Vlietdijk

Rosmalen

Artikelen
2011

Ron Magnée

Sluiting Vlietdijk later behandeld
Brabants Dagblad woensdag 11 mei 2011
 
2011

Wrevel over sluiting Vlietdijk De Wielen

• Stevige mail van Janneke Hermans aan college van Den Bosch.
• Gemeente vindt dat Hermans bezwaarmakers moet inlichten wanneer politiek zich over de Vlietdijk buigt.
• Maar hermans is het daar niet mee eens.
Ron Magnée | Brabants Dagblad donderdag 21 juli 2011
 
2011

Vlietdijk tóch dicht, maar pas in 2014

• College heeft besloten: De Vlietdijk in De Groote Wielen blijft tot begin 2014 open.
• Afsluiting als nieuwe parkeervoorzieningen in de kom van Rosmalen klaar zijn.
• Onderhoud tot 2014: tussen de 115.000 en 145.000 euro.
Linda van Gorkum | Brabants Dagblad zaterdag 10 september 2011
 
2011

Sleutel van Vlietdijk in handen PvdA

• Geen enkele fractie voor plan B. en W. met Vlietdijk.
• Groot aantal raadsleden wil weg openhouden. Aantal wil weg per direct afsluiten.
• PvdA-fractie denkt nog na.
• Bossche gemeenteraad beslist op 11 oktober.
Wim Hagemans | Brabants Dagblad woensdag 28 september 2011
 
2011

Vlietdijk gaat dicht, op termijn

• Vlietdijk in De Groote Wielen gaat deels op slot.
• Maar dat gebeurt pas als de spoortunnel in de Empelseweg/Burgemeester Mazairaclaan open is.
• Belofte aan bewoners Klooster Bapitst worden ingelost.
Robèrth van Lith | Brabants Dagblad woensdag 12 oktober 2011
 
2011

Vlietdijk: applaus en chagrijn

Het besluit om de Vlietdijk in De Groote Wielen te sluiten ontlokt zowel applaus bij de voorstanders als chagrijn bij de tegenstanders.
Ron Magnée | Brabants Dagblad donderdag 13 oktober 2011
 
2012

Rianneke Mees

Procedure afsluiting van de Vlietdijk begint
Brabants Dagblad zaterdag 16 juni 2012 | 35
 
2012

Afsluiting Vlietdijk nog niet definitief

• Ondanks bezwaren gaat de Vlietdijk wél dicht.
• Maar afsluiting geldt vooralsnog voor één jaar.
• Na onderzoek naar effecten moet de gemeenteraad opnieuw besluit nemen over de Vlietdijk.
Rianneke Mees | Brabants Dagblad vrijdag 31 augustus 2012 | 33
 
2012

Afsluiting Vlietdijk bij rechter

• Voorstanders én tegenstanders van het afsluiten van de Vlietdijk stappen naar rechter.
• De weg wordt in de zomer van 2013 afgesloten, in ieder geval voor één jaar.
• Maar deze procedure kan de zaak veranderen.
Rianneke Mees | Brabants Dagblad zaterdag 27 oktober 2012 | 33
 
2012

Rianneke Mees

Intentie is dat Vlietdijk definitief gesloten blijft
Brabants Dagblad vrijdag 16 november 2012 | 37
 
2014

Bossche politiek: Vlietdijk mag open blijven

De Vlietdijk in Rosmalen blijft open. Dat advies gaf de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer gisteravond in een extra commissievergadering. Op GroenLinks na waren alle partijen voor het ingediende burgerinitiatief. Volgens wethouder Hoskam kan dat wel gevolgen hebben voor de geplande Oostelijke Landweg.
Tom van der Meer | Brabants Dagblad woensdag 3 september 2014 | 30
 
2015

Plan nieuwe Vlietdijk af

Het concept van de nieuwe Vlietdijk zorgt, hoe kan het ook anders, voor kritiek. Het wordt auto's moeilijk gemaakt.
Tom van der Meer | Brabants Dagblad vrijdag 10 april 2015 | 34
 
2016

Vlietdijk, 400 meter stof voor discussie

Dicht, open dicht en toch open. De Vlietdijk was veelbesproken, maar is nu opgeknapt.
Paul Roovers | Brabants Dagblad zaterdag 3 december 2016 | Regio 3
 
Dossier
1985

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 13 juni 1985

De naam van het deel van de Nieuwendijk tussen de Rodenborchweg en de gemeentegrens dat is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening, te wijzigen in Vlietdijk en die wijziging in te laten gaan op een nader door burgemeester en wethouders te bepalen datum.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
1985

