afb. A.F.A.M. Wetzer, 22 augustus 2008

St. Antoniestraatje

Binnenstad Oost

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1822
Sint Antonistraat
Volkstelling 1822
1830
St Antonie Straatje
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
St Antoniestraatje
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Sint-Antoniestraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Sint-Antoniestraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
St. Antoniestraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
2001
St. Antoniestraatje
B&W Besluitenlijst 4 september 2001
Mosmans

Namen der Straten enz.

77
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 77
Roelands

Hinthamerstraat (6)

Dit straatje werd vroeger het Baseldonksche straatje genoemd omdat het voerde naar het klooster Baseldonk ofwel het Bazelaarsklooster.
Straat in Straat uit (1984) 57
Panden
St. Antoniestraatje ?
M 474

In de St. Antoniestraat vond men: "'t Wildbraat", "De Rustwat", "'t Braedspit", "'t Wild Wijf", "De oude Capel", "St. Joris", "De Vijgeboom", "Middelburg" en "De Koning van Zweden".
Bron: Mosmans 474 (Hinthamereind)

St. Antoniestraatje ?
M 512

"St. Antonisbogaerd"
Bron: Mosmans 512 (Hinthamereind)

St. Antoniestraatje ?
M 516

"Den Dungen", later "'t Hertogsfort".
Bron: Mosmans 516 (Hinthamereind)

St. Antoniestraatje 2

Sint-Antoniestraat E ongen. (????)
Sint-Antoniestraat 2 (1909)
1928mej. G.M.A. Offermans - wed. R. Tromp

 
St. Antoniestraatje 13

Sint-Antoniestraat E 80 (????)
1865C. van der Schoot (contr. bij 's rijks belast.)
Sint-Antoniestraat E 80 (1880)
1908P. Maréchal
Sint-Antoniestraat 13 (1909)
1910K. Boeren (arbeider)
1928J.F. Jong - echtg. P. Kalk - W.M. van Riemsdijk
1943G. van Boxtel (café's restaurants, hotels) - wed. C.M. van Boxtel-Netten

St. Antoniestraatje 11

Sint-Antoniestraat E 80a (????)
1908wed. Zaunbrecher
Sint-Antoniestraat 11 (1909)
1910wed. Zaunbrecher
1928wed. A. Collignon - A.C. van Waarden
1943L. van Boxtel (koopman) - M. van Ieperen

St. Antoniestraatje 9

Sint-Antoniestraat E 79 (????)
1865N. Verhees (sluiswachtersbediende, winkelier in brood en kaas)
Sint-Antoniestraat E 79 (1880)
1908Th.J. Donkers (barbier) - J. v. Stokkum (drukker)
Sint-Antoniestraat 9 (1909)
1910Th.J. Donkers (barbier) - J. van Stokkum (loopknecht)
1923Theodorus J. Donkers (barbier)
1928Th.J. Donkers - P. van Nistelrooij
1943A. Netten (koopman in parapluies) - T.J. van Roosmalen (schipper)

St. Antoniestraatje 7

Sint-Antoniestraat E 78 (????)
1865H. Broers (wegwerker) - H. Knechten (broodverkooper en sigarenm., tapper)
Sint-Antoniestraat E 78 (1880)
1908C. v.d. Heuvel (lintwerker) - N. Wecks (kapitein stoomboot) - P.N. Weckx (schipper, winkelier)
Sint-Antoniestraat 7 (1909)
1910C. van den Heuvel (lintwerker) - N. Wecks (kapitein stoomboot) - P.N. Wecks (schipper, winkelier)
1928J.G. Weckx
1943wed. W.M.C. van Tiel-Weckx

St. Antoniestraatje 5

Sint-Antoniestraat E 77? (????)
1865A. van Asperen (tapper en goederen bestell.)
1875A. van Asperen (tapper)
Sint-Antoniestraat E 77 (1880)
1881A. van Asperen (tapper)
1908J.H.F. van Asperen (brievenbesteller) - wed. A. van Asperen-Cluijtmans (tapster, bestelster)
Sint-Antoniestraat 5 (1909)
1910J.H.F. van Asperen (brievenbesteller) - wed. A. van Asperen-Kluijtmans (tapster, bestelster)
1928A.J.B. Sieringh
1943F.B.A.T. Seijller (bedrijfsleider)

