afb. L.M. Tangel

Schapenmarkt

Binnenstad Centrum

De Schapenmarkt verbindt de Markt met de Vughterstraat. Vroeger was de naam anders: Sadeleerstraat en later Zadelstraat, genoemd naar de ambacht die er in deze straat bedreven werd. In de tweede helft van de 18e eeuw begon men er schapen te verkopen en zo is de naam Schapenmarkt ontstaan (overigens was er in die tijd hier ook een korenmarkt). Een gebouw dat moest wijken voor het warenhuis de V & D was "de IJseren Man", hierin was het kantoor gevestigd van de stoomtram. Aan het begin van de Schapenmarkt, naar de stad toe, stond een van de drie stadspoorten. De Antwerpse Poort, genoemd naar een van de drie zustersteden van 's-Hertogenbosch. De Antwerpse Poort werd ook wel de Jodenpoort of Onze Lieve Vrouwepoort genoemd.
Onbekend
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1???
Sadeleerstraat
Straat in Straat uit
1???
Zadelstraat
Straat in Straat uit
1645
Schape Marct
Kaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1866
Schapenmarkt
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Schapenmarkt
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Schapenmarkt
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Schapenmarkt
Huisnummeromnummering 1909
1910
Schapenmarkt
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Schapenmarkt
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bouwhistorie

Schapenmarkt

336
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 336
Mosmans

Namen der Straten enz.

82
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 82
Sasse van Ysselt

De Schapenmarkt

479
480
481
Noten
1.Zie Deel II p. 91.
2.Dit huis strekte achterwaarts zich uit tot aan de straat, thans genaamd Achter het Stadhuis. Den 6 Mei 1760 f Reg. n° 577 f. 260 vso en vlgd.) verkocht Gijsbert Peymans wijnkooper te Rotterdam, als erfgenaam van Hendrik Peymans, de navolgende aan die straat staande of daarop uitkomende huizen: a. twee huisjes, staande in het gangetje achter den Gouden Leeuw tusschen dat huis en het Roodhuis; b. het Roodhuis, staande tusschen den uitgang van den Gouden Leeuw en de Schenkkan (kooper van a en 6 was toen Cornelis van Lanschot, koopman te den Bosch); c. een huis met erf, achterplaats, middelplaats en koetshuis, genaamd de Schenkkan (vroeger de Bonte Koe), met recht van uitgang door de Peymanspoort, stgande dit huis tusschen het Roodhuis ex uno en het volgend huis ex alio; d. een huis, staande tusschen de Schenkkan en de Peymanspoort.
3.Men zie eene uitvoerige Schepenakte van 1574, dit huis betreffende, in Reg n° 160 f. 374.
4.Zijne vrouw was Hillegonda van Gerwen, die hem, zie Deel I p. 290, schonk een zoon Andries van Kessel.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 479-481
Verdwenen stadsbeelden

Een zonnige zomermiddag op de Schapenmarkt

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 15 januari 1998
Artikelen
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Een zonnige zomermiddag op de Schapenmarkt
Brabants dagblad donderdag 15 januari 1998 (foto)
 
2006

Marcel van der Heijden

De Straat : Markt, Schapenmarkt en Pensmarkt
Bossche Bladen 3 (2006) 119-123
Geschiedenis
1805 Op 8 en 9 december verblijft Napoleon in Den Bosch, waar hij logeert in het hotel 'De Gouden Leeuw' van de heer Halewijn aan de Schapenmarkt.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Panden
Markt.
Schapenmarkt 2
RijksmonumentM 240

Markt A 449 (????)
1865H.A.M. Groenewalt (tapper en commissionnair expediteur) - A. van Wijk (postiljon)
1875wed. H.A.M. Groenenwaldt (tapster)
Schapenmarkt A 461 (1880)
1881wed. H.A.M. Groenewaldt (tapper)
1908A. Mulders (caféhouder)
Schapenmarkt 2 (1909)
1910A. Mulders (caféhouder)
1928C.F.J. van den Heuvel
1943C. van den Heuvel (café's restaurants, hotels) - C.F.J. van den Heuvel (caféhouder 'De Schietspijp')

