afb. Fotopersbureau Het Zuiden (CS), 17 maart 1953

Korte Tolbrugstraat

Binnenstad Centrum

Korte Tolbrugstraat, De Pijp. Een vrouw staat op de hoek met Achter de Tolbrug.
Bron: Stadsarchief (0001868)
~~~
Sinds 1871 wordt er op de voormalige militaire gronden aan de Hofstad, de Nieuwe Hofstad, de Hoge Nieuwstraat en de Korte Tolbrugstraat een groot aantal arbeiderswoningen gebouwd.
Bron: 's-Hertogenbosch cartografisch bekeken.
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
De Korte Tolbrug Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1866
Korte Tolbrugstr
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Tolbrugstraat (Korte)
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Korte Tolbrugstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Korte Tolbrugstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Korte Tolbrugstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Panden
Achter de Tolbrug
Korte Tolbrugstraat 2

Korte Tolbrugstraat C 281 (????)
1908A. v.d. Berg (reiziger)
Korte Tolbrugstraat 2 (1909)
1910A. v.d. Berg
1923Albertus van den Berg (los arbeider)
1928A. van den Berg
1943H.T. Aertse (koopman)

Korte Tolbrugstraat 4

Korte Tolbrugstraat C 282 (????)
Korte Tolbrugstraat 4 (1909)
1910A. van Oorschot (steenhouwer)
1923Agnes Th.M. Elten (zonder)
1928mej. A.Th.M. van Elten
1943J.H. van der Put (monteur)

Korte Tolbrugstraat C 283

Korte Tolbrugstraat C 283 (????)
1908Joh. Satters (sorteerder)
Vervallen (1909)

Korte Tolbrugstraat 6

Korte Tolbrugstraat C 284 (????)
1865J. van Vugt (opzigter van eene brandspuit) - J. van Vugt (warmoezenier)
1875J. van Vugt (warmoezenier)
1908wed. Lievens
Korte Tolbrugstraat 6 (1909)
1910J. Beumer (sigarenmaker)
1923Hubertus G. Bergman (sigarenmaker)
1928Hubertus G. Bergman
1943H.G. Bergman (sigarenmaker)

Korte Tolbrugstraat 8

Korte Tolbrugstraat C 285 (????)
1908J.P. Flippaar (zadelmaker) - L. Werst (water- en vuurnering)
Korte Tolbrugstraat 8 (1909)
1910J.P. Flippaar (zadelmaker) - P. Moseman (arbeider)
1928J. Kreté - Petrus Seller
1943P. Schols (los-arbeider) - A.W. Seller - P. Seller (arbeider)

Korte Tolbrugstraat 12

Korte Tolbrugstraat C 287 (????)
1908G. Bonte (sorteerder) - C. v.d. Heuvel (sigarenmaker)
Korte Tolbrugstraat 12 (1909)
1910W. v.d. Zande (sigarenmaker)
1928P.L. Aarts - A.J. Bax
1943G.P. Smits (sigarenmaker)

Korte Tolbrugstraat 14

Korte Tolbrugstraat C 288 (????)
1908H. Hoosema (arbeider) - A. Hormeijer (sigarenmaker)
Korte Tolbrugstraat 14 (1909)
1910A. Dietz (mr. schoenmaker) - H. Hoosemans (arbeider)
1923Petrus J. Aarts (timmerman)
1928P.J. Aarts (bov.) - M.J. Franken
1943A.E.P. Henskens (arbeider)

Korte Tolbrugstraat 16

Korte Tolbrugstraat C 289 (????)
1908D.A. Hendriks (kleermaker) - N. Janssen (koopman)
Korte Tolbrugstraat 16 (1909)
1910wed. Brouwers - N. Jansen (koopman)
1928E. Jansen
1943wed. H. Souwer-Schröders (koopvrouw)

Korte Tolbrugstraat 18

Korte Tolbrugstraat C 290 (????)
1908W. v.d. Brand (sigarenmaker) - A. v. Iersel (smid)
Korte Tolbrugstraat 18 (1909)
1910W. v.d. Brand (sigarenmaker) - H. Werts (sigarenmaker)
1923Wilhelmus H. Brancart (koopman) - Wilhelmus van den Brandt (sigarenmaker)
1928W. van den Brandt
1943L.T. van den Hout (boekbinder) - C.C. van Liempd (sigarenmaker)

Korte Tolbrugstraat 20

Korte Tolbrugstraat C 291 (????)
