afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 18 augustus 1932

Jan Schöfferlaan

De Muntel

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1921
Jan Schöfferlaan
RB 28-02-1921. GB 1921 no 131.
1928
Jan Schofferlaan
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1961
Jan Schöfferlaan
SA 8 mei 1958, bijgewerkt tot nov 1961
Bossche straatnamen

Grafisch ondernemer

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 25 januari 2011
Muntelonderzoek
Naamsverklaring

Jan Schöfferlaan

101
Frans Peters, 'Straatnamen op de Muntel' in: De Muntel II (2004) 101
Straat en naam

Jan Schöfferlaan

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 4 december 1986
Artikelen
1986

Henny Molhuysen

Straat en naam : Jan Schöfferlaan
Brabants Dagblad donderdag 4 december 1986 (foto)
 
Panden
Jan Schöfferlaan 2

Jan Schöfferlaan 2 (1921)
1943R.L.W. Lammers (bouwkundige) - P.J.M. Petit (secr. dir. R.A.S. Handelsmij. N.V.) - J.A. Thoolen

Jan Schöfferlaan 4

Jan Schöfferlaan 4 (1921)
1943P.L.J. Eijkens (bouwk. opzichter Gem. Werken)

Jan Schöfferlaan 6

Jan Schöfferlaan 6 (1921)
1943H.W. Peijnenburg (insp. brandv. mij.) - wed. J. Peijnenburg-van Kuijk

Jan Schöfferlaan 8

Jan Schöfferlaan 8 (1921)
1943A.H.J. Lambooij (ambt. P.N.E.M.) - wed. M.L.J. Perelaer-Ouwers

Jan Schöfferlaan 10-14a
Gemeentelijk monument

Jan Schöfferlaan 14

Jan Schöfferlaan 14 (1921)
1936St. Antoniusschool L.O.

Jan Schöfferlaan 16
Gemeentelijk monument

Jan Schöfferlaan 16 (1921)
1943mr. M.H.M. Adelmeijer (advocaat en procureur)

Jan Schöfferlaan 18

Jan Schöfferlaan 18 (1921)
1943Jonkheer L.M.H.V. Graafland (analyst Keuringsd.) - Jonkvr. A.S. Graafland (apoth.-assist.)

Jan Schöfferlaan 20

Jan Schöfferlaan 20 (1921)
1943W.H.M. van Strien (chef inkooper damesconfectie)

Jan Schöfferlaan 22

Jan Schöfferlaan 22 (1921)
1943B.P.J.J. van Bavel (boekhouder) - J.M.A. van Bavel (kantoorbediende)

Jan Schöfferlaan 24

Jan Schöfferlaan 24 (1921)
1943D. Everaers - H.J.J. Giesen

Jan Schöfferlaan 26

Jan Schöfferlaan 26 (1921)
1943C. Steenkamer (handelsreiziger)

Jan Schöfferlaan 28

Jan Schöfferlaan 28 (1921)
1943M. Quint (referendaris ter gem. secr.)

 
Jan Schöfferlaan 13
Gemeentelijk monument

Jan Schöfferlaan 13 (1921)
1943C.G.L. Apeldoorn (leeraar R.H.B.S.) - L.J.J.W. Asselbergs (apotheker-assistent) - H.M.J.H. Banens (procuratiehouder) - J. van de Berg (architect) - W.J. Formsma (comm. chartermeester) - Th.A.I Goijaarts (locale kracht P.T.T.) - ir. C. Lit (civiel-ing.) - J. Peters (toegev. insp. prijsbeh.) - H.J.J. Willemse (leeraar L.N.O.)

Jan Schöfferlaan 11

Jan Schöfferlaan 11 (1921)
1943H.J. Prüst (kantoorbed.)

Jan Schöfferlaan 9

Jan Schöfferlaan 9 (1921)
1943J.B.H. Köster (leeraar M.O. wiskunde R.K. Lyceum)

Jan Schöfferlaan 7

Jan Schöfferlaan 7 (1921)
1943dr. J.M.W. Hoebanx (leeraar R.K. Lyceum)

Jan Schöfferlaan 5
Gemeentelijk monument


Jan Schöfferlaan 3
Gemeentelijk monument


Jan Schöfferlaan 3a-b
Gemeentelijk monument


Jan Schöfferlaan 1
Gemeentelijk monument

Jan Schöfferlaan 1 (1921)
1943A.J.J. Jansen - J. Termorshuizen - J.C.J. Veltman (onderwijzeres) - wed. M. Veltman-Hermans

Postcodes
  5212 RE  1..13
  5212 RE  2..28
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 241

n: vermelding in een voetnoot