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat C 363

Lange Tolbrugstraat C 363 (????)
1895N.V. Van den Bergh's stoomschoenfabriek
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat 58

Lange Tolbrugstraat C 364 (????)
1908P.J. Taks (wisselwachter)
Lange Tolbrugstraat 58 (1909)
1910P. Taks (seinwachter S.S.)
1928F. Taks

Tolbrugstraat 58a

Lange Tolbrugstraat C 365 (????)
1908C. van Gulik (pakhuisknecht)
Lange Tolbrugstraat 58a (1909)
1928W.C. Wildenberg

Tolbrugstraat 58b

Lange Tolbrugstraat C 365 (????)
1908C. van Gulik (pakhuisknecht)
Lange Tolbrugstraat 58b (1909)
1923Gerardus Bodar (los werkman)
1928A. Koppens

Tolbrugstraat 60

Lange Tolbrugstraat C 366 (????)
Lange Tolbrugstraat 60 (1909)
1910C. van Liempt (sigarenmaker)
1928J.G. Gloudemans

Tolbrugstraat 62

Lange Tolbrugstraat C 367 (????)
1908H. Alders (arbeider)
Lange Tolbrugstraat 62 (1909)
1910H. Alders (arbeider) - Balters (sigarenmaker)
1923Henricus A. Alders (los werkman)
1928H.A. Alders - H. van Beek

Tolbrugstraat 64

Lange Tolbrugstraat C 368 (????)
1908? Walraven (pakhuisknecht)
Lange Tolbrugstraat 64 (1909)
1910J. Parradee (schipper)
1928S.M. Nort

Tolbrugstraat 66

Lange Tolbrugstraat C 369 (????)
1908J.F. Stolzenbach (goederenbesteller)
Lange Tolbrugstraat 66 (1909)

Tolbrugstraat 68

Lange Tolbrugstraat C 370 (????)
Lange Tolbrugstraat 68 (1909)
1910J.Z. Hueber (koopman)
1928J. Harmse

Tolbrugstraat 70

Lange Tolbrugstraat C 371 (????)
1908D. v. Goen (koopman)
Lange Tolbrugstraat 70 (1909)
1910L. Craamer (sigarenmaker) - J. Duijnstee (koekbakker)
1923Johannes G. Gloudemans (sigarenmaker)
1928A. van den Wildenberg - J. van den Wildenberg

Tolbrugstraat 72

Lange Tolbrugstraat C 372 (????)
1908J. van Rooi (sigarenmaker)
Lange Tolbrugstraat 72 (1909)
1928H.M. van Esch

Tolbrugstraat 74

Tolbrugstraat C 350 (????)
1875M. Meijerer (tapper)
Lange Tolbrugstraat C 373 (1880)
1908wed. L. Bouwman (bierhuis)
Lange Tolbrugstraat 74 (1909)
1910J. Verhallen (metselaar)
1923Jacobus van der Graaf (pandjeshuishouder)
1928J. van der Graaf - echtg. J.H. Plaat

Tolbrugstraat 76

Lange Tolbrugstraat C 373a (????)
Lange Tolbrugstraat 76 (1909)
1910J. Verhallen (metselaar)
1928echtg. F.Th. Janssen - echtg. A.H.J. Kemenade - P.J. van der Zanden

Tolbrugstraat 78

Lange Tolbrugstraat C 374 (????)
1908Stoomgipsfabriek
Lange Tolbrugstraat 78 (1909)
1928Veestallen

Zuid-Willemsvaart
 
Zuid-Willemsvaart
Tolbrugstraat 113

Lange Tolbrugstraat C 125 (????)
Lange Tolbrugstraat 113 (1909)

Tolbrugstraat 111

Tolbrugstraat C 143 (????)
Tolbrugstraat C 144 (1880)
1881E. Wolff (tapster)
Lange Tolbrugstraat C 144 (????)
1908J.H. Dubbeld (koopman)
Lange Tolbrugstraat 111 (1909)
1910J.H. Dubbeld (logementhouder)
1928echtg. W.P. Heuvel
Tolbrugstraat 111 (1964)

Tolbrugstraat 109

Tolbrugstraat C 144 (????)
1865wed. G. Strubenrouw (winkelierster in komeneischwaren)
Tolbrugstraat C 145 (1880)
1908A. Burg (caféhouder)
Lange Tolbrugstraat 109 (1909)
1910J.M. Burg (caféhouder) - Stoomgipsfabriek
1923Johannes F. Burg (smid) - wed. Johannes M. Burg (zonder)
1943J.L.F. Dupuis (vormer mach. fabr.)
Tolbrugstraat 109 (1964)

Tolbrugstraat 107

Lange Tolbrugstraat C 145a (????)
Lange Tolbrugstraat 107 (1909)
1910J.M. Burg (caféhouder)
1943H.P.F. Peters (grondwerker)

