Westerpad

Rosmalen, De Overlaet West

Deze straat kent geen huisnummers.
Dossier
1985

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 10 januari 1985

  • voor de fase 3b van het bestemmingsplan 'De Overlaet' nog de volgende namen vast te stellen: Forelborch, Zalmborch en Zeeltborch;
  • voor de fase 3a en 3b het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte straatnamenplan vast te stellen;
  • voor de door burgemeester en wethouders aan te wijzen fietspaden in het bestemmingsplan 'De Overlaet' de navolgende namen vast te stellen: Middenpad, Noorderpad, Oosterpad, Westerpad en Zuiderpad.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)