1908H. Kollenburg (arbeider) - D. Roeland (werkman boterfabriek)
Korte Tolbrugstraat 20 (1909)
1910J. v.d. Bogaard (arbeider) - H. Kollenburg (arbeider)
1923Andreas G. van den Bogaert (sigarenmaker)
1928H. van Kollenburgh - A.M. Vos
1943H. van Kollenburgh - A.M. Vos (arbeider) - L. Vos (buffetchef-restaurant)
Vervallen (1957)

Korte Tolbrugstraat 22

Korte Tolbrugstraat C 292 (????)
1908wed. A. van Gool (winkelierster)
Korte Tolbrugstraat 22 (1909)
1910wed. A. van Gool (winkelierster)
1928M.A. Janssens - H.F.A. Meuwese
1943M.J.K. v.d. Broek
Vervallen (1953)

Korte Tolbrugstraat 24

Korte Tolbrugstraat C 293 (????)
1908wed. B. Delmée - wed. P. v.d. Ven
Korte Tolbrugstraat 24 (1909)
1910wed. B. Delmée - wed. P. v.d. Ven
1923Bernardina J. Delmee (schoenstikster) - wed. Bartholomeus Delmee (zonder)
1928wed. B. Delmeé - wed. P.C. van de Ven
1943C.J. van Liempd (sigarenmaker)

Korte Tolbrugstraat 26

Korte Tolbrugstraat C 294 (????)
1908Joh. v.d. Berg (pakhuisknecht) - wed. Wouters
Korte Tolbrugstraat 26 (1909)
1910Joh. v.d. Berg (pakhuisknecht) - wed. Wouters
1923Johannes A. van den Bergh (pakhuisknecht) - Thomas M. Brancart (sigarenmaker)
1928J.A. van den Bergh - Th.M. Brancart
1943Th.M. Brancart

Korte Tolbrugstraat 28

Korte Tolbrugstraat C 295 (????)
1908H. Selderust (koopman)
Korte Tolbrugstraat 28 (1909)
1910Chr. v.d. Heuven (metselaar) - H. Selderust (koopman)
1928G.C. van den Heuvel
1943H.C.P. Janssen (muzikant) - T.A. Trum (los arbeider)

Korte Tolbrugstraat 30

Achter Tolbrug C 296 (????)
1865J. Meijs (kei- en klinkerlegger)
Korte Tolbrugstraat C 296 (????)
1908J.M. Eerthart (machinist) - Th. Verheugt (arbeider)
Korte Tolbrugstraat 30 (1909)
1910J.M. Eerthart (machinist) - Th. Verheugt (arbeider)
1923Johannes M. Eerthart (machinist)
1928J.M. Eerhart - J. Houthuijzen - L.H. Smith
1943M. van Boxtel (koopman)

Korte Tolbrugstraat 32

Korte Tolbrugstraat C 297 (????)
1875W. van Densen (mr. schoenmaker) - J. van den Heuvel (commies)
1908H. Kootkar (koopman) - A. v.d. Sluis (sigarenmaker)
Korte Tolbrugstraat 32 (1909)
1910A. v.d. Sluis (sigarenmaker) - W. Venix (schilder)
1923Henricus W. van Bers (behanger)
1928H.W. van Bers - H.M.P. van Vugt
1943H.W. van Bers (behanger) - H.M.P. van Vugt (sigarenmaker)

Korte Tolbrugstraat 34

Korte Tolbrugstraat C 298 (????)
1865J. Leemhorst (stadsdrager)
1908H. Brancard (letterzetter) - Th. Zauwer (arbeider)
Korte Tolbrugstraat 34 (1909)
1910H. Brancard (letterzetter) - Th. Zauwer (arbeider)
1923Henricus J. Brancart (letterzetter)
1928H.J. Brancart - Th. Souwer
1943A. van Gulik (timmerman) - J.H.H. Kok (sigarenmaker) - D.N. van Nimwegen (los arbeider)

Korte Tolbrugstraat C 299

Korte Tolbrugstraat C 299 (????)
Geen (1909)

Korte Tolbrugstraat 36

Korte Tolbrugstraat C 300 (????)
1893H. van Vugt (mr. bakker)
1908A.H. van Well (schoenmaker)
Korte Tolbrugstraat 36 (1909)
1910P. Brugman (fruithandel) - J. van Iersel (smid)
1923Antonius Bruggeman (sigarenmaker) - wed. Mathijs Bruggeman (zonder) - Frederik Emans (sigarenmaker)
1928A. Bruggeman - wed. M. Bruggeman - D. van der Goen
1943J.G. Kerssens (sigarenmaker) - J.L. van der Putten (veekoopman)
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 38

Achter Tolbrug C 301 (????)