Tolbrugstraat 105

Tolbrugstraat C 145 (????)
1865W.A. de Beer (winkelier en water en vuurverkoper) - J.W. Dubois (agent van politie)
Tolbrugstraat C 146 (1880)
1881G. van der Heijden (tapper)
1908G. de Bijl (tapper)
Lange Tolbrugstraat 105 (1909)
1910G. de Bijl (caféhouder)
1923echtg. Sikko D. Barghoorn (werkvrouw) - Herman H. Beckers (arbeider) - Bernardus J. Beekman (koopman) - Henricus van Boekel (slager) - echtg. Jacobus den Brok (koopvrouw) - Marinus J. van Glabbeeck (sigarenmaker)
1928M.G. van Beek - J. van Breugel - F.L.A. Cools - H. Cornelissen - J.P.A. Kerstel - H. de Kort - P.J. van Ooijen - J.G. Ponci - H.C. Reeringh - M. Smeèr - G. van Stippent - echtg. W.P. Timmers
1943J. Koppens

Tolbrugstraat 103

Lange Tolbrugstraat C 146a (????)
Lange Tolbrugstraat 103 (1909)
1910L. Becker (sigarenmaker)

Tolbrugstraat 101

Tolbrugstraat C ? (????)
Tolbrugstraat C 147 (1880)
1908J. v.d. Graaf (pandhuishouder)
Lange Tolbrugstraat 101 (1909)
1910J. v.d. Graaff (pandhuishouder)
1923wed. Franciscus J. Beekwilder (zonder) - Johannes H. Dubbeld (logementhouder)
1928M. Borghs - mej. M. Fischer - J. de Kort - wed. J.A.H. van de Laar - J.F. Sannen - wed. Th.R.H. Wijers
1943P. Abrahams (los werkman) - M.A. Fischer (logementhoudster)

Tolbrugstraat 99

Tolbrugstraat C 146 (????)
1865A. Withoos (tapper)
Tolbrugstraat C 148 (1880)
1881H. Wolff (tapster)
Lange Tolbrugstraat 99 (1909)
1910J. Bach
1928F.L.M. Meuwese

Tolbrugstraat C 149

Tolbrugstraat C 147 (????)
Tolbrugstraat C 149 (1880)
1881G. Jansen (winkelier)
Lange Tolbrugstraat C 149 (1908)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat 97

Lange Tolbrugstraat C 150 (????)
Lange Tolbrugstraat 97 (1909)
Tolbrugstraat 97 (????)
1943J.Th.F. van der Leeuw (koopman in suikerwerk)

Tolbrugstraat 95

Lange Tolbrugstraat C 151a (????)
Lange Tolbrugstraat 95 (1909)
1928J.H. Verhagen

Tolbrugstraat 93

Tolbrugstraat C 149 (????)
1865P.L. van Nunen (grofsmid) - A. Voorthuis (mandenmaker)
Tolbrugstraat C 151 (1880)
Lange Tolbrugstraat 93 (1909)
1928G. van den Wildenberg

Tolbrugstraat 91a

Lange Tolbrugstraat C 152 (????)
Lange Tolbrugstraat 91a (1909)

Tolbrugstraat C 152a

Lange Tolbrugstraat C 152a (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat C 152b

Lange Tolbrugstraat C 152b (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat C 152c

Lange Tolbrugstraat C 152c (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat 91

Lange Tolbrugstraat C 153 (????)
Lange Tolbrugstraat 91 (1909)
1910C. Arnouts (arbeider)
1928L. Pooters - J.J. Warmenhoven

Tolbrugstraat 89

Lange Tolbrugstraat C 154 (????)
1908J. Alders (sigarenmaker)
Lange Tolbrugstraat 89 (1909)
1910W. van der Horst (arbeider)
1928M. Schildhuis

Tolbrugstraat 87

Tolbrugstraat C 155 (????)
1865M. Broers (veehouder)
1875M. Broers (hovenier)
1881M. Broers (hovenier)
Lange Tolbrugstraat C 155 (????)
Lange Tolbrugstraat 87 (1909)

Tolbrugstraat 85

Lange Tolbrugstraat C 156 (????)
Lange Tolbrugstraat 85 (1909)

Tolbrugstraat 83

Tolbrugstraat C 149 (????)
Tolbrugstraat C 157 (1880)
Lange Tolbrugstraat C 157 (1908)
Lange Tolbrugstraat 83 (1909)

Tolbrugstraat 81

Tolbrugstraat C 155 (????)
Tolbrugstraat C 158 (1880)
1908A. van Opstal (besteller)
Lange Tolbrugstraat 81 (1909)
1910wed. M. Broers (hovenierster)
1923Maria Broers (kippenplukster)
1928mej. M. Broers

Tolbrugstraat 79

Lange Tolbrugstraat C 159 (????)
Lange Tolbrugstraat 79 (1909)
1910J. van den Elsen (koopman)
1923Lambertus Damen (koopman in garen en band)
1928L. Damen - A. van Santen

Tolbrugstraat 77

Lange Tolbrugstraat C ongen. (????)
Lange Tolbrugstraat 77 (1909)
1923Carolus L.H. van Geffen (sigarenmaker)

Tolbrugstraat 75

Tolbrugstraat C 157 (????)
1865L.J. Benoist (tapper)
Tolbrugstraat C 160 (1880)
Lange Tolbrugstraat 75 (1909)
1923wed. Johannes M. van den Bosch (zonder)

Tolbrugstraat 73

Lange Tolbrugstraat C 160a (????)
Lange Tolbrugstraat 73 (1909)
1910W. de Lang
1923Cornelis Arnouts (arbeider)
1928C. Arnouts

