afb. ca 1930

Snellestraat

Binnenstad Centrum

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1822
Snelstraat
Volkstelling 1822
1830
De Snel Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Snellestraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Snellestraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Snellestraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Snellestraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen I

Snelle drinkbekers

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 16 juli 2008
Bossche straatnamen II

Snelle abt

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 23 juli 2008
Bouwhistorie

Snellestraat

313
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 313
Mosmans

Namen der Straten enz.

79
81
83
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 79, 81, 83
Roelands

Snellestraat met Begijnestraatje

81
Straat in Straat uit (1984) 81
Sasse van Ysselt

De Snelle- en de Minderbroedersstraat

185
186
187
188
189
190
Noten
1.Zijn broeder was Nicolaus van Swoll, die huwde met Emberta, dochter van Aerd van Meurs.
2.Zijne tweede vrouw was Mariken, dochter van Joachim Dirks en weduwe van Jacob, den zoon van Andries, den zoon van Gijsbrecht Voss.
3.Men zie hierover nog Cuperinus t.a.p. blz. 35 en van Oudenhoven blz. 117
4.Gramaye Taxandria blz. 8.
5.Prosp. Cuypers t.a.p. blz. 395
6.Van Heurn Historie I blz. 325.
7.Het Minderbroedersklooster verkocht in 1625 (Reg. n° 362 f. 18 en vlgd) ledige erven, gelegen achter de huizen genaamd: In de gulden (of dobbele) tralie, In den gulden pantolfel, In de drie vijzels en In den Rozenkrans, allen staande aan de Pensmarkt.
8.Van Heurn Historie II p. 417 en vlgd.
9.Akten van gezegden Kerkeraad van 9 Januari, 22 Mei, 17 Juli en 7 Augustus 1630.
10.Van Heurn Historie II blz. 520.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 185-190
Artikelen
1998

Wim Hagemans

Opmerkelijke vondst in pand Snellestraat. Muur middeleeuwse kapel nog overeind
Brabants Dagblad zaterdag 10 januari 1998 (foto)
 
1998

J. van Haaren

Deurroosters
KringNieuws 4 (1998)
 
2003

Martin de Bruijn, Ranjith Jayasena

Het Klein Begijnhof was niet klein : Opgravingen aan de Snellestraat
Bossche Bladen 2 (2003) 45-48
2007

Marcel van der Heijden

De Straat : Snellestraat, Postelstraat, Capucijnenpoort
Bossche Bladen 2 (2007) 56-57
2008

Bram de Vrind

Nieuw stukje Bossche binnenstad bijn af
Brabants Dagblad vrijdag 23 mei 2008 (foto)
 
2009

Marc Brink

Snellestraat Stoofstraat 'vernieuwd'
Brabants Dagblad dinsdag 1 september
 
2017

Snellestraat is boos over het bankjesverbod

Al 20 jaar staan er bankjes en plantenbakken op de stoep in de Snellestraat, maar plots verbiedt de gemeente het. Ondernemers zijn woedend. „Het ziet er zo niet uit. Ze halen alle gezelligheid weg.”
Bart Gotink | Brabants Dagblad woensdag 17 mei 2017 | Regio 2
 
Geschiedenis
1463 De in 1463 in de Verwersstraat ontstane brand doet de straat in vlammen opgaan.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Panden
Vughterstraat
Snellestraat 2

Snellestraat H 324 (????)
1908P.W. Franken (sigarenmaker) - W.L. Pennings (mr. metselaar)
Snellestraat 2 (1909)
1910J. Douwers (beambte S.S.) - T. Groendijk (beambte S.S.) - W.L. Pennings (mr. metselaar)
1928mej. H. Dericks - echtg. B.A.M.H. Lautenslager
1943J.F.A.M. Mertens (directeur Ned. Midd. bank)

Snellestraat 4

Snellestraat H 323 (????)
Snellestraat 4 (1909)
1910J. Douwers (beambte S.S.) - T. Groendijk (beambte S.S.) - W.L. Pennings (mr. metselaar)