1865P. Venix (winkelier in komeneischwaren)
1875P. Venix (water en vuurverkooper)
Korte Tolbrugstraat C 301 (????)
Korte Tolbrugstraat 38 (1909)
1910P. Boersma (sigarenmaker) - W. Stakenburg (winkelbediende)
1923Petrus Boersma (sigarenmaker)
1928H. Werts - H. Zeldenrust
1943A.D. Piek (sigarenmaker)
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 40

Korte Tolbrugstraat C 302 (????)
Korte Tolbrugstraat 40 (1909)
1910H. Huveneers (schilder) - J. v.d. Thillart (remmer S.S.)
1928A.H. Galiart - A.D. Piek
1943J.W. Boons - J.P. van de Liefvoort (grondwerker) - F. Rijkers (fabr. arbeider)
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 42

Korte Tolbrugstraat C 303 (????)
Korte Tolbrugstraat 42 (1909)
1910H. Beaudoux (passementwerker) - J. Matho (sigarenmaker) - J. van Nes (arbeider) - J. Wouwens (schoenmaker)
1923Antonius H. Galiart (sigarenmaker)
1928N. Gloudemans - W. van der Horst - wed. P.H. Maas - wed. A.M. Velleman
1943A.H. van de Liefvoort (betonarbeider) - F. Rijkers - wed. A.J. den Teuling-Slegers
Afgebroken (bov) (1954)
Afgebroken (ben) (1955)

Korte Tolbrugstraat 44

Korte Tolbrugstraat C 304 (????)
1881W. Voets (hovenier) - wed. W. Voets (warmoezenier)
Korte Tolbrugstraat 44 (1909)
1910J. van Deursen (houtzager) - J. Nijs (lantaarnopsteker)
1923Johannes A. van Deursen (houtzager)
1928J.A. van Deursen - mej. M.C. Nijs
1943J.A.M. Herijgers (chauffeur) - W. Kraus-van der Hoeven
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 46

Korte Tolbrugstraat C 305 (????)
Korte Tolbrugstraat 46 (1909)
1910A. Tybosch (passementwerker)
1923Johannes P.M. Franken (sigarenmaker)
1928wed. J. Mathot - J.P. Smits
1943N.M. Meulendijk (los arbeider) - wed. E. Werts-Bruggeman
Afgebroken (bov) (1954)
Afgebroken (ben) (1955)

Korte Tolbrugstraat 48

Korte Tolbrugstraat C 306 (????)
Korte Tolbrugstraat 48 (1909)
1910K. Glaudemans (sigarenmaker) - F. Matho (metselaar)
1923Petrus van Drunen (metselaar) - Nicolaas Gloudemans (sigarenmaker)
1928P. van Drunen - Ph. Mathot - H. Velleman
1943C.M. Hu (koopman) - W. van Ieperen (arbeider) - H.Y. Li (koopman) - Y.K. Lin (zeeman)
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 50

Korte Tolbrugstraat C 307 (????)
Korte Tolbrugstraat 50 (1909)
1910W. Schragen (sigarenmaker) - W. Trum (arbeider)
1923Johannes H.M. Daamen (rangeerder Ned. Sp.)
1928W.H. Trum - L. de Winter
1943A.C. de Groen (wever) - G.J.W. Heuveling (grondwerker)
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 52

Korte Tolbrugstraat C 308a (????)
Korte Tolbrugstraat 52 (1909)
1910J. Damen (wagenknecht)
1923Aloijsius H.N.A. Daamen (schoenmaker) - wed. Johannes Daamen (zonder)
1928N. Gloudemans
1943V. Gloudemans (sigarenmaker)
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 54

Tolbrugstraat C 255 (????)
Tolbrugstraat C 308 (1880)
1881C.L. Ackermans (hovenier)
Korte Tolbrugstraat C 308 (????)
Korte Tolbrugstraat 54 (1909)
1910J. Krijnen
1928C.H. van Rangelrooij
1943L.A. Heesbeen (koopman in lompen)
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat C 309

Achter Tolbrug C 309 (????)
1875J. Oldenburg (koopman in lompen)
1875P.J. Oldevolcker (koster in de parochie van St. Pieter)
1875(Schapenmarkt C 309): M.A. Tonino (girma gez. Tonino) winkelierster in mode-artikelen
Korte Tolbrugstraat C 309 (????)
1881J. Oldenburg (koopman in lompen)
Vervallen (1909)

Korte Tolbrugstraat C 310

Korte Tolbrugstraat C 310 (????)
Vervallen (1909)

 
Korte Tolbrugstraat 99

Korte Tolbrugstraat 99 (????)