Tolbrugstraat 71

Lange Tolbrugstraat C 161 (????)
Lange Tolbrugstraat 71 (1909)
1910G. Enders (sigarenmaker)
1923Gerardus C. Geenen (los arbeider) - Jacobus F.C. Geenen (sigarenmaker)
1928G.C. Geenen - H. van den Heuvel

Tolbrugstraat 69

Lange Tolbrugstraat C 162 (????)
1910J. van Prooijen (sigarenmaker)
1923Pieter J. Goutier (los arbeider)
1928P.J. Goutier - J.P. Looijmans - J. Neijssen

Tolbrugstraat 67

Lange Tolbrugstraat C 163 (????)
1908B, Tromp (koopman)
Lange Tolbrugstraat 67 (1909)
1910G. Stolzenbach (goederenbesteller)
1928G.A.M. Stolzenbach

Tolbrugstraat C 165

Lange Tolbrugstraat C 165 (????)
Geen (1909)

Tolbrugstraat 65

Tolbrugstraat C 159 (????)
1875F. van Dartel (water- en vuurverkooper)
Tolbrugstraat C 164 (????)
1881F. van Dartel (water en vuurverkooper)
1908(Lange Tolbrugstraat C 164): I. van Dongen (water- en vuurnering)
Lange Tolbrugstraat 65 (1909)
1910L. van Dongen (winkelier)
1923Adrianus L. van Asten (logementhouder) - Johannes van Asten (zonder) - Leendert van Dongen (borstelmaker)
1928A.L. van Asten - wed. A. van Opstal - W.J. Satter - echtg. H. van Walraven

Tolbrugstraat C 166

Lange Tolbrugstraat C 166 (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat 63c

Lange Tolbrugstraat C 166a (????)
Lange Tolbrugstraat 63c (1909)
1928J. Smits - wed. A. Smits

Tolbrugstraat 63b

Lange Tolbrugstraat C ongen. (????)
Lange Tolbrugstraat 63b (1909)
1928A.N. van Oorschot

Tolbrugstraat 63a

Lange Tolbrugstraat C ongen. (????)
Lange Tolbrugstraat 63a (1909)
1923Gerardus A. van den Bogaert (sigarenmaker)
1928wed. G. Smits - W. Wagemans

Tolbrugstraat 63

Lange Tolbrugstraat C 167 (????)
Lange Tolbrugstraat 63 (1909)
1928C. Poulus

Tolbrugstraat 61

Tolbrugstraat C 165 (????)
1865wed. B. Dumerniet (broodslijter)
Tolbrugstraat C 168 (1880)
Lange Tolbrugstraat 61 (1909)
1928G. van den Wildenberg - W. van den Wildenberg

Tolbrugstraat C 169

Tolbrugstraat C 166 (????)
Tolbrugstraat C 169 (1880)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat C 170

Tolbrugstraat C 166 (????)
1865S. Kunst (tapper)
Tolbrugstraat C 170 (1880)
1881J. van Dinther (tapper)
Lange Tolbrugstraat C 170 (1908)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat C 171

Lange Tolbrugstraat C 171 (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat C 172

Lange Tolbrugstraat C 172 (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat C 173

Tolbrugstraat C 173 (1880)
1881Ph. Nort (gezichtkundige en koopman in brillen)
Lange Tolbrugstraat C 173 (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat C 174

Lange Tolbrugstraat C 174 (????)
1908Q. Akkermans (hovenier) - P. Taks (arbeider)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat C 175

Tolbrugstraat C 172 (????)
1865J.H. Sandoiz (winkelier in komeneischwaren en tapper)
1875J.H. Sandoix (tapper)
Tolbrugstraat C 175 (1880)
1881J.G. Drost (tapper)
Lange Tolbrugstraat C 175 (????)
1908G. Geenen (arbeider)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat C 176

Tolbrugstraat C 173 (????)
1865P. van Thiel (warmoezenier en vrachtr.)
1875wed. G.J. Ringelands (partikulier)
Tolbrugstraat C 176 (1880)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat 59

Tolbrugstraat C 174 (????)
1865F.M. Beekwielder (tapper en winkelier)
Tolbrugstraat C 177 (1880)
1881M.J. Foppelen (tapper)
Lange Tolbrugstraat C 177 (????)
1908P. Verheugt (winkelier in kolon. waren en slaapsteêh.)
Lange Tolbrugstraat 59 (1909)
1910A. van Asten (logementhouder)
1928mej. B. de Groot - P.J.H. Nicolaes
1943L. van Boxtel (koopman) - A.M. Cooymans (grondwerker) - P.L.J. van Hassel (kleermaker) - J.A. van Oorschot (los arbeider) - H. Verhagen (timmerman) - J.M. Wijk (koopman in kantoorbehoeften)

Tolbrugstraat 57

Lange Tolbrugstraat C 177a (????)
Lange Tolbrugstraat 57 (1909)
1910A. Verheugt (werkvrouw)
1923Joost Andeweg (los werkman) - Alexander Benedic (xonder) - Adrianus van Bohemen (koopman) - Sophia Damen (koopman) - Johannes van Dommelen (glazenwasscher) - Amelia van Gessel (koopvrouw)
1928M.G. Allessie - L. Bogers - H. de Groot - P. Knops - J.P. Verhalle
1943A. Alders-Kuijs - H. Bamberger - J.P. Verhalle (logementhouder) - J.M. Wijk (koopman in kantoorbehoeften)

