Sparrenburgstraat-Zuid

Rosmalen, Binckhorst

Deze straat kent geen huisnummers.
Dossier
1982

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 14 oktober 1982

Sparrenburgstraat-Zuid
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)