Schapenmarkt 4
Rijksmonument

Schapenmarkt 4 (????)
1943Vroom en Dreesmann

Schapenmarkt 4
M 241

Markt A 448 (????)
1865A.F. de Gier (apotheker)
1875W.C. Deckers Jr. (partikulier)
Schapenmarkt A 460 (1880)
1881jr. W.C. Deckers (partikulier)
1905J.W. Többens (in dameshoeden)
1908J.W. Többens (dames modemagazijn engros en detail)
Schapenmarkt 4 (1909)
1910J.W. Többens (dames modemagazijn)
1923Johannes Grummels (grossier in dameshoeden)

Schapenmarkt 6
M 242-245

Markt A 112 (????)
1805G. Halewijn bron
1822Johannes Ernestus Halewijn (logementhouder) bron
Schapenmarkt A 447 (????)
1865J. Bogaerts (directeur van diligence ondernemingen)
1865wed. J. Chevalier (logement en stalhoudster)
1875mr. L.A.N. Gerrits (lid der gedep. staten) - Th. Halewijn (hotelhouder)
Schapenmarkt A 459 (1880)
1881Th. Halewijn (hotelhouder)
1908F.A.M.J.M. Halewijn (hotel Gouden Leeuw)
Schapenmarkt 6 (1909)
1910F.A.J.M.M. Halewijn (hotel Gouden Leeuw)

Schapenmarkt A 458

Schapenmarkt A 446 (????)
1865J.J. Krijbolder (mr. smid en winkelier)
1875J. de Kanter (tapper en winkelier)
Schapenmarkt A 458 (1880)
1881J. de Kanter (tapper en winkelier)
Vervallen (1909)

Schapenmarkt 8
M 246

De vergulde Ezel (1614)
Schapenmarkt A 445 (????)
1865H.M.J.V. Bosman (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - B.C.P.V. Cerutte (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - E.C. Noijons (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers) - E.M. Noijons (winkelier in visch en kaas)
1875H. Broekmans (handelsreizig.) - J. Broere (hulponderw. aan 's-rijks kweeksch.) - wed. E.M. Noijons (winkel. in visch en kaas)
Schapenmarkt A 457 (1880)
1881G. Noijens (koopman in flesschen en kaashandel)
1893G.P.G. Noijons
1908E.V.L.M. Diekhof (inspec. rijks-veldwacht district 's Bosch) - G.P.G. Noijons (fa wed. E.M. Noijons) visch en kaash.
Schapenmarkt 8 (1909)
1910G.P.G. Noijons (visch en kaash.)
1943't Centrum van Dijk en Pasmans (groentenhandel)
????Cooymans
1999Theo en Hanneke Slenders (Slenders Keurslager)

Schapenmarkt 10
M 247

Schapenmarkt 10

De Vijf Vocalen (????)
Schapenmarkt A 444 (????)
1865J. Westerlaken (mr. broodbakker)
1875F. Seijler (kunstborduurder) - J. Westerlaken (mr. broodbakker)
Schapenmarkt A 456 (1880)
1881J. Westerlaken (stoombakkerij)
1893wed. J. Westerlaken
1908E.J. Greven - P.J.M. Westerlaken (broodbakker, mosterdfabrikant)
Schapenmarkt 10 (1909)
1910P.J.M. Westerlaken (broodbakker, mosterdfabrikant)
1928P.H. Hendrix
1943H.F.A. Meuwese (filiaalhouder)
Schapenmarkt 10a

Schapenmarkt 10a (1909)
1943W.A.C. Hendrikx (kleermaker)

Schapenmarkt 10a


Schapenmarkt 12
M 248

Het Trepke (????)
Schapenmarkt A 118 (????)
1790M. Coolen bron
Schapenmarkt A 443 (????)
1865G. Schopmeijer (mr. kamerbeh. en bontw.)
1875G. Schopmeijer (mr. kamerbeh. en bontwerk.) - F. van Weert (klerk)
Schapenmarkt A 455 (1880)
1881J.T. van Buul (comm. in koloniale waren) - firma G. Schopmeijer (mr. kamerbeh. en bontw.)
1908G.A.M. Schopmeijer (firma G. Schopmeijer) behangerij, stoffeerderij en pelterijen fabr. meubelmagaz. - M.G.P. Schopmeijer (magazijn ter compl. meubilering)
Schapenmarkt 12 (1909)
1910G.A.M. Schopmeijer (bontwerker, beddenm., stoffeerder) - mej. M.G.P. Schopmeijer
1923Johannes Diesveld (administrateur Ned. Alg. Cred. Ver.)
1928H.H. Diesveld - J. Diesveld
1943W.J.M. Hofmans (koopman) - F.D. Lautenslager (magazijnchef) - Nes (schoenhandel) - M.J. v.d. Veerdonk (winkelier)

