afb. 31 mei 2003

Stationsweg

Het Zand

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1866
Spoorstraat
Kaart J. Kuijper ca 1866
1897
Stationsweg
RB 27-01-1897
1901
Stations-Weg
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Stationsweg
Huisnummeromnummering 1909
1928
Stationsweg
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Stationsgebouwen

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 12 oktober 2011
Artikelen
1968

Kees Spierings

Zo was het toen ... (12) : Stationsweg
Brabants Dagblad dinsdag 25 juni 1968
 
1976

Redactie

Reconstructie vanavond verder in behandeling. Nader beraad over Stationsweg
Brabants Dagblad vrijdag 21 mei 1976
 
1977

Redactie

Plannen van Bos en Kalis technisch mogelijk. Parkeergarages onder Stationsweg?
Brabants Dagblad zaterdag 31 december 1977
 
Panden
Van der Does de Willeboissingel
Stationsweg 2
Rijksmonument

Stationsweg N 1 (????)
1908L.J.C. Bogaerts
Stationsweg 2 (1909)
1910L.J.C. Bogaerts
1923Joannes Th.C.M. van Gulick (groothandelaar in garens en kramerijen)
1928jhr. mr. C.M.O. van Nispen tot Sevenaer
1943C. van Dongen (assuradeur)
1960Gemeentelijke Geneeskundige Dienst

Stationsweg 4
Rijksmonument

Stationsweg N 2 (????)
1908H.A.M. van Roosmalen (grutter)
Stationsweg 4 (1909)
1910H.A.M. van Roosmalen-Mutsaers (grutter)
1923François A.M.J.M. Halewijn (zonder)
1928F.A.M.J.M. Halewijn
1943wed. J.A.M. Halewijn-Raijmann

Stationsweg 6
Rijksmonument

Stationsweg N 3 (????)
1908W. van Welij (gep. rijksontvanger)
Stationsweg 6 (1909)
1910W. van Welij
1928J.A.M. Scheffers - A. van Steenes
1943H.C.J. van Hoof (expl. onr. goederen)
2005? (apotheek van den Dries)

Stationsweg 8
Rijksmonument

Stationsweg N 4 (????)
1908A.J. de Booij (majoor der veldartillerie)
Stationsweg 8 (1909)
1910mevr. wed. Walter
1928J. Mükoster - W.F. Mürkoster - J. Rodehüser
1975Keser Uitzendgroep

Stationsweg 10
Rijksmonument

Stationsweg N 5 (????)
1908L. Vehmeijer-Dreesman
Stationsweg 10 (1909)
1910L. Vehmeijer-Dreesman
1928K.H.C. Lamers - mr. E.A.M. Laners
1936dr. K.L.E. Lamers (Geneesh. Dir. Gr. Ziekengasthuis)
1943dr. K.L.E. Lamers (geneesheer dir. Groot Ziekengasthuis)
1975Keser Uitzendgroep

Stationsweg 12
Rijksmonument

Stationsweg N 6 (????)
1908E. Lutkie (boekdrukker)
Stationsweg 12 (1909)
1910E. Lutkie (industrieel)
1928A.A.M. Sweens
1943W.M.A.M. van der Lugt (arts) - wed. J.T.E. Sweens-Ackermans

Stationsweg 14
Rijksmonument

Stationsweg N 7 (????)
1908mr. I.J. Lion (adv. en procureur)
Stationsweg 14 (1909)
1910mr. I.J. Lion (adv. en procureur)
1928mr. S.J. Lion - mr. wed. I.J. Lion
1936dr. J.P. van Erp (chirurg)
1943dr. J.P. van Erp (chirurg en vrouwenarts)

Stationsweg 16
Rijksmonument

Stationsweg N 8 (????)
1908mr. N.J.L. Brantjes (substituut offic. v. justitie)
Stationsweg 16 (1909)
1910mr. N.J.L. Brantjes (substituut offic. v. justitie)
1923mr. Hendrik P.J.M. Loeff (advocaat en procureur)
1928mr. H.P.J.M. Loeff
1943Th.B. Feldbrugge (koopman) - wed. L.M.S. Frederix-Spekkens - P. Luder (stationschef)

Stationsweg 18
Rijksmonument

Stationsweg N 9 (????)
1908E. de Jong (directeur schoenfabriek)
Stationsweg 18 (1909)
1910E. de Jong (industrieel)
1928E. de Jong
1943J.Th.J.M. van Grinsven (arts)

