Wisent

Rosmalen

Dossier
2016

Straatnaamgeving

B&W voorstel 23 november 2016

De verbindingsweg op bedrijventerrein Rosmalens Plas ‘Mammoet’ te noemen;
  • de noordelijke zijstraat ‘Poolvos’;
  • de middelste zijstraat ‘Sneeuwhaas’;
  • de zuidelijke zijstraat Wisent.
Samenvatting
Aan de Rosmalense Plas wordt een bedrijventerrein ontwikkelt. In verband met het realiseren van voorzieningen zijn er een viertal straatnamen nodig. De werkgroep straatnaamgeving heeft voor de nieuwe straatnamen het thema “bodemvondsten uit de ijstijd” gekozen. Bij het uitgraven van de Rosmalense plas zijn veel vondsten gedaan. Er zijn botten van onder andere mammoet, wisent, poolvos en sneeuwhaas gevonden, diersoorten die tijdens de ijstijd in dit gebied leefden. Voorstel is om de doorgaande verbinding naar het grootste en sterkste dier te noemen: 'Mammoet'. De zijstraten 'Poolvos', 'Sneeuwhaas' en 'Wisent'.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)