Sint Catharinastraat

Rosmalen, Hondsberg

Dossier
1963

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 12 november 1963

De straat lopende oostelijk van de Pastoor Hordijkstraat, beginnende bij de zuid-westhoek van het perceel sectie H nr. 554 naar de oostgrens van het perceel sectie H nr. 566, te noemen St. Catharinastraat.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)