Stationsweg 20
Rijksmonument

Stationsweg N 10 (????)
1908mr. A.J.J. Baron van Styrum (raadsh. in het gerechtshof)
Stationsweg 20 (1909)
1910mr. A.J.J. Baron van Styrum (raadsh. in het gerechtshof)
1923Mauritz Azijnman (zonder)
1928wed. M. Azijnman
1943dr. G.F. van Balen (arts inwendige ziekten)

Stationsweg 22
Rijksmonument

Stationsweg N 11 (????)
1908jhr. mr. C. van Nispen- tot Sevenaer (rechter)
Stationsweg 22 (1909)
1910L. de Vries (insp. der belast. invoerr. en accijnsen)
1928F.J.M. van Miert - L.A.J.M. van Miert
1943F.J.M. van Miert (koopman in ijzerwaren)

Stationsweg 24
Rijksmonument

Stationsweg N 12 (????)
1908dr. M.M. Wolf (arts)
Stationsweg 24 (1909)
1910dr. M.M. Wolf (arts)
1928L. Elias - M.A. Elias - mr. E.M. Elias
1936dr. G.F. van Balen (doctor)
19JJJan de Groot (banketbakkerij en lunchroom)

Stationsweg 26
Rijksmonument

Stationsweg N 13 (????)
1908G.A.W. van Lanschot (bankier)
Stationsweg 26 (1909)
1910mr. F.W. ter Spill (kantonrechter)
1928Bureau Dir. Belastingen
1943Administratie der Belastingen

Oranje Nassaulaan
 
Koninginnenlaan
Stationsweg 35-33
Rijksmonument

Stationsweg 35

Stationsweg O 12 (????)
1908J.A.M. Scheppers
Stationsweg 35 (1909)
1910Stalhouderij van C.G. Mooijman
1928Kantoor Curatoren Hanzebank
1943N.V. Bouwmaterialenhandel v/h L. v. Drunen en Zn.
Stationsweg 33

Stationsweg O 12a (????)
Stationsweg 33 (1909)
1910Stalhouderij van C.G. Mooijman
1928Kantoor Curatoren Hanzebank
1943T.A. Pijnappel (koopm. in manufacturen) - Th. Pijnappel (atelier voor kerkelijke borduurkunst)

Stationsweg 31-29
Rijksmonument

Stationsweg 31

Stationsweg O 11a (????)
1908mr. L.A. Rits (advocaat en procureur)
Stationsweg 31 (1909)
1910mr. L.A. Rits (advocaat en procureur)
1928mr. L.A. Rits
1943G. de Bruin (assuradeur)
Stationsweg 29

Stationsweg O 11 (????)
1908wed. Hupsch-van Overbeek (sigarenmagazijn)
Stationsweg 29 (1909)
1910wed. Hupsch-van Overbeek (sigarenmagazijn)
1928wed. J.H. Hupsch - mej. M.F. Lambermont - Sigarenmag. House Bouquet
1943Jac. Jorna en Zn. (kerksieraden) - C.D. Jorna (kantoorbed.) - G. Jorna (recl. teekenaar) - J.J. Jorna (edelsmid) - Th.J.G. Jorna (typiste) - Jorna-Esselaar (sigaren, sigaretten, tabak)

Stationsweg 27
Rijksmonument

Stationsweg O 10 (????)
1908A. Brangers (tailleuse) - wed. H. Brangers (huisbewaarster) - Bureau Inspectuer Expl. S.S.
Stationsweg 27 (1909)
1910A. Brangers (tailleuse) - wed. H. Brangers (huisbewaarster) - Bureau Inspectuer Expl. S.S.
1928A.G.M. Cooijmans
1943W.D. van Daalen (insp. uitg. bedr. N.V. Spaarnestad Haarlem) - Ons Zuiden (uitgever) - wed. E.A. Weerman-van der Linden

Stationsweg 25-23
Rijksmonument

Stationsweg 25

Stationsweg O 9a (????)
1908H. Wieringa (koopman)
Stationsweg 25 (1909)
1910H. Wieringa (koopman)
1928mej. H.J.L.M. Baer
1943d' J.M.J. Herripon
Stationsweg 23

