Wethouder Tiboschplein

Rosmalen, Hondsberg

Dossier
1987

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 15 januari 1987

  • in te trekken de straatnaam 'Wethouder Tiboschlaan';
  • vast te stellen de straatnamen Christinastate, Prins-Clausstraat, Sint-Jorisstate en Wethouder-Tiboschplein, één en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen;
  • de naam Heiweg van het deel van de Heiweg tussen de Deken van Roestellaan en de Sasseltberg, te veranderen in Sasseltberg.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)