Sportpad

Kom Empel

Dossier
1963

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 7 november 1963

Sportpad, de paars ingekleurde weg, lopende in het verlengde van de Burg. de Bekkerstraat, welke weg toegang geeft tot het gemeentelijk sportterrein.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)