Snellestraat 6

Snellestraat 6

Snelstraat H 266 (????)
1865G.W. van Mierlo (rijtuigmaker) - D. Simons (vleeschhouwer)
1875D. Simons (vleeschhouwer)
Snelstraat H 322 (1880)
1881D. Simons (vleeschhouwer)
1908J. Koks (loopknecht) - W. Stevarius (stafmuzikant)
Snellestraat 6 (1909)
1910G. Drenthen (sigarenmaker) - J. Koks (loopknecht)
Snellestraat H 322a

Snelstraat H 266a (????)
1875F.L.W. Beijerinck (1e luitenant 3e regement vesting-artillerie) - F.L.W. Beijerinck (landmeter)
1878A.H. Slager (klerk)
Snelstraat H 322a (????)
1880A.H. Slager (partikulier) bron
Snellestraat H 322b

Snelstraat H 322b (1880)
1881J. Quaatvliet (ondernemer van verhuizingen)

Stoofstraat
Snellestraat 8
M 904

Snelstraat H 265 (????)
1865F. Kuijpers (winkelier in beeldjes)
1875A. van Esch (mr. rijtuigschilder en winkelier) - J. Maas (mr. broodbakker)
Snelstraat H 321 (1880)
1881J. Maas (mr. broodbakker)
1908H. van Duijnen (rijwielhandelaar)
Snellestraat 8 (1909)
1910H.J Geene (mr. schilder)
1923Lambertus Brok (schoenmaker)
1928L. Brok

Snellestraat 10-12

Snellestraat 10

Snelstraat H 321a (????)
1908J. Grefkens (sigarensorteerder) - J. v.d. Heuvel - H. Willems (schoenmaker)
Snellestraat 10 (1909)
1910J. Grefkens (sigarenmaker) - J. van den Heuvel - W. Vos (schoenmaker) - H. Willems (schoenmaker)
1923Johannes H. Dekker (timmerman)
1928A. Antonis - P.J. Spierings - F. Verappe
1943H.P. Ender (sigarenmaker) - H.J.M. Puls (kantoorbed.) - J. Schuurman (arbeider N.S.) - A. Thelen (sigarenmaker)
Snellestraat 12

Snelstraat H 264 (????)
1865J.T. van Eijndhoven (mr. kuiper en winkelier in kruidenierswaren en tapper) - H. Sars (opnemer der graanprijzen)
1875J.T. van Eijndhoven (mr. kuiper, winkelier in kruidenierswaren en tapper) - H. Sars (opnemer der graanprijzen)
Snelstraat H 320 (1880)
1881J.T. van Eijndhoven (mr. kuiper, winkelier in kruidenierswaren en tapper) - H. Sars (opnemer der graanprijzen)
1908wed. H.B. Hendriks - H. van Romen (meubelm., tapper)
Snellestraat 12 (1909)
1910wed. H.B. Hendriks - A.A. Hoeflake (handelsreiziger) - A. van Romen (meubelm., tapper)
1923Gerardus Bozelie (rangeerder Ned. Sp.)
1928wed. P.H. Janssen - J. van de Mosselaar
1943J. van de Mosselaar - J.H. Pennings (kousenfabrieksarb.)

Snellestraat 14-16

Snellestraat 14

Snelstraat H 263 (????)
1865J. Maas (mr. broodbakker)
1875A.J. van Grinsven (boekbinder)
Snelstraat H 319 (1880)
1881A.J. Grinsven (boekbinder en winkelier)
1908J. Muller-van Seters (schoenmagazijn)
Snellestraat 14 (1909)
1910M. Muller-v. Seters (schoenenmagaz.)
1928H.J. Meijer
1943A. van Bockel (rijwielhersteller en handelaar)
Snellestraat 16

Snellestraat H 319a (????)
1908wed. J. Offermans-Ruijs - Th. van Rooij (kleermaker)
Snellestraat 16 (1909)
1910W. van der Krabben (schilder) - wed. J. Offermans-Ruijs
1928wed. C. van Meteren - W.F. Vervoordeldonk
1943P.W.F. Vervoordeldonk (steenhouwer)