Wijziging huisnummers

Raadsbesluit 14 juni 1985

Een gedeelte van de Nieuwendijk, dat ligt ten noorden van de Rodenborchweg, zal een andere naamgeving krijgen, te weten Vlietdijk. De aan dit weggedeelte liggende panden krijgen dan het huisnummer:
Nieuwendijk 27, wordt Vlietdijk 1
Nieuwendijk 31, wordt Vlietdijk 5
Nieuwendijk 30a, wordt Vlietdijk 10
Nieuwendijk 32, wordt Vlietdijk 12
Nieuwendijk 39, wordt Vlietdijk 11
Nieuwendijk 41, wordt Vlietdijk 13
Nieuwendijk 43, wordt Vlietdijk 17
Het pand Nieuwendijk 23 krijgt het huisnummer Nieuwendijk 35.
Het huisnummer van Nieuwendijk 30 blijft ongewijzigd.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
2017

Straatnaamgeving

B&W voorstel 15 maart 2017

Het college besluit om:
 • de oostelijke aansluiting bij bedrijventerrein De Brand de naam ‘De Schorpioen’ te geven;
 • de straat ‘Singel’ in de De Lanen de naam ‘Lunersingel’ te geven;
 • de weg, die leidt vanaf de Vlietdijk naar de nog aan te leggen brug over de Groote Wielenplas, de naam Vlietdijk te geven. De weg die afbuigt naar het oosten wordt ‘Rosmalensedijk’;
 • het fietspad langs het water bij bedrijventerrein Rosmalense plas de naam ‘Mammoetpad’ te geven;
 • het fietspad aan de noordkant van de Pettelaarse plas de naam ‘Homeruspad’ te geven;
 • de Vijverlaan door te trekken. De binnenstraat krijgt daardoor ook de naam ‘Vijverlaan’.
Samenvatting
 • Bedrijventerrein De Brand zal binnenkort aan de oostelijke zijde met een rotonde aansluiten op het wegennet. De toegangsweg ligt in het verlengde van De Schorpioen. Het deel vanaf de hoek De Schorpioen/De Tweeling tot aan de rotonde heeft een naam nodig. Dat wordt: ‘De Schorpioen’. Zie Plankaart 1 in de bijlage.
 • In De Lanen, Rosmalen, krijgt de straat ‘Singel’ de nieuwe naam ‘Lunersingel’. Dit omdat er in het nabij gelegen Empel al een weg met de naam Singel is. De naam ‘Lunersingel’ verwijst naar een oude naam. Namelijk naar de Luner kooi. Dit was een eendenkooi die hier vroeger in de polder lag. Zie Plankaart 2.
 • Er moet een naam komen voor de weg die leidt vanaf de huidige Vlietdijk naar de nog aan te leggen brug over de plas van De Groote Wielen. Deze weg ligt in het verlengde van de Vlietdijk. De verlenging van de Vlietdijk gaat ook ‘Vlietdijk’ heten. De huidige Vlietdijk buigt nu nog af naar het oosten. In de toekomst wordt dit oostelijk deel een weg voor langzaam verkeer. De weg die afbuigt naar het oosten wordt ‘Rosmalensedijk’. Zie Plankaart 3.
 • Het fietspad aan de Rosmalense Plas bij het bedrijventerrein heeft een naam nodig. Het ligt evenwijdig aan ‘Mammoet’. Het voorstel is om het fietspad de naam ‘Mammoetpad’ te geven. Zie Plankaart 4.
 • Het fietspad aan de noordkant van de Zuiderplas heeft nooit een officiele naam gekregen. In de volksmond heet het Homeruspad. De officiele naam wordt: ‘Homeruspad’. Zie Plankaart 5.
 • In het project ‘Belvédère’ komt een appartementencomplex en een losstaande woning. De losstaande woning ligt aan een binnenstraat die haaks op de Vijverlaan staat. Het voorstel is om de binnenstraat bij de Vijverlaan te trekken. De binnenstraat krijgt daardoor ook de naam ‘Vijverlaan’. Zie Plankaart 6.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Panden
Vlietdijk 10

Nieuwendijk 30a (????)
Vlietdijk 10 (1985)

Vlietdijk 12

Nieuwendijk 32 (????)
Vlietdijk 12 (1985)

 
Vlietdijk 17

Nieuwendijk 43 (????)
Vlietdijk 17 (1985)

Vlietdijk 13

Nieuwendijk 41 (????)
Vlietdijk 13 (1985)

Vlietdijk 11

Nieuwendijk 39 (????)
Vlietdijk 11 (1985)

Vlietdijk 5

Nieuwendijk 31 (????)
Vlietdijk 5 (1985)

Vlietdijk 1

Nieuwendijk 27 (????)
Vlietdijk 1 (1985)