Vreeburg

Rosmalen Centrum

Dossier
1992

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 16 juli 1992

Aan de nieuwe straat die de Dorpstraat zal verbinden met de Torenstraat en die zal zijn gelegen in de winkelgalerij die daar thans wordt gebouwd, de naam Vreeburg te geven, zulks als aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)