Tolbrugstraat 55

Lange Tolbrugstraat C 178b (????)
Lange Tolbrugstraat 55 (1909)
1928mej. C. Schatsbergen - G. Serlie - A. van Wassenaar - mej. G. de Winter

Tolbrugstraat 53-51

Tolbrugstraat 53

Lange Tolbrugstraat C 178a (1908)
Lange Tolbrugstraat 53 (1909)
Tolbrugstraat 51

Tolbrugstraat C 176 (????)
1865W. Maane (agent van policie)
1875W. Maane (agent van politie en winkelier)
Tolbrugstraat C 178 (1880)
1881W. Maane (agent van politie en winkelier)
Lange Tolbrugstraat 51 (1909)
1928W. van den Wildenberg

Tolbrugstraat 49

Tolbrugstraat C 177 (????)
1865J. Ling (winkelier in komeneischwaren en tapper)
Tolbrugstraat C 179 (1880)
1908J. Bodar (venter)
Lange Tolbrugstraat 49 (1909)
1910J. Bodar (venter)

Tolbrugstraat 47

Tolbrugstraat C 179 (????)
Tolbrugstraat C 181 (1880)
Lange Tolbrugstraat 47 (1909)

Tolbrugstraat 45

Tolbrugstraat C 183 (????)
Lange Tolbrugstraat 45 (1909)
1910Fr. Taks (sigarenmaker)

Tolbrugstraat C 184

Lange Tolbrugstraat C 184 (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat 43

Tolbrugstraat C 179 (????)
Lange Tolbrugstraat C 185 (1880)
Lange Tolbrugstraat 43 (1909)
1910F. Dupuis (sigarenmaker)

Tolbrugstraat C 186

Lange Tolbrugstraat C 186 (????)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat 41

Lange Tolbrugstraat C 187 (????)
Lange Tolbrugstraat 41 (1909)
1910H. Rust

Tolbrugstraat 39

Lange Tolbrugstraat C 189 (????)
Lange Tolbrugstraat 39 (1909)

Tolbrugstraat 37

Tolbrugstraat C 186 (????)
1865T. Verhoeckx (winkelier in komeneischwaren en vrachtrijder)
1875Th. Verhoeckx (winkelier en vrachtrijder)
Tolbrugstraat C 190 (1880)
1881Th. Verhoekx (winkelier en vrachtrijder)
Lange Tolbrugstraat C 190 (????)
1892Th. Verhoexs
Lange Tolbrugstraat 37 (1909)

Tolbrugstraat 35

Lange Tolbrugstraat C 190a (????)
1908F. van den Heuvel (winkelier)
Lange Tolbrugstraat 35 (1909)
1910wed. Schouten (winkelierster)

Tolbrugstraat 33

Lange Tolbrugstraat C 190b (????)
Lange Tolbrugstraat 33 (1909)
1910C. Koppens (sigarenmaker)

Tolbrugstraat 31

Lange Tolbrugstraat C 191 (????)
Lange Tolbrugstraat 31 (1909)

Tolbrugstraat 29

Tolbrugstraat C 192 (????)
1908K. Veltman (bierhuishouder)
Lange Tolbrugstraat 29 (1909)
1910M. Meewese (winkelier)

Tolbrugstraat 29b

Tolbrugstraat 29b (????)
1923Cornelis H. van den Dungen (sigarenmaker)

Tolbrugstraat C 193

Lange Tolbrugstraat C 193 (????)
1908G. v.d. Wildenberg (paardenslachter)
Vervallen (1909)

Tolbrugstraat 27

Lange Tolbrugstraat C 194a (????)
Lange Tolbrugstraat 27 (1909)
1910G. van den Wildenberg (runds- en varkensslager)

Tolbrugstraat 25

Lange Tolbrugstraat C 194 (????)
Lange Tolbrugstraat 25 (1909)
1910G. van den Wildenberg (runds- en varkensslager)

Tolbrugstraat 23

Tolbrugstraat C 186 (????)
Tolbrugstraat C 195 (1880)
1908J. Benner (sigarenmaker)
Lange Tolbrugstraat 23 (1909)
1910wed. Beumer (winkelierster) - J. Houwerd (arbeider)

Tolbrugstraat 21

Lange Tolbrugstraat C 196 (????)
1908P.J. van Ooijen (koopman)
Lange Tolbrugstraat 21 (1909)
1910P.J. van Ooijen (koopman)
1923wed. Petrus van den Bosch (koopvrouw)
1928L. van den Bosch - A. Knops
1943wed. M. van den Bosch-Janssen - A. Netten (reiziger)

Tolbrugstraat 19

Lange Tolbrugstraat C 196a (????)
Lange Tolbrugstraat 19 (1909)
1910A. van den Wildenberg (slager)
1928Ph. van Leeuwen - H. van Ooijen - H. de Winter
1943J. v.d. Bosch (sigarenmaker) - H. van Ooijen (smid)

Tolbrugstraat 17

Lange Tolbrugstraat C 197a (????)
Lange Tolbrugstraat 17 (1909)
1910D. v.d. Boogaard (sigarenmaker)
1928wed. P. van den Bosch
1943wed. H.J. van den Bosch-Krol (koopvr. in manufact.)

