afb.

De Stijfselpot

locatie: Binnenstad Oost
status: vervallen

Het steegje rechts van het huis heet "De Stijfselpot", en gaf toegang tot drie woonhuizen. In de deuropening Henri Verstappen (1867-1953).
Bron: Stadsarchief (0010564)
~~~
Op de plek van het voormalige bejaardenhuis Antoniegaarde (1956-2000) komen twee straatjes terug die refereren naar de oorspronkelijke steegjes in de buurt. Links naast de kapel liep het St. Antoniestraatje en rechts de Stijfselpot. Daar waren ook nog de Krengelgang, Uilenspiegel en Achter de Roskam. Originele namen van dwarsstraatjes tussen de Diepstraat en de Windmolenbergstraat.
Bron: Nieuwsbrief Bastion Oranje, 5 september 2001
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
De Stijsel Pot
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Stijfselpot
Kaart Jos van Hagens ca 1890
2001
De Stijfselpot
B&W Besluitenlijst 4 september 2001
Postcodes
  5211