St. Antoniestraatje 3

Sint-Antoniestraat E 75 (????)
1865mr. J.M.B.J. van der Does de Willebois (president der arrondissements-regtbank, L.r.) - P.J. Does de Willebois (inspecteur der brandverzekeringmaatschappij voor het koningrijk der Nederlanden)
1875mr. J.M.B.J. van der Does de Willebois (presid. van het gerechth. te 's Hertogenbosch) - P.J. van der Does de Willebois (lid der gedeput. staten en inspekt. der brandverz. maatschap. voor het koningr. de Nederl.)
Sint-Antoniestraat E 76 (1880)
1881jhr. L.A.A.M. van der Does de Willebois (lid van den gemeenteraad en inspecteur der brandverzekering-maatschappij voor het koninkrijk der Nederlanden) - jhr. mr. J.M.B.J. van der Does de Willebois (president in het gerechtshof)
1908jhr. A.A.A.M. van der Does de Willebois (notaris)
Sint-Antoniestraat 3 (1909)
1910jhr. A.A.A.M. van der Does de Willebois (notaris)
1923jhr. Aloijsius A.A.M. van der Does de Willebois (notaris)
1928jhr. A.A.A.M. van der Does de Willebois
1943F.P. Fouchier (adj. comm. R. v. A.) - M.C. Steijns-Friederichs - H. van Zandbeek (waschbaas)

St. Antoniestraatje E 75

Sint-Antoniestraat E 75 (????)
Vervallen (1909)

St. Antoniestraatje E 74

Sint-Antoniestraat E 74 (????)
Vervallen (1909)

St. Antoniestraatje E 73

Sint-Antoniestraat E 73 (????)
Vervallen (1909)

St. Antoniestraatje E 72

Sint-Antoniestraat E 72 (????)
Vervallen (1909)

St. Antoniestraatje E 71

Sint-Antoniestraat E 71 (????)
Vervallen (1909)

Postcodes
  5211 LV  1..51
Straatindeling
  1909 : rechts 3..13, links 2..2
  2004 : 1..51 (postcodes)
Volkstelling 1822
No 18 Wijk D (komend van Hinthamereind)
St. Antonistraat
302 7 Stelt, Adrianus Arbeider 34 Rooms Den Bosch
303 3 Massing, Christianus Timmerman 59 Rooms Den Bosch
304 - - - - - -
305 5 Scholten, Hendrien Visverkoopster 58 Rooms Den Bosch
306 - - - - - -
307 4 Kemps, Wilhelmus Metselaar 31 Rooms Boxtel
309 6 Beek, Antonius Ignatius Schoenlapper 46 Rooms Empel
310 4 Heyde, Machiel - 67 Rooms Den Bosch
311 6 Verkuyle, Gerardus Oppasser 44 Rooms Den Bosch
312 3 Steeve, Giel Leidekker 37 Gereformeerd Den Bosch
313 5 Kennis, Maria Kantwerkster 33 Rooms Den Bosch
314 5 Bergman, Margaretha Jacoba Water en vuurverkoopster 50 Rooms Amsterdam
315 4 Hofstad, Cornelia van der Naaister 28 Rooms Gorcum
316 - - - - - -
317 3 Verder, Johannes Peter Commies bij de Stadsbelastingen 76 Gereformeerd Nassau Tillenbourg
318 5 Bartels, Bartholomeus Borstelmaker 51 Rooms Rotterdam
319 2 Kaspers, Johanna Inbrengster in de Bank van Lening 61 Gereformeerd Den Bosch
320 8 Vroon, Joseph Arbeider 39 Rooms Den Bosch
321 7 Laar, Willem de Ketellapper 55 Rooms Orferre in Frankrijk
322 3 Vielen, Johannes van der Wolspinner 65 Rooms Den Bosch
323 - - - - - -
324 - - - - - -
325 - - - - - -
326 6 Damen, Jan Hovenier 6? Rooms Den Bosch
327 6 Hoven, Hendrik van den Opperman 58 Rooms Den Bosch
328 7 Horst, Arnoldus B van der Metselaar 64 Rooms Gerven
329 2 Weerd, Gertruv van Breidster 56 Rooms Grave
330 5 Puls, Jacobus Smit 27 Rooms Den Bosch
Hinthamereinde
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 48

n: vermelding in een voetnoot