Tolbrugstraat 15

Lange Tolbrugstraat C 197 (1908)
Lange Tolbrugstraat 15 (1909)
1910A.J. Beckers
1928J.L. Vogel

Tolbrugstraat 13

Tolbrugstraat C 186 (????)
Tolbrugstraat C 198 (1880)
1908J.H. Ooijen (koopman) - M. v.d. Wildenberg (slager)
Lange Tolbrugstraat 13 (1909)
1910wed. J.H. van Ooijen (koopvrouw)
1928A. van Vugt
1943B. v.d. Wal (koopman onger. goederen) - W.J. v.d. Wal (koopman in parapluies)

Tolbrugstraat 11

Lange Tolbrugstraat C 199 (????)
Lange Tolbrugstraat 11 (1909)
1910J. van Bers (verver)
1923Batholomeus J. Faas (sigarenmaker)
1928W.P. van Ooijen
1943J. Krol (koopman in manufacturen)

Tolbrugstraat 9

Lange Tolbrugstraat C 201 (????)
Lange Tolbrugstraat 9 (1909)
1910M. van den Wildenberg (slager)
1928A.J.J.M. van den Wildenberg

Tolbrugstraat 7

Lange Tolbrugstraat C 202 (????)
Lange Tolbrugstraat 7 (1909)

Tolbrugstraat 5-3

Tolbrugstraat 5

Tolbrugstraat C 200 (????)
1865H.W. Koun (tapper)
1875F. Hagen (tapper) - J.J. van Seumeren (mr. broodbakker)
Tolbrugstraat C 203 (1880)
1908C.L. Voorter (slaapsteêh., tapper)
Lange Tolbrugstraat 5 (1909)
1910C.L. Voorter (slaapsteêhouder, tapper)
1923Merinus de Haan (stoker)
1928D.P. Lukkenaar - L. Markgraaf - Chr. Netten - J. Pieters - W. Stakenburg - A.F. Stoffels - W. Voorter - wed. C.L. Voorter - echtg. W. van Well - A.J. van Wijk
1943A.C.C.A. Bettonvil (sorteerder) - P. de Hart (sigarenmaker) - S. Meijer (koopman galanteriën) - J. Moerland (vuurstoker gr. vrt.) - M.B. Rosenberg (zangeres en danseres) - W. Rosenberg (violist) - B.J. Steinbach (violist) - W. Voorter (koopman benoodigheden)
Tolbrugstraat 3

Lange Tolbrugstraat C 203a (????)
Lange Tolbrugstraat 3 (1909)
1910C.L. Voorter (slaapsteêhouder, tapper)
1923Joseph M. van Bavel (koopman) - Helena Ja. van den Berg (zonder) - Adrianus J. Coppens (schoenmaker) - Hubertus Cornelissen (venter)
1928D.P. Lukkenaar - L. Markgraaf - Chr. Netten - J. Pieters - W. Stakenburg - A.F. Stoffels - W. Voorter - wed. C.L. Voorter - echtg. W. van Well - A.J. van Wijk
1943P.L. Boeren - P. de Hart (sigarenmaker) - A.L. Stakenburg
Tolbrugstraat 5-3

Lange Tolbrugstraat 3-5 (????)
1943P. Koning (koopman) - wed. M.L. Voorter-Hagen (logementhouder)

Tolbrugstraat 1

Tolbrugstraat C 201 (????)
1865M.W. Thorn (barbier)
Tolbrugstraat C 204 (1880)
1908D. Hoedemakers (tapper)
Lange Tolbrugstraat 1 (1909)
1910D. Hoedemakers (bierhuis)
1928J. van den Bosch
1943C. Scheepens (sigarenmaker)

