Sint Lambertusstraat

Rosmalen, Hondsberg

Dossier
1962

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 19 juni 1962

De straat lopende van de Van Meeuwenstraat naar de Pastoor Hordijkstraat, beginnende bij de zuid-westelijke hoek van het perceel kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie H nr. 515 en eindigende bij de zuid-oostelijke hoek van het perceel sectie nr. 536, te noemen: St. Lambertusstraat.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)