Snellestraat 18-22

Snellestraat 18

Snelstraat H 262 (????)
1865L. Ruijters (slijter in steenkolen)
1875L. Ruijters (slijter in steenkolen)
Snelstraat H 318 (1880)
1881H.G. Castelein (mr. kleermaker en winkelier)
1908Jos. Gemen (schoenmaker en schoenmagazijn)
Snellestraat 18 (1909)
1910Jos. Gemen (schoenmaker en schoenenmagazijn)
1923Joseph Gemen (schoenmaker)
1928P.A. Leerintveld
Snellestraat 20

Snellestraat H 318a (????)
Snellestraat 20 (1909)
1928J. Gemen
1943P.A. van Gijsel (broodbakker)
Snellestraat 22
M 900

Snellestraat H 261 (????)
Snellestraat H 317 (1880)
1908J.H. v.d. Houdt (schoenmaker)
Snellestraat 22 (1909)
1910J.H. v.d. Houdt (schoenmaker)
1928R.M. van Valkenburg
1943F.J.A. Gruijters (parkeercontroleur)

Snellestraat 24

Snelstraat H 260 (????)
Snelstraat H 316 (1880)
1881P.H. Ooijkaas (mr. borstelmaker)
1908J.C. Spierings (schilder)
Snellestraat 24 (1909)
1910C.J. Burmanje (koopman)
1928L.N. van den Houdt
1943L.C. Pennings (koopman)

Snellestraat ?
M 898

"De roode Haen". Te onderscheiden van No 887 en 904. (v. Rijckevorsel, zijmuur van het koetshuis)
Bron: Mosmans 898

Snellestraat ?
M 897

"De roode Strik of Sluyer". (v. Rijckevorsel, zijmuur van het koetshuis)
Bron: Mosmans 897

Snellestraat ?
M 896

"De nieuwe Paushoet". Is thans tuin van v. Rijckevorsel, met een hoogen muur afgesloten. (in 't Begijnenstraatje)
Bron: Mosmans 896

Begijnstraatje
Snellestraat 28
RijksmonumentM 895

Wijk ? (????)
1832Geertruida van Berckel (rentenierster)(eigenaar)
Snelstraat H 257 (????)
1865J. van Kol (winkel. in kruideniersw. en tapper)
1875A. van Aalebeek (winkelier in kruidenierswaren en tapper)
Snelstraat H 314 (1880)
1880A. van Alebeek (winkelier in kruidenierswaren en tapper)
1881J.W. Laijendekker (slijter in gedistilleerd)
1908G. Kouw (schoenmaker) - L. Oudenhuijzen (winkelierster) - H. van Veggel (smid)
Snellestraat 28 (1909)
1910L. Oudenhuijzen (winkelierster)
1923Wilhelmus A. Beerens (sigarenmaker) - echtg. Hendrikus J. van Hal (zonder)
1928W.A. Beerens
1943C.A. Beerens (winkelier)
2005Jeroen Funcke en Thijs Vis (restaurant 't Misverstant)

Snellestraat 30
M 894

Snelstraat H 256 (????)
1865W. van Zon (winkelier)
Snelstraat H 313 (1880)
1881L. Voets (spekslager)
1908Fr. van Esch (goudsmid) - J. Esch (spekslager)
Snellestraat 30 (1909)
1910Fr. van Esch (goudsmid) - J. v. Esch (runds- en varkensslager)
1923Johannes, A.P. van Esch (slager)
1928J.A.P. van Esch
1943J.A.P. van Esch (slager)

Snellestraat 32-34
M 893

Snellestraat 32

Snelstraat H 312 (????)
1881A. Walewijk (koopman) - M. Walewijk (koopman)
1908W.J. van Listenburg (meesterkn, zoutk.) - W.C.M.M. van Litsenburg (graveur, diam. en parelzetter)
Snellestraat 32 (1909)
2003? (Mi Kaza) cadeauwinkel
Snellestraat 34

Snelstraat H 255 (????)
1865J.W. Janssen (winkel. en ouden kleederenkooper)
Snelstraat H 312a (1880)
Snellestraat 34 (1909)
1910J.P. Heijmans (coupeur)
1923Hendrikus J. van Geene (huisschilder) - Josephina P.M. van Geene (rijks telefoniste)
1928H.J. van Geene
1943J.G. Bakker (koopman) - P. van de Laak (stucadoor)