Burgemeester Loeffplein
Postcodes
  5211 RW  1..11
  5211 RW  2..16
Straatindeling
  1909 : rechts 1..113, links 2..78
Volkstelling 1822
No 3 Wijk A (komend van de Marktstraat)
Tolbrugstraat
279 3 Boordt, Johannes van Slogter 72 Rooms Bokhoven
280 10 Kalfsvel, Anna Logementhoudster 46 Luthers Coeverden
281 3 Coertens, Bernardus Timmermansknecht 32 Gereformeerd Den Bosch
282 5 Sisoo, Catharina - 66 Rooms Den Bosch
283 9 Dartel, Hendrikus van Kledermakersknecht 38 Rooms Den Bosch
284 4 Jansen, Petrus Metselaar 36 Rooms Den Bosch
285 6 Bronke, Frederik Barbier 37 Luthers Oud Walmoode
286 4 Sprato, Joanna - 60 Gereformeerd Den Bosch
No 4 Wijk A
287 6 Kretie, Jacobus Arbeider 30 Rooms Den Bosch
289 7 Kemp, Nicolaas Schoenmaker 46 Gereformeerd Utrecht
290 9 Morsen, Christiaan Barbier 51 Rooms Schaworm in het Mikelenburgsche
291 2 Montier, Maria Breister 66 Gereformeerd Delft
292 2 Rijthaar, Anna Logementhoudster 65 Gereformeerd Den Bosch
293 2 Moudets, Renier Schoenlapper 40 Rooms Normandië in Frankrijk
294 3 Voord, Elisabeth van de Hovenierster 62 Rooms Son en Breugel
295 7 Vikkelen, Willem van Gepensioneerd soldaat 67 Rooms Utrecht
296 7 Bodenmann, Joseph Logement en kroeghouder 50 Rooms Erne in Zwitserland
297 12 Bogaars, Frans Kroeghouder 45 Rooms Den Bosch
298 10 Lieshout, Anton van Tapper 46 Rooms Veghel
299 8 Zwartz, Felix Winkelier 64 Rooms Den Bosch
300 10 Visaan, Lambertus Speldemaker 60 Gereformeerd Den Bosch
301 3 Bogaard, Anna Maria van den Visverkoopster 48 Rooms Den Bosch
302 9 Bogaert, Johannes van den Kroeghouder en Winkelier 45 Rooms Den Bosch
303 4 Boschsche, Petrus Johannes Kroeghouder en Winkelier 57 Rooms Middelburg
304 4 Hohmann, Johannes Adamus Tapper 59 Rooms Razdorf in Folda
305 6 Kokken, Petrus Hovenier Koren- en steenkolen meter 32 Rooms Den Bosch
307 9 Kleger, Jacob Tapper en Winkelier 65 Gereformeerd Char in Zwitserland
308 7 Ender, Johan Schoenmaker en Tapper 32 Rooms Sargans in Zwitserland
309 7 Dumerniet, Bernardus Tapper 41 Rooms Den Bosch
310 6 Hamboog, Johannes Coenraad Wolspinner 64 Rooms Den Bosch
311 5 Haagen, Joseph Koopman 37 Israëlitisch Den Haag
312 10 Oerle, Petrus van Arbeider 51 Rooms Den Bosch
313 7 Swarts, Felix Venter 30 Rooms Den Bosch
314 8 Beauvour, Petrus Johannes Smidsknecht 40 Rooms Den Bosch
315 3 Ingen, Machiel van Speldemaker en Gepensioneerd 75 Rooms Den Bosch
316 6 Helmus, Maria Breister 44 Rooms Breda
323 12 Munster, Johannes van Kleermaker 48 Rooms Tilburg
324 12 Gemert, Allegonda van Vis- en fruitverkoopster 51 Rooms Den Bosch
325 10 Kennis, Theodorus Timmerman 32 Rooms Den Bosch
326 9 Hoogstraten, Nicolaas van Metselaar 61 Rooms Herpen
327 13 Veldhuizen, Elisabeth Breister 39 Rooms Den Bosch
328 10 Jambon, Elisabeth - 66 Rooms Maastricht
329 11 Uden, Matheus van Hovenier 68 Rooms Berlicum
330 10 Witsiers, Johanna - 58 Rooms Megen
331 9 Thiel, Peter van Hovenier 26 Rooms Empel
332 14 Wagenaar, Sophia Schoonmaakster 40 Rooms Sweese gament
333 10 Hasselenberg, Chrlstoffel Garenwinder 63 Gereformeerd Den Bosch
334 7 Jansen, Johannes Spinder 75 Rooms Den Bosch
335 8 Jansen, Johannes Kantoorbode 41 Rooms Den Bosch
336 1 Koch, Adriaan Kleermaker 20 Rooms Sommery Canton Thurgau
337 1 Wegterhuizen, Elisabeth - 24 Gereformeerd Bern bij de stad
338 5 Tibosch, Henricus Schoenmaker 22 Rooms Den Bosch
340 6 Heyden, Wilhelmus van der Hovenier 26 Rooms Den Bosch
342 3 Lindeman, Gerardus Hovenier 55 Rooms Nijmegen
343 6 Lots, Johanna Huisvrouw 35 Rooms Den Bosch
344 8 Marechal, Jan Martin Tuinman 42 Gereformeerd Den Bosch
345 3 Klerding, Simon Waltherus Kleermakersknecht 29 Rooms Maastricht
353 12 Heekveld, Matheus van Hovenier 40 Rooms Berlicum
354 8 Brink, Gerardus Hovenier 32 Rooms Den Bosch
355 7 Sleypen, Petrus Tapper 30 Rooms Den Bosch
363 9 Ouwers, Joseph Schoenmaker 44 Rooms Den Bosch
364 2 Oerlen, Allegonda van Huisvrouw 42 Rooms Den Bosch
365 8 Verhoeven, Jan Timmermansknecht 34 Rooms Den Bosch
366 4 Heyden, Anna van der Breister 50 Rooms Tertoolen
