afb. 23 februari 1962

Scheidingstraat

locatie: Binnenstad Centrum

Gezien vanaf de Hooge Steenweg/Markt. Gezicht op het politiebureau aan het Burgemeester Loeffplein.
Bron: Stadsarchief (0002397)
~~~
De Gapert was in 1571 brouwerij en deelde zijn naam aan de hiernaast loopende Scheidingsstraat mede, die vroeger "Achter de Gapert" heette.
Bron: Mosmans, Oude namen van huizen en straten (1906) 24 nr. 70
~~~
Deze straat werd vroeger ook vermeld als "Scheijtstraat" of "Achter de Gapert" of "Achter den Zwarten Hond". Het hoekpand Scheidingstraat / Hoge Steenweg heeft als naam gehad "De Gapert" en ook "De Zwarte Hond"; vandaar de naam.
Bron: Stegentocht 2
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
Het Scheiding Straatje
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Scheidingstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Scheidingstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Scheidingstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Scheidingstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Grensstraatje

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 18 februari 2009
Mosmans

Namen der Straten enz.

82
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 70, 82
Panden
Hooge Steenweg
Scheidingstraat 2

Scheidingstraat C 441a (????)
1881D.G.M. Roldanus (predikant bij de nederduitse hervormde gemeente)
1908F.A.L. Bruystens (hoofd eener openbare jongensschool) - wed. C. Bruystens-Boomers
Scheidingstraat 2 (1909)
1910F.A.L. Bruystens (hoofd eener openbare jongensschool) - P. Eijsing - wed. Gründing-Bruystens

Scheidingstraat 6

Scheidingstraat C 251c (????)
1910J.C. Vugts (mr. schoenmaker en winkel.)
1928wed. J.C. Vugts
1943C.M. van de Oord (hand. in kantoorbenoodigdheden) - Oord. G. van de (commissionnair)

Scheidingstraat 8

Scheidingstraat C 252 (????)
1881J.C. Vugts (mr. schoenmaker)
1908J.J. Pos (sigarenmaker) - J.C. Vugts (mr. schoenmaker en winkel.)
Scheidingstraat 8 (1909)
1910J.J. Pos (sigarenmaker)
1928A.C. Doomernik
1943A. Doomernik (sigarenmaker)

Scheidingstraat 10

Scheidingstraat C 253 (????)
1908F. van Dartel (sigarenmaker)
Scheidingstraat 10 (1909)
1910F. van Dartel (sigarenmaker)
1928A. Welts
1943A. Koppers (koopman)

Scheidingstraat 12

Scheidingstraat C 254 (????)
1881W. Wils (mr. schoenmaker)
1908A.F. Swanenberg
Scheidingstraat 12 (1909)
1910A.F. Swanenberg
1928A. Belzer
1943J.W.M. Siebers (chauffeur)

Scheidingstraat 14

Scheidingstraat C 255 (????)
1908H.C. Wetser (pakhuisknecht)
Scheidingstraat 14 (1909)
1910H.C. Wetzer (winkelknecht)
1928H.A. Schraven
1943wed. S.F. Trum-Stakenburg

Scheidingstraat 16..22


Achter de Tolbrug
 
Achter de Tolbrug
Scheidingstraat 15

Scheidingstraat C 238 (????)
1865H. Lamers (verkooper van heetwater)
1875H. Lamers (slijter in steenkolen)
1881H. Lamers (slijters in steenkolen)
Scheidingstraat C 248 (????)
1908J. van Uden (koopman)
Scheidingstraat 15 (1909)
1910J. van Uden (koopman)

Scheidingstraat 13

Scheidingstraat C 249 (????)
Scheidingstraat 13 (1909)

Scheidingstraat 11

Scheidingstraat C 239 (????)
1875J. van Roosmalen (mr. timmerman)
Scheidingstraat C 250a (1880)
1908wed. P. Pierre
Scheidingstraat 11 (1909)
1910wed. P. van Mil (linnennaaister) - wed. P. Pierre

Scheidingstraat 9

Scheidingstraat C 250 (????)
1881J. van Roosmalen (mr. timmerman)
1908wed. Marechal
Scheidingstraat 9 (1909)
1923Johannes J. Brant (metaalbewerker)
1943J. Zwinkels (schoenmaker)

Scheidingstraat 7

Scheidingstraat C 250b (????)
1908A.C. Vugts (strijkster)
Scheidingstraat 7 (1909)
1910A.C. Vugts (strijkster)

Scheidingstraat 5-3

Scheidingstraat 5

Scheidingstraat C 251a (????)
1908P. Eijsing - P. v.d. Weegen (kleermaker) - P. Welts (suikerbakker)
Scheidingstraat 5 (1909)
1910P.J. Stoetzer (schoenmaker)
1928J. van Hooft
1943D.J. Vos (schrijver insp. invoerr. en acc.) - L. Vos (stalbaas van Gent en Loos)
Scheidingstraat 3

Scheidingstraat C 251 (????)
1908P. Stoetzer (schoenmaker)
Scheidingstraat 3 (1909)
1910H. Valentijn (schoenmaker) - P. Welts (suikerbakker)
1923Bernardus H.Th. van Aalten (directeur van Gend en Loos)
1928H.M. Jamin
1943Fr.P.A. Jamin (brandmeester) - H.M. Jamin (pl. dir. N.V. ATO-v. G. & L.) - V.M.M. Jamin (kantoorbed. P.N.E.M.) - H.P.H. Jamin-van Rooij

Scheidingstraat 1

Scheidingstraat C ongen. (????)
Scheidingstraat 1 (1909)

Markt
Postcodes
  5211 JR  1..59
  5211 JR  16..22
Straatindeling
  1909 : rechts  1..15, links  2..14
  1995 : rechts 11..15, links 12..22 (Huisnummerkaart H16)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 91

n: vermelding in een voetnoot