Schapenmarkt 14
Gemeentelijk monumentM 249

Den Yseren Man (????)
Schapenmarkt A 442 (????)
1865H.J. van Kempen (bedden- en matrassenmaker)
1875H.J. van Kempen (bedden- en matrassenmaker)
Schapenmarkt A 454 (1880)
1881mej. S. Betz (muziekonderwijzeres) - mevr. de wed. J.G. Betz (partikuliere) - C. de Leeuw (winkelier in manufacturen)
1908Factory tramwegm. 's Bosch-Helmond - M. Seijffers (veehandelaar) - S. Seijffers (modiste) - N.J. Vermeulen (schoenmaker) - N.J. de Waal (mr. schoenmaker)
Schapenmarkt 14 (1909)
1910Factory tramwegen. 's-Bosch - Helmond - M. Mooren (controleur tram) - G. Thomas
1923Augustinus W.M.Th. Brekelmans (handelsreiziger)
1928wed. P.R. Bruning

Schapenmarkt 16-18
M 250

Schapenmarkt 16

De kleine Waag (????)
Schapenmarkt A ? (????)
Schapenmarkt A 453a (1880)
1905J.J. Ardies (beeldhouwer)
Schapenmarkt 16 (1909)
1910wed. J.C.H. van Osch
1923Leo Johan Damen (accountant)
1943wed. M.A.C. van Ruiten-van Osch - wed. A.G. Zwakenberg-Willems (kantoorbediende)
Schapenmarkt 18

Schapenmarkt A 441 (????)
1865wed. W.J. Lindner (gepensionneerde) - A.H. Scheefhals (firma gebr. Scheefhals) mr. koek- en banketbakkers
1875mej. A.M. ten Hagen (partikulier) - A.H. Scheefhals-Kluijtmans (confiseur, patisier, guisinier)
Schapenmarkt A 453 (1880)
1881J. van Osch (vleeschhouwer) - G. Vullings (fabriekant)
1905wed. J.C.H. van Osch (sigarenwinkelierster)
1908wed. ter Horts-Romker (sigarenwinkelierster)
Schapenmarkt 18 (1909)
1928J.A. Wagemakers
1943J.J.H. Didde (kleermaker) - Sigarenmagazijn 'Doornroosje' (sigaren, sigaretten, tabak)

Schapenmarkt 20
M 251

De groote Waag (????)
Schapenmarkt A 440 (????)
1865J.M. Nabbe (stads bouwmeester, onderwijzer aan de koninklijke school voor nuttige en beeld. kunsten)
1875J.M. Nabbe (stads bouwmeester en onderwijzer, aan de koninklijke school voor nuttige en beeldende kunsten)
Schapenmarkt A 452 (1880)
1881J.M. Nabbe (stads bouwmeester en onderwijzer aan de koninklijke school voor nuttige en beeldende kunsten)
1905F.M.L. Kerkhoff (ingenieur-architect der gemeente)
1908F.M.L. Kerkhoff (ingenieur-architect der gemeente)
Schapenmarkt 20 (1909)
1910wed. F.M.L. Kerkhof
1928F.J.A. den Doop - A.J.M. van Doorn
1936Adriaan van Doorn (heerenmodemagazijn)
1943A.J.M. van Doorn (winkelier heerenmode art.) - C.J.W. Martijn (kantoorjuffrouw) - D. Martijn (etaleur)
1991? (restaurant Zorba de Griek)