1943A. van Rixtel (sigarenmaker)

Korte Tolbrugstraat 49

Achter Tolbrug C 311 (????)
1865P. van de Gevel (wijnstekersknecht) - W. van de Gevel (mutsenwaschster)
1875A. Mozeman (tapper)
Korte Tolbrugstraat C 311 (????)
Korte Tolbrugstraat 49 (1909)
1910M. Hoffman
1928A. Hegmans
1943A. Hegmans - J.E. Hegmans
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 47

Korte Tolbrugstraat C 312 (????)
Korte Tolbrugstraat 47 (1909)
1910wed. van Esch (koopvrouw) - P. Koort (sigarenmaker)
1923wed. Theodorus H. Diks (zonder)
1928G.A. van den Bogaert - W.J. de Lang
Onbewoonbaar verklaard GB 149 1930 (1930)

Korte Tolbrugstraat 45

Achter Tolbrug C 313 (????)
1865H. Reijkersz (kuiper)
1875J. Lingg (tapper)
Korte Tolbrugstraat C 313 (????)
Korte Tolbrugstraat 45 (1909)
1923Abraham Duim (koopman)
1928A. Duim
Gesloopt september 1958 (1958)

Korte Tolbrugstraat 43

Achter Tolbrug C 314 (????)
1865L. Thunus (rijtuigverh. en ondern. van karvrachten)
1875L. Thunus (koopman in mestspecien)
Korte Tolbrugstraat C 314 (????)
Korte Tolbrugstraat 43 (1909)
1910H. van Boven (areider) - C. Dona (arbeider)
1928C.F. de Kok
Onbewoonbaar verklaard GB 149 1930 (1930)

Korte Tolbrugstraat C 315

Achter Tolbrug C 315 (????)
1865F. van Dartel (tapper, stads zakkendrager en nachtwaker)
Korte Tolbrugstraat C 315 (????)
Vervallen (1909)

Korte Tolbrugstraat 41

Tolbrugstraat C 316 (????)
1865M. Wielaarts (kleederkooper)
1875J. van Erp (agent van policie)
Korte Tolbrugstraat C 316 (????)
Korte Tolbrugstraat 41 (1909)
1910F. Tybosch (passementwerker)
1923wed. B. Duim (zonder)
1928wed. B. Duim - wed. B. Tromp
Onbewoonbaar verklaard GB 149 1930 (1930)

Korte Tolbrugstraat 39

Tolbrugstraat C 317 (????)
1865F. van de Leur (tapper)
Korte Tolbrugstraat C 317 (????)
Korte Tolbrugstraat 39 (1909)
1928F. Emans
1943A.A. Timmermans (opperman)
Vervallen (19??)

Korte Tolbrugstraat 37

Tolbrugstraat C 318 (????)
1865D.N. Govers (logementh. en adsistent nachtw.)
1875D.N. Govers (logementhouder) - J.M. Rutten (partikuliere)
Korte Tolbrugstraat C 318 (????)
Korte Tolbrugstraat 37 (1909)
1910J. Kootkar (koopman)
1928E.E. Swarts
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930
Vervallen (1936)

Korte Tolbrugstraat 35

Korte Tolbrugstraat C 319a (????)
Korte Tolbrugstraat 35 (1909)
1910J. Oosterhout (pakhuisknecht)
1923David van der Goen (koopman)
1928Johannes Boons
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930
Vervallen (1936)

Korte Tolbrugstraat 33

Korte Tolbrugstraat C 319 (????)
Korte Tolbrugstraat 33 (1909)
1910W.M.E. Valk (sigarenmaker)
1923Petrus W.M. Coort (sigarenmaker)
1928W.Th. Boumans
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930
Verbouwd (1936)
1943C.H. van Rangelrooij (grondwerker)

Korte Tolbrugstraat 31a

Korte Tolbrugstraat C 320 (????)
Korte Tolbrugstraat 31a (1909)
1928A.F. Waegemakers
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930
Vervallen (1936)

Korte Tolbrugstraat 31

Korte Tolbrugstraat C 321 (????)
Korte Tolbrugstraat 31 (1909)
1910J. Stiphout (voerman)
1928A. van Dalsen
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930
Verbouwd (1936)

Korte Tolbrugstraat 29

Korte Tolbrugstraat C 322 (????)
