afb.

Kardinaal van Rossumplein

Binnenstad Centrum, Binnenstad Oost

Op 21 februari 1933 kreeg het de naam van Kardinaal van Rossumplein "zulks in verband met de viering van het tweede eeuwfeest der congregatie van de Paters Redemptoristen, die ook in onze stad zulk een heilzaam werk hebben verricht, terwijl voorts op deze wijze wordt hulde gebracht aan de nagedachtenis van een groot lid dier orde, die eenigen tijd ingezetene onzer gemeente is geweest en die als internationaal figuur op den voorgrond is getreden" (B en W aan de gemeenteraad).
Bron: Stegentocht 1
~~~
Op dit plein werd tot zeker 1930 de wekelijkse veemarkt gehouden.
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
Aanleg stadspark
's-Hertogenbosch cartografisch bekeken
1890
Veemarkt (Park)
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Veemarkt
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Veemarkt
Huisnummeromnummering 1909
1928
Veemarkt
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1933
Kardinaal van Rossumplein
RB 21-02-1933. GB 1933 no 41.
Verdwenen stadsbeelden

Geen echte koeien meer op het plein, maar de heilige koe

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad vrijdag 2 mei 1997
Artikelen
1968

Redactie

Bedrijf van naam, niet alleen in Den Bosch maar ook daarbuiten. 'Appel bouwmaterialen nv te Den Bosch 100 jaar
Brabants Dagblad dinsdag 22 oktober 1968 (foto's)
 
1997

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Geen echte koeien meer op het plein, maar de heilige koe
Brabants dagblad vrijdag 2 mei 1997 (foto)
 
2002

Jo Hendriks

Het einde van de 70-jarige Bossche Veemarkt
KringNieuws 1 (2002) 6-8
 
Kunstafbeeldingen

Kardinaal van Rossumplein, 1860

Anoniem
(gravure)
KUB Tilburg

De veehandel vond vanaf het midden van de 19e eeuw plaats op het huidige Kardinaal van Rossumplein. Het vee werd van heinde en verre, zelfs per schip, aangevoerd. Links op de hoek het pand van sociëteit de Unie.
's-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 187
Panden
Kardinaal van Rossumplein 2

Park C 109 (????)
1875F.L. van Well (mr. kleermaker)
Veemarkt C 109 (1880)
1908F.A. Floris (mr. schoen en laarzenmaker)
Veemarkt 2 (1909)
1910W.F.K. Hörmann (musicus) - Jac. Wels (meubelmaker)
1928P.P. Hörmann - W.F.K. Hörmann
Kardinaal van Rossumplein 2 (1933)
1943P.J.J.M.A. Burg (teekenaar P.T.T.) - A.J. van Gils (coupeuse-leerares)

Kardinaal van Rossumplein 4

Veemarkt C 110 (????)
1908Th. Halemans (sigarenmaker) - wed. H. Sauvé
Veemarkt 4 (1909)
1910F.A. Vorstenbosch (sigarenmaker) - H.M. v.d. Weijenberg (besteller)
1928Q.M. Ackermans - M.L. van de Weijenberg
Kardinaal van Rossumplein 4 (1933)
1943G.A. Knuvers (orthopaedische maatschoenmakerij) - M.L. v.d. Weijenburg (goederenbesteller)

Kardinaal van Rossumplein 6

Veemarkt C 111 (1880)
1908Gebrs. J. en A. Appel (handel in hout- bouwmaterialen)
Veemarkt 6 (1909)
1910Gebrs. J. en A. Appel (handel in hout, bouwmaterialen en brandstoffen)
1926H. Appel
1928Kantoor en pakhuis Appel
Kardinaal van Rossumplein 6 (1933)

Kardinaal van Rossumplein 8

Park C 111 (????)
1865J. Eekels & Co. (graan en trasmolenaars met stoom, gipsbranders) - A.J.H. Terwindt (leerlooijer) - T.M. Terwindt (firma A Terwindt & Co.) aannemer van openbare werken
1875J. Eekels en Cie. (graan en trasmolen met stoom gipsbranders) - T.M. Terwindt (firma A Terwindt en Co.) aannemer van openbare werken - wed. C. Terwindt (partikulier)
Veemarkt C 112 (1880)
1881J. Eekels en Cie (graan en trasmolen met stoom, gipsbranders) - wed. J.H. van de Ven (partikuliere)
1908A.J. Appel
Veemarkt 8 (1909)
1910A.J. Appel (koopman)
1926Gebrs. J. en A. Appel (N.V. Hout-, Bouwmaterialen- en Brandstoffenhandel)
1928A.J. Appel - C.J.M. Appel
Kardinaal van Rossumplein 8 (1933)
1943G.A. Sekhuis (arts) - G.A. Sekhuis (arts)
1960Lautenslager (automobielbedrijf)

 
Zuid-Willemsvaart
Kardinaal van Rossumplein 15-13

Kardinaal van Rossumplein 15

Kardinaal van Rossumplein 15 (1933)
1943E.M.C. Nefkens (kantoorbediende) - J.F.M. Nefkens (caféhouder)
1991Ed Hoevenaars (café De Unie)
Kardinaal van Rossumplein 13

Kardinaal van Rossumplein 13 (1933)
1943wed. G. Kerkhofs-van Kortwijk
1961Hotel De Unie

Kardinaal van Rossumplein 11

Kardinaal van Rossumplein 11 (1933)
1943J. van Beurden (filiaalhoudster melkinr. St. Lucia) - A.J.W. Macrander (kantoorbediende) - F.J. Macrander (kleermaker) - L.P.J. Spoelstra (kantoorbediende)

Kardinaal van Rossumplein 9.


Kardinaal van Rossumplein 7

Kardinaal van Rossumplein 7 (1933)
1943Th.M. den Brinker (leeraar M.O. boekhouden)

Kardinaal van Rossumplein 3

Kardinaal van Rossumplein 3 (1933)
1943G.A.A.M. Schippers (onderwijzeres) - H. Schippers (brandstoffenhandel) - wed. J.M. Schippers-Wajon - F.J.M. Wajon (kantoorbediende)

Kardinaal van Rossumplein 1

Kardinaal van Rossumplein 1 (1933)
1936B.M.H. Mettrop (doctor)
1943B.M.H. Mettrop (arts)

Sint Josephstraat
Postcodes
  5211 RV  1..15
  5211 RV  2..2
Straatindeling
  1909 : links 2..8
Literatuur en bronnenpublicaties

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 49, 176, 234

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) XXXII

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 170, 187, 318

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 199

n: vermelding in een voetnoot