Schapenmarkt 22
Gemeentelijk monumentM 252

Het Schaapshoofd (1603)
Den Engelschen Tinberg (1758)
Schapenmarkt A 439 (????)
1865L.G.P. van Ierland (boekhouder) - J.J. Sonderegger (mr. kleederm. en winkelier)
1865P.J.M. van der Ven (buitengewoon opzigter van den waterstaat)
1875W.J.A. Boellaard (1e luitenant 2e regement hussaren) - jonkh. J.A. Boreel de Mauregnault (1e luiten. der maréchaussées) - H.A. Muller (2e luit. vierde battaillon) - A.R.B. Opstelten (2e luitenant tweede bataillon) - J.J. Sonderegger (mr. kleermaker en koopman in lakens) - H.J. Stevering (1e luit. eerste battaillon) - C.G.A. Verweijde (2e luitenant tweede bataillon)
Schapenmarkt A 451 (1880)
1881J.J. Sonderegger (mr. kleermaker en koopman in lakens)
Schapenmarkt 22 (1909)
1910P.J. Doumen (kerk- en decorschilder, mag. in relig. artik.)
1919fa. H. Lubbers-van Rooij (maison de blanc)
1928H.J.M. Lubbers - wed. H. Lubbers - fa. H. Lubbers-van Rooij
1943E.H.M. Damen (insp. ziekenwet) - H.F. Maseland (koopman) - H.J. Maseland (kantoorbediende) - T.H. Njo (apotheker)

Schapenmarkt 24
M 253

't Kupke (????)
Markt A 123 (????)
1790A. Schafft bron
1802A. Lambermont bron
1822Arnoldus Lambermont (banketbakker) bron
Schapenmarkt A 438 (????)
1865wed. H. Kluijtmans (koek- en banketbakster)
1875H. Kluijtmans (koek en banketbakker) - wed. H. Kluijtmans (partikuliere)
Schapenmarkt A 450 (1880)
1881H. Kluijtmans (koek- en banketbakker) - wed. H. Kluijtmans (partikuliere)
1908N.A.J. van der Ven (firma H. Kluijtmans) banketbakker
Schapenmarkt 24 (1909)
1910N.A.J. v.d. Ven (firma H. Kluijtmans) banketbakker
1923Maria Th.J. Gottschalk (winkeljuffrouw)
1928G.J. Huijsmans - fa. H. Kluijtmans - J.G.W. Schaik - H.A.J. van der Ven
1943A.A. Putters (banketbakker) - W.C.A.M. van der Ven (kantoorjuffrouw) - wed. H.A.J. van de Ven (fa. H. Kluijtmans) koksbedrijven - wed. H.M. van der Ven-Puts (banketbakker)

Schapenmarkt 26-28
M 254-255

Schapenmarkt 26

Schapenmarkt A 437 (????)
1865P.V.P. Goulmy (confiturier, likeurstoker en restaurateur)
1875P.V.P. Goulmy (grossier in commestibles, confiseur en likeurstoker)
Schapenmarkt A 449 (1880)
1881P.V.P. Goulmy (grossier in commestibles, confiseur en likeurstoker)
Schapenmarkt 26 (1909)
1910Th.M.M. Goulmy (confiseur, cuisinier en chocoladefabrikant)
1928W.H. Vos
Schapenmarkt 28

Schapenmarkt 28 (1909)
1928H.F. Maseland

Achter het verguld Harnas
 
Snellestraat
Schapenmarkt 39
M 1

Schapenmarkt 39

De Bossche Maegt (????)
Schapenmarkt A 126 (1820)
Schapenmarkt B 295 (????)
1865P.J. Spermon (winkelier in fruit)
1875P.J. Spermon (winkelier in fruit)
Schapenmarkt B 319 (1880)
1881C. Keijzer (handel in sigaren)
1894C.W.A.M. Keijzer (sigarenhandelaar)
1908C.W.A.M. Keijzer (sigarenmagazijn)
Schapenmarkt 39 (1909)
1910C.W.A.M. Keijzer (sigarenmagazijn)
1928H.R.J. Schickendantz - L. Schickendantz
1943G. Schickendantz (zaakwaarnemer rookartikelen) - L. Schickendantz (Sigarenmagaz. 'Het Gulden Vlies') sigaren, sigaretten, tabak
2003? (Simon Lévelt Koffie & Thee)
Schapenmarkt B 319b

Schapenmarkt B 319b (????)
1908mr. E.O.J. Baron van Hövell-tot Westerflier (advocaat en procureur)

