Saffierborch

Rosmalen, De Overlaet West

Dossier
1987

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 19 maart 1987

Voor de straten in fase 7a van het plan De Overlaet de volgende namen vast te stellen, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening:
Agaatborch, Diamantborch, Parelborch, Robijnborch, Saffierborch, Smaragdborch en Toermalijnborch.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)