Korte Tolbrugstraat 29 (1909)
1910B. Bodar (arbeider) - J.B. Cadée - J. Diks (sigarenmaker) - J. v.d. Leest (sigarenmaker) - wed. Verheij
1923Joannes A. de Brouwer (stuurman)
1928J.W. Dona - L.A. Heesbeen - H. Verbeek - L.M. Wartenberg
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930
1936vervallen
1943J.F.C. Geenen (sigarenmaker)

Korte Tolbrugstraat 27

Korte Tolbrugstraat C 323a (????)
Korte Tolbrugstraat 27 (1909)
1910A. Meeuwese (arbeider) - K. Mulder (sigarenmaker)
1928M.F.P. Dooijenburg - A.H.M. Hermse
1943H.J. Bergman (transp.-arbeider) - P.C. Meesters (schoenfabrieksarbeider)
Gesloopt (1959)

Korte Tolbrugstraat 21

Korte Tolbrugstraat C 325 (????)
Korte Tolbrugstraat 21 (1909)
1910H. Brancard (boekbinder) - F. v. Roosmalen (remmer S.S.)
1923Henricus Bossong (sigarenmaker) - Marinus F.P. Dooijenburg (sigarenmaker)
1928H. Bossong - W.H. Salfischberger
1943J.J.W. v.d. Broek (kellner) - E.H.T. Swarts (grondwerker)
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 19

Korte Tolbrugstraat C 301 (????)
Korte Tolbrugstraat C 326 (1880)
1881P. Venix (water en vuurverkooper)
1908P. Venix (slager)
Korte Tolbrugstraat 19 (1909)
1910P. Venix (slager)
1928M. Venix - wed. P. Venix
1943C.G. Manders (koopman in fruit) - J.C. Manders (koopman in groenten en fruit)
Afgebroken (19??)

Korte Tolbrugstraat 15

Korte Tolbrugstraat C 327 (????)
Korte Tolbrugstraat 15 (1909)
1910F. de Lang (koopman)
1923wed. Jan W. Crombach (zonder)
1928wed. J.W. Crombach
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930

Korte Tolbrugstraat 13

Korte Tolbrugstraat C 328 (????)
Korte Tolbrugstraat 13 (1909)
1910C. Paulus (sigarenmaker)
1928Th.A. Trum
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930

Korte Tolbrugstraat 11

Korte Tolbrugstraat C 330 (????)
Korte Tolbrugstraat 11 (1909)
1910J. Koppens (arbeider)
1928wed. A.F. Willemsen
1943J.J.C.M. Meulesteen (loodgieter)
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat C 331

Korte Tolbrugstraat C 331 (????)
Geen (1909)

Korte Tolbrugstraat 9

Korte Tolbrugstraat C 332 (????)
Korte Tolbrugstraat 9 (1909)
1910J. Pompen (arbeider)
1923Lambertus J. Denis (timmerman) - wed. Johannes J. Denis (zonder)
1928L. van Aken - wed. J.J. Denis
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930
1943H. Eekels (timmerman) - G.C.H. van den Nieuwendijk (kruideniersbediende)

Korte Tolbrugstraat 7

Korte Tolbrugstraat C 333 (????)
1908K. Mulder (sigarenmaker)
Korte Tolbrugstraat 7 (1909)
1923Antonius van den Brandt (schoenmaker)
1928A. van den Brandt
1943M.J. Franken (sigarenmaker) - D. Maas (sigarenmaker)

Korte Tolbrugstraat 5

Korte Tolbrugstraat C ongen. (????)
Korte Tolbrugstraat 5 (1909)
19??stal (verbouwd)
1923Theodorus J. Beaudoux (sigarenmaker)
1928Th.J. Beaudoux
1943E. ter Heegde (vertegenwoordiger)
Afgebroken (1951)

Korte Tolbrugstraat 3

Korte Tolbrugstraat C 308 (????)
1865J. van der Elst (mr. kleedermaker)
Korte Tolbrugstraat C 334 (1880)
Korte Tolbrugstraat 3 (1909)
1910G. van Grunderbeek (borstelmaker) - H. van Leent
1928wed. P. Meirbach - wed. W. Spreng
1943G. van der Putten (koopman in glas)

Korte Tolbrugstraat 1

Korte Tolbrugstraat C 335 (????)
1908J.H. Oldenburg (koopman)
Korte Tolbrugstraat 1 (1909)
1910wed. Oldenburg
1928Ludovicus Oldenburg
1943J. Coense (arbeider)
Afgebroken (1956)

Suikerstraat
Postcodes
  Geen
Straatindeling
  1909 : rechts 1..49, links 2..54
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 298, 318, 346, 350, 361

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 124, 131

Varia Historica Brabantica III (1969) 260

n: vermelding in een voetnoot