Snellestraat 36-38
M 892

Snellestraat 36

Snellestraat H 311 (1908)
Snellestraat 36 (1909)
2003? (Ramixa) kledingzaak
Snellestraat 38

Snelstraat H 254 (????)
1865P. Wouters (deurwaarder bij de arrondissements-regtbank) - P.J. Wouters (zaakwaarnemer)
1875P.A. van Buuren (1e luitenant) - wed. J.H. Furster (partikuliere) - P. Fuster (mr. goudsmid) - A. Walewijk (koopman) - M. Walewijk (koopman)
Snelstraat H 311a (1880)
1908L.J.C. de Groodt (amb. waterstaat)
Snellestraat 38 (1909)
1910L.J.C. de Groot (amb. waterstaat)
1923Dominicus A. van der Aa (huisschilder) - Johannes C.M. van den Bergh (sigarensorteerder)
1928D.A. van der Aa - J.C.M. van den Bergh - A.J. de Kort
1943J.C.M. van de Bergh (sigarensorteerder) - A.A. Grijpink (electricien)

Snellestraat 40-42

Snellestraat 40

Snelstraat H 253 (????)
1865L. Olieslagers (koopman in gist)
1875Th. Cieremans (kapitein eerste bataillon) - L.A. Olieslagers (schrijnw. en winkelier) - P. Wouters (deurwaarder bij de arrondissements-rechtbank)
Snelstraat H 310 (1880)
1881J.P. Schilthuijsen (mr. koper en blikslager)
Snellestraat 40 (1909)
1910A. van Geldrop (aanspreker)
Snellestraat 42

Snelstraat H 253a? (????)
1865F.W. Grinsven (goud- en zilversmid)
Snelstraat H 310a (1880)
1881F.J. Kruger (adjunct-comm. ter prov. griffie)
1908J.A. Schilthuijzen (winkel. in maten, gew. en meters)
Snellestraat 42 (1909)
1910J.A. Schilthuijzen (winkel. in maten en gew. en meters)
1928G. Sodenkamp
1943G.L. Leenders (dansleeraar)

Snellestraat 44
M 891-890

Wijk ? (????)
1832Augustinus Theodorus van Rijckevorsel (ontvanger)(eigenaar)
Snelstraat H 252 (????)
1865J. van Bergen (winkelier in visch en kaas) - S.H. Coolen (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - H.F. Ikink (kweekeling bij 's rijks kweekschool voor onderwijzers) - A.J.M. de Smit (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers)
Snelstraat H 309 (1880)
1881wed. J. van Bergen (winkelierster in visch en kaas)
1908wed. J. van Bergen (kaas- en vischhandel)
Snellestraat 44 (1909)
1910wed. J. van Bergen (visch- en kaashandel)
1923Leonardus P. van Geene (smid)
1928J.P.A. de Rooij
1943A.L. de Rooij (kantoorbed.) - H.I.J. de Rooij (opzichter P.N.E.M.) - J. de Rooij (lederhandel) - J.A. de Rooij (lederhandelaar) - J.P.A. de Rooij (lederhandelaar)

Snellestraat 46
M 889

Wijk H ? (????)
1832Nicolaas van Sant (particulier)(eigenaar)
Snelstraat H 251 (????)
1865J.H. Furster (tuinier, varkensslagter en winkelier)
Snelstraat H 308 (1880)
1881wed. J.H. Furster (partikuliere) - S. Hosang (mr. broodbakker)
1908H.J. Biard (milit. schoenm. en schoenw.)
Snellestraat 46 (1909)
1910H.J. Biard (milit. schoenm. en schoenw.)
1923Johannes B.A. Bonnemaijers (zonder)
1928L.J. van Kempen
1943L.J. van Kempen (barbier)

Snellestraat 48-50
M 888

Snellestraat 48

Snellestraat H 307a (????)
1908wed. A. Bettonville (particuliere) - L. van Wouden (bureelambt. rijks waterstaat)
Snellestraat 48 (1909)
1910wed. A. Bettonville (particuliere) - L. van Wouden (bureelambt. rijks waterstaat)
1928H. Beks - M. Beks - W. van Pinxteren
1943W. van Pinxteren (metselaar Gem. Werken)
Snellestraat 50