367 15 Aguina, Francis van - 78 Rooms Sermerchem
368 4 Meys, Petrus Kaarsenmakersknecht 38 Rooms Den Bosch
369 7 Meys, Johannes Metselaar 30 Rooms Den Bosch
370 7 Gevel, Nicolaas Dansmeester 50 Rooms Den Bosch
371 6 Leman, Barbara Tapster 50 Gereformeerd Lannon Canton Berm
372 7 Boogaart, Jacobus van den Tinnegietersknecht 50 Rooms Den Bosch
373 14 Hölzgens, Catharina Huisvrouw 35 Rooms Harlingen
374 - - - - - -
375 6 Krol, Hendrik Broodbakker 70 Gereformeerd Den Bosch
376 7 Hort, Gerardina 't - 67 Rooms Den Bosch
377 8 Dartel, Johannes van Wijnkopersknecht 33 Rooms Den Bosch
378 13 Lammers, Renier Slagter 40 Rooms Den Bosch
379 14 Schreppers, Johanna Breister 42 Gereformeerd Middelburg
380 10 Isterdaal, Franciscus Josephus van Schoenmaker 25 Rooms Fritzland Hessen
381 5 Bauer, Roeloff Slagter en kroeghouder 52 Luthers Nijmegen
382 - - - - - -
383 6 Romers, Johanna (Wed. van Hendrik Zegveld) - 49 Gereformeerd Gouda
No 5 Wijk A
384 3 Berg, Gerdina van den Huis van Plaisier 35 Rooms Den Bosch
385 14 Kusselitz, Leonardus Cornelis Tapper 37 Gereformeerd Heusden
386 10 Kort, Elisabeth de Slagter 60 Rooms Den Bosch
392 7 Onders, Johannes Gepensioneerde soldaat 31 Luthers Danzig
393 6 Rooy, Maria van Kantewerkster 64 Rooms Den Bosch
394 14 Beek, Pieter Schoenpinnensnijder 56 Rooms Den Bosch
395 7 Mulder, Johanna Breister 23 Gereformeerd Alkmaar
396 12 Greef, Johanna de Breister 64 Rooms Arnhem
397 13 Bechthold, Gerardus Wijnstokersknecht 27 Rooms Den Bosch
398 14 Waldsmit, Hendrik Gepensioneerd militair 65 Luther Londorf Hessen Darmstad
399 15 Bollen, Egidius Kleermakersknecht 57 Rooms Zwol
400 10 Poulus, Sounnes Kleermaker 47 Rooms Deventer
401 11 Leermans, Gerardus Kramer 52 Rooms Den Bosch
402 9 Beumer, Johanna Maria - 70 Gereformeerd Den Bosch
403 17 Jager, Ari de Schippersknecht 31 Gereformeerd Amsterdam
404 6 Moses, Johannes Arbeider 35 Rooms Den Haag
405 3 Spee, Louisa Huisvrouw 33 Rooms Den Bosch
406 3 Erbrecht, Arnoldus Blekersknecht 24 Rooms Den Bosch
407 8 Bové, Thomas Knecht v. d. 30 Rooms Den Bosch
408 11 Sas, Martinus Bleker en wafellakker 42 Rooms Bommel
409 - - - - - -
410 3 Lemaer, Petrus Schaarslijper 57 Rooms Boviné
411 5 Bechtholt, Johannes Kleermaker 65 Rooms Den Bosch
412 - - - - - -
413 5 Eppings, Henricus Kleermakersknecht 50 Rooms Den Bosch
422 4 Gritser, Andreas Brouwersknecht 37 Rooms Quarten St. Gallen Zwitserland
425 11 Meijer, Gerardus Barbier 35 Rooms Den Bosch
434 3 Akker, Nicolaas van den Schoenmaker 39 Rooms Den Bosch
437 6 Henderson, Hendrik Verversknecht 55 Rooms Bree
438 6 Back, Johannes Mandemakersknecht 34 Rooms Tilburg
439 10 Suurs, Martinus Kleermaker 48 Rooms Weert
440 3 Empel, Maria van Kantwerkster ?5 Rooms Amersfoort
441 6 Diot, Maria Catharina Kleinkinderschool 50 Rooms Den Bosch
444 2 Beeckman, Isabella Coletta Huisvrouw 27 Rooms Dendermonde
446 1 Eekels, Joseph (ongehuwd) Particulier 37 Rooms Op den Haarsteeg Hedikhuizen
450 6 Beek, Pieter van Scheepstimmerman 42 Rooms Tilburg
454 5 Korver, Pieter Pijpemarker 30 Gereformeerd Gouda
455 1 Mosfelaar, Wilhelmus van de - 72 Rooms St. Oederode
456 5 Boogart, Matheus van den - 62 Rooms Den Bosch
457 7 Lieshout, Jacobus van Bleeker 45 Rooms Den Bosch
458 5 Wit, Anna Maria de Naaister 54 Rooms Den Bosch
466 2 Strik, Magdalena - 70 Rooms Den Bosch
467 1 Claessen, Maria - 66 Rooms Den Bosch
468 2 Volkers, Maria Breister 72 Rooms Den Bosch
470 5 Lutters, Johannes Wijnstekersknecht 37 Rooms Den Bosch
471 6 Molenaar, Maria Breister 67 Rooms Den Bosch
472 3 Ouwers, Johanna Kantwerkster 51 Rooms Den Bosch
473 2 Asten, Hubert van Wijnstekersknecht 43 Rooms Den Bosch
No 6 Wijk A
475 5 Herps, Geertruida Kantwerkster 52 Rooms Den Bosch
476 8 Daale, Allegonda van Schoonmaakster 30 Rooms Driel
478 5 Scheerens, Petrus Herbergier 46 Rooms Den Bosch
481 4 Soetenberg, Gerardus Oppermans 66 Rooms Den Bosch
482 4 Steen, Lambertus van der Gepensioneerd 49 Rooms Den Bosch
