Zuid Willemsdreef

Rosmalen, A2 zone Z

Dossier
2013

Straatnaamgeving

B&W voorstel 12 november 2013

Voortgesteld wordt om het deel van de huidige Burgemeester Jonkheer Von Heijdenlaan, dat ten westen van het Maximakanaal (de omgelegde Zuid Willemsvaart) gelegen is, de naam Zuid Willemsdreef te geven.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)