Snelstraat H 250 (????)
1865L.A. Olieslagers (mr. schrijnwerker en winkelier)
Snelstraat H 307 (1880)
1881L.A. Olieslagers (mr. schrijnwerker)
1908W.J.M. de Leeuw (sigarenmagazijn)
Snellestraat 50 (1909)
1910W.J.M. de Leeuw (sigarenmagazijn)
1928H. van Grinsven
1943A.C. Kogels (schoenmaker)

Snellestraat 52
Gemeentelijk monumentM 887

Snelstraat H 249 (????)
1865H.A. van Mierlo (mr. loodgieter en winkelier)
1875A. van Elteren (winkelier in kolonialew. en visch)
Snelstraat H 306 (1880)
1881wed. E. van Zwol (kaashandel)
1908J.H. Plug (kleermaker) - J.A. Wagenmakers (broodbakker)
Snellestraat 52 (1909)
1910J.H. Plug (kleermaker) - J.A. Wagenmakers (mr. broodbakker)
1928C.J. van Mulbregt

Snellestraat 54
M 886

Snelstraat H 248 (????)
1865L.P. Haring (kweekeling bij 's rijks kweekschool voor onderwijzers) - H. Kipping (winkelier in borstelwerk)
1875H. Kipping (winkelier in borstelwerk)
Snelstraat H 305 (1880)
1881H. Kipping (winkelier in borstelwerk)
1908H. Hooijmans (huisknecht)
Snellestraat 54 (1909)
1910A. Wolfert (koopman)
1928A. Wolfert
1943C. Wolfert (koopman in fruit)
2007Wim van Slooten

Kruisstraat
 
Kruisstraat
Snellestraat 51-49
Rijksmonument

Snellestraat 51

Snellestraat B ongen. (????)
Snellestraat 51 (1909)
1943Joh. Kras (garage-, autobus-, touringcar- en taxibedrijf)
Snellestraat 49

Snelstraat B 278 (????)
1865mr. J.B.H. van de Mortel (L.r. E.k. raadsheer in het provinciaal geregtshof van Noordbrabant, lid der provinciale staten en van den gemeenteraad) - V.F.J.J. van de Mortel (candidaat notaris)
1875mr. J.B.H. van de Mortel (president, in het provinciaal gerechtshof van Noordbrabant en lid van den gemeenteraad) - V.F.J.J. van de Mortel (notaris)
Snelstraat B 300 (1880)
1908Lamb. Naninck (fabrikant van kinderwagens)
Snellestraat 49 (1909)
1910mej. W. Bakermans - Lamb. Naninck (fabrikant van kinderwagens)
1923Hendrikus M. Arts (loopknecht)
1928M.J. Eijkemans (bov.) - H. van Loon
1943J.A. van Engelen (landbouwer) - J.A. Kras (autobus-ondernemer) - P.A.J. v.d. Sande (caféhouder)
1991dhr. Reynders (café De Boulevard)

Snellestraat 47-45

Snellestraat 47

Snellestraat B 301a (????)
Snellestraat 47 (1909)
1910C.C. Clarijs (schilder, glas- en aardewerk)
1923Martinus Chr.C. Clarijs (schilder)
1928M.C.C. Clarijs - mej. E.L.J.M. von Eugen
1943A.A.J. Arons (pianostemmer) - F.A.W. van Asperen (chauffeur)
Snellestraat 45

Snelstraat B 278 (????)
Snelstraat B 301 (1880)
1892C. Clarijs (mr. huisschilder)
1908C.C. Clarijs (schilder, glas- en aardewerk)
Snellestraat 45 (1909)
1910C.C. Clarijs (schilder, glas- en aardewerk)
1928J.C. Bernards
1943Drukkerij Deen - J.W. van Gameren (chauffeur)
2003? (Jade) woonaccessoires

Snellestraat 43-41

Snellestraat 43

Snelstraat B 279 (????)
1865A.M. Maissan (winkelier in sigaren en tabak)
1875S.J. Dijkstra (tapper)
Snelstraat B 302 (1880)
1881C. Clarijs (mr. huisschilder) - J.T. van Keijzerswaard (graveur, slijter in sigaren)
1908G. v.d. Heijden - G. van Hezik (metselaar)
Snellestraat 43 (1909)
1910G. van Hezik (metselaar)
1928wed. G. van Hezik
Snellestraat 41