483 4 Krugt, Thomas van der Kleermaker 32 Rooms Arnhem
484 8 Berner, George Boekdrukkersknecht 26 Gereformeerd Den Bosch
485 2 Bosch, Johanna van der Kantewerkster 74 Rooms Den Bosch
486 2 Munniks, Poulus Wolspinner 43 Rooms Maastricht
487 7 Reuck, David Opperman 52 Rooms Den Bosch
488 6 Hasebosch, Johannes Inlandsche Kramer 31 Rooms Geertruidenberg
489 7 Blank, Lambertus Arbeider 46 Rooms Den Bosch
490 2 Thorn, Hendrik Frederik Gepensioneerd 55 Rooms Klingelbach
491 5 Broggis, Johannes Schoenlapper 60 Gereformeerd Klingelbach
492 10 Gans, Maria Anna Speldesteekster 70 Gereformeerd Den Bosch
493 4 Klijn, Joseph Arbeider 58 Rooms Den Bosch
494 3 Molenaar, Johannes de Pijpenmaker 31 Rooms Den Bosch
495 6 Heuvel, Jan van den Metselaar 50 Rooms Steensle
499 8 Kades, Joseph de Arbeider 49 Rooms Den Bosch
500 3 Osborn, Eduard Pijpenmaker 36 Rooms Gosport Engeland
501 3 Walg, Antoni Opperman 59 Rooms Crisoon
502 7 Paro, Michael Rademaker 57 Rooms Den Haag
503 8 Benjamin, Allegonda Sajet Spinster 67 Israëlitisch Helvoirt
504 2 Moser, Johannes Gepensioneerd 66 Rooms Kanton Bern
505 3 Kladir, Catharina Stokvisweekster 72 Rooms Den Bosch
506 2 Riethoven, Petrus Gepensioneerd 70 Rooms Bergen op Zoom
507 5 Lagas, Marjan Breister 58 Rooms Maastricht
508 8 Braak, Cornelis van den Hovenier 56 Rooms Haren
510 3 Lugt, Dorothea Elisabeth Spinster 43 Gereformeerd Bergen op Zoom
511 4 Eigenhuizen, Johanna - 48 Rooms Den Bosch
514 1 Masjeling, Anna Maria Elisabeth (ongehuwd) Werkster 36 Rooms Den Bosch
518 3 Krop, Oldrie Gepensioneerd 52 Gereformeerd Kanton Zürich
519 5 Gans, Anna Kantewerkster 61 Rooms Den Bosch
520 8 Berg, Gerardus van den Kleermaker 32 Rooms Den Bosch
521 7 Fine, Cornelia van Breister 63 Rooms Den Bosch
524 19 Schouten, Johannes Borstelmaker 40 Gereformeerd Kampen
525 2 Eppings, Anna Maria Groentenverkoopster 56 Rooms Den Bosch
526 4 Fiene, Catharina van Speldensteekster 69 Rooms Den Bosch
527 6 Dée, Jacobus van Substituut zakkendrager 52 Rooms Den Bosch
528 7 Bolle, Marjanna Stokvischverkoopster 40 Rooms Den Bosch
529 4 Valkenburg, Adrianus van Opperman 64 Rooms Den Bosch
530 5 Walters, Wijnand Arbeider 47 Rooms Den Bosch
531 4 George, Johannes Arbeider 49 Rooms Den Bosch
532 1 Willemse, Wilhelmus (ongehuwd) Varensgezel 35 Rooms Oosterhout
533 - - - - - -
534 2 Konings, Petrus Johannes Water- en vuur verkoper 42 Rooms Maastricht
535 2 Geurs, Bastiaan Gepensioneerd 72 Rooms Groningen
536 10 Maas, Petrus Schippersknecht 37 Rooms Den Bosch
537 10 Duysens, Johannes Baartscheerder 27 Rooms Den Bosch
538 - - - - - -
539 6 Schellens, Hendrikus Arbeider 36 Rooms Eersel
541 - - - - - -
542 2 Aerts, Mechelina - 62 Rooms Erharen
543 3 Wee, Servaas Schoenmaker 33 Rooms Grave
544 - - - - - -
545 - - - - - -
546 3 Hoorn, Marinus Arbeider 26 Rooms Vlijmen
547 2 Marsman, Catharina Kinderschool 67 Rooms Den Bosch
548 3 Hamelton, Adrianus Lintwerker 59 Rooms Den Bosch
549 6 Blank, Martinus Verver 42 Rooms Den Bosch
550 - - - - - -
551 - - - - - -
553 - - - - - -
554 - - - - - -
555 - - - - - -
Rosemarijnstraatje
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 32, 89, 117

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 196

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en M.F.A. Linders-Rooijendijk, Vreemde militairen in een gesloten samenleving LXVII (1986) 170

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 5; II. 297, 298, 311, 342, 349, 350, 361, 362, 379, 438, 528

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 18

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 129, 210

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 126, 131, 251

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 76

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 287, 318

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 89, 383, 393

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 220

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 309

n: vermelding in een voetnoot