Stationsweg O 9 (????)
1908A. Westelaken (winkelierster)
Stationsweg 23 (1909)
1910A. Westelaken (winkelierster)
1928mej. A.M.A. Westerlaken
1943J. Denisse (handel in koloniale waren) - A.A. Stehmann (vertegenwoordiger)
1961Draak-Expresse (cafetaria)

Stationsweg 21
Rijksmonument

Stationsweg O 8 (????)
1908L.A. de Gruijter
Stationsweg 21 (1909)
1910L.A. de Gruijter
1928I. de Winter

Stationsweg 19
Rijksmonument

Stationsweg O 7 (????)
1908H.J.M. Cooijmans (likeurst. en wijnhandelaar)
Stationsweg 19 (1909)
1910H.J.M. Cooijmans
1928mr. H.P.F.M. Manders
1943mr. H.P.F.M. Manders (voorzitter Raad van Arbeid)

Stationsweg 17
Rijksmonument

Stationsweg O 6 (????)
Stationsweg 17 (1909)
1910F. van Miert- v.d. Heuvel
1928S.M. Lankhout - dr. A.C.M. van Moorsel
1943L.J. Crielaars (dansleeraar) - Dansinstituut Leo Crielaars - N.V. Reclame en Advertentiebureau 'Atlas' - Reizigers-Belang (rijwielstalling)

Stationsweg 15
Rijksmonument

Stationsweg O 6 (????)
1908Boek- cour.- en handelsdr. v/h Henri Berger - mr. P.J.G. van der Muelen (rechter)
Stationsweg 15 (1909)
1910Boek- cour.- en handelsdr. v/h Henri Berger - Mij. de Kath. Illustratie (uitgeefster)
1919De drukkerij Berger
1943Reizigers-Belang (rijwielstalling)

Stationsweg 13

Stationsweg O 5 (????)
1908W. Reijnders (koopman koffie)
Stationsweg 13 (1909)
1910W. Reijnders (koopman koffie)
1928mr. C.M.J. Witlox
1936mr. N.H.L. v.d. Heuvel

Stationsweg 11

Stationsweg O 4 (????)
1908F.H. van Slooten (rijksontvanger)
Stationsweg 11 (1909)
1910F.H. van Slooten (ontvanger der belast. invoerr. accijnsen)
1923Jacobus A. Vermeulen (meubelmagazijn)
1928J.F.A. van Mens

Stationsweg 9

Stationsweg O 3 (????)
1908E.R. van Nes van Meerkerk (Hoofd-Ingenieur, directeur v/d waterstaat)
Stationsweg 9 (1909)
1910E.R. van Nes van Meerkerk (Hoofd-Ingenieur, directeur 1e kl. van den waterstaat)
1928J. Casparie
1936dr. J. Casparie (doctor)

Stationsweg 9

Stationsweg 9 (????)
1959Algemene Bank Nederland
19??het Juridisch Loket

Stationsweg 7-1
Rijksmonument

Stationsweg 7

Stationsweg O 2a (????)
1908W.H. Ari (schoenmaker) - Bureau Sectie Ingenieur Mij. Expl. S.S.
1928dr. L.A.M. van der Spel
1943E.E. Brouwers (melkventer)
Stationsweg 5

Stationsweg O 2 (????)
Stationsweg 5 (1909)
1910Frits Putters (stalhouder, handel in paarden)
1928Stalhouderij
1943Louis Putters (stalhouderij)
Stationsweg 3

Stationsweg O 1 (????)
1908mej. C. Dijkstra - Frits Putters (stalhouder, handel in paarden)
Stationsweg 3 (1909)
1910Frits Putters (stalhouder, handel in paarden)
1928Stalhouderij
1943Louis Putters (stalhouderij)
Stationsweg 1

Stationsweg O 1a (????)
Stationsweg 1 (1909)
1910mej. C. Dijkstra - Frits Putters (stalhouder, handel in paarden)
1928L.F.Th.A. Putters
1943Frits Putters (autogarage) - L.F.T.A. Putters (stalh. en garagehouder) - Louis Putters (stalhouderij)
1961Putters (auto-dealer)

Havensingel
Postcodes
  5211 TV  1..35
  5211 TW  2..26
Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... Den naam Stationsweg behouden ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 43
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..35, links 2..26
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) V

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 178, 238

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 116

n: vermelding in een voetnoot