Snellestraat B 302a (????)
Snellestraat 41 (1909)
1910G. van der Heijden
1928mej. G. van der Heijden
1943Jan van Boksel (grondwerker)

Snellestraat 39

Snelstraat B 280 (????)
1865H. van Elswijk (winkelier)
1875H. van Elswijk (winkelier)
Snelstraat B 303 (1880)
1908wed. M. v.d. Hulst - H.J. Rensel (broodslijter)
Snellestraat 39 (1909)
1910wed. M. v.d. Hulst - H.J. Rensel (broodslijter)
1923Josephina Claasen (naaister)
1928S. Paauwe
1943J.B. Snels

Snellestraat 37
M 856

Snelstraat B 323 (????)
Snelstraat B 304 (1880)
1881N. van Diessen (steenkolen en heetwaterverkooper)
1892(Snellestraat B 304): M. Pennings (barbier)
1908(Snellestraat B 304): L.J. van Kempen (barbier)
Snellestraat 37 (1909)
1910L.J. van Kempen (barbier)
1943M.F. Bressers (koopman in kruidenierswaren)

Minderbroedersstraat
Snellestraat 35
M 884

Snelstraat B 281 (????)
1865Gez. van den Bosch (naaisters) - weduwe W. Duijsens (pettenmaker) - J. van Wamel (mr. kuiper)
Snelstraat B 305 (1880)
Snellestraat 35 (1909)
1910Magazijn 'De Vriend' (kleedingmag.)
1943W. Ackermans (koopman) - W.J.M. Ackermans (koopman)

Snellestraat B 306

Snelstraat B 282 (????)
1865C. Lap (meubelmaker)
Snelstraat B 306 (1880)
1881C. Lap (timmerman)
Snellestraat B 306 (1909)
Vervallen (1909)

Snellestraat 33
M 882

Snellestraat 33

Snelstraat B 282 (????)
Snelstraat B 307 (1880)
1880stal
Snellestraat 33 (1909)
1928A. Sterk Hirdes
Snellestraat B 307a

Snelstraat B 283 (????)
Snelstraat B 307a (1880)
1881J.T. de Koek (courantenleesinrichting)

Snellestraat 31
M 881

Snelstraat B 284 (????)
1865A. Strang (timmerman)
Snelstraat B 308 (1880)
Snellestraat 31 (1909)

Snellestraat 29
M 880

Snelstraat B 285 (????)
1865W.J. Verbruggen (schoenmaker en winkelier)
Snelstraat B 309 (1880)
1908W.A. van Rosmalen (tailleur) - Wagenaar (concierge-binder bij 's Rijks archief)
Snellestraat 29 (1909)
1923Louise J. Gloudemans (onderwijzeres) - Maria J. Gloudemans (schrijfster Raad van Arbeid) - Marinus J. Gloudemans (letterzetter)
1928M.J. Gloudemans - mej. L.J. Gloudemans - mej. M.J. Gloudemans
1943H. van Valkenburg (sigarenmaker)

Snellestraat 27-25

Snellestraat 27

Snelstraat B 286 (????)
Snelstraat B 310 (1880)
Snellestraat 27 (1909)
1943G. Fadalti (koopman)
Snellestraat 25

Snelstraat B 286 (????)
Snelstraat B 310a (1880)
1908H. Smits (kleermaker) - A.A. van Veggel (sigarenmaker)
Snellestraat 25 (1909)
1910H. Smits (kleermaker) - A.A. van Veggel (sigarenmaker)
1928H.W.J. van Geffen - H. Smits
1943H. Fleuren (arbeider N.S.) - J.H. van Houten

Snellestraat 23-21
M 878

Snellestraat 23

Snelstraat B 287 (????)
1865wed. J.J. Boelens (winkelierster en beddenverhuurster)
1875wed. J.J. Boelens (winkelierster en beddenverhuurster)
Snelstraat B 311 (1880)
1881wed. J. Boelens (winkel. en beddenverhuurster)
1908F.J. Dickmans (goudsmid, winkelier in kol. waren)
Snellestraat 23 (1909)
1910M.L. Jansen (timmerman, winkelier)
Snellestraat 21