Schapenmarkt 37
M 2

Schapenmarkt B 296 (????)
1865J. Janssens (winkelier in galanterie goederen)
1875J. Janssens (winkelier in galanterie goederen)
Schapenmarkt B 320 (1880)
1881J. Jansen (winkelier in galanterien)
1908F. Cooijmans (schoenenmagazijn)
Schapenmarkt 37 (1909)
1910F. Cooijmans (schoenenmagazijn)
1928fa. G.A. van Elderen
1943H.J.C. van Elderen (handel in suikerwerken) - wed. J.B. van Elderen-Duitsman

Schapenmarkt 35
M 3

Schapenmarkt B 297 (????)
1865E.M. Monnikendam (koopman in manufacturen) - P.C. Warthenberg (winkelier in gouden en zilveren werken)
1875S. Hissink (2e luit. kwartiermeester eerste bataillon) - J.H. Marckelbach (2e luit. kwartiermeest. tweede bataillon) - M. Reis (fabriekant van boorden en overh.)
Schapenmarkt B 321 (1880)
1881M. Reis (fabriekant in boorden en overhemden, magazijnhouder van naaimachines)
1908Jos.P.M. Rooij (muziekleeraar)
Schapenmarkt 35 (1909)
1910Dames van Rooij (filiaal Mij. Cooijmans)
1928mej. M.A.H. van Rooij
1943H. Boer (groentenhandelaar)

Schapenmarkt 33
M 4

Schapenmarkt A 128 (????)
1802A. van Pelt bron
1822Antonius van Pelt (koopman) bron
Schapenmarkt B 298 (????)
1865C.H. van Hoven (winkel. in galanteriegoederen)
1875A. van Bokhoven (modiste) - W.H. van Gool (mr. broodbakker)
Schapenmarkt B 322 (1880)
1881W.H. van Gool (mr. broodbakker)
1908Joh. van Erp (boekhouder) - W.H. van Gool (broodbakkerij)
Schapenmarkt 33 (1909)
1910H. van Gool (broodbakkerij)
1928C.H.H. de Jong - mej. H. Silvius
1943Henri P. Eijck (juwelier, opticien)

Schapenmarkt 31-29
M 5

Schapenmarkt 31

Schapenmarkt B 299 (????)
1865J.E.E. Kruijs (tabakskerver en sigarenfabrijkant, koopman in koloniale waren)
1875J. Quaadvliet (mr. kamerbehanger, en ondernemer van verhuizingen)
Schapenmarkt B 323 (1880)
1881W. Keukenschrijver (partikulier) - wed. F. Smulders (partikuliere) - P.M. Timmermans (fabriekant in brandwaarborgkasten, haarden, tuinmeubelen en alle soorten van gegoten en geslagen ijzerwerken)
1908Lubbers-van Rooij (manufacturen)
Schapenmarkt 31 (1909)
1910fa. H. Lubbers-van Rooij (lingeries)
1923Adrianus J.M. van Doorn (winkelier heeren modeartikelen)
1928fa. B. Dechesne - P.M.J.H. van Wees
1943F.J. Kuijpers (koopman) - N.V. Wolhandel 'de Spin'
Schapenmarkt 29

Schapenmarkt B 299a (????)
Schapenmarkt B 323a (1880)
1908Lubbers-van Rooij (manufacturen)
Schapenmarkt 29 (1909)
1910H. Lubbers-van Rooij
1923Hubertus Chr.A. van Gool (broodbakker)
1928H.C.A. van Gool
1943P.L.J. Verbruggen (accountant)

Schapenmarkt 27
M 6

Wijk ? (????)
1810fa. J. Dupont (tabak en snuif)
Schapenmarkt B 300 (????)
1865A.N. van Osch (tabakskerver, cigarenfabrijkant en koopman in koloniale waren)
1875A.N. van Osch (tabakskerver, sigarenfabriekant en koopman in kolonialewaren)
Schapenmarkt B 324 (1880)
1881A.N. van Osch (tabakskerver, sigarenfabriekant en koopman in kolonialewaren)
1908E. van Emmerik - C. de Heusde-v.d. Sluijse - C. de Heusde-v.d. Sluijse (firma A.N. van Osch, tabak en sigarenfabriek)
Schapenmarkt 27 (1909)
1910E. van Emmerick (winkeljuffrouw) - C. de Heusde-van der Sluijse - C. de Heusde-van der Sluijse (firma A.N. van Osch) tabak- en sigarenfabriek
1923Elisabeth M. van Emmerik (winkeljuffrouw)
1928mej. E.M. van Emmerik - Th. P.R. Passtoors
1943T.P.R. Passtoors (fabrikant) - Th. Passtoors (fa. A.N. van Osch) tabakskerverij

