afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 1 april 1938

Sonneveld

Binnenstad Centrum

Woonhuizen tussen links de Vughterdijk en rechts de Parklaan, kort voor de afbraak.
Bron: Stadsarchief (0029333)
~~~
De zonnewijzer is een overblijfsel van de feesten in 1935, toen de stad haar 750-ste verjaardag vierde.
Bron: Rondom de Vughterdriehoek
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1897
Zonneveld
RB 27-01-1897, blz 43.
1908
Zonneveld
Adresboek van 's-Hertogenbosch 1908-1909
1909
Sonneveld
Huisnummeromnummering 1909
1910
Sonneveld
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Sonneveld
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Mosmans

Namen der Straten enz.

83
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 83
Sasse van Ysselt

Het Sonneveld

314
315
316
Noten
1.Voor de betaling der kooppenningen bleven toen voor haar borg Dr. Franciscus Gysbertus Lightenvelt en Johannes van Someren, mr. timmerman, beiden te den Bosch.
2.Men zie hierover van Heurn Historie IV blz. 58 en vlgd. en blz. 161; St. Hanewinkel Gesch. en Aardr. Beschr. der stad en Meierij van den Bosch blz. 237 en 239.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 314-316
Panden
Sonneveld 1

Sonneveld I 156 (????)
1908W. van Gestel (wijnsteker)
Sonneveld 1 (1909)
1910J. Beekwilder (smid)
1923Christianus J. Brands (boekbinder)
1928Chr.J. Brands
1943J.W. v.d. Wiel (procuratiehouder)
Vervallen (????)

Sonneveld 2

Sonneveld I 155 (????)
1908J. Blank (mr. timmerman)
Sonneveld 2 (1909)
1910J. Blank (mr. timmerman)
1923Adrianus J. Blank (wijnstekersknecht) - Johannes M. Blank (timmerman)
1928A.J. Blank - J.M. Blank
1943A. Blom (onsp. Gontmij.)
Vervallen (????)

Sonneveld 3

Sonneveld I 154 (????)
1908J. v.d. Water (loopknecht)
Sonneveld 3 (1909)
1910K. Visser (boekbinder) - J. v.d. Water (loopknecht)
1928wed. L. Pijnenburg - wed. J. van de Waeter
1943C.J.P. Friedrichs (bedrijfsleider)
Vervallen (????)

Sonneveld 4

Sonneveld I 153 (????)
1908A. Hurkens (smid, machinist)
Sonneveld 4 (1909)
1910A. Hurkens (smid, machinist)
1923Antonius Becks (opperman)
1928A. Becks
1943H.J.L.M. van Baer
Vervallen (????)

Sonneveld 5

Sonneveld I 152 (????)
1908N. van der Hoeff (loopknecht)
Sonneveld 5 (1909)
1910J. Bemakker (smid) - F. Schrover (smid)
1928H.J.J. Ploegmakers
1943J.J. Hansen (chef verkoopafd. mach.)
Vervallen (????)

Sonneveld 6

Sonneveld I 151 (????)
1908A. Jansen (arbeider) - C.J. Schrover (boekdrukker)
Sonneveld 6 (1909)
1910C.J. Schrover (boekdrukker)
1928C.J. Schrover
1943G.A. Adriaansen (kap. pl. adjudant nonactiviteit)
Vervallen (????)

Sonneveld 7

Sonneveld I 150 (????)
1908F.J. Carels (smid)
Sonneveld 7 (1909)
1910wed. Baatsen - F.J. Carels (smid)
1923Arnoldus Baatsen (schoenmaker) - wed. Adrianus Baatsen (zonder)
1928A.H. Kapiteijn
1943wed. M.M. van Gorp-van Vlokhoven
Vervallen (????)

Sonneveld 8

Sonneveld I 149 (????)
1908H.M.J. Bouleij (sigarensorteerder)
Sonneveld 8 (1909)
1910J. Hoppenbrouwers
1928P.J.H. Smolenaers - J.S. Willems
1943P.G. Baars (assistent-accountant) - wed. S.H. de Baars-Winter
Vervallen (????)

Sonneveld 9

Sonneveld I 148 (????)
1908J. Horning (goudsmid) - wed. M.C. Schrover
Sonneveld 9 (1909)
1910J. Horning (goudsmid) - wed. M.C. Schrover
1928J.Th.J. Horning
1943J.H.E.R.G. Friedrichs (fabrikant)
Vervallen (????)

Sonneveld 10

Sonneveld I 147 (????)
1908H. van Geene (verver) - J. v.d. Ven (rijtuigmaker)
Sonneveld 10 (1909)
1910wed. Doorenbosch - J. v.d. Ven (rijtuigmaker)
1923Johannes G. van der Burght (hulpfitter gem. licht en waterbedrijf)
1928A.J. Baert - J.C.M. Verhoeven
1943mr. W.M.J.C. Phaf (ambt. prov. griffie)
Vervallen (????)

Sonneveld 11

Sonneveld 11 (????)
1943W. Rodenhuis (bedrijfsleider)
Vervallen (????)

Sonneveld 12

Sonneveld 12 (????)
1943jonkh. mr. E.W.J. van Weede (assuradeur)
Vervallen (????)

Sonneveld 14

Sonneveld 14 (????)
1943L.A.C. de Bock (Comm. IIIe distr. N.A.D.)
Vervallen (????)

Sonneveld 16

Sonneveld 16 (????)
1943drs. A.G. Nieuwendijk (leeraar R.K. Lycea)

Sonneveld 17

Sonneveld 17 (????)
1943G.M.J.A. Kouwenhoven (werktuigkundige)
Vervallen (????)

Sonneveld 18

Sonneveld 18 (????)
1943J.B.Mr. Everwijn (Insp. Prijsbeh.)
Vervallen (????)

Postcodes
  5211 GS  1..17 
  5211 GS  2..18 
Straatindeling
  1909 : aan n zijde bebouwd 1..10