Snelstraat B 287 (????)
Snelstraat B 311a (1880)
1908W. Cammel (loodgieter) - J.v. Ham (boekbinder) - A. Scheepers (goudsmid)
Snellestraat 21 (1909)
1910K. IJsing (schoenmaker) - H.C. Rubie (mr. schoenmaker)
1923Mattheus L.J. de Bruijn (aannemer)
1928M.L.J. de Bruijn
1943M.J.L. de Bruijn (aannemer)

Snellestraat 19
M 877

Snelstraat B 288 (????)
1865W.J. Heesters (timmerman)
1875J.J. Driessen (touwslager)
Snelstraat B 312 (1880)
1881H. van Elswijk (water en vuurverkooper)
1908P. Maas (schoensnijder) - H. Marechal (sorteerder)
Snellestraat 19 (1909)
1910E.L. Luijben (koper- en blikslagerij) - H. Marechal (sorteerder)
1928E.R. Luijben
1943A. Vera (chauffeur meubeltransport)

Snellestraat 17
M 876

Snelstraat B 289 (????)
1865W. Strang (schoenmaker)
1875P.E. Latour (mr. schoenmaker)
Snelstraat B 313 (1880)
Snellestraat 17 (1909)
1928mej. H.A. Kennis - wed. B.J. Kennis
1943H.G.M. Kennis (ambtenaresse P.N.E.M.) - J.B.M.J. Kennis (schilder)

Snellestraat 15

Snelstraat B 290 (????)
1865C. Lucas (mutsenmaakster)
1865S. Swoboda (gep. constapel-majoor)
Snelstraat B 314 (1880)
1881P.E. Latour (mr. schoenmaker)
1908J.P. Heijmans-van Bokhoven (coupeur v.d. Bergh's schoenf.) - J.P. Heijmans-van Bokhoven (stikster leeskl. schoenwerk)
Snellestraat 15 (1909)

Snellestraat 13

Snelstraat B 290 (????)
Snelstraat B 315 (1880)
1881H. van Esch (partikulier)
Snellestraat 13 (1909)
1943C. Scheffelaar Klots (houthandelaar)

Snellestraat 11
M 873

Snellestraat B 291 (????)
Snellestraat B 316 (1880)
Snellestraat 11 (1909)

Snellestraat 9
M 872

Snellestraat B ongen. (????)
Snellestraat 9 (1909)
1928C. Peters
1943G. Peters & Zonen (electro-technisch bureau) - C. Peters (mecanicien)

Snellestraat 7-5
M 871

Snellestraat 7

Snelstraat B 292 (????)
1865wed. H.A. Verhagen (verhuurster van bedden)
1875A.J. van de Wiel (mr. schrijnwerker)
Snelstraat B 317 (1880)
1881A. Vrensen (mr. huis en kerkschilder)
1908P.H.C. van Hoeckel (grossier in vruchten)
Snellestraat 7 (1909)
1910P.H.C. van Hoeckel (grossier in vruchten)
2007? ('t Vakkledingshuis)
Snellestraat 5

Snellestraat B 317a (????)
1908B. Nettenbreijers (schoenmaker)
Snellestraat 5 (1909)
1910P.H.C. van Hoeckel (grossier in vruchten)
1943A.L. van Es (koopman) - J.L.A. Sterk

Snellestraat 3
M 870

Snelstraat B 293 (????)
1865wed. P. Roos (tapster)
1875A.W. Bettonville (tapper en barbier) - A. Vrensen (mr. huis en kerkschilder)
Snelstraat B 318 (1880)
1881J.H. van Munster (winkelier in kaas)
1908J.W. Herboldt (schoenmaker) - G. van Kollenburg (mr. metselaar)
Snellestraat 3 (1909)
1910wed. J.W. Herboldt - H.B. Walters (passementwerker)
1928J.M. Mentzel - P.A. Vermeulen - A. van der Vloedt
1943Th.A. van Leent (kleermaker)