Schapenmarkt 25
M 7

Schapenmarkt A 133 (????)
1790V. Boxtel bron
1802A. Teunisse bron
1822Henrikus Teunissen (zadelmaker) bron
Schapenmarkt B 301 (????)
1865H.J. de Kort (firma gebr. de Kort) tabakskerver, koopman in koloniale waren - W. de Kort
1875P.J. Jansen (apotheker)
Schapenmarkt B 325 (1880)
1881P. Jansen (apotheker) - P. de Vletter (apothekersbediende)
1908J. v.d. Hurk Sr. (drogist) - P.J. Jansen (apotheker)
Schapenmarkt 25 (1909)
1910J. van den Hurk Sr. (fa. P.J. Jansen) drogist
1923Clemens Farwick (koopman in damesconfectie)
1928C. Farwick Ariëns
1943Modehuis Boelaars - wed. M.B. Boelaars-van der Werff (winkelierster)

Schapenmarkt 23
M 8

Schapenmarkt A 134 (????)
1790van Munster bron
1822Martinus Antonius Munster (koopman) bron
Schapenmarkt B 302 (????)
1865L.E.H. Haenen (essaijeur op het kantoor van waarborg voor gouden en zilveren werken) - J.J. Swagemakers (koek- en banketbakker)
1875J.J. Swagemakers (koek- en banketbakker)
Schapenmarkt B 326 (1880)
1881J.J. Swagenmakers (koek en banketbakker)
Schapenmarkt 23 (1909)
1910C. Farwick-Ariëns (damesconfectie)
1919M. Knipscheer (kantoor & papierhandel)
1928M.I.M. Knipscheer
1943fa. B. Dechesne (Het Hoedenhuis) - G. Kouw (magazijnbediende) - M.J.P.A. Nivard (handelsagent)

Schapenmarkt 21-19
M 9

Schapenmarkt 21

Schapenmarkt B 303 (????)
Schapenmarkt B 327a (1880)
1881wed. F. Spruijtenburg (particuliere)
1908wed. P.C. van Griensven
Schapenmarkt 21 (1909)
1910mej. Grasso
Schapenmarkt 19

Schapenmarkt B 303 (????)
1865J.W. Gast (apotheker)
1875H.T. Chappuis (1e luitenant depot) - P. Freijssen (mr. schoenmaker)
Schapenmarkt B 327 (1880)
1881F.N. Collard (meubelmaker) - G.J.C. Scholten (telegrafist st. spoor)
1908M.A. Pompe (coiffeur)
Schapenmarkt 19 (1909)
1910M.A. Pompe (coiffeur)
1928H.M.Th. Rooij

Schapenmarkt 17
Gemeentelijk monumentM 10

Schapenmarkt 17

Schapenmarkt B 304 (????)
1865H.F. Cordeweener (koopman in manufact.)
1875H.F. Cordeweener (koopman in manufacturen)
Schapenmarkt B 328 (1880)
1881firma H.F. Cordeweener (koopman in manufact.) - A.F. Vincent (koopman)
1908A. Vincent (manufacturier)
Schapenmarkt 17 (1909)
1910A. Vincent (fa. Cordeweener) manufacturier
1928A.J. van der Vlugt
1936J. van de Laar & Zn. (woninginrichting)
1943J. van de Laar en Zn. (woninginrichting, stoffeerderij)
Schapenmarkt 17a

Schapenmarkt 17a (????)
1943J.Th. van de Laar (koopman in meubilair)

Schapenmarkt 15-13
M 11

Schapenmarkt 15

Schapenmarkt B 329a (????)
Schapenmarkt 15 (1909)
1910mr. L.A.N. Gerrits (lid Gedeputeerde Staten)
1923Herman G. Frank (cand. notaris)
1928mej. C.C.E. Kempees - Th.B.M. Luneman - A.A.J.M. van Meerwijk - J.R.C. de Vries - mej. P.M. de Weert
1943P.H. Hendrikx (expl. Raadskelder) - T.C. Stroucken (boekhouder)
Schapenmarkt 13

