Steenanjerstraat

De Moerputten

Raadsbesluiten
2004

Straatnaamgeving Woonwagencentrum Vlijmenseweg

Het college stelt de raad voor om in het kader van de herindeling van het woonwagencentrum Vlijmenseweg de straatnaamgeving te wijzigen, omdat er hierdoor twee nieuwe straten ontstaan. Aan de noordelijke straat wordt de naam Steenanjerstraat gegeven en de zuidelijke straat wordt Kransmuntstraat genoemd.
B&W Besluitenlijst 1 juni 2004