Snellestraat 1
M 869

Snelstraat B 294 (????)
1865K. Jadot (water- en vuurverkooper) - Gez. Mulder (naaisters)
Snelstraat B 319a (1880)
1881J.H.A. Ravenhorst (leeraar aan de R.H.B.S.)
Snellestraat 1 (1909)
1910mej. H. van Wagenberg (particuliere)
1923Arnoldus J.F. van den Eerenbeemt (depothouder Petroleum Mij.)
1928W.G.A.Th. Gerritse
1943F.W. Delmee (kleermaker) - P.H.A. Hermans (handelsreiziger)

Schapenmarkt
Postcodes
  5211 EM  1..51
  5211 EN  2..54
Straatindeling
  1906 : 869..905 (Mosmans: Beide zijden, beginnend achter De Bossche Maagd)
  1909 : rechts 1..51, links 2..54
  1995 : rechts 1..51, links 2..54 (Huisnummerkaart H16)
  2004 : rechts 1..51, links 2..54 (postcodes)
Volkstelling 1822
No 38 Wijk H (komend van de Apostelstraat)
Snelstraat
140 5 Das, Wilhelmus Kamerbehangersknecht 58 Rooms Den Bosch
141 5 Olieslagers, Leonardus Schoenmakersknecht 34 Rooms Den Bosch
142 7 Bekkers, Franciscus geen 51 Rooms Den Bosch
143 7 Lambooij, Johannes Baardscheerder - Rooms Den Bosch
144 6 Wakkers, Johannes Commies aan het postkantoor 32 Rooms Thoren
145 6 Dodemont, Johannes Petrus Koperslager 63 Rooms Maastricht
146 5 Koppelaar, Godefridus Johannes Zilversmit 30 Rooms Den Bosch
147 3 Rampart, Franciscus Straatwerker 50 Rooms Nieuwebroek
148 4 Kleijntjens, Johannes Wilhelmus Tin- en Loodgieter 50 Rooms Honsbroek
149 8 Hirdes, Georg Wilhelm Timmerman 42 Rooms Vurne in Vlaanderen
150 22 Strang, Jan Oude Kleerkoper 35 Rooms Den Bosch
151 5 Meekers, Johannes Schoenmaker 29 Rooms Den Bosch
152 7 Balthoven, Wilhelmus van Oude Kleerkoper 44 Rooms Oisterwijk
153 10 Bedoux, Martinus Oude Kleerkoper 38 Rooms Den Bosch
154 10 Brak, Frederik Briefbesteller 41 Gereformeerd Den Bosch
155 4 Zuijlen, van Petrus Commissaris van Politie 39 Rooms Den Bosch
158 7 Rijckevorsel, Theresia Josepha van Rentenierster 60 Rooms Den Bosch
161 9 Bekkers, Hendrikus Arbeider 32 Rooms Deuteren
162 5 Janse, Servinus Wever 24 Rooms Den Haag
163 6 Lap, Mathijs Kraankind + Oude Klederkoper 41 Rooms Den Bosch
164 6 Veltman, Willem Oude Klederkoper 44 Rooms Den Bosch
168 3 Vollaars, Josephus Oude Klederkoper 45 Rooms Den Bosch
169 2 Sabel, Theodorus Leidekker 45 Rooms Den Bosch
170 9 Neertersel, Hendrik van Schrijnwerker 54 Rooms Boxtel
171 7 Beerendonk, Johannes Arbeider 55 Rooms St. Oedenrode
173 6 Beeres, Jacobus Daglooner 31 Rooms Tilburg
174 3 Wilders, Maria - 60 Rooms Den Bosch
175 6 Klerks, Antonius Boekdrukker 53 Rooms Den Bosch
178 4 Verhagen, Hendrikus Knopemaker 38 Rooms Den Bosch
179 3 Uytert, Flisabeth (wed. Smeeman) Koopvrouw in oude kleren 60 Rooms Den Bosch
180 3 Eyndhoven, van Johannes mr. Kledermaker 31 Rooms Vught
181 5 Blank, Hendrikus Slijter 27 Rooms Den Bosch
Vughterstraat
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 212; II. 573, 583

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 14

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 32, 61, 108, 371, 373

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 21

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 74

n: vermelding in een voetnoot