Schapenmarkt A 137 (????)
1790wed. J. Pels (ijzerwinkel) bron
1822Henricus Gerardus Pels (koopman) bron
Schapenmarkt B 305 (????)
1865mr. F.A.J. van Lanschot (substituut-officier van justitie, lid der plaatselijke schoolcommissie) - A.J. Leeuw (firma wed. T. de Leeuw) winkelierster in manufacturen
1875A.J. de Leeuw (firma wed. T. de Leeuw) winkelierster in manufacturen
Schapenmarkt B 329 (1880)
1881mr. L.A.N. Gerrits (lid der gedeputeerde staten) - wed. F. de Leeuw (in manufacturen)
1893F. Verlinden (winkelier in wijnen, likeuren en sigaren)
1895C.L. Verhagen van Oorschot (koekfabrikant)
1908mr. L.A.N. Gerrits - Gez. van Oorschot (winkeliersters) - C.L. Verhagen van Oorschot (Eerste Bossche stoom- koek- en biscuitfabriek)
Schapenmarkt 13 (1909)
1910Gez. van Oorschot (winkeliersters) - C.L. Verhagen van Oorschot (Eerste Bossche stoom- koek- en biscuitfabriek)
1943N.V. v/h F. Jonkers en Zn. (woninginrichting)

Schapenmarkt 11
M 12

Schapenmarkt B 306 (????)
1865F.L. Welsch Jr. (koopman in galanteriegoederen) - F.L. Welsch Sr. (splitter der staatsloterij) - A.S. Welsch (E.r. gepensionneerd commies ter provinciale griffie)
1875F.L. Welsch Jr. (koopman in galanterien) - F.L. Welsch Sr. (splitter der staats-loterij)
Schapenmarkt B 330 (1880)
1881F.L. Welsch Jr. (koopman in galanterien) - F.L. Welsch Sr. (splitter der staatsloterij)
1892F.L. en Zoon Welsch
1908H.P. Welsch (fa. F.L. Welsch en Zn.) luze en huish. art.
Schapenmarkt 11 (1909)
1910H.P. Welsch (fa. F.L. Welsch en Zn.) luze en huish. art.
1928F.L. Welsch en Zn.

Schapenmarkt 9-7
M 13

Schapenmarkt 9

Schapenmarkt B 307 (????)
1865W. van Dijk (koopm. in lakens en mr. kleederm.)
1875P.F.C. van Dijk (koopman in lakens)
Schapenmarkt B 331 (1880)
1908Kreijmborg & Co. (confectionneurs) - G.H.F. Kreijmborg (koopman)
Schapenmarkt 9 (1909)
1910G.H.F. Kreijmborg (koopman)
1928P.J.J. Vos
1943N.V. A. Kreijmborg en Co.
Schapenmarkt 7

Schapenmarkt B 307a (????)
1865H.E. de Bergh (assuradeur)
1875wed. J.F. van Boekel van Rumphf (partikulier)
Schapenmarkt B 331a (1880)
1881mr. M.A. van den Acker (raadsheer in het Gerechtshof) - P.F.C. van Dijk (koopman in lakens)
Schapenmarkt 7 (1909)
1910Kreijmborg & Co. (confectionneurs)
1928Kreijmborg en Co. - P.J.J. Vos
1943N.V. A. Kreijmborg en Co.
Schapenmarkt 9-7

Schapenmarkt 9-7 (????)
1943P.J.J. Vos (bedrijfsleider heerenkl. firma Kreijmborg)

Schapenmarkt 5
M 14

Schapenmarkt A 140 (????)
1790van Gemert bron
1822Johannes A.W. Gemert (zilversmid) bron
Schapenmarkt ? (????)
1845mgr. Judocus Smits
Schapenmarkt B 308 (????)
1865P.N. Verhoeven (boekdrukker en boekhandelaar)
1875W. van Gulick (boekhandelaar)
Schapenmarkt B 332 (1880)
1881W. van Gulick (boekhandelaar)
1908M.H. Vroom (in fijne vleeschwaren, comestibles)
Schapenmarkt 5 (1909)
1910mr. J. Janssen (leeraar rijks H.B.S.) - M.H. Vroom (in fijne vleeschwaren, comestibles)
1923wed. Gerardus Brok (zonder)
1928J.Th.F. Huijsmans
1943J.Th.F. Huijsmans (handel. in consumptie-ijs) - Mille Couleurs (modeartikelen) - A.M. Misana - M.G.H. Tiggeler (reiziger in bijouterieën)

