Terpeborch

Rosmalen, De Overlaet West

Dossier
1984

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 12 januari 1984

Vast te stellen de navolgende namen voor een aantal wegen en straten in het bestemmingsplan de Overlaet, welke, voorzover thans reeds mogelijk, nader zijn aangeduid op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen:
 • Dommelborch, Maasborch, Dintelborch, Aaborch, Leyborch, Markborch en Diezeborch;
  fase 2:
  Den Eigenborch, Bruistenborch, Terpeborch, Creijenborch;

  fase 3a:
  Kievitborch, Zwaluwborch, Reigerborch, Gruttoborch, Sperwerborch en Leeuwerikborch;

  fase 3b:
  Karperborch, Snoekborch, Brasemborch, Rietvoornborch en Alverborch;

 • de ontsluitingswegen: Rodenborchweg en Zustersbosweg.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
1986

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 20 februari 1986

 • in te trekken zijn besluit van 12 januari 1984, voorzover dat betrekking heeft op de vaststelling van straatnamen voor fase II van het bestemmingsplan 'De Overlaet';
 • voor de fase II en VI (ged.) van het bestemmingsplan 'De Overlaet' de volgende straatnamen vast te stellen -een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen- met dien verstande, dat burgemeester en wethouders te gelegener tijd de met 'reserve' aangeduide namen zullen toekennen aan de straten in de toekomstige uitbreidingen van de betreffende fases:
  Fase II: Terpeborch ...
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)