Schapenmarkt 3-1

Schapenmarkt 3
M 15

Wijk A ? (????)
1832wed. Jacobus Couwenberg (suikerbakker)(eigenaar)
Schapenmarkt B 309 (????)
1865J. Niemann (schatter der personele belasting)
1865M.A. Tonino (firma gez. Tonino) winkelierster in modegoederen
Schapenmarkt B 333 (1880)
1908J.E.A.N. Meijring (in galanteriën, porcelein, glas- en aardewerk)
Schapenmarkt 3 (1909)
Schapenmarkt 1
M 16-17

Het Paradijs (????)
Schapenmarkt A 143 (1820)
Schapenmarkt B 310 (????)
1865C. Huijvenaar (winkelier in gouden en zilveren werken)
1875A. Meijring (koopman in galant. en porcelein)
Schapenmarkt B 334 (1880)
1881A. Meijring (koopman in galant. en porselein)
1908J.E.A.N. Meijring (in galanteriën, porcelein, glas- en aardewerk)
Schapenmarkt 1 (1909)

Minderbroedersstraat
Postcodes
  5211 ES  1..39
  5211 ET  2..26
Stadsrekeningen
1584

Kapittel 16

Licht gebrand in het Lieve Vrouwenhuisje, op den hoek der Schapenmarkt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1054
 
Straatindeling
  1906 : 1..17 (Mosmans)
  1909 : rechts 1..39, links 2..26
  1959 : rechts 1..39, links 2..28 (Huisnummerkaart G17)
Volkstelling 1822
No 2 Wijk A (komend van de Groote Markt)
Schapenmarkt
116 10 Schuil, Antonius Schilder 35 Rooms Den Bosch
117 7 Giersbergen, Hendrikus van Koopman 32 Rooms Vlijmen
118 4 Coolen, Martinus Koopman 66 Rooms Tilburg
119 5 Borzo, Jozef Winkelier 40 Rooms Bugiallo (Italië)
120 7 Doop, Maria den Winkelierster 54 Rooms Vught
121 10 Tonino, Karl Kommies bij de sted belastingen 56 Rooms Rhoden in Waldeck
122 22 Ketelaars, Cornelus Koperslager 44 Rooms Moergestel
123 5 Lambermont, Arnoldus Banketbakker 70 Rooms Heeze bij Leende
124 9 Wolf, Hendrikus Koffiehuishouder 40 Rooms Amsterdam
126 4 Bierens, Arnoldus Kraamkind 61 Rooms Den Bosch
128 7 Pelt, Antonius van Koopman 53 Rooms Tilburg
129 9 Hal, Franciscus van Klapwaker 31 Rooms Den Bosch
130 8 Vereyck, Maria Christina Klapwaker 42 Rooms Den Bosch
132 7 Tienen, Marinus van Doctor 47 Gereformeerd Z. Zee
133 14 Teunissen, Henrikus Zadelmaker 62 Rooms Goch
134 9 Munster, Martinus Antonius Koopman 27 Rooms Den Bosch
135 8 Portier, Antoni Kamerbehanger 43 Rooms Den Bosch
136 8 Cordeweener, Wilhelmus Koopman 67 Rooms Groenstraat
137 5 Pels, Henricus Gerardus Koopman 43 Rooms Den Bosch
138 9 Weîsch, Frans Lodewijk Koopman 53 Gereformeerd Den Bosch
139 7 Koene, Its. Petrus Koopman 38 Rooms Den Bosch
140 7 Gemert, Johannes A.W. Zilversmid 23 Rooms Den Bosch
Groote Markt
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 89

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 71, 92

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 212; II. 547

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 18, 201

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 11, 14

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 280

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 168

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 105, 108, 110, 175, 176, 180, 183, 224, 287, 360, 373, 389

L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw (1962) 80n

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) XV

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 48, 396

n: vermelding in een voetnoot